Home > > SaLuSa, October 8, 2013

SaLuSa, 8 októbra 2013

Váš svet sa mení obrovskou rýchlosťou, ktorú nemôžete vnímať zo súčasného uhlu pohľadu, pretože v tejto realite je všetko merané určitým časovým rámcom a pokým stále fungujete v tejto realite, potrebujete merať všetko čo sa deje príslušným časom. Keď sa pripojíte do svojej vyššej reality, Vaša myseľ sa bude musieť prispôsobiť odlišnému meraniu času, nakoľko by ste neboli schopní plne fungovať v tejto vyššej realite. Ako sa teraz Vaša myseľ pripája k Vašej vyššej realite, niekedy môžete pociťovať zmätok ohľadom času, jeden deň sa všetko deje veľmi rýchlo, druhý deň, nezáležiac na tom čo robíte všetko je pomalé. Táto zmena môže dokonca nastať počas jedného dňa a môže byť pre Vás ešte viacej mätúca. Prosím vedzte, že tak isto vo Vašom tele prebieha veľa fyzických zmien a spolu so všetkými ostatnými zmenami vytvárajú dokonalý komplex, ktorý je schopný Vás posunúť do Vašej vyššej reality, ktorú ste si vybrali pre svoje skúsenosti. Buďte voči sebe trpezliví a užívajte si každú jednu zmenu o ktorej ste si vedomí a dovoľte zvyšným zmenám aby sa udiali v tom perfektnom momente pre každého z Vás.

Stále pracujeme na všetkých našich plánoch a náš kontakt s ľuďmi „na správnych miestach“ pre ekonomické a sociálne zmeny sa každým dňom rozširuje. Viacerí z tých čo slúžili tomu starému systému teraz jasne vidia, že ten nikam nevedie a nevidia už žiadny dôvod aby v ňom zostali a rozhodli sa podporovať ten nový a začínajú hľadať tie správne kontakty. Vždy nájdu to čo hľadajú a neostanú bez podpory, pretože všetko je veľmi dobre naplánované a na nikoho kto si želá zmenu sa nezabudne, pretože Vy všetci spolu tvoríte realitu zmeny. Ak sledujete správy z Vášho politického prostredia, táto zmena môže byť vidieť v širokom rozsahu, ak sa sústredíte na prejavy Vašich vodcov. Pamätajte, že je mnoho iných vo Vašom systéme ktorých nie je vidieť a pracujú potichu až pokým nebudú cítiť, že nastal ten správny čas predstúpiť a hovoriť otvorene. Tento čas sa približuje a nič nemôže tento proces zastaviť, dokonca ani hrozby smrti, nakoľko všetci žijete v oveľa vyššom energetickom poli Lásky a Svetla, ktoré vytvára prirodzenú ochranu pre Všetko. Niektorí si mohli zvoliť prežiť inú skúsenosť ale musíte mať na pamäti, že to bola ich vlastná voľba.

Teraz sa sústreďte na svoje vlastné zmeny, pretože so vstupom do svoje vyššej reality najviac pomôžete ostatným. Nielen že budete cítiť neustále šťastie a radosť, o ktorých vieme že Vás veľmi silno motivujú, ale prinesiete viac vnútornej sily pre ostatných ktorí stále hľadajú svoje skutočné ja a tiež prinesiete viac Lásky pre Matku Zem a to pomôže urýchliť zmeny potrebné na zastavenie devastácie jej tela a na začatie jej vnímania znovu ako živej Bytosti. Takže sa ešte viac sústreďte na ukončenie svojich príprav, ktoré sú potrebné pred tým ako vstúpite do svoje vyššej reality a nenechajte sa ničím rušiť. Vieme a cítime, že už bolo dosť „čakania“ a pomáhame Vám ako najviac vieme. Takže to robte.

Som SaLuSa zo Síria a vždy Vám posielame našu lásku a my sa už vidíme ako s Vami spolupracujeme spojení v spoločnej realite, ktorú sme spolu vytvárali pre nás všetkých po mnoho tisíc pozemských rokov. Je to ten úžasný moment, v ktorom sa budeme konečne môcť navzájom objať a deliť sa o oveľa viac ako doteraz.


Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |