Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - February 18, 2013

Matthew Ward - February 18, 2013

Makt - Ansvar för världsförändringarna - Påven Benedicts avgång – Vatikanens historia – Nordkoreas kärnvapenprov – Kostnaden för krig – Slumpmässigt våld – Sysselsättning – Produktivitet som övergång till fred– Kvinnors och homosexuellas ställning – Sju decenniers framsteg.

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Sedan vintersolståndet i december har en majoritet av Jordens befolkning återgått till sina respektive ansvarsområden och går in för vanliga intressen. De som trodde på domedagens teorier, som kopplats till slutet å Mayakalendern, känner sig lite dumma, men ändå lättade om sanningen skall fram.

Ingen av dem vet vad du vet, att under inflödet av ljus för fem veckor sedan tog Jorden sina första steg in till den fjärde dimensionen eller tätheten. Många av er känner fortfarande en besvikelse, även modfällda, därför att ingenting av en uppenbar förändring skedde. Och det är särskilt dessa kära som vi vill lyfta upp och ge förnyad tillit och självförtroende.

Tänk på en nyfödd baby som kommer med specifika talanger, förmågor, intressen, självständiga tankar och mål. Det ”paketet av möjligheter” är inte alls tydliga i barnets tidigaste dagar, men allteftersom den lilla personen växer upp så börjar de medfödda förmågorna komma fram och med rätt vård blommar de med allt större kreativitet och förfining.

Det är precis samma process med Jorden Gyllene Tidsålder, så nyligen född, och dess ”paket med möjligheter”. Ljusintensiteten i er värld har gjort detta spädbarns era utomordentligt ”fruktsam” eller fertil kan man säga, vilket gör det lättare nu än någonsin förut för frukterna av ert arbete att blomstra.

Detta är en tid att känna positivitet, optimism, entusiasm och seger – ni bemästrade och övervann de svåra stadierna av Jordens Uppstigning! Att hon lämnade den tredje densiteten när hon gjorde det var förutbestämt, men de många millionerna bland er som slumrar i viss utsträckning, kanske inte har gjort det.

Men de gjorde det, och det är tack vare både inströmmandet av ljus under vintersolståndet och er utstrålning. Ert ljus var viktigt då och det är lika viktigt nu när ni rör er framåt i er värld och tillsammans skapar processen.

Hela tiden har ni haft inte bara makten utan ansvaret för att göra er värld till vad ni vill att den skall vara. I kontinuum är den världen redan ett fait accompli, dvs ett redan fullbordat faktum, men i den linjära tiden fortsätter ert uppdrag. Och vad som kommer härnäst är ytterst givande och glädjande – att återställa Jorden och alla hennes invånare till fred, hälsa och harmoni. Ni får inte ”falla ner på jobbet” genom att låta besvikelsen försvaga ert ljus!

Er universella familj har verkligen hjälpt till oerhört mycket genom hela Jordens uppstigningsprocess och de fortsätter att göra så på alla de sätt vi har nämnt. Precis som Jordens inträde i den fjärde dimensionen under vintersolståndet var förutbestämt, så var all den utomjordiska hjälpen – båda sakerna är viktiga åtgärder i den Gyllene Tidsålderns mästarplan som upprättades i samförstånd med Gaias vision för Jorden.

Eftersom er familjs ljus är mer intensivt än ert, och deras teknologier är långt mer avancerade än era, så har deras hjälp varit, och kommer att fortsätta att vara, på ett sätt som är bortom er nuvarande kapacitet. Men takten i samhällets framsteg har alltid bestämts av planetens kollektiv av invånare – det kan inte vara på något annat sätt, för det är er värld.

Låt oss tala en stund om några nyligen inträffade händelser – först om påven Benedict. En mycket ovanlig händelse, verkligen! En påve som avgår och den aviserade anledningen ”hög ålder” är fakta på ett sätt.

Påven som ni ser offentligt är en klon. På grund av att den åldras snabbt och dess energi ebbar ut kommer den inte att kunna fungera så mycket längre och att ersätta kloner är svårt att göra i dessa dagar. Det är därför påven själv, som ser friskare och yngre ut än klonen, kommer att fortsätta vara i isolering och avskildhet. Beroende på hans livslängd och tiden för att sanningen om kloner kommer ut, så kanske han ses längre fram och ser då ganska fräsch ut.

Betydelsen av denna avgång är mycket mer långtgående än en sviktande klon – den spränger upp dörren till sanningar som ha dolts under århundraden, såsom pedofili inom prästerskapet som har varit hejdlös under mer än 1500 år.

Vatikanen, som har varit en viktig global aktör under Illuminatis paraply, är det internationella högkvarteret för satanism, och dess oändliga rikedom inkluderar stulna konstskatter som förvärvats i samarbete med nazisterna under Andra världskriget. Varje påve som haft invändningar mot detta enorma svek, samvetslösa beteende och ansamling av förmögenhet blev kortlivad.

Ändå, det möjligen mest chockerande avslöjandet kommer att vara det om forntida uppteckningar som visar hur Bibeln för länge sedan ändrades strategiskt – i synnerhet den fabricerade historien om Jesu korsfästelse och uppståndelse – för att ge kyrkan kontroll över den katolska befolkningen.

När allt detta blir offentligt känt kommer Vatikanens långa regeringstid att vara över. Söndersmulandet av den trosuppfattningen kommer att vara extremt ledsamt och svårt för katoliker att ta till sig. Men alla fromma kristna kommer att påverkas djupt av att få lära sig att själva grunden för deras liv är byggt på lögner.

Medkänsla för alla dessa själar kan hjälpa dem att acceptera att sanningen om Jesu liv och läror är långt mer värdefulla än vad de har fått lära sig. Deras tro, som är baserad på andlighet snarare än dogmer, kommer att bestå och ritualerna som är baserade på falskhet kommer att blekna bort.

Median runt om i världen har också surrat kring Nordkoreas kärnvapenprov. Lansering av en missil är en sak, exploderande stridsspets är något helt annat och det testet var inte alls lika effektivt som det landet skulle vilja att världen tror! Emellertid, precis som Iran, är Nordkorea ansett som ”bedrägligt” och ett hot som skulle kunna leda till ett kärnvapenkrig.

Ni vet att det inte kommer att bli ett sådant krig och inga försök att detonera en kärnladdning i rymden kommer att lyckas, men få andra vet detta. Så hur kan man minska det förmodade, ödesdigra hot som dessa två länder utgör på världsscenen, och i USA delas strålkastarljuset av vapenvåld.

Utöver de personliga tragedierna för alla som är direkt berörda så påverkar våldet djupt det globala medvetandet. Då medveten och andlig medvetenhet fortsätter att expandera så kommer alla att förstå att våld bara föder mer våld, aldrig harmoni eller samarbete eller respekt. En del splittrat krigiskt tjatter kommer att fortsätta ett tag, men ökande tonvikt vid förhandling om skillnader kommer att resultera i internationell nedrustning.

Drivkraften bakom att stoppa krigande och det slumpmässiga våldet går bortom att sluta upp med den utbredda döden och sorgen. Alla de andra kostnaderna av krig – skövlingen av mark och naturresurser, förstörelsen av bostäder, företag, infrastruktur och av slumpmässigt våld och brottsbekämpning, juridiska och rättsliga förfaranden, fängelser – är en gigantisk kollektiv kostnad.

Genom hela världshistorien har många miljoner tynat bort i fängelser för att de hade tillfångatagits i krig eller är fängslade på grund av orättvisa lagar, korrupta rättssystem, alltför hårda straff för mindre förseelser, felaktiga domar eller mentala sjukdomar. Denna skamliga fläck på er historia kommer att rensas bort i etapper, liksom behandling av psykiska sjukdomar, så länge som den konditionen är en aspekt av livet.

Kapital som inte längre behövs för att vidmakthålla eller försvara sig mot våld kommer att riktas mot områden av stort behov, såsom utbildning och hälsovård, energiteknik, innovativ företagstillväxt, reparation och underhåll av vägar, järnvägsspår och broar samt miljömässig återhämtning.

Medborgarnas krav på dessa och andra typer av förbättringar kommer att tvinga myndigheterna att vidta åtgärder. Industrier som nu fyller krigsmaskiner kommer att konvertera sina tillverkningsprocesser till andra typer av produktion, och anställda som behöver utbildning inom områden de själva väljer kommer att få den.

I vårt senaste meddelande berörde vi lika rättigheter för kvinnor och i många budskap har vi sagt att själar i en tredje dimensions civilisation måste uppnå en balanserad livstids erfarenhet så att de kan utvecklas till den fjärde dimensionens täthet. Att degradera kvinnor till ett lägre status var en primär faktor i Jordens nedåtspiral från den femte dimensionen till den djupa tredje och sitta fast där.

Den karmiska karusellen fortsätter att ge kvinnor som misshandlats i en livstid möjlighet att uppnå balans i andra inkarnationer genom att vara förtryckare. Och så har det pågått under årtusenden tills slutligen kvinnor började så sakta gå framåt permanent i sin kamp att få en utbildning, att rösta, att organisera, att säga sin mening – trots den sociala skamfläcken.

I de flesta länder idag är kvinnor med rätta kända som oumbärliga bidragsgivare i samhället. Hushållsarbete och moderskap är inte längre en förmodad roll – valet att inte gifta sig eller att inte ha barn är lika hedrat. Miljontals kvinnor kombinerar framgångsrikt familjeliv med universitetsstudier eller karriärer.

Kvinnor utmärker sig i områden som tidigare ansågs vara männens, såsom teknik, naturvetenskap, elektronik och forskning, och de har politiska uppdrag, äger små företag eller större företag.

Många reformrörelser runt om i världen har initierats av kvinnor. I länder där deras civila och Gudagivna rättigheter fortfarande förnekas dem tar modiga individer djärva steg mot att få slut på dessa grymma orättvisor. Och sociala medier har gett globalt stöd till deras beslutsamma ansträngningar.

Detsamma gäller för homosexuella människor som också länge har nekats den respekt, värdighet, möjligheter och rättigheter som heterosexuella åtnjuter. I kulturer där denna status fortfarande erbjuds endast till män kommer hedrandet av rättigheter för homosexuella människor att gå långsamt framåt, precis som för kvinnor. Så småningom kommer alla att förstå att homosexualitet är ett avancerat stadium av andlig tillväxt, där feminina och maskulina energier är mer balanserade än inom heterosexuella personer.

Uppnående av fred och fulla rättigheter för alla medborgare kommer att släpa efter i regioner med konflikter och förtryck, särskilt i Mellanöstern, i vissa afrikanska länder, Afghanistan, Pakistan, Indien och Nordkorea. Många av dessa länder måste lösa sina svårigheter på grund av stammar, religiösa skillnader, kaster, kön, kulturella och politiska skillnader, liksom dessa gruppers ekonomiska skillnader.

Ni kanske tycker att det är ironiskt att de högljudda kraven på minskat våld och kvinnors och homosexuella pars rättigheter har publicerats mycket i USA, men det landets massmedia utelämnar vad som rapporterats i andra ”fria” länder. Till exempel har det inte skrivits någonting om arresteringarna av många bankirer och andra inflytelserika individer i Europa, och det har aldrig varit ett enda pip om den uppenbara närvaron av rymdfarkoster.

Fraktionen Rothschild inom Illuminati, som styrde sitt imperium från London och Vatikanen, förlorade sitt fotfäste i media tillsammans med sin övriga makt i den delen av världen. En sektion av Illuminatis Rockefellerfraktion, med högkvarteret i Washington DC och New York City, har fortfarande inflytande på större media i USA såväl som på Wall Street. Och deras kvardröjande fotfäste i Kongressen är tydligt i den oförsonlighet som har gjort att framstegen stagnerat.

Ja, vi vet att till största delen är det vi har talat om inte en ny information. Så varför upprepar vi dessa saker som ni redan väl känner till? Därför att ni behöver tänka på hur långt ni har gått framåt sedan Jordens uppstigning började!

Under de sju decennier som gått var övertygelsen den att dödandet av ”fienden” var en patriotisk plikt. Många, många miljoner gick ivrigt ut i strid, med stöd både andligt och i krigsmaskineriets produktion av sina civila motsvarigheter. Idag är önskan från ett överväldigande antal människor runt om i världen att avsluta blodsutgjutelse och få leva fredligt tillsammans.

I slutet av 1930-talet kontrollerade den tunga handen av mörker allting som påverkar livet på Jorden – regeringar, ekonomi, handel och industri, undervisning i kyrkor och skolor, lagar och rättssystem, media och miljö. Mycket få personer ifrågasatte beslut gjorda av någon av dessa auktoritära organ.

Nu finns ett utbrett ifrågasättande av myndigheters motiv och opposition mot beslut och åtgärder som är emot det gemensammas bästa. Tänk på den massiva mängden av korruption, svek och demoralisering som era ansträngningar har ”fört fram i ljuset”. Tänk på hur ni har fört till världens uppmärksamhet den brutalitet och orättvisa som använts för att uthärda i tysthet.

Ni måste känna er uppmuntrade av och tacksamma för de dramatiska framstegen och ni måste ge er själva beröm för era bidrag. Att inse sina prestationer är inte att skryta, det är en källa för inspiration och motivation att hålla på tills uppdraget är slutfört. Ni kanske inte befinner er i framkanten av progressiva ögonblick, men snälla ni, glöm aldrig kraften i era tankar och känslor!

För att citera vårt senaste meddelande: Precis som förut – alltid! – beror hennes invånares resor på de val var och en gör, och samlade valen utgör det kollektiva medvetandet. Så det är era tankar, passionerade känslor och handlingar som anger Jordens takt från och med nu. Oavsett om det är ett lyckligt surrande genom den fjärde dimensionen eller ett högt svävande i höjden som en örn, Gaia jublar – den exceptionellt svåra delen av Uppstigningen är över!

Det är lika nödvändigt nu som tidigare att fokusera på vad du vill ha i er värld, inte på vad du inte vill ha! Var snäll och klaga inte över tillstånd som är smärtsamma eller nedvärdera människor som inte delar dina egna åsikter. Låt istället dina tankar och känslor handla om liv i harmoni med naturen och ett överflöd av godhet för alla.

Ståndaktighet i ljuset påskyndar Jordens takt mot den friska, vackra och lugna värld som redan existerar i kontinuum. Hur vi önskar att ni alla kunde se det magnifika i er gemensamma skapelse så som vi gör!

Den villkorslösa kärleken och äran från ljusvarelser över hela detta Universum är med er nu och för alltid!

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge