Home > > SaLuSa, October 18, 2013

SaLuSa, 18 októbra 2013

Pocity Jednoty a radosti Vás obklopujú s intenzitou predtým nezažitou a my si užívame Váš úžas nad tým, keď vstupujú do Vašich bytostí s veľkou silou, pretože Vaše zámery a želania sú nastavené vysoko a dovoľujú Vám zažiť stále sa prehlbujúce a viac napĺňajúce pocity Jednoty so Všetkým. Čím viac ste si vedomí týchto energií, tým viac chcete byť do nich ponorení, nakoľko sú tvorené čistou Láskou a Svetlom a pomáhajú Vám očistiť sa úplne od všetkých starých energetických formátov. V tejto fáze Vášho finálneho čistenia môžete zažiť náhlu zmenu v nálade a pocitoch z toho dôvodu, že niektoré staré záležitosti sa vyčistia náhle, bez toho aby to prešlo obvyklým procesom, ktorý všetci veľmi dobre poznáte. Je to z dôvodu Vašej silnej vôle, zámeru a voľby, že ste si zhmotnili toto finálne čistenie takýmto úžasným spôsobom, s veľmi silným cítením prítomnosti Anjelskej sféry a svojich Radcov a to nám dovoľuje deliť sa o oveľa viac s tými z Vás, ktorí si želajú prežívať spojenie s nami v tomto momente.

Cítime túto veľkú zmenu vo Vás a vieme, že má veľký vplyv na všetkých ostatných ktorí sú okolo Vás alebo Vás stretávajú a mnohí z nich si uvedomujú a cítia, že je toho oveľa viac čo sa týka života ktorý prežívajú. Je to toto vedenie ktoré ich povedie k ich vlastným zmenám a ku kolektívnej zmene všetkých aspektov žitia na Vašej planéte. Sme tu aby sme Vám pomohli s touto zmenou a s naším silným spojením s Vami, povedomie o našej prítomnosti je tiež súčasťou tohto vplyvu, pretože rozdávate aj našu energiu spolu s tou Vašou a akonáhle nastane ten správny moment aby sme sa otvorene predstavili v tom draho očakávanom momente Odhalenia, tí čo si nie sú vedomí našej prítomnosti budú túto energiu cítiť a budú náš príchod akceptovať oveľa jednoduchšie, nakoľko im bude táto energia povedomá. Takže si buďte vedomí tej veľkej sily ktorú nesiete vo svojom vnútri, pretože Vás posúva k zažitiu svojej vyššej reality a pridáva viac intenzity do všetkého čo robíte.

Stále sa sústreďte na to čo si želáte prežiť a sledujte ako sa vo Vás a okolo Vás všetko transformuje a mení v súlade s Vaším želaním. Práve teraz je ten moment Vášho vlastného posunu a my vieme, že to veľmi intenzívne cítite a šírite svoje rastúce Svetlo medzi všetkých ostatných, pretože ste úplne prebudení do svojej túžby byť v službách pre ostatných a Vaša celá bytosť vyjadruje túto túžbu v komunikácii a správaní sa voči ostatným. Vedzte, že oni to cítia, aj keď možno o tom nehovoria, nakoľko ste neboli zvyknutí vyjadrovať svoje skutočné pocity a držali ste ich schované vo vnútri, ale teraz môžu voľne prúdiť z Vášho vnútra, nezmenené ilúziou ktorá Vás niekedy obklopovala. Ilúzia sa rýchlo stráca z Vášho kolektívneho vedomia a čoskoro nastane ten moment, keď Vy ako spoločnosti budete pripravení pre ďalší posun k novému Zlatému Veku Národa Zeme, ktorého forma a ideály sa práve formujú.

Som SaLuSa zo Síria a cítim Vaše silné pozdvihnutie a Vašu radosť z vedenia, že ste sa skutočne pozdvihli nad všetko to staré a zažívate skutočné pochopenie Bytia a Jednoty ktoré tak silno prúdi cez Vašu vlastnú energiu a udržuje Vás po väčšinu času v šťastnom stave mysle. Pamätajte, že sa nemusíte držať ničoho čo Vás nerobí šťastnými. Ste slobodní!

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |