Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Wanderer of the Skies - January 4, 2012

Wanderer of the Skies - January 4, 2012

Pozdravy od Federácie:

Veľa sa toho dnes vo Vašom svete deje. Buďte pozorní pretože tí, ktorí sa zdajú byť zo Svetla nimi nemusia byť a tí, ktorí sa zdajú byť služobníkmi Iluminátov Vás môžu v skutočnosti prekvapiť. Rozšírili sme našu ochranu na tých, ktorí to teraz naozaj potrebujú a zastavili sme masívne úsilie Iluminátov začať veľký konflikt v kolíske Vašej civilizácie. Nemôžme dovoliť aby sa toto stalo, pretože plány musia napredovať k nevyhnutnému.

Na naše zasadania sme priviedli tých ľudí, s ktorými sme boli v kontakte prostredníctvom rôznych zložiek Federácie aby sme prediskutovali ich pohľad na to ako najlepšie pristupovať k rôznym záležitostiam, ktoré v súčasnosti zamestnávajú pracovníkov svetla. Odovzdali nám svoje vedomosti a myšlienky a my sme ich zapracovali do nášho celkového plánu.

Veľa z Vašich politických vodcov si mylne myslí, že majú „lístok do bezpečia“ keď nastanú konečné časy v tej podobe, ako boli navádzaní si myslieť. Nikto ich neinformoval, že ich svätyne boli zničené, takže ďalej pokračujú v schvaľovaní legislatívy zničujúcej ich vlastné rodiny v sladkej nevedomosti, že následky ich činov budú pre nich osobné. Mylne verili, že budú mať kam ísť. Keď sa dozvedia fakt, že budú trpieť spolu s masami, ich údiv nad zradou sa premietne na tých, ktorý ju vytvorili a budete vidieť naprávanie množstva zlého, ktoré začne touto skupinou ľudí.

Intenzita drámy, ktorá sa odohráva vo Vašom svete sa bude exponenciálne stupňovať v nasledujúcich mesiacoch. Čo ste považovali za úžasné odhalenie dnes, bude „maličkosťou“ v porovnaní s tým, čo sa objaví zajtra. Rovnako v sile udalostí aj intenzite následkov. Veci sa objasňujú nebývalou rýchlosťou a všetko podľa plánu.

Stále medzi sebou diskutujeme o rôznych technológiách, ktoré Vám budú dané pri odhalení a o tom v akom poradí majú byť odhalené. Aj keď sa môže niektorým z Vás zdať, že sa jedná o maličkosť, je dôležité pochopiť prepojenie týchto technológií ktoré máme a ako Vás to definitívne ovplyvní. Či máme odhaliť technológie, ktoré umožnia prístup do toho čo vy voláte „Akašické záznamy“ predtým ako odhalíme teleportačné zariadenia, alebo spolu s Replikačnými strojmi pre nás nie je žiadna malá vec. Ako sme Vám už predtým veľa krát hovorili, to čo je pre Vás plánované je naplánované do najmenších detailov a to z dôvodov, ktoré budú z veľkej časti zjavné až po odhalení.

Hovoríme Vám pozdvihnite Vášho ducha, buďte v svetle a radosti, pretože si všetci zaslúžite tieto pocity. Navždy Vás obdivujeme za Vašu schopnosť odraziť sa z tých najtemnejších miest kam Vás Vaša dimenzionálna realita zaviedla. Je to čin hodný Vášho postavenia medzi nami. Ste pre nás elitou. Obdivujeme Vás pre Vašu skromnosť v tomto ohľade.

Želáme Vám iba Lásku a Radosť ako čakáte na tieto posledné momenty pred tým, ako sa stane nevyhnutné.

Buďte v mieri.


Preložili: Martin a Danica


Share |

Would you like to comment on this message? Visit our forum! If you're the first to comment, feel free to click "New Thread" (after making sure that you're registered and logged in of course) and copy this channeling there.

If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wanderer of the Skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Thrive


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge