Home > > Matthew Ward - October 10, 2010

Matthew Ward - October 10, 2010

Detta är Matthew, med älskvärda hälsningar från alla själar vid denna station. Som ett avbrott i våra vanliga inledningar där vi tar upp frågor som står högst på listan hos människor runt om i världen så ger vi idag podium, så att säga, till Hatonn för honom att ge sitt meddelande.

HATONN: Tack Matthew och kollegor för att låta mig tala. När kommer våra ET vänner att landa såsom de har lovat? Det är en fråga som de flesta inte skulle ställa sig, men det är en fråga inom ljusarbetarnas kretsar. Jag vet inte exakt när vi kommer att masslanda, men jag kan berätta om vår nya involveringsnivå som innebär ett gott framsteg mot dessa tider.

Ni har blivit tillsagda att vi inte kan blanda oss i individers val av fria vilja, förutom om det finns ett mandat från Gud att Jordens fria vilja överträffar det av någon individ som medvetet söker storskalig död och destruktion. Ni har också blivit tillsagda att allt är i en accelererande fas, det finns ingen tid att förlora föra att få igång denna show, sida vid sida, och det är därför som en ny aspekt har lagts till.

Vi har fått tillstånd av Gud att använda kraftigare metoder var helst som det är nödvändigt för att ta ned Illuminati gruppernas återstående maktbas. Detta betyder inte att någon dödas - Gud godkänner aldrig ett dödande, och inte heller skulle vi vilja göra så! Under en viss tid nu så har vi tillåtits att blockera de mörkas fria vilja genom att blockera deras kraftfulla vapenarsenal när de försökte sig på mer händelser liknande 9-11, och vi har gjort så vid ett antal tillfällen. Nu kan vi också förhindra deras sätt att skapa stora avbrott genom att blockera deras kommunikationssystem och transportsystem och genom att vilseleda deras intelligens och spion personal.

Vi har också fått Guds tillåtelse att temporärt förflytta en del nyckelpersoner till ställen där det inte kan åstadkomma något som helst ofog. Detta görs på ett sätt som liknar täckandet av våra skepp i ett osynligt kraftfält, vilket också gör deras försvinnande ytterst förvånande för deras medarbetare. Så även om ni inte ser bevis på våra nya tillstånd så vet ni att vi nu tar än större steg för att hjälpa er att fria er värld från mörka dåd.

Jag vill också avfärda varningen att utomjordingar som framställer sig som vänner i själva verket är enheter som vill ta över er värld. Struntprat! Nätverket av Ljus runt planeten förhindrar alla civilisationer med mörka intentioner från att komma nära Jorden. Och om de fula killarna försöker att skicka ut sina egna hemliga skepp och ta fram en del av de Grå som lever under jord och påstå att det är en invasion så kan vi förhindra ett sådant spektakel innan de ens påbörjas.

Matthew, det var allt när det gäller utomjordingar. Kan jag ta upp en annan fråga?

MATTHEW: Jag pratar för oss alla och jag säger att var vänlig och fortsätt, Hatonn.

HATONN: Tack. Det är en fråga om tre olika perspektiv. Alla själar vid Matthews station är högt utvecklade spirituellt, och som deras talesman så framför han deras enhetliga känslor då det gäller själar på Jorden. De älskar alla lika mycket och skickar helande ljus till alla. De kan hedra all människor såsom en del av Gud och separera detta från deras ogudaktiga tankar och handlingar.

Vi är fysiska civilisationer. Vi har inte samma kapacitet för enhet och ovillkorlig kärlek. Som en del av vår egen evolutionära framgång så står vi i Guds tjänst genom att hjälpa världar av lägre densitet att utvecklas när de ber om assistans. En del av er vill inte ha några förändringar, men Jorden vill – det är därför som vi har hjälpt er teknologiskt och många av oss lever på planeten för att hjälpa på andra sätt. Vi är också spirituellt och intellektuellt avancerade så vi kan läsa era tankar, vi vet om era känslor och kan se vad ni gör. Men olikt själar vid Matthews station så blir vi oroliga, arga, modfällda, otåliga, och frustrerade av en del av det som pågår. Vi har olika idéer och uppfattningar precis som ni har, men vi löser våra olika uppfattningar på basis av vad som bäst tjänar oss alla som en universell familj.

Sedan har vi er civilisation. Ni medger själva – och det är helt klart – att er värld är i en stor oreda, men istället för att göra något åt det så sitter alltför många och tittar på TV eller blir sportfanatiker. ”Hurra för mitt lag!” Det klagas om gnälls om problem istället för att lösa dem och kritik för de som försöker göra något åt det. Jag skall prata om de vars förhållanden oroar oss mest och varför.

I allmänhet känner folk till USAs president Obama enbart från vad han säger och vad er nyhetsmedia rapporterar. De flesta har ingen aning om vad som händer bakom lyckta dörrar. Ni ser orubblig partipolitik. Vi ser Obamas mäktiga fiender inom och långt utanför regeringen som vill slå alla hans försök till reform i små bitar. Ni ser hur han ser orolig ut och vet att en del kallar honom för svag och säger att han leder landet i fel riktning. Vi kan känna hans sorg då hans försök till att förbättra livet för de som är nedgångna och fattiga stoppas utav en del egennyttiga personer. Ni ser hur han försöker att avsluta konflikter utomlands och tänker att han bör stanna hemma och fixa det som är fel med hans land. Vi kan känna hans nedstämdhet och utmattning då de mörka fortsätter med att orsaka problem överallt för att stoppa hans ansträngningar.

De som ni kallar för professionella åsikts hållare spekulerar såvida väljare kommer att ge honom ytterligare en fyra års period i sitt ämbete. Vi lovordar honom för att håller kursen varje dag! Han blir tvungen ha att göra med samma personer som hotar hans liv och hans familjs liv, men hans intention att fortsätta att arbeta för en fredlig värld utan fattigdom ligger fast. Ni vet att han och hans familj är skyddade av ett Kristet energinätverk runtomkring dem, men Obama vet inte det. Ni vet att han är en stor del av den stora planen för den Gyllene Åldern, men han vet inte det heller. Han agerar i enlighet med hans övertygelser, principer, målsättningar och medhavande erfarenhet som en ärad ledare i en högt utvecklad civilisation som gick med på att tjäna på Jorden i den mest krävande positionen på planeten. Om alla kände denna själ som vi gör så skulle alla tvivel och klagande på honom komma till ett abrupt stopp och ni skulle tacka Gud för denna mans mod, vishet, spirituella och moraliska integritet och hans villighet att fortsätta!

Ni vet att era tankar skapar vad som händer i era liv, i er värld, och allt ni gör påverkar allt annat i detta universum. Så om några av er är bland dem som klagar och tvivlar på honom så sluta med det och börja att hjälpa Obama istället så han kan lyckas! Han arbetar för er – gör samma sak för honom, er själva, er värld och vårt universum! Ni behöver inte bli en politisk aktivist. Håll bara era hjärtan och sinnen på rätt plats och hjälp andra att göra det samma. Vi är i vallgravarna med er och vi behöver er hjälp – vi har tillräckligt med hinder att övervinna från de mörka på Jorden!

Jag vet att jag har uttryckt mig hårt, men ibland reagerar inte folk förrän det är dags för ”tuff kärlek”, och det är med kärlek för er som jag uttryckt mig, och inte bara för mig själv och mitt folk. Jag representerar otaligt många andra som känner samma sak, men som inte har ett forum som detta att uttrycka sig i.

Nu är jag färdig, Matthew. Tack för att jag fick säga vad jag hade på hjärtat.

MATTHEW: Vi tackar dig Hatonn. Du har tagit upp frågor som är bland de mest frekventa som skickas till min mor, och det är mycket troligt att dina ord har större påverkan än vad våra skulle ha haft.

Du har naturligtvis rätt att vi i andevärlden talar från ett betydligt annorlunda perspektiv än från ert, och ert är lika berättigat som vårt. Vi kanske talar med mjukare toner om vad vi ser från denna observationspunkt, men vi har ändå en ytterst stor respekt för er position och är enormt tacksamma för era tjänster i ”vallgravarna”, till förmån för vår älskade Jordliga familj.

Och jag säger också att det inte är alla som har er förmåga! I vilket fall som helst så skall vi gå vidare till andra frågor som våra läsare har uttryckt intresse.

Balanserandet av den internationella ekonomin kan inte uppehållas mycket längre, och inte heller kan förhållandena runt omkring kontrollen av Illuminati gruppernas illegala manipulation förbli gömd värst mycket längre. De använder sig av dunkla legala processer för att hålla sig fast vid deras stulna tillgångar, vi kan därför inte säga när den ekonomiska kollapsen kommer. Tiden kan dock inte vara långt borta då många länder är i eller står inför konkurs, och deras ledare och ekonomer vet att det inte finns någon finansiell uppbackning för de dagliga transaktionerna med datorer som uppgår till billioner dollar och i andra valutor. När kollapsen kommer så välkomna den i vetskap om att de som kommer att leda det nya systemet står redo och under övergången kommer de att hålla finansiella avbrott till ett minimum. Ni kan lindra oron bland de runt omkring er genom att förbli positiva, och ni kan göra så med sjävförtroende, med vetskap om att Jordens Gyllene Ålder ligger runt hörnet, så att säga.

Fakta bakom ”9-11” kommer också snart fram. När utländska ledare officiellt uttrycker sina uppfattningar att den amerikanska regeringen var antingen involverad i eller kände till det på förhand och gjorde inget för att förhindra denna förskräckliga händelse på den dagen och att en del nyhetsmedia rapporterar detta – och säger att många amerikanska medborgare också tvivlar på den officiella versionen – så vet ni att de obestridliga bevisen av sanningen inte mycket längre kan undanhållas.

Frågorna om upplyftningen och den Gyllene Åldern är alltför mångtaliga för att ta upp i detta meddelande, så vi skall ta upp en del nu och andra i nästa meddelande.

Man kan främja adsorberandet av ljus genom att helt enkelt leva på ett gudaktigt sätt, och nej det finns inte några helt klara tecken på hur cellstrukturen förändras från att vara kolbaserad till en kristallin struktur. Besvärande tillstånd som kan åstadkommas av denna transformationsprocess är också samma symtom som för vanliga sjukdomar, och det är därför som vi har uppmanat er att ta kontakt med en pålitlig hälsospecialist om dessa symtom är allvarliga och inte går bort. Med tiden finns det dock en igenkännbar skillnad mellan sjukdom och adsorption av ljus – då mer och mer ljus inträder i cellerna så uppstår en ihållande känsla av välmående, en grundläggande fridfullhet och uppstämdhet som håller i sig även mitt i utmanande förhållanden.

Kommer den Internationella Fredsdagen att väsentligt hjälpa Jorden i hennes upplyftning? Allt som är fokuserat på fred, oberoende om det är en internationell dag av fred eller tankarna och känslorna hos en enda person ökar ljuset på Jorden, vilket hjälper henne i hennes upplyftning och påskyndar dagen när er värld till sist kommer att bli fredlig. Samma sak är sant för kärlek och deltagandet i sådant som den Globala Dagen för Kärlek och internationella meditationsgrupper vars fokus är kärlek – ord som kärlek och frid sänder ut högre vibrationer i tal, skrifter, tankar och framför allt i känslor. Och vi vill lägga till att kraften då många fokuserar med samma intention ökar effekten exponentiellt.

Jag är rädd att min alkoholism kommer att förpassa mig till något astralt helvete. Min kära själ var säker på att det inte blir så, men det kan göra livet här på Jorden ett helvete för dig. Det finns så många alkoholister och andra personer med beroenden…vad skall vi göra om vi inte kan övervinna våra beroenden? Själskontrakt som inkluderar att uppleva en viss sorts beroende inkluderar också vanligtvis intentionen att övervinna det genom spirituell styrka; om detta valda mål inte uppnås betyder det ett nytt liv för att kunna göra så. Många substansberoende personer fortsätter att uppleva tidigare livs förhållanden och upplevelser därför att droger utgör en barriär mellan själen och medvetandet vilket förhindrar en kommunikation mellan dessa två aspekter av självt.

Mor, var snäll och kopiera den delen av boken som innehåller förslag på hur man kan övervinna substansberoenden.

******************

Nyckeln är en helhjärtad önskan att övervinna beroendet. Detta börjar med att ärligt erkänna för sig själv att man har ett beroende, vilket är mycket svårt då den avsiktliga effekten av droger är ett förnekande att de är ett problem trots att användarens liv är fokuserad på nästa dos. Om folk helt och fullt förstod böner och kraften i böner, så kunde de använda sig av detta för att övervinna sitt substansberoende. Ingen makt på Jorden är mer mäktig än ljuset, och ljusenergin i bedjandet är ovärderlig! Bedjande är inte en fråga om att lägga sig på knä till allmän beskådan eller ens privat – det är ens egen förbindelse med Gud i tankar och känslor, var som helst, och när som helst. På ett lugnt och tyst sätt så be om hjälp: ”Hjälp mig att övervinna mitt behov av droger” eller ”Ge mig styrkan att sluta att dricka” eller några få andra ord som känns naturliga. Hjärtats längtan talar lika klart till Gud.

De mörka krafterna har naturligtvis inte som avsikt att de som beror på droger har någon önskan om hjälp för att undvika dess användande. Den försvagade viljan och tänkandet av den personen på grund av det minskade ljuset inombords kan inte inse sitt problem. Detta är en uttänkt inneboende effekt av drogerna! Som en konsekvens blir det nödvändigt att ha en spirituellt stödjande familj och vänner och samma sak från rehabiliteringsklinker med bevisad framgång. Att visualisera användaren omgiven av strålande ljus kan vara effektivt får både självhjälp och i alla stödjande grupper. Att visualisera ljuset runt omkring och genomträngande en själv och andra – och Jorden likaväl! – är underbart upplyftande och helande.

Olika metoder av alternativ hälsovård kan effektivt reducera eller eliminera beroendet av vanebildande substanser och de holistiska terapierna som inkluderar ens inställning till livet erbjuder stora fördelar. Att förändra en negativ syn till en positiv syn är speciellt gottgörande med att hjälpa att uppnå en balans i sinnet, kroppen och det spirituella – balans är optimal hälsa.

Ett stort fokuserande på spelande, sexuell aktivitet, onaturliga matvanor eller någon annan form av besatthet är också ett missbruk. Individer som blir involverade i sådana aktiviteter kan bli allvarligt obalanserade – åter igen, hur viktig balans är kan inte överbetonas! – och mitt förslag till att övervinna drog (eller alkohol) missbruk gäller lika mycket för dessa typer av uppförande. (Modifierade avsnitt från Avslöjanden för en Ny Era).

******************

Tack, Mor.

Vi är inte bekanta med metoderna för ”karmiskt renande” eller ”föryngrings råd” som preparation för fysisk upplyftning, som en del av er har skrivit om. Vi kan dock säga att karma inte rensas via externa metoder, det upplevs. Karma är unikt för varje individ, och det är viktigt att ni förstår att karma inte är vare sig ett dömande eller en bestraffning – det är möjligheten att uppnå balans. Balans kommer sig av att följa själens meddelanden till det medvetna, meddelanden som håller personen i linje med det som är stipulerat i själskontraktet, speciellt valt för det ändamålet. Och att följa det spirituella ledandet som finns i dessa meddelanden och annan kanaliserad information ni litar på kommer att hjälpa er att förbereda er för upplyftningen – att erbjud denna hjälpsamma ledande är dessa kommunikationers främsta uppgift!

När det gäller påståendet i dessa undrande brev, att kroppar kommer att gå under vid slutet av 2012 om inget rensande eller föryngrande råd efterföljs kan vi bara säga att förutom ett möjligt undantag för en planerad avrättning så kan inget annat garantera tidpunkten för fysisk undergång. Det är helt och hållet själens beslutsområde i enlighet med dess tidigare valda livslängd, vilket gjordes innan födelsen, eller i enlighet med dess förfrågan om ett förändrat kontrakt under dess fysiska livs tid. Det är sant att kroppar som inte har absorberat ljus kan inte överleva de högre frekvenserna, men graden av ljus varierar och kroppar med den minsta mängden klarar sig inte så länge som de som har något mer. Dessutom så kommer många millionera av kroppar att gå bort innan 2012 och bland dem många som är ljusfyllda, i enlighet med deras val av själskontrakt.

Hur kan vi hjälpa våra barn att rena deras karma? Barn som inte har blivit programmerade av auktoritetsfigurer agerar från deras instinkter och intuition, vilket är i samspel med deras själskontrakt, och renandet av karma följer naturligt. Det är de vuxna som skapar onödiga komplikationer för dem själva genom att allt för mycket analysera och beräkna de ting som barn inombords vet är enkla.

Nej, en fysisk uppstigning med Jorden kräver inte att man blir vegetarian eller vegan. Varje persons kropp är lika annorlunda som varje själ och en del kroppar mår utmärkt utan kött i dieten medan andra inte mår bra. Allt som förhindrar kroppar från att vara i balans är också avskräckande för välmående i sinne och ande, och att uppnå balans är målet för alla själar.

När ni fortsätter er resa med Jorden in i de högre vibrationerna kommer era kroppar att successivt bli lättare och ni kommer att finna att frukter, grönsaker och spannmål blir allt mer tillfredställande då denna mat är fylld med ljus, och kött och fisk blir allt mindre tilltalande. På grund av den förskräckliga behandlingen av djur som föds upp till mat så är deras kroppar fulla av energi från rädsla och lidande, och den energin förs vidare till köttätare. Fisk är till stor del förorenat utav olika ämnen eller dess genetiska modifikation minskar näringsvärdet. Var uppmärksamma på era kroppar – de säger till er vilken mat de behöver för maximalt välmående.

Vi hyllar de som följer en vegandiet för att exponera och protestera det omänskliga behandlandet av djur vars själsavtal är att förse deras kroppar som mat för mänsklig konsumtion – de gick inte med på att lida under de samvetslösa förhållanden som de tvingas att leva i och dö under! Och vi ber att ni gör allt ni kan för att djuren som blir till mat behandlas mänskligt och att alla djur respekteras och uppskattas för deras bidrag i era liv. Människans grymma behandlande och oberäkneliga dödande av djur under århundraden bidrog i stor utsträckning till negativiteten som orsakade att Jorden föll in i en djup tredje densitet, och hennes metod för att frigöra negativiteten är vad ni kallar naturliga katastrofer. Logiskt så medför upphörandet orsakerna för negativitet att behovet för det sätt som det frigörs elimineras, men bortom detta så är djuren själar och behöver bli respekterade som sådana!

Djurs spirituella vaksamhet, känslighet till fluktuationer i energi, och deras utsträckning av känslor och intelligens har länge underskattats eller helt ignorerats utav känslokalla människor, de mest brutala dödarna på Jorden. Hos en del djurarter, vanligtvis de som är husdjur, finns det högt utvecklade själar som har valt att uppleva i en djurkropp, de har därför betydligt större vishet och spirituell klarhet än många inom den mänskliga befolkningen. Dessa djur har kommit specifikt för att förbättra ert förhållande med alla djur former då detta är väsentligt för er individuella resa in i de högre vibrationerna där inte grymhet i någon form kan existera. Utan det uppvaknande som har kommit till dem som är engagerade i att förbättra djurens liv så skulle inte Jorden ha gjort de framsteg som hon har gjort mot att upplyftas ut ur tredje dimensionen! (Avsnitt från meddelande från 5 april, 2005).

Att äta biologiskt kan förbättra hälsan, men det är inte nödvändigt för fysiskt upplyftande. Och om den högre kostnaden för biologiska produkter förhindrar er från att köpa dem var inte oroliga – den negativa känslan är mycket mer skadlig än att äta icke biologisk mat. Ät helt enkelt med sunt förnuft och använd tankekraften, att vad ni äter tjänar ert högsta bästa, och känn er tacksamma för maten. Det dröjer inte längre förrän all mat kommer att bli ren, fri från skadliga kemikalier och genetiska förändringar.

Då mycket av det som nu lärs ut är felaktigt, särskilt inom vetenskap och historia, så hur kan lärare hjälpa elever att förbereda sig för den Gyllene Åldern; och väl i den Åldern vilka material med riktig information kommer att finna tillgängligt? I detta ögonblick kan vi bara erbjuda förslaget att initiera en klassdiskussion genom att fråga om någon har ett annat perspektiv på informationen som presenteras, vilket skulle uppmuntra djupare tänkande och resonerande i lämpliga ämnesområden. Vi är medvetna om att detta är ett känsligt område då vissa skolsystem och familjer har stor opposition till att lärare avviker från det godkända materialet, men att möjligtvis ge eleverna ett tillfälle att uttrycka sina idéer och att enbart framföra neutrala kommentarer om dessa idéer skulle kunna förhindra en motreaktion.

Utbildningen kommer att dramatiskt förändras på alla nivåer, och i själva verket så har detta påbörjats med erkännandet att fostret gynnas i sin utveckling av klassisk musik och att småbarn kan lära sig med en enorm hastighet. Ett urval av nuvarande böcker kommer att bevaras som en del av Jordens historia och resten kommer att återvinnas. Nya texter, TV program och dataprogram med korrekt information, historiskt och allmänt talat kommer att utvecklas under en relativt kort period för varje utvecklingsnivå från spädbarn till vad ni kallar studier efter en doktorsavhandling, och de kommer att inkludera ämnen som många nu avfärdar som stålligt Nya Ålder tänkande. Musik, skrivande, målande, skulpturer – alla typer av konst och konstverk – kommer att ges mycket mer betoning, då alla typer av konstnärligt uttryckande kommer ifrån själen. Den nuvarande koncentrationen på sporter och det intensivt tävlingsinriktade sättet med sportslag, och absolut den disproportionerliga tiden och pengarna som allokeras, kommer att förändras till en anda av att njuta av spelen och ett kamratskap och samtidigt hjälpa varandra att utvecklas i sporten.

Den största förändringen blir dock med det expanderande användandet av hjärnan och dess ökande kapaciteten att kunna resonera som kommer att leda till mycket större intresse av att öka sin kunskap. Denna härliga aspekt av livet under Jordens Gyllene Ålder gäller för alla som lever under denna era av höga vibrationer.

Till alla som är rädda att det inte finns tillräckligt med tid för Jorden att göra sig av med mörkret så att hon kan hålla den himmelska tidtabellen för att lämna tredje densitet bakom sig så kan vi försäkra er att hon kommer att klara det – i kontinuumet har hon redan gjort det!

Vi önskar att ni visste hur ivrigt som vi väntar på glädjen av att se er leva medvetet i en värld där frid och kärlek råder. Vi uppskattar var och en av er och tillsammans med alla andra själar av ljuset i detta universum så hejar vi på er på er väg framåt.

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.