Home > > SaLuSa, October 11, 2013

SaLuSa, 11 októbra 2013

Energetické pole okolo každého z Vás a okolo Matky Zeme sa zosilňuje a už viac nepodporuje hromadenie negatívnych aspektov 3D reality. Toto energetické pole je napĺňané Láskou a Svetlom vysokej frekvencie a slúži ako očisťujúci štít všetkého čo potrebuje byť uvoľnené. Tí čo sa očistili ho môžu cítiť ako silný pocit pozdvihnutia zo všetkého čo ich predtým držalo dolu a pomáha im zvyknúť si na ešte vyššiu frekvenciu bytia. Buďte si vedomí tohoto pocitu a nechajte túto Lásku a Svetlo ktoré Vás obklopuje vstúpiť do svojho vnútra cez srdce a očakávajte veľkú zmenu, akonáhle sa Vaše telo tomu prispôsobí. Tí, čo sú v procese čistenia budú cítiť silnú túžbu a potrebu oslobodiť sa od záležitostí ktorých existenciu už naďalej nemôžu popierať. A tí čo sa stále zapájajú do nižšej hry ilúzie budú mať pocit ťažoby vo svojom vnútri a budú sa snažiť nájsť ešte viac ilúzií aby sa v nich mohli lepšie ukryť, ale už nemôžu ovplyvňovať všetkých ostatných so svojím negatívnym myslením, pretože väčšinou zostane v ich vlastnom energetickom poli. Všetci si už svoju cestu vybrali a tak isto aj realitu v ktorej chcú byť, pretože nikto iný nevie lepšie aké skúsenosti sú potrebné ako ten čo ich prežíva.

Všetci prežívajú tieto zmeny spôsobom aký si naplánovali a cíťte veľké uspokojenie vo vedení že Plán je dokonalý a keď počúvate svoje vlastné vedenie, nemôžete zablúdiť. Schopnosť počúvať svoje Vyššie Ja a všetkých svojich Radov v obrovskej miere narástlo a dôverujete si oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Pamätajte, že sa nemusíte porovnávať s ostatnými aby ste si dokázali že sa to skutočne deje, pretože ostatní nemusia prežívať svoje zmeny rovnakým spôsobom, radšej ich počúvajte s rešpektom a vedením že existuje tak veľa možností pre každého z Vás, pretože Stvoriteľ nás všetkých vytvoril s nekonečným množstvom rozdielov v skúsenostiach, ale rovnocenných vo všetkých prejavených formách.

Toto sú tie najúžasnejšie časy ktoré všetci prežívame a chceme aby ste cítili tú radosť ktorá Vás obklopuje. Skutočne cíťte tie silné momenty svojej vlastnej premeny a nechajte to poznanie že všetko je dokonale nastavené usadiť sa vo Vás a nech Vám dá tú istotu ktorú hľadáte. Život pre Vás už nie je len fyzický a nechajte tento fakt plne vstúpiť do svoje mysle a nechajte odísť posledné obavy, ktoré čakajú na svoje očistenie, nakoľko aj Vaša myseľ sa pripravuje na prežívanie toho nového. Čistenie Vašej mysle bolo tou najťažšou časťou, ale so srdcom naplnením len Láskou a Svetlom a Pravdou o živote, všetko môže byť s ľahkosťou očistené, musíte do toho len vložiť svoj silný zámer. Cíťte vo svojom vnútri silu ktorú ste už získali a buďte pripravení cítiť sa ešte silnejšie, keď Vaša myseľ začne fungovať novým spôsobom a otvorí oveľa viac zážitkov pre Vás.

Som SaLuSa zo Síria a veľmi si užívam tieto zmeny vo Vás, pretože nám posielate späť všetky svoje nádherné pocity a my sa môžeme s Vami deliť o oveľa viac. Teraz sme spolu spojení ešte viac a toto spojenie sa stáva silnejším tým viac, čím viac sa usadzujete vo vyšších energiách. Stále sa sústreďte na to čo chcete zažiť a to sa aj stane. Milujeme Vás všetkých.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |