Home > > SaLuSa, October 15, 2013

SaLuSa, 15 októbra 2013

Vidíme ako rýchlo sa pozdvihujete a ste pripravení dosiahnuť na to nové, pretože volanie Vašej vyššej reality je veľmi silné a s tým ako sa na ňu silne sústredíte sa Vaše zámery stávajú takými silnými ako nikdy predtým. Teraz je dôležité počúvať svoje vlastné telo a dopriať si čo najviac oddychu, pretože fyzické zmeny sa dejú v čase Vašej súčasnej reality. Aj keď sa čas stále zrýchľuje, tieto zmeny nemôžu nastať ihneď, pretože ešte stále tiež potrebujete byť súčasťou starej reality a deliť sa so svojím stále rastúcim Svetlom s ostatnými. Ale chceme Vás ubezpečiť, že tieto zmeny nie sú vôbec pomalé a vieme, že každým dňom cítite to, ako sa meníte. Len si jednoducho buďte vedomí faktu, že sa dejú rýchlosťou aká je potrebná pre každého z Vás a tí čo budú prvými čo vstúpia do novej reality to už s určitosťou vedia, pretože kráčajú rovno k naplneniu svojho životného plánu bez zastania a držania sa čohokoľvek starého, nakoľko k nemu necítia žiadnu príťažlivosť.

Vieme, že nie je jednoduché ostatným vysvetliť, že netúžite robiť niečo čo predtým pre Vás znamenalo zábavu a relax, ale teraz to vnímate len ako niečo staré. Tí čo sú si vedomí Vašej zmeny to pochopia a tí čo odmietajú túto veľkú zmenu celého Ľudstva a planéty nebudú akceptovať žiadne z Vašich vysvetlení a môžu Vám posielať pocity ublíženia a hnevu a je to na Vás aby ste im ukázali, že vo Vás už žiadne takéto pocity nie sú a poslali im späť milujúci pocit sprevádzaný pochopením ich vlastných pocitov. Vieme, že niektorí z Vás už prišli na to že toto je jediný spôsob akým môžete odpovedať, pretože tí čo sú stále hlboko v nižších vibráciách sú aj členovia Vašej rodiny a nie len priatelia, s ktorými sa už nemusíte stretnúť, ak si to neželáte. Bola to Vaša voľbe predtým ako ste vstúpili do tohto života, nakoľko ste vedeli že táto lekcia Vám veľmi pomôže vo Vašom vlastnom raste.

S tým ako prichádzate do bodu videnia a cítenia svojej vyššej reality so všetkými Vašimi zmyslami, pocítite veľkú zmenu vo svojom pochopení. Vaša myseľ bude schopná spracovať všetky informácie, ktoré sú Vám k dispozícii a všetky Vaše skúsenosti budete vidieť s vyšším vedomím a budú dávať ešte väčší zmysel aký dávajú teraz. Budete vedieť ako ich použiť vo svojom ďalšom vývoji, nakoľko žiaden smútok ani hnev ani žiadne iné pocity nižších vibrácií nebudú prítomné aby blokovali Vaše činy. Všetky Vaše činy budú založené na tomto pochopení a budete priťahovaní k takým skúsenostiam, ktoré Vám umožnia použiť svoju múdrosť, ktorú ste dosiahli prostredníctvom všetkých svojich predchádzajúcich skúseností. Prosím nechajte toto poznanie usadiť sa vo svojom vnútri, pretože všetky duše ktoré stretnete vo svojej vyššej realite tiež určitým spôsobom budú môcť túto Vašu múdrosť použiť. Pamätajte, že všetci sme Jedným a všetci hľadáme vyššie pochopenie Všetkého Čo Je a Vaše poznanie je toho tiež súčasťou.

Som SaLuSa zo Síria a znovu Vás prosím aby ste si plne dôverovali vo všetkom čo robíte, pretože s väčšou dôverou sa Vaše zámery stávajú ešte silnejšími a to Vám umožňuje sa sústrediť na všetky potrebné prípravy. Cíťte našu energiu, pretože ona je vždy prítomná a pomáha Vám dosiahnuť Vašu vyššiu realitu v tom správnom momente Teraz.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |