Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - July 27, 2011

July 27, 2011

Blossom: God kväll till er. Återigen, er sista kanalisering orsakade en enorm omrörning, men ändå så KÄNNER jag att just nu skall vi inte fortsätta med det ämnet utan låta dessa saker få smälta. Men jag nämnde förra gången att det var ytterligare ett ämne som jag kände skulle vara till mycket stor hjälp för oss om ni kunde finna orden för att förklara det.

En läsare skrev; ”Vad jag söker efter att få veta är definitionen och förståelsen av sann, oföränderlig, kosmisk KÄRLEK som den definieras av dessa av Ljuset som ni så vältaligt kanaliserar, och vilket vi får höra förblir inom oss och är vad vi är i Sanning! Hur kan vi VARA KÄRLEK som de säger, om vi inte har fulständig, total och klar kunskap och förståelse av Kärleken själv?” Kan ni vara snälla och svara på detta på ert eget sätt?

Federation of Light: Först av allt välkomnar vi dig och alla de som skall fästa sina ögon på dessa ord. Denna bekräftelse är för många utan tvekan ett bevis för att syftet med våra besök ”inne i ditt huvud” Blossom, är givande och medan vi överväger från vårt perspektiv att vad vi har att säga är, skall vi säga vardagsmat, så sträcker vi också ut våra tankar för att bibehålla möjligheterna av ett växande utan slut inom själen själv. För dessa som tar beslutet att dra nytta av vad vi erbjuder känner vi oss också mycket upplyfta. För dem som väljer att fundera och tänka över och diskutera, så känner vi oss även där upplyfta. För vi skulle inte önska att ni ”religiöst” håller med om allting vi säger, bara för att det är VI som säger det. Som alltid säger vi: FINN DIN EGEN SANNING! Det som inte sitter bra för dig, lägg det åt sidan just nu, för där finns alla chanser att under kommande dagar precis samma meningar kommer att bli totalt vettiga. Det beror helt och hållet på vilken del av staketet du befinner dig på. Så vi skulle anse att den ställda frågan är en mycket stark sådan, och vi vet att du själv Blossom har sett fram emot det svar som vi nu kommer att ge er. KÄRLEK är, som vi säger till dig, KÄRLEK… är KÄRLEK… är KÄRLEK. Vi har nämnt förut den absoluta frustrationen av att inte kunna förklara i ord det som vi skulle vilja.

Blossom: Absolut frustration? Förlåt mig… jag trodde att ni var bortom sådana trivialiteter?

Federation of Light: Något mindre tillfredsställande, skulle vi säga… För det blir verkligen mycket lättare förstått när vi kan enkelt ansluta oss till er alla genom den KÄNSLA som du plockar upp, och inom just DEN KÄNSLAN skulle ni smälta en talrik mängd av kunskap. För vi skulle hålla med om, skulle vi inte, att ord när de läses kan bli olika tolkade än de sagda orden? Beroende på tonfall och energi och böjningsform?

Blossom: Åh, utan tvivel.

Federation of Light: Vi har också förklarat att Kärlek är en KÄNSLA. Du inser, Blossom, när du skriver detta, att vi faktiskt har talat ganska mycket om Kärlek.

Blossom: Ja, jag gick för att ”pausa” för jag är medveten om det som lagts in i THE BRIDGE – meditationer och kombinationen av ord som talats på precis det sättet. Mmm… känner mig lite försumlig när det gäller det.

Federation of Light: Och ändå finns det inget behov för det. För den fråga som ställdes är ”att veta definitionen och förståelsen av oföränderlig kosmisk Kärlek”, var det inte?

Blossom: Ja… inte säker på att ordet kosmisk fanns där, men allt har en orsak.

Federation of Light: Hur skulle vi definiera KÄRLEK? Vi kan inte det! Ändå kan vi säga att när ni har det… när ni ”fattar det”, då är allt man behöver VETA om KÄRLEK det VET man! Ni får glimtar av det, inte I huvudet utan genom ert hjärta. Dessa glimtar är bokstavligen det. Små skildringar av vad som kommer från ert inre när ni går in till det som ni är på väg till. Vi inser att vi talar på det här sättet många gånger. Ändå, vad annat vill du att vi skall säga? Detta är orsaken till att vi kommer, för att visa er vägen hem… att visa er i vilken riktning ni skall gå. Men valet är ert. Och hur vet ni att ni är på rätt spår? Därför at ni KÄNNER det. Mer och mer KÄNNER ni den här KÄNSLAN då det KÄNNS att ni är KÄRLEK! Men vi skulle säga att…

Blossom: Ni vill säga ”ni har inte sett någonting ännu”…

Federation of Light: Nej – med respekt, det där kom från dig!

Blossom: Åh!

Federation of Light: Vi vill säga att vad du tänker är ”DEN” mest underbara KÄNSLAN av KÄRLEK du har hittills upplevt och den är endast ett sandkorn på stranden jämfört med den som du SKALL KÄNNA och uppleva under de dagar som nu kommer i din väg.

Blossom: Det måste vara fantastiskt! För även NU hoppar jag av glädje och sa även till min man när vi promenerade idag, att jag var tvungen att avhålla mig från att bryta ut i ett hopp!

Federation of Light: Detta är KÄRLEK. Detta är den KÄNSLA du får när du lärt dig KÄRLEK. Kanske detta hjälper dig att förstå vad Kärlek är lite bättre… när vi säger att KÄRLEK är universellt universell (?). KÄRLEK kan inte KÄNNAS annorlunda för den ene än för den andre. I detta skede inom er själva kan ni KÄNNA och uppleva vissa ”nivåer” av KÄRLEK, beroende på omständigheterna och själarna ni är tillsammans med. Nivån av KÄRLEK kanske förefaller annorlunda än för andra, men det är fortfarande KÄRLEK. HURSOMHELST! När allt har tagits bort av lager på lager av kladd som har ansamlats i/runt om/och genom hela jaget (?)… då är allt man har kvar SANNINGEN… KÄRLEK. Ju mer vi försöker förklara det för dig ju mer inser vi och accepterar att vi inte kan det. För hur kan vi uttrycka en KÄNSLA, den kan bara kännas, men ändå genom att KÄNNAS kan den BLI KÄND. Och vi vill avsluta detta med att säga att när du VET det så kan det inte finnas ifrågasättande om huruvida eller inte det är den rena, ovillkorliga, oföränderliga KÄRLEKEN.

Du kastar bort lagren och när de faller bort så KÄNNER du mer av KÄRLEKEN som du är. Du BLIR mer fylld av glädje. Du KÄNNER dig lyckligare i ditt väsen, du kan KÄNNA förändringen inom dig, du känner igen den förändringen inom dig. Återigen skulle vi vilja säga: se tillbaka! Hur mycket har ni förändrats när det gäller så många saker? Hur många fler skäl har ni för att vara tacksamma dessa dagar? Skälen har alltid funnits där och ändå, nu har ni förändrat er attityd och är i en situation där ni ”tänker” och KÄNNER att ni är tacksamma för dem. NI HAR KOMMIT SÅ LÅNG VÄG… ta en stund igen för att KÄNNA vem ni är. Är inte den KÄNSLAN starkare nu än förra gången vi bad er om detta? Hela tiden med varje andetag blir ni starkare och säkrare, för ni kan inte förneka sanningen – är inte detta så väldigt spännande? Vi är verkligen glada och upprymda för/med er. Vad som kommer att inträffa kommer att ”blow your socks of” – vi tror att ni brukar säga så.

Blossom: Det är så mycket som händer och jag medger inte för en minut att jag kan hänga med i allt. Särskilt på den finansiella och politiska fronten. Som ni vet kan man inte räkna med min hjärna när det gäller den sidan av livet. Så jag måste låta det vara. Men på iakttagelsefronten – WOW! Bitar av er verkar poppa upp över hela butiken! Helt klart är detta en del i er plan. Är ni glada åt hur saker och ting sker/rör sig/gestaltar sig?

Federation of Light: Lady of Truth…

Blossom: Tack så mycket, det gick rakt in i mitt hjärta och värmde upp omedelbart!

Federation of Light: Planer förändras och interagerar med andra planer kontinuerligt. För en sak vi inte har kontroll över är människornas gåva av fri vilja. Därför följer vi med stor omsorg och tydlighet vad som sker på er planet och skapar våra nästa steg i enlighet med ändamålsenligt beteende… Vi har en övergripande ”Mästarplan”, men det betyder inte att komplexiteten i en sådan enorm manöver är fast och måste följas. För det skulle lämna många saker obehandlade. Därför, VET att vi följer upp noggrant med dag för dags verksamheter och får råd med jämna mellanrum för att hålla jämna steg med varje förändring som kanske har uppstått. Och vi kan säga er att dessa förändringar fortsätter att förändras. Vi ger vägledning till dessa som har förtroendeuppdrag. För låt det bli förstått, att det som ni kanske tror har tagits ifrån er var egentligen borttaget för länge sedan! Det är emellertid nu som policy och åtal skall återlämnas… i motsats till återkrävas.

Blossom: Mmm!... med risk att förlora mig här… jag hänger i en tråd och gissar at ni kan se/känna det intensiva fokuset i mitt ansikte…

Federation of Light: Ändå, allt du behöver är att höra oss och skriva ned det…

Blossom: Å, om bara ”mig” kunde gå ur vägen och tillåta mig att göra det!

Federation of Light: Vi återgår till att svara på din fråga. Vi är verkligen upprymda över vad som sker. När planer sätts i verket och genomförs med framgång… det är snarare som att vinna en viktig tävling – sagt med era ord. Sådant firande av glädje och prestation. Kan du se hur vi ”noggrant” och kanske vi får säga med ”intelligens”, tillät saker och ting att ”ha sin plats i rätt tid”.

Blossom: Jag är ganska säker på att ni är medvetna om en fråga som en gentleman* ställde till mig? Tja, ett förslag egentligen, angående konceptet att ta några få av oss upp till era skepp (han jämförde det med den 4,400 TV-serien). Så att när ni visade er och även bättre… på marken, vilket skulle ge många som var rädda den insikten att ni kommer i fred, och dessa människor kunde sprida orden via media att det inte finns något att vara rädd för. Vad tycker ni om det förslaget? Det är ett vettigt sådant, eller hur?

Federation of Light: Vi är medvetna om det kontroversiella i det här problemet…

Blossom: Åh, är det?

Federation of Light: På många nivåer i många kretsar, både i din värld och i andras. För du förstår, så ”vettigt” som det här förslaget verkar, och vi förstår verkligen poängen i det hela, så finns det många andra aspekter som måste beaktas och som bör övervägas.

Blossom: Såsom?

Federation of Light: Såsom dessa som fortfarande vägrar att släppa taget om makt och ego och lever i mörker och vill att andra skall dras in i mörkret också. De känner att det är nödvändigt att transportera dessa ”sagda” personer in till en sorts maskerad karantän, vilket naturligtvis inte nödvändigtvis… men de som befinner sig i ett tillstånd av fruktan vet inte att detta är fallet. Det skulle vara i högsta grad möjligt att dessa ”fångar” skulle tas bort från deras fysiska livs erfarenheter. Alla typer av påhittade sagor skulle presenteras och bli trodda av dessa som är omedvetna.

Blossom: Kan ni inte förhindra att detta sker?

Federation of Light: På vilket sätt skulle du föreslå då? Absolut inte genom våld eller någon form av ”makt” som vi kan äga. Den ”slogan” som är så välbekant och som du angav ”Vi kommer i fred” är en lag som kommer att efterföljas. Vi har inga andra avsikter. Därför är det nödvändigt att Jordens bosättare är fullkomligt medvetna om denna SANNING.

Blossom: Något annat skäl?

Federation of Light: Är inte den tillräckligt bra?

Blossom: Jag sitter här och känner mig tillrättavisad.

Federation of Light: Men vi vill tillägga att andra faktorer kommer in i bilden också, som har att göra med atmosfärisk inverkan, balans, försök att sätta i ord någonting som de inte kan. Tänk också på det ”tryck” som skulle läggas på dessa själar. Vi tackar gentlemannen för förslaget. Vi VET att den här gentlemannen är till hjälp på många sätt och att hans hjärta är av renhet i hans strävan efter att bevara fred för alla. Vi litar på att vi har tillfredsställt hans nyfikenhet i den här frågan.

Blossom: Tack så mycket. Jag vet att han inte bara kommer att bli nöjd med ”ett” svar utan mer för det faktum att jag frågade! Jag upplever en underlig ryckning och stickning under min underläpp… har det någonting att göra med er?

Federation of Light: Ja.

Blossom: Ingenting mer att avslöja om det? Jag skall bara rycka bort det då, skall jag?

Federation of Light: Det har att göra med vår energi inom din, det är allt.

Blossom: Åh, bra! Jag var orolig, för en minut ville jag titta efter i spegeln och se om det vuxit skägg! Jag VET, det är dags att sluta. Tack för allt ni är och allt som ni förmedlar.

I Kärlek och tacksamhet till er. XXX

* Den gentleman som ”föreslog” gjorde det på ett mycket vältaligt och formellt/respektfullt sätt. Detta är bara det sätt som det kom ut ur mig. Jag hoppas verkligen att han VET att jag menade väl.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge