Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - February 17, 2011

February 17, 2011

Blossom: Hallå däruppe! Jag känner mig väldigt mycket i den rätta zonen och redo för en pratstund, om det passar er?

Federation of Light: Det är stor glädje från VÅR VARELSE att kunna försäkra oss på det här sättet om service till er planet. Vi har tänkt mycket på fortsättningen av dessa kommunikationer och hur det är lämpligast att gå vidare med dem. Får vi visa vår tacksamhet till alla som har tagit in det i sina hjärtan som vi känt är mest passande att skildra till er, för att era själar skall vara av Ljus och få en djupare förståelse. Det verkar som det vore en förlust för oss att överväga en paus i denna kommuniké under en kort tid, därför har vi beslutat att vi skall tillåta våra kanaler att förbli öppna för lite längre tid än som förväntades under den här fasen.

Blossom: Oh! Var det i er plan att göra ett uppehåll då?

Federation of Light: I enlighet med den Gudomliga lagen kan vi bara erbjuda det som vi känner är upplyftande. Vi hade konstaterat att kanske, för en stund, man möjligen kunde ha nytta av ett avbrott i servicen från oss för att samla tankarna och omvärdera sina positioner i det stora perspektivet av saker och ting. För varje individ har sin del att spela och det är viktigt nu… i dessa tider… att förstå självet och varför det är här. Vi undrade om det kanske kunde bli en tid ungefär som översynen innan examen – utan examen – för det är verkligen inget test som görs.

Blossom: Ändå säger ni att ni har bestämt något annat.

Federation of Light: Vi har diskuteras konsekvenserna av att göra så och tog ett beslut att vi skall fortsätta. Men vi koncentrerar oss på det som vi anser är av värde för dem på er planet vid den här tiden. Detta är inte att säga att vi är omedvetna om frågor om motsatsen. Vi är medvetna om alla saker. Hur vi väljer att reagera på dem är vårt bekymmer och kanske vi skall säga att där är mycket som vi väljer att hålla tyst om för att följa våra ansvarstaganden… vår del i denna mycket stora Gudomliga plan.

Blossom: Så då… vad är det du gärna vill tala om? Jag känner att ett ”skifte” är på gång/har redan inträffat idag och kanske vi återigen flyttar upp en nivå.

Federation of Light: Det är för att förändringar skall inträffa inom Mästarplanen. Detta har medgetts och skall så ske.

Blossom: Förändringar av vad slag?

Federation of Light: Av det slag som tillåter de av er som så flitigt plöjer genom fälten och sorterar ut agnarna från vetet. För de av er som inte tillåter själens själv att vara förtryckt av det som försöker mycket hårt att göra så… för det fortsatta stödet för de som liknar oss själva, som har varit i kontakt med er och ni har så vördnadsfullt visat er vara en del av vårt team… att ge service när era hjärtan var lågmälda… att lysa ert Ljus när ni kände att flamman höll på att slockna. Ni krigare som valdes att vara här vid denna tid är nu på väg att komma in i ert eget. Mycket snart, käraste ni, kommer Ljuset som vi har talat om att skina ner på er jord.

Blossom: Eh… lite förvirrad… Ljuset?

Federation of Light: Ljuset av vilka vi verkligen är. Ni har föreställt er oss på många olika sätt. N i har funderat över varför vi är här, vem vi är och orsaken till de pågående kommunikationerna.

Blossom: Fastän vi funderar så tror jag att de flesta av oss ganska väl vet nu att ni har pratat genom mig för att hjälpa oss att förstå mer djupt vilka ni är, om det överflöd av Kärlek som finns inom er och hur man öppnar upp till den. Är det inte därför ni är här?

Federation of Light: Det är självklart men vi skulle lägga till med stor glädje att där är mycket mer i det än det.

Blossom: Som vad då… om jag får vara så djärv?

Federation of Light: Det som ni är… det som ni börjar minnas av ert sanna jag börjar komma upp till ytan i en takt som är mycket tilltalande och i överensstämmelse med vad som är planerat för er värld. Därför, allteftersom er vibration höjs, är det så… att ni kan acceptera det som i det förflutna, på en lägre frekvens, inte var möjligt att kommunicera med er. Ni har haft vetskap om de olika ”Ljuspelarna” som vi har talat om och ändå säger vi till er att de som skall levereras direkt från oss kommer verkligen att förvåna och förbrylla.

Blossom: Förbrylla?

Federation of Light: Ja Blossom, förbrylla. För magnituden av sådana skall inte kunna ses som någonting annat än vad det är…

ETT TECKEN FRÅN OSS!

Vi säger till er alla att det skall bli början på den djupare förståelsen inom er själva, som skall ta fram mer TILLIT inom er… mer GLÄDJE… för GLÄDJE är i er skapelse… men som har förtryckts med tiden för att dämpa sanningens ande inom er. Det skall bli så att ju fler av dessa LJUS som visar sig… ju mer själar skall komma ut ur sin förvirring och VERKLIGEN känna igen dem för vad de är. En gåva från oss till er. För som vi har sagt, de skall innehålla en energi som kommer att utge en sådan ”kraft” att den kan hjälpa er på så många sätt. Kanske liknande en elektrisk ström som kan stimulera sinnena.

När tiden går så snabbt i er värld så märker många av er skillnaden inom jaget. Många har kanske också lite problem med att släppa de gamla mönstren. Det är inte en kamp som är nödvändig mellan det gamla och det nya. Det är helt enkelt en fråga om tacksamhet till det gamla jaget och att släppa det till den intighet varifrån det kom. Var tacksam för den tjänst det har gett och släpp det nu. För det är verkligen tid nu att flytta in till er Högre kropp. Tid att inse den kraft inom er som är redo att anpassas till den energi som levereras till er och tillsammans kanske dessa energier stärker kärnan i Moder Jord – hennes plan, er och vår.

Dessa pelare som vi sänder till er skall också innehålla en intelligens. Många av er har känt under en lång period av er tid, kanske till och med från när ni var ett barn… att där är ”mer för er än vad som möter ögat” och ändå har ni känt er innesluten i en mänsklig kropp som var oförmögen att ”innehålla” allt det ni är. Det är svårt att uttrycka KÄNSLAN vi VET att så många av er har känt. När ni nu tillåter er själva att gå in i en ljusare vibration av er själva så skall det göra det möjligt för er att acceptera nedladdningar som ni bokstavligen talat har väntat på. Som om ni har väntat på att någonting skall anlända i er brevlåda och det aldrig har kommit. Ni undrade om det hade kommit vilse för väntan har synts ändlös, men i dessa de mest spännande av alla tider… dessa brev är på väg.

Blossom: Wow! När ni sa att jag kan känna att jag själv blir riktigt upphetsad… Under åratal har White Cloud talat om ”information” som har laddats ner till människor. Ibland i kanaliseringar kom ”andra varelser” igenom och ”zappade” personens panna med ”mina siffror”. Energin var fenomenal när detta hände och folk frågade vad detta handlade om. White Cloud skulle saga att information hade blivit inplanterad och att det var som att få ett kuvert med dina beställningar i och man skulle VETA den exakta tidpunkten när dessa kuvert skulle öppnas och sedan skulle det vara ”Alla systems Goll”. Detta utlöste ett sådant samband med vad ni talar om. Är detta vad ni menar?

Federation of Light: Och återigen vill vi säga… och så mycket mer. Vi visar dig ett uttag och en plugg… det skall vara som de två ”låsen in i varandra”, anslutningen skall vara gjord och reaktionen skall verkligen vara av den ”nya DU”. Det DU som kan godkänna frekvenserna av denna kunskap som är för dig. Olika själar skall ta emot olika nedladdningar för var och en är individuell och som vi har sagt ”har sin egen roll att utföra”.

Blossom: Skall denna information komma från samma ”Ljus”?

Federation of Light: Det kommer inte att vara bara det enda Ljuset. De skall uppträda i olika intervaller över olika delar av er planet och får vi be er att notera än en gång att det inte kommer att bli något förnekande av vad dessa är. De skall inte kunna bli ”mörklagda” eller bli misstolkade. Det kommer inte längre att vara en hemlighet… vår existens skall bli allmänt känd och er värld som ni en gång trodde att den var skall visas för er som den VERKLIGEN är.

Blossom: Denna information som så många har väntat på att få och mer så… när vi tillåts öppna kuvertet… vad är det vi skall vänta oss? Jag KÄNNER att jag vill säga att det kommer att bli som en enorm svallvåg… en aktivering när anslutningen sker… men jag kan föreställa mig till exempel, om det skulle hända mig… att jag inte plötsligt blir en raketforskare… eller en riktigt bra kock!

Federation of Light: VI lämnar raketforskningsinformationen till de som redan är raketforskare.

Blossom: Och recepten till de som redan är kockar, förmodar jag… Hej och hå!

Federation of Light: Informationen som skall laddas ner till själar kommer att vara av en genre som den särskilda själen är insatt i. Den skall inte vara som du har skojat med oss om… för det måste redan vara en förståelse för ett visst ämne. Det är därför vissa talanger har givits och bestämts innan födelsen för att själen skall använda dessa gåvor… för just den här tiden när de kan förbättras inom individen för att stärka helheten.

Blossom: Jag förstår vad ni säger men, jag vet inte, där måste finnas många människor som kommer att läsa detta och som tänker: ”Jag är sådan eller sådan”… hur kan det vara möjligt att jag kan bli nedladdad med mer information om ”sådant och sådant”, och vad för gott skulle det möjligtvis göra i vilket fall? Förstår ni vad jag försöker att förstå?

Federation of Light: Det gör vi. Vad som hjälper är om ni accepterar att VAR OCH EN AV ER ÄR SUVERÄNA VARELSER! DET ÄR VEM DU ÄR I DEN HÄR ASPEKTEN AV MÄNSKLIG FORM SOM SKALL FÖRBÄTTRAS. SKÖNHETEN HOS ERT ”FULLA” JAG HÅLLER PÅ ATT GES TILLBAKA TILL ER… DÄRFÖR FÖRSTORAS ASPEKTERNA HOS ER SANNING SOM ÄR INGET MINDRE ÄN REN KÄRLEK.

Vi betonar igen… var och en av er har en del att spela. NI ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA. Skulle skaparen välja någon framför en annan? Ge mer till den ene än till den andre? Det kan inte vara så FÖR NI ÄR ALLA ETT!

Var och en skall ha ett kuvert att öppna. Kanske det hjälper er att förstå om vi säger att… när vi säger att olika kuvert skall innehålla olika order… det finns de som har accepterat, skall vi säga, ”mer speciella uppdrag att utföra än andra”. Detta gör dem inte större eller mindre än någon annan, det är bara en fråga om service eller tjänster som har distribuerats enligt de talanger eller förmågor som finns för varje givet uppdrag. En del roller kanske ”verkar” vara större än andra, men i ögonen på de som VET finns ingenting som är av mindre service än någon annan, för det är deltagandet och ATT VARA EN DEL AV hela planen som gör att planen fungerar. Om några känner att deras del inte spelar någon roll gör de ett stort misstag för sig själva, för det är genom var och ens deltagande som den GUDOMLIGA planen tillåts att röra sig mot fullkomnande och uppfyllande.

Känn att ni är upplyfta – det som vi talar om kommer att göras känt för er.

Blossom: Oh, vad bra. För utan att vilja dämpa den här mycket upplyftande kanaliseringen…

Federation of Light: Gör inte det då. LITA på dig själv och oss, Blossom. När du ser själv att det som vi talar om – det blir en sådan KÄRLEKSFULL kontakt därför att vad du har KÄNT SOM en SANNING hela tiden – äntligen skall bevisas. Inte bara för de som alltid har VETAT utan också för dem som aldrig har ens övervägt möjligheten.

Må regnbågar av Ljus nudda vid era hjärtan och era sinnen och fylla era sinnen med en KÄNSLA av närvaron av det GUDOMLIGA inom er. För det är det ni är… vi kom helt enkelt bara för att påminna er om det.

Våra VARELSER bubblar av KÄRLEK för er och det spännande som ligger framför oss.

Blossom: Och min VARELSE gör detsamma ”rakt tillbaka till er” och jag skulle tro att jag har sällskap av tusentals när jag gör det.

I Kärlek och sådan tacksamhet!


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge