Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 28, 2012

SaLuSa, March 28, 2012

Správy o zmenách sa šíria po svete oveľa rýchlejšie a to nás teší pretože tí, ktorých myseľ sa pýta hľadajú odpovede na to čo sa deje. Niektorí sa boja významu za nimi, ale ostatní cítia, že niečo veľké a vzrušujúce sa deje so svetom. Našťastie sa pravda šíri široko ďaleko a sme vďační tým z Vás, ktorí ste v popredí a snažíte sa osloviť čo najviac ľudí. Keď sa uskutoční odhalenie, naša úloha bude oveľa jednoduchšia ak budú vopred pripravení čo majú očakávať. Čas letí takou rýchlosťou, všetko je poháňané dopredu a veľmi skoro môžete očakávať veľké oznámenia.

Ľudstvo malo dosť času venovať pozornosť mnohým odkazom, ktorých zámerom je vydláždiť cestu pre väčšie odhalenia. Tí v pomalšom pruhu zažijú čo bude vo veľkej miere šokom pre ich myslenie, ale už sa musíme pohnúť. Nie je už čas čakať aby väčšie percento z Vás pochopilo čo sa udeje. To sa samozrejme dramaticky zmení keď budú média oslobodené od obmedzení, ktoré na nich uvalili Temní. Pravda bola v minulosti vzácnym tovarom, ale ako sa obmedzenia odstránia, vráti sa v plnej sile. Dokonca aj tí čo si myslia, že vedia budú tak prekvapení nad plným rozsahom klamstiev a dezinformácií, ktoré boli v minulosti podávané ako pravda. Siaha to oveľa ďalej ako si dokážete predstaviť a odhalí to do akej miery ste boli ovládaní.

Navrátenie Vašej slobody je prvoradým v našich mysliach a odstránime všetky obmedzenia, ktoré boli používané na udržanie Vás na svojich miestach. Tí zodpovední sa v určitom období budú zodpovedať za svoje zločiny proti Ľudskosti, takže Vás prosíme aby ste sa veľmi nezaoberali tým čo bude s nimi. Je oveľa dôležitejšie sústrediť sa na Vaše vlastné potreby a prípravu na Vzostup. Žite podľa svojej najvyššej predstavy ako niekto kto je schopný dávať Bezpodmienečnú Lásku, vynechať odsudzovanie a namiesto toho veľkoryso prejavovať súcit. Snažte sa ako najlepšie viete a zvládnete spôsoby ako byť Majstrom, ktorým skutočne ste.

Nech sa na to pozeráte akokoľvek, už nebude dlho trvať kým zažijete ako sa výhody zmien, ktoré sa začnú zhmotňovať. My z Galaktickej Federácie budeme na ne dohliadať a zaistíme, že ich implementácia sa uskutoční hladko a efektívne aby prospievala každému. Uvoľnenie z finančných obmedzení a ilegálnych daní Vás oslobodí od bremena, ktoré bolo uvalené na každého. Áno, stále budete platiť za služby druhých, ale s príchodom hojnosti to nebude žiaden problém. V krátkom čase postúpite na úroveň, ktorú ste už mali dosiahnuť, ale nedosiahli kvôli zámernému zasahovaniu Iluminátov a ich prisluhovačov. Odtiaľ Vás Vzostup povedie ešte ďalej až do obdobia, kedy peniaze už nebudú potrebné.

Osloboďte sa od všetkých pút, ktoré Vás viažu k súčasnému obdobiu aby ste umožnili novú životnú cestu, ktorá práve nastupuje. Buďte pripravení a vedzte, že to plne nezakúsite až pokým sa nepozdvihnete a potom začne ďalšia fáza, keď sa stanete Galaktickými Bytosťami. Vaša evolúcia masívne pokročí a vráti Vás tam odkiaľ ste prišli ako plne vedomé Bytosti. Vtedy už budete spojení so svojim Vyšším Ja a budete mať Kristove Vedomie. Teraz sa Vám to môže zdať ako dlhá cesta, ale buďte si istí, že je to Váš osud ako budete cestovať vyššími sférami. Potom budete schopní cestovať kamkoľvek v Stvoriteľových Kráľovstvách.

Medzitým sme najviac aktívny, ako by sa dalo čakať a sme nadšení, že Vám budeme môcť posunúť niektoré pozitívne znamenia ohľadom odstránenia tých, ktorý tvorili vrcholné stupne Iluminátov. Cítili sa byť nedotknuteľní, ale teraz sa cítia ohrození, pretože hradby pevnosti boli zničené a nikam sa nemôžu skryť aby sme o tom nevedeli. Tiež im zoberieme ich majetok, ktorý bol skoro s určitosťou získaný prostredníctvom ilegálneho obchodovania a jasne kriminálnou činnosťou. Bude vrátený tým, ktorý ho právoplatne vlastnia a prejde dlhú cestu aby prekonal mnohé potreby ľudí.

Prezident Obama je stále kľúčovou osobou v nadchádzajúcich zmenách a bude viesť misiu nastolenia mieru vo svete. Tí, ktorí sa hrajú na vojnu si budú musieť nájsť inú zábavu a my použijeme ich armády na dobré účely, ktoré naopak slúžia ľuďom. Ako viete veľa treba napraviť čo sa týka poškodenia Matky Zeme a zabezpečiť, aby tí čo to najviac potrebujú urýchlene mali primeraný životný štandard. To je najmenej čo môžu ľudia očakávať a bude to ďalej pokračovať akonáhle sa začnú používať nové technológie na uľahčenie života. Vojna bola zapísaná do kníh histórie ako sa skutočne odohrala ako aj pravda kto bol za ňou. Všetko čo sa kedy stalo je zapísané v Sieni Záznamov a bude použité na objasnenie pravdy pre Vás, ak to bude potrebné.

Jednou dôležitou súčasťou inkarnácie je to, že keď hodnotíte Vaše životy, sú videné a prežívané presne tak ako sa stali. Neexistuje žiadny priestor pre prekrúcanie faktov alebo popieranie pravdy, je to tam aby to všetci videli. Tí, ktorí cítili že „im to prešlo“ na Zemi zažijú šok keď zistia, že to nie je ten prípad, takže žiadne klamstvá alebo prenesenie viny niekam inam nebude akceptované. Ak by to tak nebolo, niektoré duše by unikli ich zodpovednosti ako to robili na Zemi. Pravda Vám dovoľuje pozorné zvažovanie Vašich činov a nemenej dôležitých Vašich zámerov. Týmto spôsobom môže byť zabezpečené zopakovanie určitých lekcií, ktoré by mali dať duši možnosť dokázať, že sú schopné žiť vo vyššej úrovni chápania. Drahí, nikto Vás nechce vidieť padnúť, preto je Vám daná každá šanca na úspech tam, kde ste predtým neuspeli.

Cíťte zmeny, ktoré prinášajú vyššie energie a ktoré sú uzemňované na Zemi a pridávajte svoje vlastné šírením Svetla tak ďaleko, ako sa len dá. Ako dni ubiehajú, stávate sa silnejšími a máte oveľa väčšie sily tvorenia, používajte ich múdro pre dobro Všetkých.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |