Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 12 maj 2013

Matthew Ward - 12 maj 2013

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Vi vet att det är svårt för er att känna er upprymda över Jordens existens i den fjärde dimensionens täthet när våld fortfarande har en fast plats i er värld, och ni undrar över var den utlovade Gyllene Tidsåldern är någonstans.

Jorden har gått över tröskeln till sin Gyllene Tidsålder när hon gick in till en säker hamn i den fjärde dimensionen för nästan sex månader sedan, men många av hennes invånare som följde henne har inte nått den densiteten i andlig och medvetenmedvetenhet. Så det är förståeligt om ni känner er modlösa över vad som verkar vara små framsteg mot en fredlig och fridfull värld.

Ja, vi har nämnt dessa känslor tidigare och nu, precis som då, är det aldrig med kritik vi gör detta. Sanningen är att vi skulle känna likadant om vi såg endast det ni ser, men vi har den enorma fördelen av att kunna se Jorden från denna ojämförbara och exceptionella utsiktsplats som vi befinner oss i.

Vi ser de häpnadsväckande skillnaderna i er värld idag jämfört med förhållandena vid början av Jordens uppstigning för bara ca sjuttio år sedan. Vi ser forntida energiportaler öppnas igen och det inströmmande ljuset bli förankrat över hela planeten. Vi ser även myriader av gnistrande ljus av själar som vaknar när Jorden fortsätter att röra sig in till allt högre vibrationer, och vi ser alla hennes Gyllene Tidsålders härligheter som fait accompli!

Ni skulle känna er inte bara uppmuntrade utan jublande om ni kunde se allt detta också, och vad vi önskar att ni kunde det! Men det kan ni inte, så snälla ni, låt vår kunskap om vad som har framkommit hittills och vad som sker i denna stund skingra det missmod ni eventuellt har så att de låga vibrationerna inte fördunklar ert ljus. Er ståndaktighet i ljuset är lika viktig nu som den alltid har varit för er personligen och också för ert samhälle – ni är vägvisarna för de nyligen uppvaknade själar som söker sanningen.

Visar inte förekomsten av våld att mörkret fortfarande håller Jorden i sitt grepp?

Kortfattat så är detta vad som vissa läsare har skrivit till min mor om, och deras oro delas av andra ljusarbetare. Vi försäkrar er att det mörker som höljt planeten under årtusenden lämnades kvar när Jorden lämnade den tredje densiteten.

För att kunna förklara varför våldet pågår trots att planeten är säker i den fjärde dimensionen måste vi gå tillbaka en bit i er tidsram. Längs Jordens uppstigningsväg passerade hon genom många energinivåer och för en tid sedan nådde hon en nivå som började förstora upp alla egenskaper och beteenden. När den motsatta sidan av dualiteten intensifierades så återspeglades och ökade det bästa hos mänskligheten, på samma sätt som ökningen av det värsta återspeglades.

Dualiteten är på sin höjdpunkt och alla reagerar på den "förstärkta rösten inom" – personer med tendenser till våld följer sin förhöjda drift för att handla våldsamt.

Emellertid, allt är inte som det kanske verkar. Den Illuminati-kontrollerade fraktionen av CIA är fortfarande aktiv inom terrorism, ibland i samband med brottsbekämpande personal som omedvetet är medskyldiga istället för att fånga in förövarna. Förutom att använda sig av de få återstående tankekontrollerade individerna som de har programmerat, så har fraktionen en lista på "sannolika" personer att skylla på för sina terroristaktiviteter. De fabricerar en möjlig grund eller stomme runt omkring utvalda fakta om dessa individer och förser median med den historien.

Bombningen vid Boston maraton var deras hantverk. De två bröderna som "påstods" vara attentatsmännen passade mycket väl för vad fraktionen behövde för det tillfället. De hade fått veta om de unga männens intresse för en enkel bombkonstruktion och knöt detta till deras "radikala", religiösa övertygelse och den äldre broderns månader i Tjetjenien och Dagestan och på så sätt skapades "misstänksamhet" som allmänheten skulle finna trovärdig.

Det är sorgligt för både er och oss att alla dessa våldsamma incidenter fortfarande är en del av livet på Jorden. De är verkligen tragiska för alla som får uppleva förlusten av älskade personer, eller som får allvarliga skador. Vi önskar innerligt att de sörjande familjerna kunde få veta att deras medlemmar hälsades av "döda" familjer och kära vänner vid inträdet i Nirvana, där livet är fyllt med aktivitet, mångfald och glädjefylld medvetenhet om att var och en är en del av Enheten av Allt.

Trots de traditionella mediernas övervakning på platsen av "terrordåd" och andra avskyvärda brott, så är rädsloenergin minskande. På själsnivå vet alla att planeten är hundrafaldigt mindre "giftig" än den var för bara några år sedan. Och när energins svallvågor fortsätter att röra Jorden in i allt högre vibrationer så börjar den kunskapen sippra in i medvetandet. Många som tidigare var djupt påverkade av medias rädslo-spridande är inte längre mottagliga för det.

Det finns berättigade spekulationer, och även strategiska, onda rykten, om vart Syriens inbördeskrig kan leda till. Det blir inga fler "fullskaliga" internationella krig, och försök till att använda kärnvapen kommer inte att lyckas. I slutändan kommer de frihetskämpar som finns i Syrien att segra och, liksom andra länder där medborgarna störtade despotiska härskare, har även den nationen en vilja att gå igenom en period av oro innan de uppnår social stabilitet och ledarskap.

Israels ihärdiga stridslystnad är ett verk av sionisterna – en annan av Illuminaternas desperata grupper – som tjänar endast sina egna intressen av erövring. I motsats till vad de vill att ni skall tro så representerar sioniströrelsen inte viljan hos israeler eller judar någon annanstans i världen. Med tiden kommer den rörelsen, som förlorar sina förmåner även från dess tidigare pålitliga bundsförvanter, att helt förlora sin trovärdighet och sitt inflytande.

Det är så att många själar förvägras laglig hälsovård, utbildning, ekonomisk och social jämlikhet och orättvisa lagar, övervakningsmetoder och andra aktiviteter gör intrång i ert privatliv och inskränker på er frihet. Chemtrails korsar fortfarande er himmel på vissa platser och annan förorening av er luft, ert vatten och er jord fortsätter, så gör även vanhelgandet av era skogar och er fruktansvärda behandling av djuren både i haven och på land.

Myndigheterna kan inte mycket längre ignorera kraven på betydande reformer i dessa områden och alla andra skadliga situationer. Fördelaktiga förändringar uppstår från aktioner från medborgarna, och gräsrotsrörelser över hela er värld sväller i både antal och effektivitet. Ni kommer att få se att alla existerande eller föreslagna lagar, politik, restriktioner, produkter och system som negativt påverkar livet på Jorden blir strukna en efter en.

Personer som kopplar samman händelserna av positiv utveckling som rapporterats i oberoende publikationer, på Internetsidor och i TV-dokumentärer och intervjuer känns mycket uppmuntrande. En sådan nyligen inträffad händelse med internationell tillämpning var den i USA. En grupp möttes med representanter från media och några få tidigare medlemmar i Kongressen för att tala om deras personliga iakttagelser och kunskaper som ger tydliga bevis på intelligent, utomjordiskt liv – Citizen hearing on (UFO) Disclosure vid National Press Club i Washington DC mellan 29 april och 3 maj.

För ett dussin år sedan var gruppen på samma plats och med samma syfte. Det korta mötet var helt ignorerat av media – för att inte nämna den amerikanska regeringen – och trots att de nyligen inträffade fem dagarna av formella förhör inte gav några rubriker runt om på planeten, så var mötet nämnt i viss media och omnämndes på ett antal internetsidor och på Facebook.

Men långt större betydelse av den veckolånga händelsen är att den inträffade.Illuminaternas inflytande i USA, deras sista fäste, har försvagats så allvarligt att de inte kunde förhindra den. Era myndigheter kan inte fortsätta så mycket längre med att dölja våra familjers närvaro, men förvänta er inte att få skaka hand med dem som lever ibland er, eller hälsa på landande besättningar nästa vecka. Ett officiellt uttalande om att andra civilisationer existerar – eller kanske bara sannolikheten att de finns – skulle vara ett försiktigt första steg. Och era ledare som har varit involverade i planerandet av ett tillkännagivande bråkar fortfarande om: När kommer människorna att bli redo för att höra detta?

Dessa ledare vet om att det inte är deras sak att ta det beslutet. I Hans oändligt större visdom kommer Gud att veta när GÅ-signalen skall ges till det Högsta Universella Rådet, och sedan kommer några av de tusentals besättningsmedlemmar som omger er att ansluta sig. De kommer att lägga sin teknik till dem som era vetenskapsmän utvecklade för många år sedan, men som tillskansades av Illuminati. Och när ni inte längre behöver deras assistans så kommer dessa familjemedlemmar att återvända till sina hemländer.

Detta är ett lämpligt tillfälle att ta itu med ett annat bekymmer som delas av ett antal ljusarbetare. Nej, det faktum att det inte har blivit några masslandningar betyder INTE att de välvilliga medlemmarna i vår universella familj har övergivit er och att en civilisation som avser att förslava er är på plats! De enda besättningar som finns i er himmel är ljuskrigare, och de tjänar er på ett djupt nödvändigt sätt.

Teknologin på skeppen minskar föroreningarna i atmosfären, vilket orsakar att krigsvapen inte fungerar, förebygger massiva terroristförsök, riktar ljus in i era vatten för att hjälpa till att upprätthålla det marina livet, och den spränger eller förångar små element i rymden som kunde skala Jorden. Stora och mäktiga civilisationer strålar fortfarande ljus från fjärran till planeten Jorden och utomjordiska människor som är med er, som är i positioner av inflytande, skyndar på sina ansträngningar för reformer.

Låt oss också nämna ett annat område där pågående argument är meningslösa. "Global uppvärmning" på grund av mänsklighetens uppsåtliga försummelse, okunnighet och förnekande är absolut verkligt, det är säkert, men den smältande polarisen, rekordet i extrema temperaturer och andra avvikelser i vädret är Jordens steg mot återvändande till ett mer modererat klimat globalt sett, så som det var när hela planeten var "Edens lustgård".

Skidåkare och andra sportentusiaster i kallt väder behöver inte irritera sig över att snöklädda bergstoppar kommer att försvinna – mycket troligt gör de inte det! Jordens magnetiska bergskedjor och väldiga klyftor och raviner, formade av dynamiska omvälvningar och mäktiga vatten, existerade inte när planeten först blev till, men dessa spektakulära aspekter av hennes naturliga skönhet glädjer er och gläder henne också.

Mamma, jag tror att läsarna skulle glädjas åt överföringen från de kära själar i Nirvana som hänvisar till klimatet. Var snäll och inför det, och även Graces senaste korta konversation med dig.

(Följande är ett utdrag av Graces Information i Jordens Gyllene Tidsålder – livet bortom 2012. Hennes del i boken är några korta urval av hennes flera, långa överföringar som blev "Grace"-kapitlet i Illuminations for a New Era. Informationen nedan är från hennes första överföring 1999).

Min tjänst vid denna tidpunkt är att studera mekaniken och att dela upp avvikelser i vädret och mjuka upp deras effekter i vår atmosfär. Och jag menar då "vår" – såsom både ert och vårt. Vi är inte alls så långt från er, som ni vet, och dessutom har vi så nära band med er alla att vi inte är separerade på särskilt många sätt. Genom vår ljusare densitet och respektive väder, ja vi är det, men fortfarande är det er OCH vår atmosfär vi jobbar med.

Jag vet att det låter nästan för konstigt för att man skall tro på det, men detta är det enklaste sättet för mig att berätta för er. Det är inte alls så som jag skulle vilja beskriva det här, men ni har inte våra ord, så hur skulle ni kunna ens börja veta vad jag menar om jag använder vår vokabulär? Det finns inga synonymer eller liknande uttryck för den här processen. Den är någonting som inte kan hjälpa omedelbart, men på lång sikt kommer det jag gör att bli en stor skillnad.

Det är inte så att jag kan utnyttja vindarna på Jorden eller agera som om jag är en global paraply i dessa enorma stormar. Jag studerar hur man skall fånga energin så att den kan bli spridd, hellre än att samla in den och sedan explodera. Jag borde ha sagt skingrad rutinmässigt på ett långsamt och lätt sätt istället för att bara sitta en stund och sedan agera som om den tagit hela världen i svansen och sedan, se upp, här kommer en annan orkan eller tornado!

Det kommer att ta en tid för detta att ha någon effekt. Det finns mycket mer att komma med, oavsett designering som getts – rensning, rening, ökning av ljuset, lättnad av Jordens bördor av negativitet, uppstigningsprocess – men det hela blir ändå samma sak, massor av geologisk aktivitet med ganska tunga skador är fortfarande resultatet.

Det finns ingen väg ut ur detta, som ni vet. Energi är energi, och ni kan inte säga "Shoppa på baby, gå ut och slösa". Faktiskt är det vad jag jobbar med, hur man kommer till den positionen att kunna hantera saker så att om regn behövs så kommer det, precis tillräckligt av det. När det är gjort så försvinner det tills det behövs igen. Rytmen, mönstret, är satt, förstår ni.

(Följande är del av Graces och mitt korta samtal i oktober 2011):

Dessa besättningar i er himmel börjar bli rastlösa. De har varit redo i åratal att landa och sätta igång med de saker de kan göra för att hjälpa er, allt som deras teknologier kan. Ni har åstadkommit viss utveckling själva som har hållits dold och några få av er vet detta och vad de är kapabla till, men de väntar tills ni ser ETs teknologi i aktion.

Även ert väder och "naturkatastrofer" – bara några få ord om det. Ni vet att under åratal har mycket av det skapats genom tekniska kombinationer som är kontrollerade av Illuminaterna – tja, det kommer att sluta snabbt. Faktiskt har det redan avslutats till stor del, och inga av dessa påstås vara fantastiska – såsom i fantasin, att man önskar det, inte fantastiskt, fabulöst – katastrofala omvälvningar som flackar runt på Internet kommer aldrig att hända. Håll bara era ögon på underbara världar, Jordens Gyllene Tidsålder, och bli inte rädda för STORA förändringar – de är alla till för det godas sak!

Grace, hur går det med ditt "Framtidens väder"?

Underbart! Vi är alla redo för tiden när Jorden har dumpat all negativitet och vi kan agera på hennes val för ett moderat klimat överallt. Det kommer inte att ta så lång tid som man kan tro att förvandla öknar till grönskande trädgårdar.

Tack Mamma. Nu, kära jordfamilj, vet ni att människor i Nirvana gör mer än att stråla kärlek till er – de tjänar er på sätt som ni förmodligen aldrig trodde att någon som bor i en andlig värld skulle kunna hantera.

Många länder hedrar mödrar på denna dag, och alla länder har speciella dagar för att hedra individer som har gjort extraordinära insatser på ett eller annat sätt. Vilken glädje det blir när ni varje dag kan hedra er själva och alla andra själar i detta Universum såsom Guds familj av gudomliga varelser.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge