Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 1, 2012

SaLuSa, August 1, 2012

Vaša reakcia na nedávne pozitívne odkazy o Olympiáde bola úžasná. Vlna obrovského očakávania sa prevalila Zemou a pozdvihla ľudí. Takéto energie nesú takú moc, že dokážu posilniť predmet Vašej vízie a zhmotniť ho. Keď sa takýmto spôsobom sústredíte na rovnaký výsledok, môžete ovplyvniť čo sa uskutoční. Samozrejme určitá forma Odhalenia musí prísť veľmi skoro aby nám bolo umožnené robiť našu prácu otvorene a v partnerstve s Vami. Samozrejme mohli by sme pokračovať ako predtým a plniť našu misiu potichu a v zákulisí, ale naša fyzická prítomnosť je potrebná aby uistila ľudí o našich pravých zámeroch.


Takisto potrebujeme mať možnosť osloviť Vás priamo a so schválením Vašich Vodcov. Buďte si istí, že oni sú si veľmi dobre vedomí našej existencie a my sme boli s nimi v kontakte po mnohé roky. Čas na odmietanie mieru ktorý Vám prinášame skončil a musia byť odložené akékoľvek predsudky alebo politické ambície. Musia sa takisto vymaniť z obmedzení, ktoré na nich uvalili Ilumináti a otvoriť dvere skutočnej slobode pre ľudí. Vodcovia by mali viesť a plniť želania ľudí, ale len veľmi málo, ak vôbec nejakí, robia to prečo boli zvolení. Vyhlasujeme, že sa musia zmeniť alebo budú vymenení a máme nachystané vhodné náhrady.


Naše činy v žiadnom prípade nezasahujú do konaní Vašich zvolených zástupcov a nikdy by sme o nich ani neuvažovali, ak by oni korektne vykonávali svoje povinnosti a zodpovednosti voči Vám. Nenásytnosť po bohatstve a túžba narábať s mocou dlho motivovala ľudí na vysokých miestach. Skorumpovalo to mnoho ľudí okolo nich tak veľmi, že sa začali obávať zastávať sa pravdy. Udalosti ako bol 11. september by nikdy nemohli byť spáchané a nemohli by uniknúť spravodlivosti nebyť obrovskej konšpirácie. Vieme, že nasledovanie vášho svedomia a nabádanie Vášho Vyššieho Ja môže na Vás pritiahnuť tlak Temných. Používajú vydieranie a priame zastrašovanie, aby Vás udržali na mieste a skutočne to chce odvážne osoby aby im čelili.


Môžete sa pýtať prečo nie sú chránení Svetlom, ale samozrejme všetko čo zažijú zapadá do ich životného plánu. Niektoré veľké duše obetujú svoje životy aby ukotvili pozitívne energie na Zemi, čo je často veľkým úspechom oproti tomu, keď by viedli normálny život. Všetci máte naplánovaný čas odchodu zo Zeme a napríklad ak máte zažívať dlhovekosť, budete umiestnení do rodiny ktorá ju má. Dokonca aj nehody, ktoré umožňujú duši opustiť Zem sú súčasťou životného plánu, ktorý slúži jej záujmom. Niekedy sú potrebné určité druhy skúseností, ktoré naplnia karmické potreby. Vieme, že to ťažko chápete, že duša by súhlasila s takýmito podmienkami, ale predtým ako sa inkarnujete, keď ste mimo tela, je to úplne jasné.


Drahí, všetky Vaše skúsenosti sú naplánované tak, aby Vaša evolúcia napredovala a dokonca aj teraz s približujúcim sa Vzostupom sa stále učíte. Začínate si uvedomovať hĺbku do ktorej môžu Temní spadnúť a zároveň chápete ako do seba zhromažďovať viac Svetla. Týmto ste žiadaní, aby ste odpustili tým čo Vás zneužívali a zobrali Vám Vašu slobodu a práva. Vaša odpoveď bude znamením ako veľmi ste sa vyvinuli a dá Vám to jednu z najväčších lekcií, ktorú sa naučíte počas Vašich fyzických zážitkov. Ak ste dostatočne vyvinutí tak to budete schopní spraviť, pretože budete chápať jednotu, ktorá Vás všetkých spája. Všetci ste za seba navzájom zodpovední a mali by ste súdenie odložiť stranou, pretože nie je možné aby ste vedeli prečo si tá druhá duša zvolila tú konkrétnu životnú výzvu.


Túžili ste byť na Zemi počas jej záverečného času v dualite a obzvlášť vo Vašom poslednom živote tak, aby ste mohli zažiť nádherné vzrušenie zo Vzostupu. Celý príbeh sa musí ešte úplné rozvinúť, ale čoskoro budete mať pred sebou pravdu. Dovtedy bude zasahovanie Temných odstránené, pretože ich moc a kontrola nad Vami už viac nebude existovať. V súčasnosti prebiehajú zatýkania, ktoré k tomu povedú a taktiež umožnia pokračovať zmenám, ktoré by inak neboli možné. Medzitým sú naši spojenci zamestnaní prípravou štruktúr na našu zvýšenú aktivitu vo Vašich záležitostiach a všetko čo potrebujeme aby sme mohli pokračovať je oficiálne oznámenie našej existencie. Akonáhle sa to stane, všetko ostatné bude nasledovať celkom rýchlo.


Tak či onak chceme aby bola naša prítomnosť uznaná a máme dostatok času na to, aby sme to zariadili sami. Stále vnímame Olympijské divadlo ako to, ktoré Vám poskytuje tú najlepšiu šou na Zemi a my by sme radi boli toho súčasťou. Stanovili sme posledný termín Odhalenia, ale boli by sme radi keby to prišlo od jedného z Vašich vodcov. Akonáhle sa to dosiahne tak dúfame, že budeme pozvaní aby sme sa stretli s Vašimi vodcami a že Vám budeme oficiálne predstavení. Nemôžeme čakať donekonečna a preto túto záležitosť tlačíme na verejnosť. Čas na presviedčania vypršal a tak hľadáme iné metódy na dosiahnutie našich cieľov.


Sme zahltení množstvom odpovedí, ktoré dostávame od Vás ľudí a veríme, že Vaša nedočkavosť stretnúť sa s nami nie je nepovšimnutá tými pri moci. Ich neochota konať je celá o udržaní si svojej moci ale vedia, že nakoniec sa budú musieť skloniť pred Vašimi želaniami. Váš prístup k tejto záležitosti je veľmi správny, pretože otravujete Vašich zástupcov tým, že im strkáte svoje požiadavky pod nos. Môžu ignorovať Vaše petície, ale nakoniec budú musieť prijať Vaše požiadavky. Tí ktorí sa stále snažia stáť Vám v ceste budú odstránení a nahradení tými, ktorí sú čestní a dôveryhodní.


Nechajte svoje Svetlo svietiť a choďte s prúdom a vedzte, že absolútne ničomu nebude umožnené aby Vám zabránilo vo Vzostupe. Takže neznepokojujte sa a nebudte skleslí keď sa zdá, že sa veci nevyvíjajú správne. Všetko nakoniec dobre dopadne, takže buďte pozitívni a neskočte na triky Temných, ktorí sa pokúsia využiť akúkoľvek neistotu, ktorú prejavíte. Podporujte tých, ktorí sú zo Svetla a držte spolu v jednote a sile.


Som SaLuSa zo Síria a želám Vám aby ste vedeli, že stále sledujeme čo sa deje a verte, že aj keď o tom neviete, pracujeme na Vašom mieri a slobode. Posielame našu lásku a požehnania Vám všetkým.Ďakujem SaLuSa.

Mike Quinsey.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |