Home > > SaLuSa, October 4, 2013

SaLuSa, 4 októbra 2013

Vieme že ste už cítili tie šťastné momenty bytia bez strachu a nahliadania priamo do svojej vyššej reality. To čo sa práve teraz deje všetkým ktorí si želajú byť vo svojej vyššej realite v Tomto momente je, že budete natrvalo pociťovať to šťastie a oslobodenie sa od všetkých ilúzii, pretože sa zbavujete tých posledných kvapiek toho, čo do Vás predtým prúdilo ako rieka nekonečného strachu a pochybností. Cítime že vo Vašom vnútri už nie je žiaden strach a keď sa očistíte od týchto malých čiastočiek starých spomienok a myšlienok, ktoré sa ešte stále niekedy môžu vynoriť, Vaše vedomie Vás v tom momente vezme do Vašej novej reality. Táto skúsenosť bude veľmi silná a uchováte si ju v pamäti po mnohé ďalšie životy, ktoré prídu. Sústreďte sa na túto skúsenosť a naozaj si buďte istí, že tento prechod zvládnete s ľahkosťou, pretože ste veľmi dobre pripravení. Existovalo mnoho plánov ako by sme Vám mohli najlepšie pomôcť a informovali sme Vás o nich a aj napriek tomu že niektoré museli byť zmenené, kvôli Vášmu kolektívnemu želaniu, táto premena tých čo sú pripravení nemôže byť zmenená alebo zastavená, nakoľko je to Vaša vlastná voľba a my sme už upravili naše plány a počítame s Vami.

Táto spolupráca a spojenie medzi nami bola vždy za všetkými našimi plánmi, pretože rešpektujeme Vašu slobodnú vôľu a napriek faktu, že mnoho ľudí stále neakceptuje našu prítomnosť a naše zámery, tí ktorí sú pripravení byť s nami nemôžu byť naďalej zdržiavaní, pretože charakter ich skúseností a voľba, ktorú urobili pred touto inkarnáciou sú absolútne potrebné v tomto celom procese Vzostupu. A so vstupom do svojej vyššej reality sa budú schopní deliť o ešte väčšie množstvo Svetla a Lásky so všetkými ostatnými a umožnia aby bol tento proces pre ostatných oveľa jednoduchší, z dôvodu šírenia svojich vlastných skúseností s kolektívnym vedomím celého Ľudstva. Počujeme ako sa pýtate na spôsob delenia sa o skúsenosti s ostatnými a ako bude fungovať spojenie z Vášho vyššieho stavu vedomia do toho nižšieho. Nechceme zachádzať do detailov, pretože sú súčasťou Vašich úžasných skúseností, cez ktoré musíte prejsť a každý bude mať svoje vlastné, ale môžeme Vám prezradiť, že všetka výmena informácií bude prebiehať ako prenos energií vo Vašom vedomí a Vy ako Bytosti Svetla budete schopní posielať a prijímať tieto energie podľa svojich potrieb.

Váš posun do vyššej reality vo veľkej miere pomôže všetkým zmenám, ktoré sa dejú, nakoľko stále viac ľudí bude ovplyvňovaných energiou Lásky a Svetla a uvedomí si, že nepotrebujú trpieť pod strachom a pochybnosťami svojej existencie a budú oveľa jednoduchšie nachádzať mierumilovné a milujúce skúsenosti a tak isto jednoduchšie nechajú odísť ten starý, predchádzajúci stav mysle. Tento vplyv tiež napomôže šíreniu pravdivých informácií zo všetkých zdrojov, nakoľko ľudia začnú cítiť že existuje toho oveľa viac čo sa týka životných skúseností a existencie, ako to čo súčasné médiá rozširujú ako celú pravdu. Pochopia, že pocity a energie, ktoré sú v ich telách nesú všetko potrebné na vytvorenie šťastného života a odvrátia sa od ilúzie, ktorá ich už ďalej nebude uspokojovať. Niektorí budú chcieť zostať v nižších vibráciách a nič nezmení ich zámer a my všetci musíme rešpektovať ich voľbu. Oni budú aj naďalej vidieť nižšiu realitu tak dlho ako budú potrebovať.

Som SaLuSa zo Síria a my si tieto momenty užívame, pretože vieme že Vy skutočne viete čo sa s Vami deje. Vo vyššej realite sa toho budete musieť ešte veľa naučiť ale bude to pre nás všetkých nádherná skúsenosť. Prosím cíťte naše volanie pre Vás všetkých a znovu relaxujte v pokoji svojej mysle a dovoľte sami sebe dokončiť všetky potrebné prípravy s prijatím a milujúcim pocitom, ktorý nekonečne prúdi cez Vaše srdce.


Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica

Share |