Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - June 29, 2011

June 29, 2011

Blossom: Ännu en vecka har flugit förbi! Kan jag gå tillbaka till den knapp ni talade om förra veckan? Är det värdefullt att repetera procedurerna eller skall det bara göras en gång?

Federation of Light: Välkommen till dig! När det gäller den här frågan skulle vi vilja framkalla tanken att fortsätta processen. Man möjliggör då lagen om modifiering av allt arbete så att efter en viss tid en ”korrekt installation” uppstår och fördelarna inte bara känns utan de blir materialiserade.

Blossom: Tack! Eftersom jag ställer frågor… dessa Ljuspelare som ni har talat om… när ni presenterade dem för mig inom mig, när ni först talade om dem… jaa, jag såg vad jag såg, enorma strukturer av ljus på himlen, och ni sa att vi skulle få se dem röra sig, de skulle ge ut en enorm energi och det skulle inte kunna förnekas vad det var för något.

Federation of Light: Och vi har inte ändrat vår kurs när det gäller detta.

Blossom: Det är bara det att en del KÄNNER att VI är Ljuspelarna.

Federation of Light: Vi skulle säga att det är ETT sätt att säga det på. Ja, se hur ert ljus lyser. Lång t mer än ni inser. Men det som vi har talat om är så som det kommer att bli.

Blossom: Och ni sa att detta blir innan årets slut?

Federation of Light: Så är det!

Blossom: Bara ett förtydligande.

Federation of Light: Du oroar dig för att vi inte har presenterat dem ännu. Vi är medvetna om detta. Och vi kan acceptera din misströstan när det gäller detta och skälen till det. Det finns så väldigt mycket som kommer att ta er alla med överraskning så snart korken har poppat upp. Så snart frisläppandet av allt det som tvingats vara dolt sätts in i en handlingskraftig programmering. Du kan inte förneka dessa dagar av vidsträckta förändringar och ändå, med respekt, man väntar sig alltid mer. Om du VERKLIGEN kunde uppmärksamma det som har förändrats på bara några få år och acceptera att det har växt kraftigt med ”oidentifierade saker” på er himmel… för att inte tala om ökningen av aktiviteter på en stor skala av ert nätverkande för det goda. Du behöver bara lyssna för att upptäcka den enorma lojalitet som har växt omåttligt för det stora goda inom er själva och planeten. Vet att progressen är en del i planen och hur fint den planen faller på plats just nu.

Blossom: Jag vet att detta kan verka löjligt, men om detta skulle vara sista gången vi pratade med varandra – vad skulle ni anse vara de viktigaste orden som ni skulle lämna oss med?

Federation of Light: Varför frågar du oss om det? Vi har inga planer på att avskeda dig från fallet.

Blossom: Och jag har inga planer på att lämna. Jag förmodar att jag letar efter något som är ”nytt och annorlunda”. Ni vet att jag inte menar detta på ett negativt sätt. Med tanke på all den visdom ni har givit oss när det gäller Kärlek så är det något för oss att praktisera, vad NI lär oss och jag KÄNNER att detta är ert mål – att hjälpa oss höja vår vibration. Men med tanke på vem ni är – ”övervakarna för övervakarna” – så måste det vara så mycket ni kan lära oss, eller upplysa oss om. Med all respekt, ibland känner jag att vi täcker samma område.

Federation of Light: Och med respekt för dig… vi kan inte tala med dig om saker som är utöver och bortom det som du är kapabel att förstå. Ta en sandstrand, en som du kan promenera på under kanske en halvtimma i samma riktning, och sedan vänder du om och promenerar en halvtimma tillbaka igen. Har du växt så pass att du KÄNNER vartenda sandkorn i det området som du gick – alla som du såg under promenaden? Verkligen inte, och ändå KÄNNER du att du känner den sandbiten så väl. Du känner igen alla träd och vissa bäckar längs vägen, men sanningsenligt, hur mycket finns där som du inte har en aning om? Så mycket existerar på den promenaden som du ännu inte har upptäckt, för dina ögon har bara fokuserat på det som du redan är medveten om – det som du känner igen, det som du KÄNNER är vardagsmat för dig.

Tänk för en minut, tänk på allt du ännu inte har upptäckt på den platsen, ännu mindre vet placeringen av vartenda korn av sand och varför det ligger där. Tänk på alla blommorna längs sandkanten, varje blad av gräset. Tänk på fågelbona i träden, tänk på livet under marken. Du går längs den här sandstranden och tänker på dig själv som vandrande längs en strand och ändå… det finns så mycket mer på en strand än just vattnet och sanden.

Vi kan inte flytta fram er till förståelsen av större saker förrän, käraste ni, ni har tänkt över allt det som ni redan har och storheten i det. Med stor respekt skulle vi vilja säga att vad som redan ligger inom räckhåll för er – skönheten, undren, storslagenheten framför er som ännu ligger obemärkt – för man är alltid på jakt efter mer att förundras över någon annanstans… istället för att VERKLIGEN titta på vad som är rakt framför näsan och ögonen på er.

Ja, vi förstår att er mänskliga art kan KÄNNA på en plats av kärlek och lägga märke till en vacker regnbåge. Detta ”tittande” gör att hjärtat känner igen en liten del av själens jag. Ändå säger vi till er att all den förundran som ni söker finns inom er. Den finns inte på utsidan av er. När den upptäcks, allteftersom varje lager vaknar upp, då är det som att en regnbåge ser helt annorlunda ut. Det är då som varje lager avslöjar sig själv, när ni tillåter ER SJÄLVA att utvecklas, som ni ser att öppnandet av en papperspåse innebär mycket mer spänning än vad ni i detta skede bryr er om att tänka på.

Blossom: Roligt! Jag trodde att ni skulle säga ”öppnandet av en blomma” – en papperspåse har verkligen inte samma ”ljud” i sig.

Federation of Light: Vi vill nog inte hålla med, men som du vet så talar vi inte om saker och ting utan en djup orsak. Detta är helt och hållet vår avsikt. Man skulle förvänta sig när man ser en blomma öppna sig att man upplever en KÄNSLA av vördnad och förundran – att kunna helt automatiskt ge kärlek och tacksamhet för skönheten på er planet. Ändå ber vi dig nu att börja tänka på att hitta vördnad och förundran inom det som du inte väntade dig att finna sådan inspirerande upplyftning i.

Blossom: En papperspåse? Verkligen?

Federation of Light: VERKLIGEN! Du accepterar papperspåsen för vad den är. Har du någonsin öppnat en papperspåse och tackat det träd som gav av sitt liv för att bli en papperspåse? Skulle du anse att trädet kände en ära i att bli en papperspåse som bar någonting inom sig och sedan blev kastad i soporna? Eller tror du att det särskilda trädet skulle KÄNNA mer uppskattning, mer hedervärd i sig själv om det hade tillåtits att göra vad det kom hit för att göra?

Ett träd ger, som du vet, ut oxygen, dvs syre. En vital roll att spela. Det står mäktigt på den plats som det såddes på för hundratals år sedan. Det har sett och KÄNT fred och krig ticka förbi… det har närt bevingade själar och låtit dem bygga sina hem inom dess grenar. Det har skuggat oräkneliga trillioner av insektsliv, det har stått på marken och aldrig försvagats genom alla väder som har misshandlat och slagit det för att upprätthålla er planet. Du berättar för oss Blossom att den energi som papperspåsen bär på – är bara en papperspåse? Och mer till den här saken - gjorde det faktum att ditt köp placerades i den där papperspåsen – som sedan går in i en annan påse – att ditt liv blev förbättrat? Skulle du förmoda att det förbättrade trädets liv alls?

Vi VET dina svar och vi syftar inte till att förolämpa. Vi helt enkelt försöker förklara att där är så mycket hos var och en av ER som fortfarande behöver väckas upp innan vi ens skulle kunna överväga att experimentera med ord för att försöka förklara det som skulle göra er ”upprymda”. Förstår du?

Blossom: Mina vänner, jag ser detta mycket klart. Och jag måste säga att just nu känner jag mig ganska skamsen.

Federation of Light: Det var inte vår avsikt.

Blossom: Jag vet, men det gör jag. Jag accepterar med tacksamhet lektionen jag fått.

Federation of Light: Det somt vi försöker hjälpa dig med är mycket enkelt. Ge tacksamhet till allt det som du har NU och allt det som du är NU. Ta inte för givet allting som helt enkelt ”ÄR”. Tänk på allt det som kanske har offrats för att låta dig få fördelarna av din komfort och bekvämlighet. Allt som behövs är tacksamheten för det.

Vi säger till er att energin från det trädet fortfarande finns inom den där papperspåsen. För allt som har erbjudits av Kärlek till allt. Tror du inte att ett förslag om välsignelser till den där påsen och allt den har gått igenom för att helt enkelt bli användbar för fem minuter och sedan kasserad… inte skulle bli uppskattad? Många instrument är glada för att offra sig själva för helheten av andra när det finns en mening och ett syfte. Tänk på likgiltigheten inför saker som är nödvändiga och de som helt enkelt är användbara. Du skulle se dig själv uppträda helt annorlunda om du tog till dig historien om trädet inför alla saker som finns i dina dagliga händelser.

Så mycket har missbrukats över tiden för människans bekvämlighet… och så lite tacksamhet har givits tillbaka. Den här NYA VÄRLDEN som ni skapar just nu i det här ögonblicket, med varje NYTT ANDETAG ni tar in och ut, måste vara noggrant övervägt om ni önskar reformera status quo.

Harmoni bland allt som lever är nyckeln till den värld ni söker. Det kan inte finnas ”rang” av makt. Det kan inte finnas någon som anser sig själv stå över en annan människa, växt, djur eller insekt. Allt som någonsin var/är och kommer att vara är bara en aspekt av KÄRLEK. Den kanske presenterar sig själv mycket annorlunda från något annat – ändå är det allt som är – likadant som allt annat - KÄRLEK.

Blossom: Här slutade dagens lektion! En mycket kraftfull sådan, i alla fall för mig. I Kärlek, tacksamhet och respekt. Ibland tror vi att vi VET bättre, men det gör vi inte. En ny dag väntar mig och jag kommer att se på den i ett annorlunda ljus. Var det något annat ni ville säga – nu känner jag att det är det.

Federation of Light: Det betyder bara – lär er att leva från hjärtat hela tiden!

Blossom: Arbeta på transformationen/omvandlingen. Hurra för nu!


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie

< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge