Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - December 20, 2010

December 20, 2010

Hallå där mina vänner. Jag är säker på att ni är medvetna om att många firar Jul vid den här tiden på året och sedan… 2011 ligger framför oss. Jag undrar vad ert budskap för det nya året innebär?

Det innehåller en symbolisk gest. Det bär med sig en lätthet för hjärtat, för även om de kommande tiderna kommer att se er tänjas till era gränser, så skall de också ge er förmågor som kommer att förvåna er. Men det är bara genom öppnandet av ert välsignade hjärtas rum som dessa förmågor kan ges tillträde. För dem som väljer att öka med en hastighet som tjänar dem, vänligen acceptera de möjligheterna att stor förundran för vad varje individuell själ kan frambringa skall värma hjärtat som har längtat efter ett erkännande av någon form, att dess sanna själv är mer än vad det hittills varit. Fyll er varelse med VETSKAPEN om att vad som komma skall är vad ni väntat på. Era själar har stigit fram till målet. Så många av er har lyssnat till den inre kärnan och kommit till ett beslut som tillåter att frukten av arbetet nu kan skördas.

Tvivla inte på detta. Om ni väljer det kan ni KÄNNA i dessa ord SANNINGEN av det som vi presenterar för er. Ert projekt för Uppstigning som EN fortsätter att trotsa dessa som ville att denna plan skulle misslyckas. Men det kan den inte. Allt runt omkring er är bevis som visar på motsatsen. Ändå VET NI att detta bara är en illusion. När ni KÄNNER SANNINGEN, hur kan ni någonsin acceptera att ni ger efter för det som inte är för ert bästa goda? KÄNN DET! För när ni gör det kan ni faktiskt fysiskt främja överflödet av glädje som nu är inom er och runt om er.

Många har så länge måst uthärda transmutationen av energier. De har stått starka som kommunikatörer och tillåtit sig själva att vara fyrar vars Ljus bokstavligen talat har mörknat till en form som har kunnat sprida sig in till en eter som är utan kraft. Det har smält in i sig själv och kan inte längre göra skada. Dessa stora krafter av energi som har strömmat genom er varelse har nu förlorat sina skäl till att fortsätta. Detta är en stor förmörkelse som MÅSTE inträffa för att rengöra allt som inte kan medföras in till den nästa eran.

Stor förmörkelse? Kan ni förklara det lite närmare?

Det som låtsas ha styrt över er planet under alltför lång tid nu har förmörkat det Sanna Ljuset.
Det har nått sin definitiva avslutning och bara förändring kan lösa dessa rastlösa kvarlevor som endast traktar efter förvrängning.

Du upplever det lite svårt att ta emot dess ord, inte sant?

Ja, lite. Jag har känt att det har flutit lättare. Någon särskild anledning?

Det faktum att vi är närmare än du tror… är en av dem.

Till mig?

Verkligen.

Så varför skulle det göra det svårt? Jag trodde det skulle vara det motsatta.

Förvrängning av vibration när den smälter samman på en Högre skala.

Så när vi säger nära… vad talar vi om här? Och i vilket avseende?

Stäng dina ögon! Vad såg du?

Pelare av Ljus… som de uppstod från skyn. Jag hade KÄNSLAN av att vi kommer att uppleva detta under det kommande året.

Det skall ni… och de skall inte kallas någonting annat än vad de är. Deras uppenbara briljans skall inte gå obemärkt förbi. När de presenterar sig själva på det här sättet, bli inte avskräckta av historier av vad de kanske eller kanske inte är. VET att de är från oss!

Vad exakt är deras syfte?

Många. De är från oss till er för att ”sätta igång festen”, kan vi säga. De kommer att ses på olika platser tvärs över planeten Jorden och de skall vara av sådan magnitud att de inte kan sopas åt sidan eller ignoreras av er media. De skall ges många namn. Själar skall hänvisa till bibliska scenarier för de kommer inte att veta något annat att relatera till.

Så dessa pelare av Ljus, kommer de att komma och gå? Hur skall de visa sig och för hur länge vid varje given tidpunkt?

De kommer inte att vara ljusblixtar som man kan missta för en elektrisk storm eller åskväder. Som du såg i visionen som vi presenterade för dig, detta är pelare som innehåller Ljus. De skall strömma ner till er planet och skapa en display och knappt har upprymdheten för en speciell visning lugnat ner sig… så skall en annan ta över på ett annat ställe i er värld. De kommer inte att kunna fifflas med. Vi har skyddande skärmar som kommer att avvärja varje försök som kanske görs.

Även när de visas på era skärmar inne i era hus kommer många att vakna från sin sömn genom dessa strömmar av energi. För de innehåller nästa fas på er resa för mänskligheten.

Förmodligen behöver jag lite mer att gå vidare med det sista påståendet.

Igen, ord att beskriva med är otillräckliga.

Försök igen!

Dessa pelare av starkt Ljus kommer att tjäna er på många sätt. De skall frigöras ut i atmosfären till vad bara kan beskrivas för er som en energi… vilket det är i grunden… ändå är det vad denna energi innehåller som är den magiska dosen. Den kommer att lyfta upp er andlighet. Den kommer att vara som aromen i din moders kök.

Inte i min sons ögon, helt klart! Jag menar, jag vet vad ni försöker att säga, men…

Så låt oss säga det. Vi FÖRSÖKER att hitta likheter med hur detta kan ge näring åt era själar. Era själar kommer att känna igen energin som avges från dem. Vi kan bäst beskriva KÄNSLA på det här sättet. Det kommer att bli som om…

Jag fortsätter att se en sida av säkerhetsbältet låsa sig in i det andra.

Tack för det. Trots att beskrivningen är ganska egen så är det den enda som vi kan hitta på för att förklara. Då energin som dessa pelare ger ut länkas med er… det skall kännas på det sättet. Som om ni har hittat den saknade biten av pusslet och det plötsligt bara faller på plats.

Jag KÄNNER vad det är du försöker uttrycka. Jag hoppas att andra gör det också när de läser det.

Ja, det gör de, därför att det är själens vetskap. Därför blir det förstått... och vi vill saga att detta är bara början. Vi har talat med dig så länge om underverk som skall komma. Tänk på det som vi har talat om och föreställ dig det som din förberedelse som skall leda dig in till nästa steg. Och med varje ny presentation kommer era själar att fatta det. Allting som inte har låtit som sunt förnuft för er… skall göra det. Det som vi skall begåva er med kommer att fylla er varelse med förnyat hopp.

Det skall vara ”skrattretande” förklaringar på det som vi vill överraska er med, men ni skall veta bättre. För det är ni som har stannat kvar i er Sanning, när oddsen staplades upp emot er, som skall ha det sista skrattet - som vi tror att ni säger.

Många av er har valt att leva i rädsla för allt ni har hört och blivit informerade om. Vi säger till er att detta är onödigt. För allteftersom nästa år utvecklar sig skall så mycket av det få er att le stort från öra till öra. Era hjärtan skall fyllas till brädden med den inre vetskapen som vi har talat så mycket om med er.

Återigen måste jag säga… jag kan KÄNNA denna glädje… och det får mig att ”känna av” den. Jag förmodar att ni är medvetna om ”glädjen” som hittat en röst genom mig den andra kvällen med White Cloud?

Det ÄR att vara hörd! Denna röst av GLÄDJE är i resonans med dem som är villiga att acceptera sin SANNING. Detta är ytterligare ett sätt på vilket vi kan förklara energin som är inom dessa strålar som skall regna ner över er.

Och ni kan inte säga hur länge de kommer att stanna?

Länge nog för att bli igenkända som ”inte av den här världen”.

Och vi talar om fem eller sex hundra?

Till att börja med, som en inledande tjänst, kommer det att bli minimalt. Det kommer att bli en överraskningstaktik upp till en sådan punkt att de kan observeras utan rädsla. När de väl har smält samman med era psyken kommer de att samlas i antal och stanna där under en längre tidsperiod.

Detta är allt mycket spännande och ett mycket nytt koncept för mig. Kommer de verkligen att nå ända till marken?

Nej, det är inte nödvändigt. De kan också färdas tvärs över kontinenterna.

Vad… synligt?

Ja.

Är det nödvändigt? De kan säkert manifesteras varhelst de vill. Är de kontrollerade av er?

Ja. Överallt som de ”berör” så lämnar de sina spår. Så även om det inte är nödvändigt att färdas så är de konstruerade på det sättet.

Hur kontrollerar ni dem?

Tankemässigt.

Häftigt! Inga batterier då?

De är av ren energi. Inget framdrivningssystem är nödvändigt.

I mitt inre öga, när ni visade mig dem tidigare, så var de enorma.

Det skall de vara.

Jag påminns om när ni talade om ”energi” att ni sa att den fanns i behållare (ja, det är det bästa sättet för er att beskriva det på). Är detta kopplat till varandra?

Återigen, det är för svårt att förklara konceptet för dess Sanning.

Bara i detta… energi kan skapas blixtsnabbt, kan jag tänka mig. Men att bära runt den i behållare verkar ju en aning konstigt.

Ändå så finns det sådana behållare, eller vi skulle hellre beskriva dem som ”aktivatorer”. Kanske vi kunde säga att varje atom av energi inom en ”aktivator” är som ett frö. Och vad gör frön? Naturligtvis! Så varje atom inom ”rymden” för en ”aktivator” kan planteras och därför växa och expandera på nivåer långt bortom era jordiska beräkningar.

Så, är detta en energi ”special”? Är den annorlunda från vad vi känner till?

Ja, den är annorlunda. Den är av en mer finkänslig närvaro. Med ord från er värld kunde vi nästan kalla den ”helig” eller ”gudomlig”. Vi visar den för er som om den är kontinuerligt övervakad. Som om vi kollar temperatur och så vidare.

Men återigen känner jag att detta är bortom vår förståelse i jordiska termer i motsats till vad ni egentligen övervakar.

Så är det.

Så tillbaka i spåret igen… är fröna från den här gudomliga energin av den sort som finns inom dessa pelare av Ljus som är på väg hit?

Precis.

Och jag förstår att dessa frön på något vis är kopplade till vårt Högre Jag.

Du är i god förbindelse med oss.

Japp. Känner mig verkligen på er våglängd.

Vi skulle låta dig veta om det som en återförening med en aspekt av det Högre Jaget.

Vilket naturligtvis spelar en stor roll när de väl är förenade med dessa frön, som en hjälp i vår Uppstigning.

Återigen högsta betyg!

Inte riktigt. En eller annan av oss kommer att föra dessa ord vidare. Bara en fråga om huruvida jag trycker på B för Bold för fetstil, faktiskt. Det är så det känns idag… som om jag VET dessa saker därför att jag är intonad till er.

Och vi skulle säga att detta är vad ”vetande” är. Att VETA alla svaren från det inre. Du måste vara intonad.

Jag kan känna nu att vi närmar oss slutet på vår session och att det där VETANDET inte kommer att finnas här.

Ändå kommer det att finnas en tid när alla kommer att vara ”intonade” permanent och allt VETANDE skall vara känt.

Vad kan jag säga? ”Tack så mycket” dyker upp inom mig. En fantastisk session! Jag ser fram mot med absolut GLÄDJE att få uppleva sådden av den här högre energin… vattna den… och KÄNNA den växa. Ljuspelarna är någonting vi alla skall titta uppåt för att se.

Ni kommer inte att missa dem.

Jag sätter min TILLIT till dessa ord mina vänner.

Och vi lägger till vår KÄRLEK till Sanningen i dessa ord.

Jag hoppas att ni ser vår planet lysa upp den här julen med en glöd av Högre energi som vi strålar ut nu… eftersom vi är av den.

Det är klart… och så är vi för den här dagen.

I Kärlek och så mycket tacksamhet.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge