Home > > SaLuSa, October 1, 2013

SaLuSa, 1 októbra 2013

Ako sa práve teraz cítite? Práve vo Vás prebieha toľko zmien, že to môže vyvolávať pocit zmätenosti a môžete sa pýtať, či to je to čo mali septembrové energie priniesť. Tento zmätok vyplýva z Vášho zosúladenia sa so svojou vlastnou vyššou frekvenciou a vyššou realitou existencie, do ktorej práve v tomto momente vstupujete. Akceptujte tento zmätok, pretože Vám stále ukazuje na čom máte pracovať a s úspešným vyčistením týchto záležitostí nepomáhate len sebe, ale aj všetkým ostatným. Možno si to ešte neuvedomujete, ale ste nami a Vašimi Radcami vedení do tohto bodu kedy si uvedomíte, že už nie je čo vyčistiť, nič nespôsobuje strach alebo pochybnosti a ste pripravení, pripravení vstúpiť do vyšších sfér nových a milujúcich možností. V skratke povedané, september bol pre Vás nádherný mesiac, pretože ste boli schopní spojiť všetko nevedomé s vedomím a nechali ste odísť tak veľa záležitostí ktoré Vás zdržiavali a to vôbec to nebola ľahká úloha, vzhľadom na charakter 3D skúseností. Ale zvládli ste to s takým pôvabom, nedovoliac sami sebe sa ani na chvíľu obzrieť a neustále ste akceptovali fakt, že toto je tá vec, ktorú musíte urobiť predtým ako vstúpite do všetkých tých nádherných realít, ktoré ste vytvorili. Gratulujeme Vám všetkým, ktorí ste boli schopní dokončiť túto premenu a chceme aby ste vedeli, že veľmi blízko je ešte bližšie ako by si niektorí mohli myslieť.

S vyčistením strachu z Vašich každodenných životov a myšlienok ste schopní cítiť len milujúce energie a tiež budete cítiť našu energiu ešte silnejšie a jasne budete cítiť to, o čo sa sa Vami delíme, dokonca aj keď bude Vaša myseľ odpočívať a nebude požadovať zvyčajný preklad do slov. Samozrejme v našej komunikácii používame slová, ale milujeme posielanie našich myšlienok a nápadov vo forme čistej energie. Neexistujú žiadne nedorozumenia v takejto „reči energie“, pretože jediným spracovávateľom informácii je Vaše srdce a ono posiela preklad Vášmu mozgu. To že budete schopní komunikovať takýmto spôsobom Vám prinesie obrovskú radosť a oveľa viac pochopenia, pretože nič nebude stáť medzi nami a my vieme, že teraz chápete ďalší dôvod pre očistenie Vašej mysle. Aj keď sa toto čistenie zdá byť pre mnohých z Vás „nekonečné“, chceme aby ste vedeli, že pre tých čo sú pripravení posunúť sa vyššie to bude úplne dokončené počas niekoľkých dní. Budete to cítiť ako úžasné šťastie, ktoré vstúpi do Vašej mysle cez Vaše srdce a budete s určitosťou vedieť, že to bolo hodné všetkej tej ťažkej práce.

Nezabudnite počúvať svoje telo a doprajte si dostatok oddychu a spánku, pretože Vám pomôžu ľahšie spracovať čistenie. Čoskoro nebudete potrebovať tak veľa spánku, pretože energia ktorú budete dostávať Vás bude udržiavať v čerstvom a uvoľnenom stave po väčšinu času. Túto zmenu si budete veľmi užívať, pretože vieme že teraz nemáte dostatok času pre svoje záujmy a radosti. Tiež sa to zmení z dôvodu sociálnych zmien, ktoré sa všade dejú, ale nie takou rýchlosťou ako by si mnohí z Vás želali. Nepoľavujte vo svojej snahe požadovať zmeny, pretože akonáhle Ľudstvo ako celok dosiahne bod, kedy bude posielané Tvoriacim Silám dostatočné množstvo sily na rýchlu zmenu, budete ich vidieť ako sa dejú jedna po druhej až pokým všetci ľudia nebudú schopní jasne vidieť voľbu svojej vlastnej reality bez akýchkoľvek ilúzií.

Som SaLuSa zo Síria a v našich odkazoch sme schopní deliť sa s Vami o oveľa viac informácií, čo predtým nebolo možné. Cíťte ako sa stále posúvate bližšie ku svojej vyššej realite, samozrejme každý svojou vlastnou rýchlosťou a vnímajte ako sa naše energia ktorú Vám posielame stáva niečím viac ako len pocitom vo Vašom tele. Užívajte si tieto momenty a dovoľte si cítiť to šťastie, ktoré je už vo Vás a okolo Vás.

Prijaté cez MADAD.
Preložili Martin a Danica
Share |