Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 30, 2012

SaLuSa, July 30, 2012

Drahí, tak ako sa dozvedáte z rôznych zdrojov, dosiahli sme bodu kedy bol daný Božský pokyn, že majú byť bezodkladne podniknuté kroky na oznámenie našej prítomnosti. Preukázali sme extrémnu trpezlivosť, dali sme Vašim vodcom množstvo príležitostí na podniknutie krokov, ktoré Vás majú oslobodiť spod nadvlády Iluminátov. Vieme že aj oni, rovnako ako mnohí ďalší ľudia z nich majú strach, ale to musí ísť bokom aby sme umožnili pravde vyjsť na povrch. Olympiáda je udalosťou, ktorej je venovaná pozornosť celého sveta a nenapadá nás lepšia príležitosť ako to oznámiť. Čas sa rýchlo míňa a musíme dostať príležitosť predstaviť sa Vám.


Niektorí si stále zvolia neveriť našim odkazom, ale to je ich slobodná voľba, ktorú rešpektujeme. Avšak existuje dôležitá otázka Vzostupu a je toho veľa čo treba v týchto záverečných dňoch spraviť a nemôžeme už dlhšie čakať. Naši spojenci zašli tak ďaleko, ako sa len dalo čakať a potrebujú úplnú slobodu, aby mohli rýchlo napredovať so svojimi záverečnými povinnosťami. Takže očistný proces bude môcť veľmi skoro napredovať bez toho, aby mu ďalej prekážali Temní. Vaše životy budú do určitej miery prevrátené naruby, aj keď mnohí ľudia sú už na to pripravení. Dúfame, že niektorí lídri zoberú na vedomie našu požiadavku a nebudú čakať na to, kým budeme nútení zasiahnuť, ale ak to bude nevyhnutné, sme plne pripravení.


Prichádzajúce obdobie odhalí tých ktorí sú zo Svetla, pretože budú môcť s našim požehnaním vystúpiť a prebrať opraty od tých, ktorí nie sú. Chceme zastaviť všetky aktivity, ktoré sa už dejú alebo sa majú stať, ktoré sú zámerne namierené proti Vám ľuďom, aby Vám obmedzili aj to málo slobody, ktorá Vám zostala. Sú medzi Vami dobré duše zo Svetla, ktoré sú medzi Vami aby zvládli tieto záležitosti. Až doteraz ste mali príliš veľa ľudí na vysokých miestach, ktorí sa stali skorumpovanými a teraz neviete, komu máte veriť. To sa musí zmeniť a my sme tí ktorí Vám pomôžu, pretože presne vieme na akej úrovni Svetla sa každý nachádza a to či sú poctiví a či preukázali, že majú v srdci len tie najlepšie záujmy druhých.


Vieme, že ste mali svoj diel sklamaní počas mnohých rokov, keď sa Vaše očakávania z rôznych dôvodov nenaplnili. Avšak teraz máme právomoc od Boha a nevidíme dôvod prečo by veľké Olympijské divadlo nemalo byť dejiskom pre oznámenie našej existencie a toho, ako sa budeme podieľať na Vašej evolúcií. Koniec cyklu je sám o sebe historickou udalosťou o ktorej sa bude dlho rozprávať v celom Vesmíre. Ako sme Vám často hovorili, je to unikátna udalosť Vášho Vzostupu spolu s Matkou Zemou. Na Vašom úspechu, ktorý je istý, závisí budúcnosť celého Vesmíru a mnohé civilizácie sa na to pozerajú s úctou a úžasom.


Aj keď ste sa na tento čas pripravovali vieme, že Vám to vyrazí dych, pretože je to masívny proces celosvetového významu. Tak či onak, každá jedna duša sa na tom podieľa a je o ňu postarané. Čo sa týka Boha neexistujú žiadne chyby, len dokonalosť, takže si môžete byť istí, že výsledok umiestni každého tam kde má byť. Bola to dlhá cesta, ktorá Vás zaviedla tam kde ste dnes a Vaša budúcnosť bude toho pokračovaním v ďalšej fáze Vašej evolúcie. Nemajte obavy o to, čo presne to znamená pre Vás, pretože sa to včas dozviete. Buďte si istí, že mnoho spirituálnych Bytostí zdieľa Vašu cestu a poznajú Vás lepšie ako Vy sami a tá bude pokračovať presne takým spôsobom, aký je správny pre Vás.


Pracovníci Svetla sa môžu pripraviť aby na seba zobrali časť zodpovednosti a zaistili, že ľudia okolo nich budú pokojní a nebudú sa báť toho čo sa deje. Nemôžeme to všetko pokryť len v priebehu pár dní, ale čoskoro budeme mať slobodu a nástroje aby sme Vás priamo oslovili. Nepoužívame Vaše metódy, ktoré sú pre nás zastaralé a tie naše sú také, že žiadny zo zvyšných členov ktorí sú proti nám nebude schopný zabrániť našej komunikácii s Vami. Poznáme Vás dobre a máme množstvo zaznamenaných adries, ktoré sú presné a schopné doručiť k Vám detaily, ktoré budete chápať. Cítime rovnaké vzrušenie ako Vy pri myšlienke toho, že sa nakoniec s Vami stretneme, ale všetko po poriadku a uznanie našej existencie je najdôležitejšie.


To nám umožní aby ste si nás spojili s množstvom spôsobov, ktorými sme Vašej civilizácii už pomohli, pretože množstvo našej práce bolo vykonané bez akejkoľvek publicity. Siaha to tisíce rokov do minulosti, keď ste sa inkarnovali do Vašich životov, do mnohých rás, ktoré existujú na Vašej Zemi. Všetko bolo súčasťou Vašich skúseností, ktoré Vám umožnili rásť spirituálne, vo Vašom chápaní na Vašej ceste späť do vyšších dimenzií, z ktorých pochádzate. Pamätajte, že ste sa dobrovoľne podujali na Vaše pozemské životy, čo Vám dalo množstvo príležitostí aby ste sa poučili o dualite. Všetci ste preto kvôli tomu o to väčší a ako by ste Vy povedali, zaslúžili ste si svoje ostrohy a urobili ste to vo veľkom štýle. Nebudete si musieť tieto skúsenosti znovu prežiť, pokiaľ si to z nejakého dôvodu nebudete želať.


Ešte len plne pochopíte fungovanie rôznych časových línií a množstvo rôznych dimenzií, ale všetko v správnom čase, kedy to pre Vás bude mať význam. My Vám však môžeme povedať, že všetko čo niekedy bolo, stále na určitej úrovni existuje, čo je dôvodom prečo môžete ísť späť v čase a znovu si prežiť svoje minulé životy. Samozrejme môžete cestovať aj do budúcnosti a vidieť všetky pravdepodobnosti. To je to, na základe čoho mnohí jasnovidci predpovedali budúcnosť, ale tá samozrejme podlieha zmene. Preto Vám radíme, aby ste sa veľmi silno nedržali starých proroctiev, pretože čas môže zmeniť výsledok udalostí. Príkladom toho je Vaša súčasná doba, ktorá v žiadnom prípade nebude taká katastrofická ako sa pôvodne predpokladalo. Pozdvihli ste seba a Matku Zem a Svetlo tak narástlo, že vydláždilo cestu pre oveľa mierumilovnejšie zmeny než sa pôvodne považovalo za možné.


Som SaLuSa zo Síria a mnohí z Vás už viete, že tento nastávajúci týždeň je poslednou šancou pre Vašich lídrov aby zareagovali na naše požiadavky. Ak nás budú znovu ignorovať, budeme pokračovať sami a zviditeľníme sa takým spôsobom, že naša prítomnosť už nebude môcť byť ďalej ignorovaná alebo skrytá. Áno, máme na mysli posledný termín, sobotu 4. augusta a o nič dlhšie predtým, ako zoberieme veci do vlastných rúk.


Ďakujem SaLuSa.

Mike Quinsey.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |