Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - July 11, 2011

July 11, 2011

Blossom: Ännu en vecka börjar och vi fortsätter på denna spännande ödesväg. Så många förändringar har upplevts inom själsjaget på var och en och så sakteliga kan vi KÄNNA och erkänna skälen till varför ni talar till oss om de saker ni gör.  Vi är mycket tacksamma för er vänskap och jag vet at detta är besvarat. En dag vet jag att vi alla skall ha ett mycket annorlunda sätt att kommunicera med er på och den täthet som vi vistas i skall vara långt borta. Men, för nu… vad vill ni dela med er av?

Federationen av Ljus: Den yttre förståelsen av vad du tror att du förstår går faktiskt mycket djupare – när du förstår att din förståelse på en inre nivå är bortom det som du kan förstå.

Blossom: Nu kör vi!

Federationen av Ljus: Käraste själar… verkligen, VET att ni FÖRSTÅR så mycket mer än ni tror att ni förstår. Det är helt enkelt så att där är blockeringar som har uppstått och när de blir borttagna så gör det att saker och ting syns tydligt för den förståelse som ni redan har. Genom att de tas bort menar vi att… när slöjan mellan världarna lyfts, så mycket mer skall verka vettigt angående så många saker. Det är verkligen ”annorlunda” att uppleva formen av människan än den som man vet är den SANNA formen av jaget. Ändå skall där komma en tid när man inser hur mycket man har tjänat på och lärt sig och vuxit från den här mänskliga erfarenheten och upplevelsen och inte ett uns av ånger kommer att uppstå.

Varje dag av uppvaknande gör att ni är närmare ögonblicket av hänförelse och upprymdhet. Inom varje andetag ni tar bevittnar ni den NYA VÄRLDEN som kommer in och tar form. Ni kanske inte alltid är medvetna om detta – men det är så!  Gradvis när era ögon vant sig vid den NYA VIBRATIONEN, DET NYA LJUSET och DEN HÖGRE KÄRLEKEN så kommer ni att KÄNNA förändringarna på insidan av er, som sedan skall spegla vad ni ser runt om er.
Skapa den lycka som ni önskar att världen skall ha… och ändå frågar en del av er hur… när det verkar vara så mycket som inte är av detta just nu. Kära vänner, detta är bara ett litet möte av en liten aspekt av en liten erfarenhet i det stora schemat av saker. Och ändå, detta schema av saker är ett av de största som ni hittills har uthärdat och etablerat. Emellertid vill vi säga till er att det inte finns något slut. Tänk på detta. Inget slut, någonsin, för den KÄRLEK som är!
Det kan inte finnas en final, för KÄRLEK är allt som någonsin var… någonsin är… och alltid skall vara. Föreställ er de förändringar som kommer att ske… för alltid. Detta som håller på att hända nu rör sig mot vad vi kallar DEN GYLLENE TIDSÅLDERN. Den är av stor betydelse, ändå säger vi igen… det är endast en liten aspekt i det stora schemat. Ty det kommer fler tidsåldrar att flytta in i. Var och en tar med sig en högre vibration och ett sätt som tillåter själen att KÄNNA VETSKAPEN om förståelsen för att den alltmer kommer närmare hem.

Blossom: Så vad kommer att hände när vi alla kommit hem? Kommer inte det att bli slutet då? Eller lever vi bara lyckliga alltid, efter… bokstavligen för alltid, efter… som i för alltid och alltid? Jag kan inte få mitt huvud runt det.

Federationen av Ljus: Med KÄRLEK, låt oss förklara för dig lite mer. KÄRLEK är oändlig. Det kan inte finnas något slut på den. Så den skall alltid fortsätta att skapa från sig själv… någonting och allting. Som med er själva, ibland KÄNNER ni att ni inte kan finna mer substans från ett speciellt ämne eller föremål… finner ni inte alltid att faktiskt… ja… där finns mer? Och så är det med KÄRLEK. KÄRLEK existerar genom skapelse. Så hur kan skapelse någonsin sluta skapa? För det är vad den gör. Därför… det kommer alltid att finnas mer att skapa… alltid.

 Blossom: Jag gissar att det hjälper oss att ”förstå” innebörden i att leva i NUET. Av att skapa NUET från ett ögonblick som vi är i… till det nästa.  Vi oroar oss så för framtiden när egentligen allt vi behöver göra är att skapa den på det sätt vi vill att den skall vara och sedan försvinner oron. Om vi VERKLIGEN VET att vad vi tänker, det skapar vi.
Vi kan kanske acceptera detta på en individuell nivå, men det är den generella tonen på planeten som får oss till en plats av ”inget hopp”. Personligen känner jag inte på det sättet men jag vet att många gör det och de KÄNNER så desperat att de inte förstår poängen i att fortsätta när allt runt dem KÄNNS så mörkt och saknar kärlek.

Federationen av Ljus: Man måste, som en individ, ha ”ansvaret” för jaget. Ja, vi finner det beundransvärt för själarna att hjälpa och lyfta upp andra, ändå är det inte ”ansvaret” för varandra att göra så. Det är snarare deras val att föranleda en bättre värld i sin helhet.

Blossom: Det är ganska intressant. Nu, hur kan jag säga detta med ord? Jag kan acceptera att vi är ”ansvariga” för enbart våra egna tankar och hur vi väljer att vår värld skall vara. På det sättet, genom att välja positiva tankar och försöka göra vårt bästa för att befinna oss i en kärleksvibration, så lyfter vi i vår tur planeten. Ändå… om vi alla är ETT… från EN KÄRLEK… är det då inte vårt ”ansvar” att vara ”ansvariga” för varandra också?

Federationen av Ljus: Till vilken nytta då? Hur skulle det gynna det hela? Att vara ”ansvariga” för varandra… eller att KÄNNA att ni skulle vara det… är att ta bort rätten för varandra att vara ansvariga för sig själva. Att kunna åstadkomma för dem själva allt de är kapabla till. Detta betyder inte att säga att man inte kan hjälpa till eller att man inte kan erbjuda vägledning, Men att vara ”ansvariga” för…? Vi skulle inte vilja föreslå att det är gynnsamt.

Blossom: Hur är det med våra barn? Har vi inte ansvaret för dem?

Federationen av Ljus: Inte i den utsträckning som många tror. Från det ögonblick en ny/gammal själ åter går in i Jordens residens så embarkerar de ytterligare en växande spurt. Även de med stort Ljus, som offrar en del av sitt Ljus för att komma till den här planeten för att hjälpa till, har fortfarande mer växande att göra. Om de inte hade det skulle de inte komma hit för de skulle hindra en möjlighet för någon som ännu har lärande att ta till sig. Därför, när man väl är tillbaka i mänsklig form, så börjar livets spel. Lite grann som era ormar och stegar. Upp och ner, tillbaka till början etc. det är uppgiften för den individuella själen att följa upp allt det som den har kommit ner hit för att uppnå. Ibland på grund av ”föräldrars” önskan att skydda sina älskade från ALLT ont… tar de på sig ”ansvaret” för sina barns växande när det inte är deras sak att göra det.  Faktiskt, vi skulle inte säga för ett ögonblick att man inte skall vägleda. Detta är en förälders roll, det är därför en förälder skulle ha blivit vald… för att vägleda den unga i en viss riktning.

Återigen finner vi att det kunde bli en volym med arbete som vi kunde uttrycka oss inom detta enda ämne, för varje barns återvändande tar upp skäl och form för sig själv. Så för nu, var vänlig att acceptera att vi försöker erbjuda en ”generell” förståelse. Barnet måste ta ansvar för sina egna beslut. Skall det klättra? Skall man lita på det? Skall det… en miljard saker? Genom tillit och vara ”ansvarig” för sig själv, står det på egna ben. Om ansvaret det har för sig själv överskuggas av någon annans beskydd, kommer en annan känsla för ansvaret för dess existens och en brist på självvärde uppstår, följt av en mängd förseelser som så småningom lämnar barnet utarmat med brist på självförtroende för att de kan utföra någonting alls av sig själva. Så nu frågar vi: tror du att det är klokt att ha… mycket värre… ta ansvaret för varandra? För det är inte ditt att ta. Missförstå oss inte… att ge och ta hand om är en annan sak, men det finns en fin linje här.

Blossom: Förstått! Tack så mycket. Var var vi?

Federationen av Ljus: Just här för ögonblicket. Vi skulle fortsätta med att säga från detta då, att din skapelse genom hela din resa som aldrig slutar, kommer alltid att bero på vad och hur du väljer att den skall vara. Det finns inte en tanke som du kan tänka som inte kan genomföras om du begrundar den och önskar den tillräckligt. Tänk mycket på detta, kära ni. Var vaksamma på det ni önskar, inte bara för er själva utan för er framtida existens med varandra. Om och om och om igen skall er själ resa. Vart den reser är helt och hållet ert beslut. Det finns ingen plats den inte kan gå till, allt den måste göra är att välja och sedan skapa. Om igen säger vi… FÖRESTÄLL ER… vad är det ni så innerligt önskar? Vad för sorts värld skulle du välja att vara i? Hur skulle du välja att uttrycka den KÄRLEK som du är? Vilken form av daglig existens skulle du skapa? 

Blossom: Okej, dyka djupare och sedan… hur faller detta på plats när det gäller det som skall inträffa 2012 (eller inte)? Som vi har talat om, scenario efter scenario har lagts ut där… är den GUDOMLIGA PLANEN inte någonting som definitivt kommer att hända i alla fall, oavsett några av våra tankar?

Federationen av Ljus: Det är verkligen en bra fråga. Den GUDOMLIGA planen sattes på plats därför att det är en önskan hos många av er att det skall bli så. Vi menar inte nödvändigtvis din önskan under det senaste decenniet i den här livstiden som du nu upplever, vi menar som ett kollektivt medvetande av kärlek över eoner efter eoner av din existens.

Den här mänskliga formen och den här planeten Jorden var, som du vet, en del av ett experiment. Vad som har skett inom detta tog många av de som designade det med överraskning, för den fria viljan ”skapade” ett monster som man inte hade räknat med. Detta monster överskuggade den skönhet som skapats, och ändå, så sakteliga har nu monstret haft sina dagar och som med allting som inte får näring så förlorar det sin livskraft.

Det diskuterades och tänktes ut av ”ert medvetande” – alla ni som är en del i planen vid den här tiden – att den GUDOMLIGA planen för Uppstigning skulle vara vägen till att få planeten Jorden ut ur detta mörker som skapades och flytta den in i en av Ljus – återigen.  Så du förstår, denna GUDOMLIGA plan var i verkligheten skapad av er för många månar sedan. Allt ni gör nu är att ni är på väg mot dess skapelse vid den tidpunkt som överenskoms för allas bästa. ALLT som nu inträffar och under de dagar som kommer för flytten in till Den Gyllene Tidsåldern har redan skapats av er… era tankar minns och framkallar detta och ser till att det sker.

Blossom: Även när jag gräver djupare så säger ni att vår skapelse av vad det nu är som ligger framför oss, för evigt, är skapat långt innan det inträffar, i motsats till det givna ögonblicket?

Federationen av Ljus: Vi säger att ni skapar det nästa ögonblicket av nu, därför att ni gick med på att göra så… och ändå finns det en valfrihet. Vid varje given tidpunkt finns en individuell… ni kan bestämma er för att gå en annan väg från den GUDOMLIGA planen som skapats.

Blossom: Varför skulle vi vilja göra det?

Federationen av Ljus: Det gör ni inte! Men ni kunde om ni valde det. Förstår du detta, käraste? Ingenting är skrivet i sten och det är därför vi ber er att följa ert hjärta. För era själar VET vad som är bäst för all skapelse överallt. När ni väljer att lyssna till vad som KÄNNS rätt och följer det med ert hjärta och era tankar och skapar från det, då följer ni planen som ni har bestämt er för. När ni väljer att ”falla vid sidan av vägen” så gör ni inte fel, ni vilar helt enkelt – laddar upp igen – innan ni åter igen kommer upp på rätt spår.

Blossom: Vad om man inte gör det, utan reser sig och går en annan väg?

Federationen av Ljus: Då får det bli så. Ändå är det inte troligt, för själen har en typ av – och vi säger ”typ av” för vi vet inte hur vi annars skall uttrycka det – pakt med sig själv för att se till att denna skapelse går igenom. Återigen, förståelsen av detta är förstådd på en viss nivå av er själva, men inte nödvändigtvis på nivån som ni har samtyckt till att vara på, vid denna tid, för att uppnå de mål som ni satt upp när ni var på en plats inom er själva där ni förstod fullkomligt.

Blossom: Jepp! Det är dags för en gin och tonic… om jag hade valt att fortfarande dricka! Därför en varm dryck och lite tid för att smälta detta. Jag älskar er! Fortsättning följer – i KÄRLEK och tacksamhet – lilla mig här nere… skapar en underbar tankerymd i vilken jag dricker den sagda varma drycken!

Federationen av Ljus: Dags att sätta på vattenkokaren, ja!
 
Blossom: Vad händer nu? Eller skall jag vänta till ”snart”?   


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge