Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - March 31, 2011

March 31, 2011

Blossom: Det är jag igen! Jag vet att vi pratades vid för bara några dagar sedan, men ni ”vet” antagligen att jag reser bort några veckor, så jag skulle ÄLSKA om vi kunde ha en liten pratstund innan jag reser?

Federation of Light: Detta är mycket lämpligt för oss, precis som det är för dig och verkligen många andra. Vi har tänkt på vilket som skulle vara fördelaktigt och vilket som skulle möjliggöra tillväxt för själen och att snabba på lite genom att ge av vår kunskap.

Blossom: Ja, verkligen, ni har gett oss så mycket att ”tugga på”. Jag vet att många av oss verkligen börjar förstå betydelsen av allt ni har sagt och ännu viktigare varför ni har sagt det. När det gäller ämnet Kärlek kan jag inte tänka mig att det finns mer att säga. Endast en upprepning, faktiskt.

Federation of Light: Och vi skulle motsäga detta påstående. För även om vi har gett er mycket mat för tankar och därför mat för själen allteftersom ni går framåt, växer, utvecklas och förstår mer av ren KÄRLEK… då är det inte bara naturligt att där är mer som kan erbjudas till er om detta. Till exempel… är det inte så ofta när ni ”fattar det”… förstår KÄNSLAN av denna högre KÄRLEK, som ni helt enkelt tycker att ord är irrelevanta? Är det inte så att ni kan ta in denna KÄNSLA även om det KÄNNS som om ni ibland ”spricker i sömmarna” med den?

Blossom: Ja, men jag försöker då föreställa mig att den går ut i världen.

Federation of Light: Vi accepterar detta och ändå skulle vi kanske vilja föreslå ett annat sätt för dig.

Blossom: För all del.

Federation of Light: När ditt hjärta är inne i det VETANDET… när ditt sinne har hakat på den KÄNSLAN och känner igen den på en mer frekvent bas som det gör… vi ber dig att ”buteljera den”.

Genom att buteljera den menar vi någonting annat än din ursprungliga förståelse av detta. Det är en fråga om att hålla det under en viss tid inom dig. Att ”hålla fast vid det” för en stund och ändå vara fullt medveten om att du gör så. Detta skall i första hand praktiseras inom ett meditativt tillstånd i sinnet. Att föreställa dig denna Högre KÄRLEK inom dig och att iaktta att den bokstavligen talat tar över dig. Så att du finner dig själv i den ultimata KÄNSLAN av den. Ditt sinne kan inte avvika från den eftersom du är upptagen ”i den”. Du har blivit den och den har blivit du. Det är upp till dig att förvissa dig om en viss nivå som kan nås från ”sinnets” synpunkt och när en gång själen erkänner den här positionen… att föreställa sig att kanske en knapp trycks ned som ”sänder iväg dig”. Ändå är du någonstans i ”ingenstans”... och ändå perfekt medveten om KÄRLEKEN SOM DU ÄR. Det är viktigt i detta skede att vara ”icke i sinnet” på en nivå och ändå ”fullt i sinnet” på en annan nivå. De två nivåerna är verkligen separerade… det måste de vara… ändå smälter de perfekt in i sin avskiljbarhet. När detta sker för dig… då vet du exakt vad det är vi pratar om och erkänner det som ”en punkt”. Sedan ber vi dig att ”buteljera det”. Föreställ dig att du häller det in i ett kärl och lagrar det på den ”heliga platsen”.

Blossom: Och jag känner att ni vill att vi repeterar den här övningen så ofta vi kan?

Federation of Light: Så är det. Om det appliceras… för koncentration… kan man numrera dessa flaskor som är lagrade. Detta är inte vad du skulle kalla en övning. Det är mycket mer komplext än så. Det tjänar ett mycket större syfte. Vi ber dig att fortsätta att göra detta när det är möjligt.

Blossom: Jag kan också KÄNNA vad det är ni vill att vi gör längre framåt i tiden. Vill ni tala om det nu?

Federation of Light: Det är viktigare att man koncentrerar sig på ”det här skedet”. Ändå har vi nästa skede i åtanke, vilket vi absolut vill tala om när tiden är inne… för det skall bli av stor vikt för er planet.

Blossom: En sak jag bekymrar mig för är… om vi ”buteljerar det” istället för att sända ut det, kommer inte vår planet att lida ännu mer då? Den är i sådant behov av vår Kärlek och Ljus just nu.

Federation of Light: Till vilket vi ber er att sända ut av er kärlek på kontinuerlig bas. Som ett konstant flöde av KÄRLEK som kommer ner från ovan, genom er och ut till världen. Som om denna rörelse blir lika naturlig som andning. Denna ”buteljerade KÄRLEK” är, skall vi säga, mogen att plocka… växer till sig… väntar på rätt ögonblick. Det skall vara av en viss kaliber vid den tidpunkten när vi ber er att tillämpa den på ett visst sätt. Men när detta kan bli ber vi er att inte bekymra er om. Vid denna tid är det för er… om ni så önskar… att helt enkelt ta tiden att lagra den inom er egen heliga plats. Den heliga platsen kan vara ”någonstans” ni själva väljer. Allt ni behöver göra är att gå dit när det är nödvändigt. Vi ber att ni inte blir bekymrade för om ni har eller inte har ”samma erfarenhet” som någon annan. För var och en skall finna sin egen position med detta erbjudande… och genom att låta det utvecklas på ett individuellt sätt blir det till stor nytta.

Blossom: Tack för det. Jag är säker på att många av oss kommer att ta till sig detta direkt. Jag har en känsla av att det blir ett bra tag innan fler instruktioner ges om detta.

Federation of Light: Inte nödvändigtvis. Vi kanske gör ”tillägg” då och då innan finalen.

Blossom: Något annat ni önskar tala om?

Federation of Light: Medan vi kan… verkligen. Det kommer att vara till stor nytta också för den som lägger sin tid på nöjen. Att hitta källor för aktivitet som ger själen stor upplyftelse. På det här sättet laddar ni atmosfären med goda vibrationer. Och det är lätt att förstå att er planet är i stort behov av sådana saker. Fyll er atmosfär med skratt. Var av Ljus. Om ni tycker att ni själva inte kan vidta några åtgärder då och då… gå då till platser inom er och ta dessa platser på en resa till ert hjärta där de kan KÄNNAS. Minns era tidigare erfarenheter som innebar glädje för själen. Återuppväck tiderna som gav glädje och fyll er varelse med den KÄNSLAN.

Vi har talat mycket om att röra sig in till ett Känslospråk och hur det skall ersätta ord. Man behöver bara titta in i någon annans ögon som är sanningsenliga och så mycket sägs utan att ett enda ord sägs. Hjärtat kan tala tusen ord i tystnaden i en blick. Lär känna ert hjärta på ett nytt sätt. Bli bästa vän med ert hjärta. För många har låst det av rädsla för ytterligare skada… för skydd… för orsaker som de anser värda att göra det för. Ingenting, käraste vänner, är mer skadligt för hjärtat än att stänga av det. Ert hjärta är er Sannings väktare. Så många har gömt sig bakom väggar för att stålsätta sig själva från känslornas flöde. Tror man inte att hjärtat är kapabelt att försvara sig själv?

Era hjärtan… oh, våra käraste vänner… är er sten. Det har varit underskattat miljoner gånger. Ert hjärta är NI. Det är er essens. Det är ert hjärta som talar om ALLTING som är Sanning. Det övervakar era situationer och omständigheter. Det sviker er ALDRIG!

En del kanske upplever vad ni kallar ”ett brustet hjärta” och ändå, det kan inte brista. Det kan KÄNNA den djupaste smärta och den djupaste glädje. Det kan tala om vem som är trovärdig och vem man skall undvika. Det är där för att guida er på er resa. Vi ber er i dessa dagar av sådana motsättningar att känna ert hjärta på ett djupare sätt. Att förstå ert hjärta på ett sätt som ni inte gjort hittills… för genom att göra så, så lär ni känna er själva. Kommunicera med det som ni skulle göra med en vän, vårda det som ni skulle göra med ett barn. När era hjärtan växer i kärlek så måste allt annat göra det också. När de når ut och får kontakt med varandra… då är igenkännandet av Enheten gjord.

De kommande dagarna blir annorlunda än de som man känt hittills. Sättet som man beter sig själv på är sättet i vilket förändringar sker och man kommer att finna att andra också agerar på ett nytt sätt. Ett sätt som de inte tidigare hade tänkt på och ändå blir detta något som ökar.

Blossom: Jag KÄNNER att vi har kommit fram till en avslutning?

Federation of Light: Men vi skulle vilja lägga till en sak att be dig om. Att se till att du ger dig själv en klapp på ryggen. Att försäkra dig om att du verkligen inser… med era dyrbara hjärtan… den enorma upplyftningen som ni ger planeten. Ni upplever verkligen en del bekymmersamma tider på den, i många aspekter, ändå är ni mer än kapabla att se igenom vad ni kom hit för att göra. Att lyfta planeten till dess högre vibration… och detta gör ni med stor självsäkerhet.

Blossom: Och vi skall fortsätta att göra så. Tack för den här konversationen. Jag skall nu gå och fylla min första flaska! I Kärlek och Ljus som alltid, mina vänner.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge