Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 29, 2012

SaLuSa, June 29, 2012

Horúcou témou, ktorou sa väčšina z Vás zaoberá je uskutočnenie zatknutí, ktoré odstránia akékoľvek pochybnosti o tom, že posledné dni Temných nastali. Nie je potrebné hovoriť, že to spôsobí senzáciu po celom svete a médiá budú musieť zareagovať. Budú zaplavené žiadosťami o vysvetlenie a napokon dokonca aj tie konzervatívne budú donútené poskytnúť pravdivé príčiny toho čo sa deje. V spojených štátoch budú oficiálne oznámenia a budú podniknuté opatrné kroky na zabezpečenie toho, aby ľudia správne chápali dôvody prečo sa zatknutia uskutočňujú. Pochybnosti budú existovať dovtedy pokiaľ nebude jasné, že tieto akcie sú v záujme všetkých ľudí a to poskytnutím scenára na základe ktorého môžu byť oslobodení spod moci Temných. Budú existovať zámerné dezinformácie šírené tými, ktorí sú stále pod kontrolou Temných, ale my jasne dáme najavo, že Armáda je do toho zapojená a poskytuje podporu tým, čo vykonávajú zatknutia. Nie sú to popravčie čaty a použijú zbrane len ak oni, alebo policajný maršáli (U.S. Marshal – pozn. prekladateľa) budú napadnutí pri vykonávaní legitímnej činnosti.

Prvá reálna akcia nám teraz umožňuje posunúť sa k ďalšej časti našich plánov bez rušenia zameraného na zdržiavanie postupu. Nastane urgentná potreba zostaviť provizórnu vládu z reprezentantov ktorí dokázali, že sú dôveryhodní a čestní. Takí, ktorí už boli oboznámení s ich zodpovednosťami voči Vám, ľuďom. Takže napokon sa naše sľuby preukážu ako pravdivé a Vaše práva budú obnovené. Ale všetko po poriadku a keď sa uspokojíme s tým, že neexistujú žiadne ďalšie nebezpečenstvá, môžme pokračovať ďalej s ostatnými aspektami nášho plánu.

Nemusíte si neveriacky šúchať oči, pretože to čo vidíte a počujete sa skutočne deje a sú to Pracovníci Svetla, ktorí prevzali zodpovednosť za Váš osud. Dokonca aj tí, ktorí žijete mimo Spojených Štátov ste súčasťou týchto plánov a čistenie sa rozšíri do celého sveta. Je to napokon plán pre Všetkých ktorí sú pripravení vzostúpiť, ale prirodzene to ovplyvní aj tých, ktorí majú pre svoju budúcnosť iné plány. Zo slobodou prichádza voľba a všetci z Vás sa napokon ocitnú presne tam, kde majú byť.

V diaľke je samozrejme dlho očakávaný kontakt s Vami prostredníctvom odhalenia. V procese toho čo sa deje budú tie osoby, ktoré sú pod prísahou mlčanlivosti z tejto zodpovednosti oslobodení a budú Vám môcť povedať o svojich vlastných skúsenostiach, ktoré podporujú našu existenciu. Viete už toho pomerne dosť, ale keď sa to verejne oznámi, dostane sa to aj k tým, ktorí tieto záležitosti bežne nesledovali, poprípade tomu neveria. Skutočne je treba urobiť veľa práce na presvedčenie ľudí, že nie sme iba Vašimi priateľmi, ale Vašou rodinou. Avšak veríme, že naša prítomnosť bude čoskoro vnímaná takou aká v skutočnosti je a budeme privítaní pristáť na Vašej vzácnej Zemi. Samozrejme potrebujeme tento kontakt na založenie pracovných skupín, ktoré budú súčasťou očistných síl.

Všetko sa stane v správnom čase, ale zrýchli sa to akonáhle začneme, pretože je toho treba veľa urobiť v priebehu niekoľkých mesiacov. Cítime, že vzrušenie narastá pri myšlienke na Vaše oslobodenie spod síl ktoré Vás ovládajú a na to ako sa Vaše životy pozdvihnú do Svetla. Konečné časy pre tento cyklus boli naplánované pred mnohými vekmi a napriek tomu, že ste si mohli myslieť opak, ak ste potrebovali pomoc, prišla. Naše úsilie a úsilie Spirituálnej Hierarchie Vás viedlo do tohoto bodu v čase a teraz sa konečne chopíte tej úžasnej možnosti vzostúpiť. Hlboko vnútri ste vždy vedeli, že Vaše skúsenosti skončia Vaším návratom do vyšších sfér. To je miesto odkiaľ ste prišli a kde máte nárok existovať ako Bytosti Svetla. Nižšie dimenzie sú domovom tých, ktorí boli vtiahnutí do temnoty ktorá ich stiahla dolu, ale profitovali z Vašej blízkosti dokonca aj keď ešte neprijali Svetlo.

Pochopte, že mnohé duše, ktoré nevzostúpia nemuseli nevyhnutne zlyhať vo svojom pozdvihnutí, ale plánovali svoje skúsenosti týmto spôsobom. Takže nesúďte druhých, ktorí nasledujú rozdielnu cestu od tej Vašej a dovoľte im aby mali rovnakú voľbu ako ste mali vy na plánovanie Vášho osudu. Vaša sloboda Vám môže byť niekedy vzatá, ale vždy Vám bude navrátená božím právom. Pozerajte sa na Boha a Matku Zem ako na svojich rodičov, ktorí Vás vždy sledovali a zabezpečovali Vám pomoc. Bola Vám daná dokonca aj keď ste nepoznali jej zdroj a teraz by bolo od Vás pekné uznať to a prejaviť vďaku. Milujúca myšlienka alebo modlitba prinesie dokonca viac Lásky a Svetla späť k Vám, čo je zákon príťažlivosti pracujúci na najvyššej úrovni.

Drahí, od teraz to bude pokračovať stále ľahšie a budeme po Vašom boku aby sme zabezpečili, že keď už ste prišli až tak ďaleko, aby ste nezlyhali v poslednej chvíli. Samozrejme nastanú fyzické zmeny, ale ako sa vibrácie dvíhajú ich rozsah nebude taký vážny ako niektorí očakávali. Neexistuje žiadny dôvod na rozsiahle devastácie na navrátenie Matky Zemi do jej panenskej podoby. Aj keď musíme nechať čo sa musí udiať aby sa udialo, môžeme pomôcť Matke Zemi ktorá s určitosťou nechce aby jej činnosť spôsobila zbytočné škody na životoch. S primeraným varovaním môžu byť ľudia premiestnení z miest kde im hrozí nebezpečenstvo a my tam budeme aby sme pomohli. Nesmieme zabúdať, že Bytosti z Vnútornej Zeme tiež čakajú na pozvanie na povrch a takisto Vám majú veľa čo ponúknuť. Tiež sú Vašou rodinou s pred mnohých tisíc rokov a budú mať radosť keď sa s Vami znovu skontaktujú.

Samozrejme ste kombináciou bytostí, ktoré sú z rôznych Hviezdnych Civilizácií prevažne humanoidného pôvodu. Prídu na Zem aby stretli svojich vlastných a zažijete s nimi mnoho pozdvihujúcich stretnutí, ako sa staré spomienky budú vracať. Takže vidíte, že ste takisto Vesmírnymi Bytosťami ako tí, na ktorých sa mnohí pozerajú ako na tak odlišných. V každom prípade ste Všetci Jedným so Zdrojom, takže správajte sa k druhým ako k sebe samým a vždy buďte milí a ohľaduplní.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený tým, že sa blížite ku koncu cesty, ktorá bola hlbokou a dlhotrvajúcou skúsenosťou v dualite.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |