Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 11 mars 2013

Matthew Ward - 11 mars 2013

Makt - Ansvar för världsförändringarna - Påven Benedicts avgång – Vatikanens historia – Nordkoreas kärnvapenprov – Kostnaden för krig – Slumpmässigt våld – Sysselsättning – Produktivitet som övergång till fred– Kvinnors och homosexuellas ställning – Sju decenniers framsteg.

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Hur vi önskar att ni kunde se Jorden från vår utsiktspunkt, så att ni kunde se att hennes tumultartade resande är över och att hon nu är i lugna vatten. Antagligen är "lugna" inte hur ni skulle tänka när det gäller er värld, utan "När kommer alla underverken i den Gyllene Tidsåldern?" kanske ni frågar er istället.

Många civilisationer blev auktoriserade av Gud att hjälpa Jorden med att nå en säker hamn vid den här tidpunkten i er linjära tid, men genom hela hennes uppstigningsprocess har hennes invånare haft ansvaret för sociala förändringar. Ingen annan civilisation kan göra detta för er räkning, för Jorden är ER värld och måste vara den sortens värld som ni, kollektivt, vill ha.

Ljusarbetare, inklusive de själar som inte tror sig själva om att vara en sådan, men som de verkligen är genom att de lever på ett gudfruktigt sätt och lyckades leva på ett nobelt sätt under de extremt svåra decennierna under Uppstigningen. Ni har alla den största beundran och respekt från ljusvarelser i hela detta Universum.

Vi vet hur ivriga ni är för att den utlovade härligheten i den Gyllene Tidsåldern skall manifesteras, så ni är oroade över att det finns så lite bevis att den är på väg. Egentligen är det så att mycket går framåt i ett stort antal områden bakom kulisserna, och även massmedia rapporterar instanser som indikerar en uppmuntrande uppåtgående trend. Men, de stora förändringarna kommer inte så snabbt som ni skulle vilja.

Ni vet att allting är energi som vibrerar vid en frekvens eller en annan, och på grund av att energi är neutral och inte har någon resonanskapacitet, så kan den inte skilja mellan vad som önskas och vad som inte önskas. I konsekvens härmed förser Universum individerna med omständigheterna vars energier matchar energin av vad de har fokuserat på och sänt ut i rymden – Lagen om attraktion är i ständig rörelse!

De flesta själar i er värld vet inte att detta är hur energi och dess inneboende krafter av medskapande fungerar. De koncentrerar sig på situationer som de inte önskarfortsätta med och på det sättet får de mer av just detta. Eftersom så många människor sänder ut energier av ledsamhet, ilskna och förtvivlade tankar och känslor om världens situationer, så påverkas samhället som helhet av resultatet: den långsamma förändringstakten.

En annan anledning till att saker och ting kan tyckas röra sig i snigelfart är också på grund av bristande kunskap. Eftersom de flesta människor i er värld fortfarande är begränsade till den tredje densitetens begränsade medvetande vet de inte att de kan fråga inom sig där alla sanningar är kända. Utan kunskapen som finns på själsnivå så bearbetar medvetandet informationen från egots perspektiv, och då egot stödjer personliga idéer och uppfattningar, som ofta är rigida, kan sällan egot se en situation från andra perspektiv eller skilja mellan sanning och falskhet.

Vi skall ge er ett exempel. Vi, och många andra budbärare i ljuset, har berättat sanningen om Barack Obama, en högt utvecklad själ från en civilisation som är mycket avancerad i andlighet, intelligens och uråldrig visdom. Det Högsta, Universella Rådet bad honom att lämna sitt hemland och acceptera uppdraget att leda USA och er värld in till en era av fred, välstånd och enighet.

Vi har förklarat att hans uppdrag, vilket överstiger all politik världen över, är ett beslut inom den Gyllene Tidsålderns Mästarplan som är i linje med Gaias vision av att Jordens befolkning skall leva i harmoni med varandra och med naturen. Då kommer Gaias planetkropp och alla hennes livsformer att vara i balans där allt är ljus. Vi har bett er at sända ljus till president Obama för det kommer att påskynda tiden till den dag när den balansen uppnås.

Vi har också nämnt i tidigare meddelanden att de mörkas ihärdighet och orubblighet orsakade omkring en tioårig fördröjning i er utveckling som samhälle. Fördröjningen har inte avskräckt Jordens Uppstigning ett dugg – hennes timing var förutbestämd – men det har allvarligt inskränkt Obamas förmåga att utföra sitt uppdrag, eftersom mäktiga personer inom Illuminati fortfarande hade makten att förvränga, försena eller att snedvrida alla hans ansträngningar.

En stor del av deras effektivitet har kommit från människor vars tredje densitets uppfattningar har sänt ut energin av "anti-Obama"-tankar och -känslor. Den energin har fyllt på de mörkas och gett dem möjlighet att behålla ett starkt stupgrepp på presidentens strävanden att flytta fram er värld mot Gaias vision.

Det är naturligt att ifrågasätta varför detta skulle omfatta dödande, och många känner att Obamas godkännande av användande av drönare visar att han inte är av ljuset. Det perspektivet utesluter detta grundläggande element: Drönarnas syfte är att döda så få personer som möjligt och samtidigt avsluta krigföring så snabbt som det är möjligt.

Det har alltid varit så att militära styrkor i Jordens civilisationer har opererat inom den tredje densitetens mentalitet som säger: eliminera fienden är ett patriotiskt ansvar och man håller på tills man vinner. Så under årtusenden har båda sidor förintat varandra och använt de senaste vapnen. Nu omfattar detta drönare som målsöker individer som anses vara hjärnorna bakom terrorism och orsakar färre olyckor och offer än vad utdragna markstrider skulle göra.

Det är verkligen beklagansvärt att dessa vapen kräver liven hos både kvinnor, män och barn som inte skadar någon. Ett brutalt faktum av kriget är att många civila skadas och dödas tillsammans med de stridande trupperna – vi vill inte gå in på den omätliga psykiska skada som upplevelsen hos alla själar i krigszoner ger. Var upplyfta genom vetskapen om att när hjärtan och sinnen fortsätter att öppnas så kommer ingen själ att vilja döda någon annan på något sätt eller av något skäl.

Vi citerar också Hugo Chavez, den nyligen avlidne presidenten i Venezuela, som massmedian i USA har framställt som en dålig människa som arbetade emot det landet bästa intressen. Vad Chavez arbetade emot var Illuminatis mörka inflytande i hans land, hans eget och andra Latinamerikanska nationer, och han var ganska framgångsrik i att driva ut dem från Venezuela.

Chavez hade inte fel när han trodde att hans cancer inte uppstod naturligt. Median under Illuminatis kontroll rubricerade honom som "konspirationsteoretiker" för de har fått er att tro att allting med den beteckningen är rent nonsens. Chavez beslutsamhet att befria sitt land från deras tentakler, och att förbättra livet för dem som är nedtrampade, passade inte in i de mörkas agenda. De kände att ett offentligt mord kunde starta en eldstorm istället för att göra det lättare för dem att återta kontrollen över Venezuelas rika naturtillgångar. Eftersom de hade möjligheten att ge honom cancer är det vad de gjorde. Hans kropp gav bara inte upp lika snabbt som de hade förväntat.

Vi vet sanningen om dessa två män vars tredje densitets sinnen bäst kan uppfattas som kontroversiella figurer med politiska och ideologiska anhängare och skurkaktiga motståndare. Men ingalunda är "sidorna" begränsade till nationella ledare – det är precis desamma i alla splittrande frågor som belägrar er värld! "Höger" och "vänster" i varje situation fortsätter att generera bränsle för varandra – upphettade känslor blir mer intensiva och obalansen i dödlägen förlängs.

Tänk på detta: Regeringar med ett lager av kärnvapen säger till andra regeringar:Det är okej för oss att ha dessa vapen, men ni kan inte ha dem, för vi litar inte på er. De regeringar som blir tillsagda Ni kan inte, förväntas lita på motiven hos de regeringar som har dessa vapen?

Om de mest högljudda talesmännen i "har vapen"-länder skulle mötas med lika oförsonliga nationella ledare som vill utveckla dem, då kunde de börja rationellt diskutera sina "oantastliga" perspektiv. Endast genom att göra så kan de båda sidorna gå vidare från sina respektive positioner och med sunt förnuft dra slutsatsen att total kärnvapennedrustning är det enda sättet att säkerställa att dessa vapen aldrig blir använda.

Särskilt i USA är vapenvåld mycket kontroversiellt. Den sida som vill förbjuda försäljning av vissa vapen och ammunition är lika envist rotad i sin syn på frågan som dessa som likt papegojor hävdar "det andra författningstilläggets rätt" att ha alla de vapen och kulor de vill ha. De två sidorna måste diskutera sina olika åsikter så att de kan gå vidare från sin gemensamma önskan att minska på dödsfallen genom skjutning.

Ingen av dessa två frågor kommer att lösas över en natt, men det kommer att bli en utgångspunkt i båda fallen som slutligen resulterar i förbud av vapen av alla slag. Kom ihåg, den värld ni fortfarande medskapar i linjär tid existerar redan i kontinuum på exakt det sätt ni vill ha den, som ni kommer att få se, ert val är att vapen inte har en plats i Jordens Gyllene Tidsålder.

Abort är en annan fråga med vitt skilda åsikter och så är också dödsstraff samt hanteringen av nationella ekonomier, arbetslöshet och säkra källor av energi.

På grund av att allt detta, och många andra vitala världssituationer orsaker allvarlig oro, betyder inte att de mörka fortfarande styr! Några som hoppade av från Illuminatis led blev ljusarbetare. Några har dött, och de som tog upp tillräckligt med ljus under Vintersolståndet i december för att hålla sina kroppar kommer antingen att fortsätta att omfamna ljuset eller också kommer de att dö. Hursomhelst, dessa som tidigare kunde orsaka omfattande förödelse har flyttats bort från sina positioner, eller också har deras inflytande blivit lika med noll.

Inbördeskrig rasar fortfarande eftersom båda sidor helhjärtat tror att deras sak är rättfärdig. I vissa fall är behovet att hämnas övergrepp på deras förfäder inpräglat i de stridande redan som barn. Likadana starka känslor genomsyrar människorna som kämpar för frihet från tyranniska härskare som ser på de stridande som förrädare som destabiliserar landet. Andra individer kämpar för att få behålla sitt koncept på religion, även om det är snedvridet, från att stjälpas omkull av icke-troende. Gradvis kommer de stridande sidorna i dessa olika situationer att motiveras till förhandling och samarbete för ömsesidig fördel.

Det är kraftigt olika åsikter om hur man styr länder som nyligen fått sin självständighet efter en lång, dynamisk regeringstid. Men, återigen, det finns inget mörker i hjärtat hos invånarna. Självstyre, eller demokrati, är nytt för dem och folk strävar efter att finna styrande metoder som kan tjäna allas bästa intresse.

De som verkar vara hårdast på båda sidor av de situationer vi nämnt här har inga mörka avsikter heller. Det är inte med illvilja mot dem som inte håller med dem, som människorna som är involverade "håller sig till sina vapen", så att säga. Liksom alla andra sinnen som verkar med den tredje dimensionens medvetande så är de egobundna genom sin trosuppfattning och vill att deras sida skall vinna, kosta vad det vill.

Vår älskade Jordfamilj, vi säger inte att alla själar i er värld måste ha exakt samma åsikt om allt innan turbulensen slutar. Vad vi säger är att en villighet att lyssna och förstå varandras övertygelser måste föregå besluten i konflikter. Och detta kommer!

Jorden fortsätter att stiga in till de successivt högre vibrationerna som bidrar till att allt blir ljusare – upplysande! – inom vad ni kallar den "mänskliga naturen". Attityder på båda sidor av alla frågor kommer att förändras gradvis från våldsam och intensiv stridslystenhet till en scen med en rimlig inställning, så att en harmonisk kurs som kommer att leda till att "delar av problemet" blir "delar av lösningen" för allas bästa.

Det är därför som ni ljusarbetare behövs, precis lika mycket nu som tidigare! Ljuset som ni genererar genom att helt enkelt VARA strålar ut i världen och berör alla andra liv. Genom att orubbligt fokusera enbart på det som kommer att förbättra livet i er värld så expanderar ni ljuset i det kollektiva medvetandet och påskyndar manifestationen av den Gyllene Tidsålderns härligheter.

Jordens folk måste släppa egots självcentrering och det ofta småaktiga perspektivet och börja leva från hjärtat. KÄRLEK, den starkaste kraften i Kosmos, är nyckeln till att få slut på splittring, hat, fattigdom, okunnighet och våld som har hållit er värld i obalans. Kärlek är också nyckeln till fred, överflöd, enighet i anden och själens utveckling.

Det är logiskt att undra: Jorden har nått den fjärde dimensionen/tätheten, så hur kan det vara så att de flesta av hennes invånare fortfarande befinner sig i den tredje? Det finns två typer av täthet, vetenskapligt talat. En avser massa ochplaceringen av en massa – Jorden är i den lägre "kanten" av den fjärde dimensionen och kommer att fortsätta att stiga upp tills hon når sin destination i den femte.

Den andra densiteten hänvisar till evolutionärt status av en själ – det betyder att nivån av andlig och medveten medvetenhet uppnåddes, och dessa två aspekter kan variera avsevärt. Vissa civilisationer som är långt mer avancerade i medvetande, eller intelligensens nivå, har inte en tillstymmelse till andlig medvetenhet.

Jordens befolkning idag sträcker sig från den tredje densiteten till den sjunde i själsutveckling. Hängivna ljusarbetare är i den fjärde andligt sett – de är stadigt på den andliga vägen – men vissa släpar efter i medvetenhet, de arbetar fortfarande på att bli icke-dömande, att förlåta sig själva och andra för upplevda oförrätter, och att glömma det förflutnas skuld, ånger, habegär och andra känslor som avger låga vibrationer. De jämförelsevis få själar i den femte eller högre densiteten är de ni kallar kristallbarn eller indigobarn och de är medlemmar av andra civilisationer som lever med er.

Vi har talat om de viktigaste faktorerna som påverkar takten i förändringen i er värld, men det finns andra också. Till exempel, alla lagliga eller juridiska frågor måste köras genom den normala vägen i era lagliga och rättsskipningssystem, och ni behöver inte oss för att berätta för er att dessa hjul inte snurrar snabbt.

Vissa rättsliga situationer är ekonomi-baserade och växlandet från de gamla systemen till de nya är avsiktligt långsamma för att förhindra rädsla och kaos. Denna långtgående process inkluderar inte bara att återta Illuminaternas enorma, stulna förmögenheter och fördela dessa pengar till de fattiga miljarderna människor, utan det handlar också om att flytta över till en global ekonomi, baserad på dyrbara, ädla metaller, upprätta ordningsregler för bankerna över hela världen och etablera rättvisa inom handel, tulltariffer, skatter, hyror och löner.

I denna ekonomiska anda är NESARA akronymen för National Economic Security and Reformation Act och väl känd inom vissa cirklar, men inte nödvändigtvis väl förstådd, och inte undra på det. USAs regerings websida, där NESARA ges namnet National Economic Stabilization and Recovery Act, är en total disinformation! Detta är kanaliserade meddelanden från mörka entiteter som kräver att bli respekterade budbärare från ljuset men som innehåller falskheter och osanningar.

Missförstånd inkluderar uppfattningen att The Act är helheten av NESARA. Hur fel detta är! NESARA är inget mindre än en världsomvandling och en andlig förnyelse – det är en Mästarplan, en översiktsplan, för Jordens Gyllene Tidsålder.

Det finns också olika tolkningar av viss terminologi i budskap från ljuskällor, såsom "välståndspaket" eller liknande hänvisningar till de ekonomiska aspekterna av NESARA. Feltolkningar inkluderar att en stor summa pengar ges direkt till varje person på planeten, enorma summor skall ges till vissa individer för att ha finansierat specifika projekt, och allas skulder försvinner i ett enda svep.

En del av NESARA gäller utrotandet av ockerräntor, minska vissa lån och eliminera andra – särskilt IMF-lån – och ta bort stora bankkonton från Illuminaternas "innehav". Men den ekonomiska inriktningen i The Act gör slut på de orimliga skillnaderna mellan "de som har" och de som "inte har" i er värld. Den obalansen kommer att rättas till när Illuminaternas olagliga samlande av förmögenheter skall användas till att lindra den svåra belägenheten hos fattiga människor så snart som möjligt och sätta dem på fast fot i fortsättningen.

Införandet av NESARA kräver avgång av hela USAs regering, som inte längre kan accepteras. The Act skrevs för mer än ett dussin år sedan, när presidenten var en topprankad Illuminat – han finns bland de avhoppare som blev aktiva ljusarbetare – och nästan alla i Kongressen var antingen en medlem eller under kontroll av Illuminaterna utanför regeringen. Gläds med oss att detta inte är fallet idag!

Mamma, för de läsare som vill veta mer om NESARA, kanske varför denna omvälvande, globala plan började som en amerikansk lag, var snäll och lägg in datumet för meddelandet med mer omfattande information (13 augusti 2006, Speciell NESARA-upplaga). Tack så mycket!

Vi upprepar våra många försäkranden om att allt negativt som påverkar livet i er värld kommer att upphöra gradvis. Detta inkluderar slavarbete och förtryck av kvinnor, orättvisa lagar och riktlinjer, regler och grymma kulturella sedvänjor, alla former av föroreningar från industrin, chemtrails och kemikalier i maten och går vidare till pornografi och sinnes- och tankekontroll, inklusive monstruösa skildringar av utomjordingar på underhållningsställen, företagsmonopoler, hemlöshet och falska fängelsedomar. Allt som är skadligt för era sinnen, kroppar eller andligt sett, kommer att gå mot sitt slut när ert samhälle fortsätter att befria er värld av allting som är oförenligt med livet i den Gyllene Tidsåldern.

Alla ljusvarelser i detta Universum håller er i högsta heder och ära för ert orubbliga mod, uppfinningsrikedom, tålamod och hängivna ljusarbete. Ni har aldrig varit ensamma i era strävanden – ni har hela tiden haft hjälp av universella familjemedlemmar som lever bland er, och dessa som finns på er himmel. Tills våra besättningar kan ansluta sig till er så använder de sina skepps teknologier för att hjälpa till på myriader olika sätt, som vi har berättat om i tidigare meddelanden.

Nu säger vi farväl i villkorslös kärlek, som alltid har funnits och är för evigt.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge