Home > > SaLuSa, 26 novembra 2013

SaLuSa, 26 novembra 2013
Vieme, že počúvanie svojho vlastného srdca sa stáva pre Vás veľmi príjemným a aj napriek niektorým počiatočným pochybnostiam pocit dôvery v tieto informácie rastie, pretože vždy keď ste hľadali nejaký dôkaz o pravdivosti akejkoľvek informácie prijatej týmto spôsobom vždy ste ho aj dostali. Niežeby ho Vaša večná Duša potrebovala ale Vaša myseľ vyžaduje evidentný dôkaz, pretože tak bola naprogramovaná. Vaša myseľ uvoľňuje všetky staré vzorce, ktoré jednoducho už nestačia rýchlosti Svetla ktoré vo Vás cirkuluje a prúdi cez celý systém Vášho tela. Niekedy nemusí byť celkom jednoduché vidieť cez túto ilúziu ale Vaše pocity a Láska ku ktorej ste znovu pripojení Vás nenechá v žiadnych pochybnostiach o pravde. Pravda nesie veľmi zmiešaný energetický pocit pre mnohých z Vás, pretože už tak veľa krát ste počúvali niečo ktoré sa ukázalo byť úplným opakom.

Každý nesie svoju vlastnú verziu pravdy, pretože my pravdu vidíme ako komplexný balík informácií a skúseností a pocitov ktoré nás vedú k naplneniu našich túžob. Túžba je ďalšie slovo ktoré môže vytvárať zmätok vo Vašej meniacej sa mysli a my ju chápeme ako vyjadrenie Duše ktoré každého pripája k potrebným skúsenostiam. Vieme že Vaša spoločnosť tak ako je existovala po mnohé storočia sa snažila potláčať a limitovať túžby ľudí, ale teraz ste slobodní a môžete vystúpiť z týchto limitov ktoré stále existujú a nechať svoje túžby úplne narásť a doviesť Vás k pravde o sebe samých. Poznanie pravdy o sebe vytvára viac sily vo vnútri a dáva Vám tak mnoho odlišných možností a ukazuje Vám ktorú si máte zvoliť, tú ktorá urobí Vašu cestu a učenie kompletným. A prosím pamätajte že nikto iný Vám pravdu nemože povedať len Vy sami, pretože informácie musia s Vami rezonovať aby sa stali pravdou. Na druhej strane, ak niektoré informácie s Vami dokonale nerezonujú a niekto Vám hovorí že cíti že je to pravda, neexistuje žiaden dôvod na pochybnosti, pretože tieto informácie predstavujú pravdu pre nich a vedú ich k ďalšiemu poznaniu.

Čím viac sa nalaďujete na vyššie vibrácie, tým viac môžete cítiť rezonanciu každej informácie ktorú počujete alebo čítate. Existuje tak veľa informácií o našom príchode a o všetkom čo sa má stať predtým a potom a niekedy sú mätúce a niekedy sú účelovo šírené aby zmätok vytvárali, ale my Vás žiadame aby ste ich nechali prejsť svojim srdcom a jasne cítili či nesú milujúcu energiu a rezonujú s Vami. Všetci ste schopní cítiť túto rezonanciu, ale myseľ sa niekedy snaží byť silnejšia a hovoriť Vám niečo čo nie je vôbec schopná rozpoznať. Myseľ Vám pomáha zhmotňovať Vaše voľby a to je jej účel existencie. Vaše srdce je tu pre Vás aby ste videli svoju vlastnú pravdu a keď oboje pracuje v harmónii a každé robí tú činnosť na ktorú bolo vytvorené, vidíte skútočné zázraky života. Pomôžte Vašej mysli relaxovať tým najlepším spôsobom, ktorý už isto každý z Vás pre seba našiel a myseľ sa odovzdá úlohe pre ktorú bola vytvorená a s určitosťou to budete cítiť.

Som SaLuSa zo Síria a želám si aby se vyjadrovali svoje túžby tak slobodne, pretože Vás robia šťastnými nakoľko nesú ten dokonalý energetický vzorec pre Váš posun do vyššieho sveta existenice, kde prejavovanie svojich skutočných túžob je podporované a chápané a je zabudované do základných pravidiel našich spoločností v ktorých žijeme.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica


Share |