Home > > SaLuSa, August 20, 2013

SaLuSa, August 20, 2013

Vieme čo cítite a sme si vedomí Vašich veľkých očakávaní budúcnosti, ktoré ležia pred Vami. Nastal čas, aby ste použili vlastnú silu a všetko to uskutočnili. Sústreďte sa na poznanie, že ste sa stali oveľa silnejšími s obrovskou silou Lásky a Svetla, ktoré ste do svojich bytostí akceptovali a pocíťte či ste pripravení na ďalší obrovský skok vpred. Naozaj sa sami seba spýtajte túto otázku, pretože Vám môže dať oveľa viac informácií ako očakávate. Urobte tak, keď budete mať dostatok kľudu a keď nebudete unavení a dozviete sa na čom musíte ešte pracovať, ak odpoveď bude nie. Tí z Vás ktorí sú pripravení pocítia také úžasné požehnanie vediac, že sú pripravení, že ich to posunie dokonca ešte bližšie do sféry stáleho pokoja mysle a vedzte, že toto je vstupnou bránou do dlho očakávanej úrovne vyššieho vedomia so všetkými tými úžasnými želanými možnosťami, ktoré sa začínajú zhmotňovať. Vždy dôverujte svojmu vnútornému ja a akceptujte to, čo Vám Vaše Vyššie Ja hovorí a uvedomíte si, že Vaša realita sa mení, môže to byť okamžité uvedomenie alebo to môže prísť v sériách nádherných odhalení, ktoré Vám ukážu kým skutočne ste. Privítajte to a prijmite tieto svoje pravdy a spojte sa s Jednotou všetkého a podeľte sa s tými požehnanými pocitmi kamkoľvek idete.

Pamätajte si, že ste boli vybraní na tieto skúsenosti a čím viac akceptujete túto pravdu, že ste schopní urobiť všetko čo ste si naplánovali v tejto súčasnej inkarnácii, tým viac bude pre Vás jednoduchšie naplniť všetky potrebné ciele pred dosiahnutím toho hlavného cieľa pre toto obdobie vo Vašom živote a tým je dokončenie vzostupu. Tento proces je slovami neopísateľný a keď sa úplne ponoríte do Jednoty Všetkého, budete sa vznášať s takou ľahkosťou, že Vás to prekvapí a budete užasnutí rýchlosťou akou sa všetko začne hýbať. Toto prekvapenie nebude pre Vás šokujúce, pretože sa nestane skôr ako budete na to pripravení, nakoľko môžete ísť dopredu len vtedy, ak ste si úplne istí tým čo chcete a dáte tomu dostatok energie. Nebude existovať žiadny zmätok v súvislosti s tým ako sa to zhmotní, pretože mnohí už teraz vedia, že sa to uskutoční najlepším spôsobom pre všetkých zainteresovaných. Ak jednoducho necháte Vesmír naplniť svoje túžby tou najkrajšou možnou cestou pre Všetkých, odíde tak jedna z Vašich najväčších starostí a nebude sa musieť znovu vrátiť. Preto sa sústreďte na to čo chcete a ono to príde k Vám v tom správnom momente so všetkou tou nádherou, ktorú si želáte.

Život je o radosti a šťastí a s Vami požadovaným dokončeným čistením, vstúpite do tejto sféry s Vašimi vlastnými vedomosťami o ktoré sa teraz delíte a budete sa s radosťou deliť so všetkými ostatnými, pretože toto je hlavným zmyslom Vašich skúseností, deliť sa a učiť sa všetky možnosti, ktoré si Vaša duša želá zažiť. Vždy dôverujte tomu, že ste silné Bytosti Svetla a cíťte svoje spojenie so Zdrojom Všetkého Čo Je a môžete požiadať o pomoc ak to potrebujete, môžete nájsť inšpiráciu, môžete dostať informácie ak to požadujete pre svoj ďalší rozvoj a týmto spôsobom ste schopní používať najsilnejšiu Lásku a Svetlo, ktoré Vás obklopuje a robí Váš vnútorný hlas ešte silnejší a hlasnejší ako kedykoľvek predtým. Počúvajte ho a dovoľte mu byť majákom na Vašej ceste domov.

Som SaLuSa zo Síria a milujeme Vás všetkých. Pomáhame Vám s Vaším spojením so Zdrojom a sme takí šťastní, že čoraz viac z Vás to môže cítiť a radovať sa zo svojej cesty, ktorá Vás vedia k Vášmu skutočnému domovu a šťastiu. Naozaj sami sebe dovoľte ponoriť sa do týchto nádherných pocitov a čisté požehnanie bude prúdiť neprestajne ku Vám a ešte viac Vás otvorí. Všetci ste požehnaní.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |