Home > > Matthew Ward - 2 april, 2020

Matthew Ward - 2 april, 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Älskade bröder och systrar, var snälla och ta ett djupt andetag. Andas ut långsamt och känn er lättare. Se nu inom er hur Jorden glöder i gyllene-vitt ljus, ”se” sedan hur människor i alla åldrar och hudfärger glädjefyllda kramar varandra och djuren ibland dem.

Ni har just sänt iväg en överflödande läkningsenergi till er värld. Vi tackar er och vi älskar er!

Då så, media rapporterar uppgifter om coronaviruset och uppdaterar ständigt statistiken med fall och dödlighet från dess sjukdom, Covid-19. Varje död är en personlig tragedi för drabbade familjer och vänner, vilkas sorg skulle vara lika djup om deras älskade människor hade dött av någon annan orsak. Varje dag finns mycket annat som är anledning till att livet tas från många andra som är innerligt älskade, många andra familjer sörjer också sina förluster.

Medkänsla och empati ingår i de höga vibrationerna inom denna station och sorg är inget främmande för Jordens människor. Det har dock aldrig förr funnits hjärteknipande intervjuer med människor vars kära har dött eller att isolering har hindrat avsked. Aldrig tidigare har media sänt filmer med sjukhusteam i skyddsutrustning som arbetar outtröttligt för att rädda liv. Aldrig tidigare har världen hört sjukdoms- och dödssiffror ritas upp av specialister i infektionssjukdomar eller analytiker spekulera om en kollaps i global ekonomi.

Medan en del av det repeteras med eftertryck med avsikt för att väcka rädsla, blir faktisk information spridd över världen.

Vad som inte publiceras eftersom det är känt bara av några få, är det att avsikten med coronaviruset var att minska världens befolkning med miljarder. Det kommer inte att hända eftersom medlemmar ur vår familj minskade det laboratoriedesignade viruset i största möjliga mån.

Låt oss nu tala om något som inte heller är känt, hur själskontrakt passar in i detta. De äldres död stämmer överens med kontraktsval av livslängd och kroppens förlust av livskraft. Kontrakten har en viss grad av flexibilitet angående exakt livslängd så väl som dödlig sjukdom, och dessa själar uppfyllde de omständigheter genom att kontraktera en sjukdom som de särskilt var sårbara för, med anledning av tidigare hälsoproblem som i sig själva snart skulle bli dödliga.

Några av de yngre som gått under hade också fullgjort bestämmelserna i sina livskontrakt, och andra korrigerade sina kontrakt i samklang med alla de andra i överenskommelsen före födelsen. I de senare fallen visste man på själslig nivå att personerna kunde mer effektivt hjälpa världen från Nirvana där de, mer än vad de kunde i sina fysiska kroppar, kraftfullt kan stråla ljus.

På intet sätt antyder det att ljus som skapas på Jorden är svagt – det är starkare, mer intensivt, än någonsin!

De personer som ändrade i sina kontrakt gjorde så för att det oclså var känt på ett själsligt plan att rädsla och depression hade allvarligt försvagat deras ljus. De var fast i oro för sina kära som hanterade någon avvikelse, sin egen arbetslöshet före eller beroende på viruset, pågående eller förväntade finansiära svårigheter, eller inte kunde släppa tankar på fruktansvärda ”tänk om ...”-händelser. Detta tänkande påverkade inte bara deras immunsystem negativt, men också, genom att välja att lyfta upp livet på Jorden från andevärlden, tog dessa individer ett språng framåt i sin egen utveckling.

Yngre människor som gått vidare utan ändringar i kontrakten, kommer att i Nirvana njuta av alla positiva upplevelser de har missat; om något lidande har valts med avsikten att uppnå balanserade upplevelser – målet för varje själ i varje liv –tillräknas detta då automatiskt. Medan coronaviruset fortsätter spridas, tillämpas samma kontraktsbestämmelser eller själsutveckling för alla som går över med anledning av sjukdomen.

Det är likadant för alla andra som väljer livstider på Jorden av vilken längd som helst under denna era utan motstycke i universum, därför är det en annan faktor i Jordens övergripande dödstal. Många själar har förkroppsligats, antingen för kort tid eller för många år, för att fullkomliga tredje densitetens erfarenhet och utvecklas. De flesta valde att leva i undermåliga omständigheter som allvarligt försämrade kroppens förmåga att stå emot någon sjukdom, och om inte Covid-19, så skulle en annan sjuka bli dödlig.

Nu till svaren på de mest förekommande frågorna. Vi vet inte när viruset blir besegrat. I Jordens energifält av möjligheter finns oräkneliga strömmar med sjukdomsdelar – dessa kommer inte ur varje individ, snarare är de kombinerade i täta kluster från områden över hela världen. Just nu förlorar några av dessa strömmar i styrka, några ökar långsamt i hastighet och många ökar snabbt. Vad vi inte kan avgöra i utbredning, ännu mindre i linjär tid, är när alla dessa strömmar försvagas till den grad att de blir övervunna av strömmar med så höga vibrationer att bakterier inte kan existera i dem.

Nej, strålning från 5G-apparater sprider inte sjukdomen – det är dess höga smittförande natur som smittar. Människor i områden där sådan teknologi används är utsatta för högre risk eftersom strålningen påverkar immunsystemet. Medlemmar i den universella familjen minskar den skadliga effekten av denna strålning så mycket som möjligt.

Och nej, käraste, andra civilisationer kan inte blanda sig i eller stoppa spridningen av viruset. Inte bara saknar de rättighet att ta kommando över en situation som ni själva hanterar, men förhållandena i er värld är inte heller säkra för att besättningen i era himlar ska kunna landa eller att de som lever ibland er ska kunna avslöja sin identitet. Ledare av nationer som känner dessa utomjordingar kommer inte heller att öppet erkänna existensen av andra civilisationer.

Men, om någon i er universella familj skulle bli ombedd att beskriva vad som händer på Jorden, skulle det heta att Människor hjälper varandra.

Ni ser detta i modet och den uttömmande hängivenheten hos vårdpersonal och räddningsteam runtom i världen. Ledare i samhällen, regioner och länder tillhandahåller goda råd för att hålla invånarna så trygga som möjligt. Individers vänliga handlingar, delande på resurser, stängning av verksamheter, och massorna som använder sunt förnuft och stannar hemma parerar för flodvågen. Regeringar hjälper medborgare som utsatts för extrema svårigheter.

Ni ser improvisation och innovation som kommer fram. Fältsjukhus reses upp för att tillhandahålla sjukrum, företag släpper före eller lägger till i den vanliga produktionen de förnödenheter som sjukvårdspersonal och patienter så desperat behöver, individer som är bundna till hemmet gör munskydd och rockar, länder med överskott ger till länder som saknar.

Det görs onlinekurser för elever vars skolor har stängt. Komiker uppträder hemifrån och konserter sänds över tv med musiker som deltar från sina respektive hem.

Både unga och äldre hittar egna sätt att uttrycka sin tacksamhet till alla som stöttar dem från frontlinjen: läkare, sköterskor, annan sjukhuspersonal, pensionärer som återgår i tjänst, polis och räddningstjänst, lärare som ordnar onlinelektioner för sina elever, apotekare, nyhetsuppläsare, sophämtare, rörläggare, elektriker, jordbrukare, matleverantörer, kockar, bud, veterinärer, anställda och frivilliga på djurpensionat, nationella militära styrkor som hjälper till på flera sätt.

Andra kan ha missats i tankarna hos oss, men inte hos dem som är så enormt tacksamma för tjänsterna och stabiliteten som de tillhandahåller under dessa bekymmersamma tider.

”Social distansering” erbjuder möjligheter för föräldrar och barn att vara tillsammans och ger även tid för introspektion, meditation, böner och uppskattning av det goda och vackra i er värld.

Det är så att ångest, sorg, förvirring och fingerpekande också är en del av dagens samhälle. Men i mycket mycket högre grad finns optimism, hopp, omtanke om och hjälp till andra, och en förenad beslutsamhet att fortsätta att hålla på till dess att detta virus är besegrat.

Liksom det smittsamma, skiljs inte andens sammanhållning åt av nationella gränser, kön, ålder, nationalitet, religion, etnicitet, sexuell inriktning, social eller finansiell status, utbildningsnivå, yrkesområde, filosofi eller politisk ideologi.

Denna andliga enighet, de oräkneliga vänliga handlingarna, mångfaldiga sätt att hjälpa och uttryck av tacksamhet är kärlek i handling. Det är därför som ljuset på Jorden aldrig har lyst starkare, och varför efterdyningarna av denna pandemi kommer att föra fram läkningen av detta smhällets stora sår som orsakats av skenande orättvisor, bedrägerier och splittring.

Många säger ”när allt blir som vanligt”. ”Som vanligt” kommer inte tillbaka. Er värld är ödesbestämd att bli och kommer att bli dramatiskt annorlunda, ojämförligt bättre. Det är inte lagar eller pengar eller teknik som kommer att göra skillnad, det är folkets vilja, och antalet ljusarbetare har ökat tiomiljon-falt. Som ett sidospår här, skulle min mamma säga gazillion-falt.

Social, ekonomisk, religiös, politisk och kulturell separation kommer att ge vika för fredligt samarbete och ömsesidig respekt. Mörker i alla sina djävulska former kommer i dagen och de som är ansvariga ska få stå för sina handlingar.

Förändringen av den globala ekonomin – från datatransaktioner som lät de få mest förmögna kontrollera alla andra – till ett system baserat på ädla metaller, kommer att göras så smidigt som möjligt för att undvika vidare avbrott i köpenskap och handel. Illuminatis illegalt och omoraliskt ihopsamlade rikedomar kommer att bli beslagtagna och distribuerade för att avsluta den samvetslösa åtskillnaden mellan de som har och de som inte har.

Tillbakahållen teknik kommer att bli presenterad och samvetsgrant använd på energi, medicin, tillverkning, kommunikation, jordbruk, transporter och återupprättande av miljön.

Farorna med vacciner och 5G-strålning kommer att uppenbaras; de första blir eliminerade och apparater som använder 5G kommer att göras om för att inte skada er eller planetens hälsa. Många millioner kommer att få arbete med att återuppbygga ödelagda städer och ersätta föråldrad infrastruktur.

Det som var avsett att skövla befolkningen har i stället resulterat i en enad önskan att skapa en bättre värld. Då ansträngningar för framåt i er uppfattning om linjär tid, är er mission i denna livstid redan segerrik – den strålande värld som ni hjälper Jordens folk att manifestera blomstrar i kontinuumet.

Älskade familj, vi ärar och stödjer er i kraften av ovillkorlig kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Inger AxbrinkEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?