Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > SaLuSa, 29 novembra 2013

SaLuSa, 29 novembra 2013
Energia rastie na každej úrovni existencie – v jadre Vašej planéty, na povrchu, vo Vás a vo všetkých životných formách ktoré s Vami spoluexistujú a okolo Vašej planéty – a to vytvára dokonalé podmienky na dlho očakávané pozdvihnutie ako celku. Určite cítite ako táto energia napĺňa celé Vaše telo a nezanecháva vo Vás žiadne pochybnosti o tom, že sa niečo deje. Táto energia Vám môže pripomenúť pocity ktoré ste mali keď ste sa prebúdzali a energia začala prúdiť vo vnútri a začala proces Vašej zmeny. Tento krát, energia ktorá prúdi do Vašich bytostí teraz, uzatvára Vaše prípravy na posun vyššie a určite cítite že je jemnejšia a nežnejšia, pretože teraz už ste schopní cítiť oveľa viac a táto vyššia vibrácia, ktorá nesie všetko potrebné na dokončenie Vašej zmeny, má úplné spektrum vzorcov vyššej energie. Tieto vzorce s ľahkosťou vstupujú do tiel tých ktorí sú pripravení pripojiť sa k svojim multidimenzionálnym realitám existencie a do svojho vnútra absorbujú kompletné informácie.

Tí ktorí si zvolili posun nižšou rýchlosťou môžu absorbovať informácie jednu po druhej až pokým ich všetky nepríjmu a nebudú pripravení na zmenu ktorú Vám tieto energetické vzorce umožňujú urobiť. S ich akceptovaní pri vstupe do vnútra im dovoľujete úplne sa zjednotiť s bunkami Vášho tela a úplne dokončiť ich zmenu a uvoľniť všetky staré energetické vzorce, ktoré kedysi tvorili Vašu fyzickú existenciu. Už viac nie je potrebné aby boli prítomné vo Vašej bytosti, pretože ste na svojom čistení pracovali s takým odhodlaním a intenzitou, že ste poslali túto informáciu Tvoriacim Silám s veľmi silným a jasným potvrdením o Vašej pripravenosti vkročiť do vyššej úrovne existencie. Takže táto energia ktorú teraz cítite reprezentuje naplnené želanie Vášho posunu a s pochopením základných princípov života vo vyšších realitách ste pripravení nasledovať svoju túžbu a dokončiť túto časť svojej cesty.

Ďalšia časť Vašej cesty už je na správnom mieste pre každého jedného z Vás a bez všetkých ilúzií ktoré by blokovali Váš pohľad ju jasne vidíte a nasledujete ju bez akéhokoľvek váhania. Tí, ktorí ju v tomto momente svojho vývoja nie sú schopní vidieť dostávajú a stále budú dostávať všetku pomoc od svojich Radcov, ktorá im ukáže ich zvolenú cestu kúsok po kúsku, a dokonca aj keď sa teraz rozhodnú ju nenasledovať, určite budú vidieť znamenia keď budú pripravení opustiť súčasnú vibračnú úroveň a vstúpiť do ďalšej úrovne existencie. S určitosťou žiadna Duša netúži zostať na tej istej úrovni dlhšie ako je potrebné, pretože my všetci nesieme túžbu objavovať a učiť sa vo svojom vnútri a keď ten čas príde, každá Duša je pripravená posunúť sa potom čo absolvuje potrebné skúsenosti a získa z nich príslušné pochopenie.

Som SaLuSa zo Síria a cítim ako Vaša energia rýchlo rastie, pretože cítite že Vaše želanie sa čoskoro zhmotní. Cíťte tú vibrujúcu energiu vo svojich telách a dovoľte jej dokončiť zmeny. V krátkom čase spoznáte rozdiel ktorý táto energia vytvorila a budete vedieť že všetky prekvapenia ktoré očakávate že sa stanú, budú rýchlo nasledovať.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica


Share |Tsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.