Home > > Matthew Ward - 11 juni 2013

Matthew Ward - 11 juni 2013

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Då vi tar itu med de frågor som läsarna har uttryckt det största intresset för, var snälla att då komma ihåg att det ”negativa” slutet på dualitetens spektrum är vid sin höjdpunkt nu, och att energin som en gång har satts i rörelse måste ha sin gång. Ni ser en kombination av individer med våldsamma tendenser som följer sin förstärkta lust att begå våld – antingen i slumpmässiga handlingar eller ledares förtryckande av sitt folk – och utspelet av energi i många olika situationer runt om i er värld.

Turbulensen i Turkiet, till synes för att skydda en park, startades av CIAs ”black ops” för att fylla på bränslet till elden mellan Sunnimuslimer och Shiiter som skulle leda till ett flammande krig. Precis som i alla andra länder i er värld. Turkiet har en policy som inte tillfredsställer varje medborgare, men det är ekonomiskt sunt och progressivt – och detta är vad Illuminaterna vill förstöra.

Även om deras globala nätverk har fallit isär i sömmarna så har några av individerna i toppen fastnat i illusionen att de kommer att ta över hela Mellanöstern och gå vidare med att kontrollera resten av världen också. Med all säkerhet kommer det inte att hända och när oroligheterna i Turkiet avtar – och det gör det snart – kommer vissa reformer fram och det stärker ytterligare landets progressiva väg.

I länderna i Mellanöstern, där folket har störtat de despotiska eller dynamiska härskarna, är frihet något nytt, och det är naturligt att det råder förvirring angående ledarskapet. Så småningom kommer konsensus att nås i varje land och den typ av demokratiskt styre som passar var och en kommer att införas.

Syrien är något annorlunda eftersom olika grupper kämpar på Assad-regimens sida – deras syfte är detsamma, men varje grupp har sin egen agenda, så att säga. När segern kommer blir det en tid av svår oenighet, under ledning av de mest radikala i grupperna, tills sunt förnuft och klokhet råder. Sedan kommer en koalition att bildas som leder landet mot en fredlig stabilitet.

Kinas intresse ligger inte i att ”ekonomiskt erövra USA”, utan i att kunna hantera sina allvarliga interna problem. Bland världens ekonomiskt sett stora nationer har Kina och USA de största interna utmaningarna. På grund av dess auktoritära natur, dämpad av en klar vision, arbetar den kinesiska regeringen på lösningar på sina problemområden på grund av att demokratin har försvunnit och aktioner i USA som gäller besvärliga områden är jämförelsevis stillastående.

Detta är en lämplig plats att ta upp frågor som många läsare har ställt:

Hur kan USAs president Obama försvara NSAs (National Security Agency) insamling av uppgifter från medborgarnas privata telefonsamtal och meddelanden på Internet? Varför undertecknade han Monsanto Protection Act?

Kongressens agerande är allmänt känt, men vad som händer bakom stängda dörrar är inte känt, och vi skall tala om för er vad som är relevant för dessa två situationer.

President Obama försvarade NSAs datainsamling, som godkändes iPatriot Act som antogs under George W Bushs administration, den verkliga grunden som har lett till att upptäcka och stävja talrika planer på terroristattacker. Vad presidenten inte kan säga – och Bush skulle aldrig ha gjort det – är att de mest omfattande terroristdåden som har misslyckats, och de mindre attackerna som också förhindrats, var de som utformats av en fraktion inom CIA som kontrolleras av Illuminaterna.

Inte heller kan Obama avslöja att utomjordiska människor arbetar inom NSA och i andra myndigheter i det landet, och i flera andra länder också. De samlar in och analyserar information om Illuminaternas alla aktiviteter rund om på globen och använder den till att försvaga deras verksamhet och skaffa bevis för åtal. När detta har tjänat sitt syfte – att föra fram det till slutögonblicket för Illuminaterna – så kommer Patriot Act och även Homeland Security (säkerhetspolisen) att avslutas.

När det gäller Monsanto Protection Act så talade Illuminaternas talesperson om för presidenten att om han lade in sitt veto så skulle Kongressen åsidosätta det. Dessutom skulle de intensifiera sina ansträngningar att stjälpa den prisvärda Healthcare Act(hälsovårdsreformen) samt blockera lagstiftningen som kunde lösa internationella konflikter genom rationella diskussioner istället för krigförande konfrontationer.

Detta är den ”jordnära” anledningen, kan man säga, att Obama undertecknade avtalet, men det finns en annan aspekt av det som Illuminatis block inte känner till. Trots deras hot skulle presidenten inte ha signerat avtalet – hand gjorde det därför att ETs i hans närhet rådde honom att göra det. Det högre perspektivet var att medborgarnas upprördhet över det lömska lagförslaget måste motivera dem till ett upphävande av det. Folket måste utöva sin rätt och sitt ansvar och kräva att deras folkvalda slutar med sin envisa partifanatism och sluta med att låta lobbyisters pengar diktera deras röster när det gäller lagstiftningen, och börja tjäna för landets bästa.

Detta gäller inte på något sätt bara USA. Regeringar i vartenda land måste börja med att tjäna medborgarnas behov, eftersom detta går direkt till hjärtat i Jordens Gyllene Tidsålder och själsutveckling!

Som jag nämnt i tidigare meddelanden, Jordens befolkning är i den fjärde tätheten när det gäller lokalisering, men många har ännu inte nått denna täthet medvetet eller andligt. Precis som Jordens uppstigning var förutbestämd så var också hennes Gyllene Tidsålder det, men när den tidsåldern blommar i sitt fulla överflöd i er linjära tid beror på människornas kollektiva tankar, känslor och handlingar. Vi kan inte nog betona hur mycket ert ljus behövs för att hjälpa ert samhälles framåtskridande i medveten och andlig medvetenhet.

Den universella Lagen om Attraktion är en viktig del av framåtskridande. Genom att koncentrera sig på missnöje med det styrande systemets orättvisor och skändliga handlingar, så sänder befolkningen ut energier som förlänger de situationer de vill ha ett slut på! De måste få veta att genom att istället fokusera på vad de vill ha så genererar de den energi som kommer att manifestera just det. De måste vara omdömesgilla när det gäller informationen från alla källor genom att fråga inom sig där sanningen är känd, huruvida något är fakta eller fiktion, sant eller falskt.

Vi talade först om Barack Obama inför primärvalet 2008 i USA, när vi förklarade att han skulle bli den valde presidenten. Vi har talat om honom flera gånger sedan dess, bland annat inför valet år 2012 när vi sa att han skulle sitta kvar och varför. Efter vart och ett av våra många meddelanden som nämnde Obama blev min mor överöst med emails. Förespråkare för det republikanska partiets ideologier kritiserar häftigt vad vi säger om honom, och hans supporters vill veta om han kan bemästra den formidabla opposition som han står inför. En del frågar: Är han fortfarande en ljusfylld varelse? JA, det är han!

Vi skall tillägga lite här, men först skall vi säga, det är politik som har utsatt Jordens successiva generationer för krigens fasanfulla dödsoffer och förstörelse och som skapat en samvetslös och skandalöst skev fördelning av er världs enorma rikedomar. Vi förbiser inte den roll som religionerna har spelat, men det är de som härskar över kyrka och stat som driver sina anhängare till slagfältet.

För många tidsåldrar sedan lades grunden till er världs politiska system och det var galenskapen av erövring och blodsutgjutelse, korruption och bedrägeri. Så småningom skapades en sådan mängd av negativitet att själva Jordens liv stod på spel. Gaia, den själ som förkroppsligar er planet, ville inte att hennes kropp och alla hennes livsformer skulle dö.

Således, i enlighet med Gaias begäran och Guds välsignelse, fyllde fjärran civilisationer planeten med livräddande ljus och det högsta universella rådet skapade mästarplanen för en ny era som blev känd som Jordens Gyllene Tidsålder. De bad en själ från en högt avancerad civilisation att ta på sig ett av de svåraste uppdragen – presidentskapet i USA, en roll som skulle överskrida politiken världen över.

Ja, absolut, Barack Obama är så ljusfylld nu som han var när han gick med på att acceptera uppdraget att rätta till felen i det landet och gå i spetsen för världens fredsmäklare! Under sin tid i regeringsställning har han flitigt arbetat bekom kulisserna för att avveckla det närverk som möjliggjorde för Illuminaterna att kontrollera allting som påverkar livet i er värld. Deras makt att förhindra eller totalt få hans insatser att spåra ur har varit formidabla och mycket framgångsrika, men när deras inflytande inom och utanför Kongressen avslutas skall ni få se sanningen av våra ord om Obama.

Låt oss nu sätta negativitet i samband med vädret och geofysiska händelser, som ni kanske inte har tänkt på som de bevis för förändringarna som de är. Det intensiva ljuset som räddade Jordens liv gav henne styrkan att börja släppa negativitet med kraftfulla jordbävningar, vulkanutbrott och häftiga stormar som resulterade i stora dödssiffror och förstörelse.

Det sista av den ”gamla” negativiteten eliminerades för omkring sex månader sedan – det möjliggjorde för Jorden att gå in i den fjärde dimensionen. ”Ny” negativitet, orsakad av pågående våld, släpps genom en serie av jordbävningar i områden där det finns lite, om alls någon, förlust av liv eller förstörelse av mark, detsamma gäller för vulkanutbrott. Mer upplöses via skyfall i vissa områden och genom bränder i andra – vatten och eld är naturens reningselement.

Aldrig mer kommer negativitet att samlas på planeten och ingen av de förutsagda katastroferna kommer att inträffa! Mörkret som under långa tider höljt Jorden är försvunnet, men ”torka upp” det som lämnats kvar i dess kölvatten kommer att fortsätta tills Gaia når det plan där våld inte existerar. Hon når inte dit nästa vecka eller nästa månad, men med hjälp av ljusets krafter inom, på och bortom Jorden, förflyttar hon sig mot den rymden med en hastighet som är unik i detta Universum och längs vägen kommer våldet att minska och så även stormar, jordbävningar och vulkaniska aktiviteter.

Vi skall nu gå vidare till andra saker som läsare ifrågasätter. För en tid sedan blev radioaktiva utsläpp från Japans skadade kärnkraftverk neutraliserade i en sådan utsträckning att de inte utgjorde några nya hälsorisker. Så småningom kommer alla kärnkraftverk, lagrat avfall och andra giftiga föroreningar att dematerialiseras på ett teknologiskt sätt. Under tiden använder besättningar på er himmel teknologin ombord på sina skepp för att skydda kärnkraftsanläggningar som fortfarande används.

Oro över att länder med kärnvapen skall agera obetänksamt, att andra länder skyndar att utveckla eller förvärva sådana vapen och oavsiktliga användningar, är fullständigt onödig. Genom Skaparens dekret och Guds godkännande kommer civilisationer med förmågan att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga kärnvapenangrepp att fortsätta göra detta.

Under Bilderberg-konferensen kunde Illuminati knappast dölja sin fördjupade oro för hur mycket längre de kan kontrollera banker, lån och investeringar runt om i världen – de har nästan förbrukat de medel med vilka de har kunnat behålla sina förmögenheter intakta. Såsom nämnts tidigare, individer inom och utanför NSA har samlat in bevis för att Illuminaterna förvärvat dessa förmögenheter på ett olagligt och oetiskt sätt. Emellertid, tills all dokumentation presenteras i lufttäta lådor hos de olika domstolarna, och därefter behandlats rättvist, kommer medlen att stanna kvar i händerna på Illuminaterna.

Det var med glädje vi hörde om den kanadensiska försvarsministerns erkännande av närvaron av andra civilisationer! Det är inte känt ännu hur mycket detta kan påverka tidpunkten för landningar och när ETs som lever bland er kommer att identifiera sig själva. Mamma, var snäll och inför Hatonns svar på din fråga om detta.

”Så uppmuntrande som det erkännandet än var så är det inte tillräckligt för landningar i morgon. Ordet vi fick är att ni måste få ert hus i bättre ordning först. Ingen förväntar sig att ni gör detta själva – det är därför vi är här!”

”Suzy min vän, du vet att vi inte kommer att ta över er värld, men de flesta människor vet inte det. De är nyfikna på oss men inte övertygade om att om vi landade så skulle det vara för att hjälpa. De har ingen aning om vad vi har gjort för Jorden i århundraden – de är mer som ”Varför skulle ETs vara intresserade av oss?

När de ser att saker och ting går i rätt riktning och de känner sig mer säkra på vad som förändras då kanske de inte är så tveksamma för främlingar som kliver in. Men Illuminatis propaganda om ’ETs kanske verkar vänliga, men de kommer att förslava er’ gör fortfarande sina rundor på Internet.

Hursomhelst så är slutsatsen här att Gud är den som bestämmer. Han kommer att veta när ni är redo att välkomna oss och sedan ge Rådet GÅ-tecknet. Vi är ännu mer angelägna när det gäller detta är vad du är Suzy.”

Tack, Mamma, och var snäll och kopiera länken till den korta videon som också ger energi till fortkörning den dagen när du kommer att möta dina ”rymdvälgörare”. Vi hoppas att du kommer att känna dig inspirerad att stödja denna grupps ansträngningar för att sprida ordet. http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

Vår älskade Jordfamilj, miljarder själar vill samma sak som ni, att leva i en fredlig värld där allas behov blir rikligt uppfyllda, där alla ledare är kloka och hedervärda och livet är i harmoni med naturen. Men de vet inte hur man skall hjälpa till med att göra världen på det sättet, men det gör ni – ni är här för att vara vägvisarna!

Genom att leva från ditt hjärta exemplifierar du till alla runt omkring dig att KÄRLEK är vägen till att skapa den värld som de, och du, önskar. Kom ihåg, i kontinuum, eller den stora enheten, finns redan världsfred, glädje, skönhet, vänlighet, ömsesidig respekt, överflöd och underbara äventyr!

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?