Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 22, 2012

SaLuSa, June 22, 2012

Niektorí ľudia, ktorí nepoznajú našu technológiu cítia, že musíme konať „buď teraz, alebo nikdy“ a myslia si, že inak nebude dosť času na vykonanie všetkých zmien potrebných na Vzostup. Znovu pripomíname, že čas pre nás nie je takým kritickým faktorom a sme schopní prispôsobiť sa akémukoľvek časovému harmonogramu, ktorý budeme mať k dispozícii. Náš súčasný plán je začať s akciou skôr v priebehu dní ako týždňov, ale v každom prípade neprichádza do úvahy, že by sa to nezačalo „nikdy“. Avšak ako už viete, je stanovená hranica kedy najneskôr musíme začať, aj keby to malo znamenať, že sa do toho viac priamo zapojíme. Po celý čas sme sa pokúšali nabádať Vás aby ste sa podieľali na prípravách na Vzostup a to sa nezmenilo, ale začneme konať akonáhle na to dostaneme právomoc. Dozviete sa keď sa bude mať táto akcia bezprostredne začať, pretože naši spojenci to predtým plánujú verejne oznámiť.

Naše úlohy teraz vyzerajú omnoho jednoduchšie, keď už Temní nemajú takú moc akú mali. Práca našich spojencov bola extrémne úspešná v rozbití štruktúry ich moci a neovládajú už také množstvo síl ako predtým. V podstate ich kapitulácia už prebehla, len to tak nebolo pomenované a očakávame ich konečné priznanie porážky. Takže nech počujete akékoľvek správy, nemajte obavy z následkov, pretože máme všetko pod kontrolou. A okrem menších nepríjemností nedovolíme aby zasahovali do nášho úsilia. Niektorí ešte stále vykresľujú obraz katastrofických udalostí, ale môžete si byť istí, že akékoľvek fyzické zmeny budú mať skôr charakter lokálnych zmien ako celosvetových. Nezabúdajte, že môžeme zmierniť dopady zemetrasení a dostať ich pod kontrolu aby sme minimalizovali škody. V dávnej minulosti Vaši jasnovidci videli prichádzať masívne zmeny a podľa toho ich predpovedali, ale s plynúcim časom sa tieto možnosti stali menej katastrofické. Takže keď na ne ľudia poukazujú pamätajte, že už nezodpovedajú súčasnému pohľadu na fyzické zmeny.

Teraz ste už tak blízko k záverečným častiam Vašej cesty dualitou a mnohí z Vás sa už teraz z nej dvíhajú. Stanovte si ciele vysoko, pretože vo vyšších vibráciách v ktorých teraz existujete je všetko možné a doslova nič nie je nedosiahnuteľné. Dokonca aj počas prenosu tohto odkazu k Vám sa energie zvyšujú, ako dôsledok Letného Slnovratu. Ešte bude viacero takýchto momentov a množstvo príležitostí pre každú dušu na zvýšenie svojich vibrácií. Toto sú intenzívne časy, ktoré majú za účel poskytnúť Vám všemožnú podporu v príprave na Vzostup. V konečnom dôsledku nech sa stane čokoľvek, podstatou všetkých zmien je dostať Vás bezpečne do Novej Doby. Ten cieľ bude dosiahnutý bez ohľadu na akékoľvek iné udalosti, ktoré sa udejú.

Aj keď Vás nabádame aby ste sa medzi sebou rozprávali o súčasnom období, tiež by sme Vás radi poprosili, aby ste nechali ostatným priestor na ich vlastné názory. Pamätajte, že existuje množstvo časových línií, ktoré sa postupne spájajú a pokiaľ duša nevyhľadáva pomoc, malo by jej byť umožnené pokračovať jej vlastným snažením. Naučené lekcie alebo získané vedomosti sú najlepšie ak sú z osobnej skúsenosti. Prirodzene ste kombináciou mnohých duší na rôznych stupňoch vývoja a sú aj také, ktoré radi zdieľajú čo objavili. To je v poriadku v prípade, že od nich prevezmete len to čo vo Vás rezonuje a je intuitívne akceptovateľné. V tomto čase je množstvo právd, ale nakoniec ostane len Jedna Pravda, ktorú budú všetci chápať ako súčasť Jednej Najvyššej Bytosti.

Drahí, zbožňujeme Vás, pretože vidíme Vaše ozajstné Ja, nádhernú Bytosť Svetla. Vstúpili ste do najnižších vibrácií Vášho Vesmíru, ktoré sa stali výzvou pre Vaše schopnosti, aby ste sa potom pozdvihli a znova si spomenuli na to kým v skutočnosti ste. To mnohí z Vás teraz dosiahli a iní sa rýchlo zobúdzajú, čo má za následok, že Svetlo na Zemi je na najvyššej úrovni vôbec. Je to dôležité na premieňanie nižších energií a odoberaní ďalšej moci Temným, takže ich pokusy pokračovať sú odsúdené na neúspech. My by sme im v žiadnom prípade neumožnili znovu povstať a ich dni sú spočítané. Jedným alebo druhým spôsobom budú odstránení a umiestnení tam, kde nebudú môcť zasahovať do Božieho Plánu.

Do určitej miery sa môžete uvoľniť a vychutnať si prichádzajúce obdobie, ale buďte si vedomí, že akonáhle sa tá zábava začne, bude to husté a rýchle. Hlavnou pointou je, že nech sa udeje čokoľvek, je to v konečnom dôsledku pre Vaše dobro, takže nehľadajte disharmóniu a nebezpečie tam, kde nie je. Majte dôveru vo vašich spojencov a našu prítomnosť, pretože sme dlho čakali na tieto chvíle a máme v úmysle zabezpečiť, aby ste boli dobre informovaní. Až doteraz sme museli uplatňovať určité obmedzenia, pretože sa nikdy nevypláca poskytovať protivníkovi príliš veľa informácií. Avšak akonáhle budú izolovaní na miestach odkiaľ nebudú môcť zasahovať do nášho plánu, budeme viac ako šťastní poskytnúť Vám toľko detailov, koľko sa len bude dať.

Stále sa na Zemi dejú Veci ktoré boli podnecované Temnými, napríklad problémy na Strednom Východe. Nebudú už trvať moc dlho a mier bude vyhlásený a aj nami presadený, ak to bude potrebné. Milióny ľudí bolo zabitých alebo zranených v šialených vojnách z ktorých profitovalo len veľmi málo ľudí, čo ale neplatí o výrobcoch zbraní, aj keď jedným z cieľov bolo dobytie krajín a získanie ich bohatstva. Takýchto skúseností ste už mali dostatok a nebudete si ich už nikdy musieť prežiť znovu, pokiaľ sa nerozhodnete slúžiť v nižších dimenziách a zabraňovať tak vojnám. Služba druhým je najvyššia forma lásky a akonáhle vzostúpite, bude to spôsob života, ktorý bude celkom prirodzený pre každú dušu.

Najskôr sa ale tešte na to, že si oddýchnete a budete môcť sledovať svoje vlastné záujmy a vychutnávať si, že ste späť vo vyšších sférach. Skôr či neskôr sa Vám volanie pomáhať druhým začne zdať príliš silné aby ste mu odolali a budete si môcť vybrať ako to budete chcieť robiť. Bezpochyby zistíte, že ste si zo sebou priniesli talenty a schopnosti ako napríklad schopnosť liečiť a použijete ich aby ste ďalej rozšírili svoje skúsenosti. Prirodzene budete pracovať v skupinách a tie by mohli ľahko pozostávať z ľudí, s ktorými ste už pracovali na Zemi. Priateľstvá sa prenášajú cez mnohé životy a stoja za tou okamžitou príťažlivosťou medzi ľuďmi, keď sa po prvý krát stretnú.

Som SaLuSa zo Síria a posielam Vám prianie všetkého najlepšieho z Galaktickej Federácie Svetla, ktorá je k Vám bližšie s každým dňom ktorý prejde.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |