Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - April 23, 2014

Blossom Goodchild - April 23, 2014

Blossom: God morgon, mina vänner. Jag känner mig glad och sorglös och förlitar mig på att ni känner detsamma?

LjusFederationen (LF): Det är alltid med största nöje som vi kommunicerar med dig, för vi vet att våra ord kommer att föras ut till många... därför sänder vi vår djupaste Kärlek och Tacksamhet.

Blossom: Rakt på sak, om jag får? Förra veckan sa ni (citat): "Ni drar er nu allt närmare en tidssekvens då ni kommer att behöva kalla på er inre styrka för att ta er igenom. Ni har nu under inlärningsprocessen uppnått många inre SANNINGAR om ER SJÄLVA... och vi ber er komma ihåg dem och hålla fast vid dem... eftersom dessa tider för er in till en "annorlunda plats" än den som ni är van vid.” - Några har skrivit och frågat om du har lust att utveckla detta. Vill du vara snäll och göra det?

LF: De ord som gavs i detta uttalande, gavs i Kärlek... och i insikt om att allt som sker under kommande dagar... vad gäller förändringar på er planet Jorden... kommer ni, var och en av er att ha fått tillräckligt med kunskap för att veta exakt vad ni ska göra när det är dags. Er inre styrka kommer utan tvekan att ta er igenom... och den är långt starkare än ni inser eftersom den ännu inte har... ännu inte ”satts på prov".

Blossom: Jaså, på vilket sätt behöver vi använda den? Under vilka omständigheter menar du?

LF: Du Käraste, under lång tid nu har vi talat om förändringarna som ska komma på Jorden. Vi kan inte utveckla detta i detalj, eftersom vi själva inte kan veta exakt vad dessa kommande dagar för med sig... inom den massiva förändring som skall ske.

Blossom: Talar du nu om den tid, då "Händelsen" som du har talat om äger rum?

LF: Inte något annat. För även om vi anser att denna underbara händelse höjer er, en masse... som vi sagt... är vi även medvetna om att den kommer att skapa förvirring och störningar hos många, på många sätt. Även runt dem som förväntat sig den... kommer det fortfarande att finnas kaos, vilket kommer att kräva att denna "inre styrka", som vi talar om förs fram.

Vi kan inte "bedöma" hur majoriteten kommer att reagera... och därför kan vi inte säga exakt vilken förändring som kommer att ske. Det kommer mycket att bero på " mångas situation inom själva själen" när det gäller reaktionen på en sådan "Händelse".

Blossom: Jag tänker inte fråga om "när" för det lämnar bara oss människor här nere i ett dilemma. Jag har accepterat att det är mycket bättre att låta tiden gå och bara fortsätta att göra mitt bästa för att bli mera av den KÄRLEK som JAG ÄR. Detta i sig är tillräckligt för att hålla mig igång under de kommande åren!

LF: Fråga det du tänkt fråga... och sedan ändrade dig.

Blossom: Verkligen? Jag förkastade det, eftersom jag kände att det var olämpligt. Är du säker på att vi ska gå in på den här saken? Den kanske väcker anstöt hos många!

LF: Ändå anser vi att den kommer att hjälpa många.

Blossom: Okej då! Det är du som bestämmer. Jag känner mig ganska "ur gängorna" vad gäller "kanaliseringar" i dessa dagar. Ta inte illa upp någon... på eller utanför planeten! Jag verkar ha tappat intresset för det hela. Min inställning har blivit ganska nonchalant... vilket faktiskt inte är särskilt ”vördnadsfullt", eller hur? Inte när så många gör så fina insatser för att föra ljus till planeten på det här sättet.

LF: Ändå... fortsätter du att "arbeta" med oss.

Blossom: Lönen är alltför bra! Nej, allvarligt talat... Det skulle bara inte kännas rätt att inte göra det. Det känns för mig som ett själskontrakt... som jag vet att jag kan bryta om jag väljer att göra det. Men det gör jag inte. Jag undrar bara... som jag ofta gör... vart kommer allt detta att leda till?

LF: Det leder dig hem, käraste Blossom. Vi kan inte kommentera ditt temperament... för vi är inte DU... och vi befinner oss inte på Jorden. Men vi är medvetna om "energier" som omger "alla"... individuellt och som en helhet.

Det är inget krav att du "ger ditt erkännande till" skrifter som kommer genom... från "Oss" eller "Andra". I denna fråga skulle vi vilja säga till varje individ.. som vi har sagt många gånger tidigare... OM den ger resonans och gör att ditt hjärta sväller fortsätt då att läsa den... OM den inte gör det, så sluta... därför att du skulle läsa ur "känslan att du bör göra det" i stället för ur en önskan att mata själen med den rätta näringen.

Blossom: Ja, det är just detta, mina vänner... du har fattat vad jag menar... eftersom du precis sagt "som vi har sagt många gånger tidigare". Vad är det som ska komma igenom, som inte redan sagts? När jag skickat kanaliseringar till andra för att läsa... är det mera som att repetera, men jag känner mig redo att gå vidare till nästa klass... vad nu det är! Jag vill inte låta som att jag kommit längre än vad jag har... ändå känner jag bara under dessa dagar, att jag har läst det förut... eftersom jag har det!

LF: Vi förstår.

Blossom: Gör ni? Så skulle det inte vara möjligt att gå vidare till nyare betesmarker?

LF: Faktum är... att många, dagligen... håller på att introduceras i en sådan kunskap och för deras bästa... vi kan inte be dem springa innan de kan gå. Vi vill inte "tala ovanför deras huvuden" med för mycket djup, alltför tidigt.

Blossom: Skulle de inte bara kunna läsa äldre kanaliseringar?

LF: Jo.

Blossom: Så...

LF: Så... kan vi vara djärva och fråga om du anser dig redo för nästa nivå Blossom?

Blossom: Jag vet inte! Är jag? Vilken förståelsenivå kräver det? Jag menar, är det inte så att det finns ett test för att "se var någonstans vi befinner oss".

LF: Det finns inga tester... för Jordens resa har inte som grund att man ”passerar” eller ”misslyckas”. Ändå kan man inte flytta upp till nästa förståelsenivå innan varje del i ens väsen är redo att göra det.

Med största Kärlek och respekt till alla som känner på samma sätt som du gör Blossom... NI kan ibland känna det som om ni slår huvudet ii taket... och desperat försöker "driva er igenom" till nästa nivå... till nästa plattform... för varje del av er varelse längtar efter att göra det. Det känns så färdigt att gå vidare. Man kan ibland känna sig instängd och som att man håller på att spricka av längtan att kunna utvecklas

Blossom: Ja. Ja. Väl uttryckt!

LF: Acceptera den plats där du befinner dig. Ta verkligen hänsyn till den VARELSE som du har gått in i... och fråga om det fortfarande kanske finns utrymme för förbättringar.

Blossom: Åh, utan tvivel finns detta. Jag tittar ofta på min attityd och mitt beteende, särskilt under den sista tiden, då jag vistats bland andra dygnet runt, och jag känner igen aspekter hos mig själv som definitivt behöver arbetas med!

LF: Ja, här skulle vi säga att det inte är lämpligt/ möjligt att presentera nästa nivå. Att avsluta dessa områden med mindre Kärlek och låta dem bli Högre Kärlek är vad er avsikt är. Därför är VÅR avsikt... att fortsätta att "coacha" er på sätt som hjälper er att göra så.

Ju starkare varje aspekt hos dig växer i KÄRLEK... desto mer redo kommer du att vara... ju mer förberedd kommer du att vara... för själva "HÄNDELSEN" som vi talar om.

Ja... under en tid tillbaka trodde vi... att saker på er planet syntes tillräckligt lovande för att låta det gå vidare. Ändå hindrade inkräktande energier och omständigheter detta... och nu... i efterhand... har det tjänat oss väl. För ordet "när" faller nu in i den Gudomliga Planen för att gå vidare mycket smidigare än vad det kanske skulle ha gjort.

Vi accepterar att du blev frustrerad över oss, som talade om "snart" och "nära förestående" allteftersom dagar och månader gått... och fortfarande fortsätter vi att tala i samma anda.

EN DAG... UTAN TVEKAN... KOMMER DU ATT VETA ATT DESSA ORD SOM VI TALAR OM ÄR SANNINGEN.

DETTA LOVAR VI.

Då, Ni käraste, kommer ni att finna er "redo" att erbjudas visdom i större skala än den som vi erbjuder er under dessa dagar.

VAR även MEDVETNA OM... som ni gör... att inom er var och en... ligger all kunskap.

Blossom: I mitt fall ... ligger den vilande... just nu! Jag har fortfarande en väldigt lång väg att resa.

LF: Det har vi alla. För det finns inget slut på vägen.

Blossom: Men det finns... hem... eller hur?

LF: Naturligtvis. Det kommer alltid att finnas ett hemma. Men... när man kommer dit... betyder det inte att "allting" är slut. Det kan inte sluta. Livet kan inte sluta. För det är "Livet självt."

Blossom: Vad jag önskar att jag kunde hitta den där kunskapen inom mig. Jag kommer att hålla på att leta! Jag antar att vissa skulle säga, att det är när jag slutar att leta som den kommer att visa sig. Vad skulle du säga?

LF: Vi skulle säga att det inte handlar om det du vet... det handlar om det du känner.

NÄR DU HAR LÄRT DIG ATT KÄNNA KÄRLEK UNDER VARJE STUND SOM DU ANDAS... DÅ FINNS ALL KUNSKAP INRINGAD I DEN KÄNSLAN.

Den "sak" som du söker... är inte något som "gömmer sig för dig", käraste själ... den finns inom räckhåll... den finns mitt framför näsan på dig"...

Blossom: Jag har ett stort flin i ansiktet för JAG VET vad du är på väg att säga...

LF: DEN FINNS I DIN ANDNING.

Andningen är nyckeln till att låsa upp dina dörrar som du känner inte går att öppna.

Ingenting mer än den enkla andningen. Och ändå försöker ni att komplicera den mest värdefulla gåvan... genom att besluta att det är något så mycket mer komplicerat.

Det är så enkelt som det kan vara. Det kan inte vara enklare.

VAR MEDVETEN OM VARJE ANDETAG... VAR I TACKSAMHET FÖR VARJE ANDETAG ... BLI VARJE ANDETAG.

DET FINNS INGENTING MER DU BEHÖVER VETA.

För när du lär dig att bete dig på det här sättet... blir allt som lever... med andra ord, allting som andas... ETT med DIN andning.

När du andas i harmoni med ALLT SOM ÄR.. upplever du ENHET MED ALLT.

DU BLIR ENHETEN.

För det enda som skiljer dig från det hela... är att du tänker att du inte är förenad med det.

Ändå... lär dig att andas i synkronisitet med KÄRLEKENS UNIVERSUM och du kommer att finna en NY VÄRLD som ligger inom dig... och faktiskt allt omkring dig.

Detta kommer att öppna dina ögon för saker som alltid har funnits där... fastän du inte har sett det.

Det kommer att öppna upp dina öron för musik som alltid har spelats... men som du inte har hört.

Det kommer att öppna ditt hjärta för en KÄRLEK som har väntat på din närvaro... men du visste inte om det.

Allt detta... därför att du väljer LIV.

Det finns inget liv om man inte andas. Ändå är andningen självklar... Den har inte fått det som den förtjänar...

KÄRLEK!

I varje andetag du tar... erkänn vad den är...

KÄRLEK!

Människan är konstruerad på det sättet...

ATT VARA LIV GENOM KÄRLEK.

ATT VARA KÄRLEK GENOM LIV

Blossom: Jag tror... mitt huvud sköt igenom det där taket! Tack!

LF: Tack. Vi förlitar oss på att vi har tjänat helheten genom dessa stunder med dig.

Blossom: Utan tvekan, mina vänner. I kärlek, säger jag adjö för den här gången. Jag ska koppla in mig om några veckor, när jag kommer hem igen. Mycket kärlek.

LF: ALL KÄRLEK TILL VAR OCH EN OCH ALLA.


Website: Blossom Goodchild
Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge