Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 26, 2012

SaLuSa, March 26, 2012

V niektorých ohľadoch by sme mohli povedať, že naša misia sa blíži k dokončeniu ako sa blíži čas, kedy všetka práca vynaložená na uvoľnenie Vás spod kontroly Iluminátov prináša výsledky. Pre Vás je to koniec cyklu duality a pre nás je to jednoducho spôsob na uvoľnenie cesty pre začiatok nového cyklu. Bude to nový začiatok nasledovaný pokračujúcim zvyšovaním úrovní Vášho vedomia aby ste mohli vzostúpiť do ešte vyšších úrovní. My tiež budeme tieto časy zdieľať s Vami a sme vo veľkej miere súčasťou Vašej budúcnosti. Asistujeme Vám aby ste sa nakoniec stali Galaktickými Bytosťami, čo bude Vami právom nárokované miesto medzi nami.

To čo teraz prežívate nie je skutočnou realitou ale takou, ktorú ste si vytvorili počas tisícročí odkedy ste spadli z vyšších dimenzií. Ani jediná duša nebola prinútená to spraviť a každý jeden z Vás dobrovoľne súhlasil s touto skúsenosťou. Spravili ste tak v úplnej viere, že nech ste sa akokoľvek odklonili od Svetla, nastane čas kedy budete povolaní späť a bude Vám k tomu poskytnutá pomoc. Ten čas je samozrejme teraz a v krátkom čase budete s istotou vedieť, že ste pevne na ceste k Vzostupu a že nič Vám nebude stáť v ceste aby to oddialilo. Necítite už tie rozdiely v energiách okolo Vás, ktoré sú viac zo Svetla a tak pozdvihujúce. Energie strachu boli potlačené a keď sa k Vám dostane potvrdenie o rozsahu zatknutí a rezignácií Temných, to Vám tiež pomôže žiť pokojnejšie.

Sloboda ktorá Vám bola tak dlho odopieraná sa vracia a nebudete mať žiadne pochyby o tom, že starý systém bol zničený. Nový už zaujíma svoje miesto a prináša Vám novú nádej a vieru v nádhernú budúcnosť. Niektorí z Vás to zahliadli a inšpirovalo Vás to zmeniť Váš pohľad na život. Je to tak odlišné od toho čo teraz máte, že slová sa nezdajú byť adekvátne aby to opísali a podstatným aspektom je pocit lásky, ktorý k Vám prúdi zo všetkých smerov. Ak ste niekedy zakúsili túto energiu tak to bola len krátka skúsenosť, zatiaľ čo vo vyšších dimenziách je prítomná nepretržite. Používate výraz, že „vďaka láske sa točí svet“ a ani si neuvedomujete aká pravda to je. Skutočne to bol nedostatok lásky čo roztrhal Vašu Zem na kusy a cítili ste sa odpojení od Vášho božského Ja. Energia lásky je tou najsilnejšou zo všetkých a mohla by zmeniť Vaše okolnosti v okamihu, ak by ste boli všetci schopní spojiť sa takýmto spôsobom. Mnohí z Vás zakúsili čo všetko láska dokáže, najmä ak sa používa na liečenie. Môže premieňať nižšie vibrácie a preto ste tak často žiadaní posielať lásku tým, ktorý patria medzi Iluminátov.

Zamyslite sa nad týmito vecami a pokiaľ cítite, že chcete pomôcť Ľudstvu, posielajte lásku tým, ktorí ju zjavne potrebujú. Výsledky možno nebudú okamžité, ale buďte si istí, že to pomôže aj keď bude potrebný čas aby to bolo vidieť. Svetlo sa dá vypracovať tak, ako keď sa ním chránite. Ak už nie ste majákom Svetla, cvičte nazeraním na seba ako by ste ním boli a určite ho okolo seba vytvoríte. Tiež zistíte, že budete priťahovať iné duše ktoré cítia rovnako, pretože budú cítiť Vaše vyššie vibrácie. Predstavte si, ak by bol každý okolo Vás zo Svetla, tak sa začnete cítiť tak ako by ste boli vo vyššej dimenzii. Neobmedzujte sa v očakávaní toho čo pre Vás Vzostup znamená, pretože Vás oslobodí od všetkých konfliktov a problémov, ktoré Vás teraz trápia na Zemi. V budúcnosti sa nebudete hnať za absolútne ničím a zistíte, že Stvoriteľ Vás zabezpečil všetkým v každom predstaviteľnom ohľade.

Takže Drahí, buďte odhodlaní prekonať všetko čo Vám príde do cesty v období do Vzostupu. Nedovoľte ničomu aby Vás stiahlo dolu, pretože čokoľvek sa stane bude to len krátkodobé. Ak ste zažili straty, budú Vám viac ako nahradené a pamätajte, že si nemôžete vziať nič zo sebou do vyšších vibrácií pokiaľ to nebude s nimi kompatibilné. Preto žiadna duša nemôže do nich preniknúť násilne a nájde sa automaticky na tej správnej a zodpovedajúcej úrovni. Chápte, že všetci postupujete svojou vlastnou rýchlosťou a mali ste rovnaké možnosti vybrať si cestu Vzostupu. Takže nebuďte smutní ak sa milovaný rozhodne rozdielne od Vás a akceptujte ich slobodnú voľbu. Milovaní sú vždy nablízku a vždy sa budete môcť s nimi znovu stretnúť.

Pripravte sa na to ako si budete užívať a cíťte sa slobodní vyjadrovať svoje pocity, pretože akonáhle sa zmeny prejavia a uvidíte ich výhody, budete v extáze. Oslavy budú na dennom poriadku a verte nám, keď hovoríme, že zorganizujeme pár pamätných udalostí a aj sa ich zúčastníme. Radosť a šťastie sa približuje a bude Vás niesť po celú cestu k Vzostupu. Ešte stále tu budú zložité obdobia na prekonanie, ale nič nebude trvať veľmi dlho a ak vzniknú nové potreby budeme na dosah, aby sme Vám pomohli. My už teraz pracujeme v zákulisí a budeme potešení, keď budú naše aktivity viac otvorené. Našou momentálnou prioritou je brániť vojnovým stranám v útokoch a nemáme žiadne pochybnosti o tom, že môžeme zabrániť akémukoľvek pokusu na začatie ďalšej vojny. Budete vydesení a bez pochyby nahnevaní, keď sa dozviete koľko krát sa Temní pokúsili začať ďalšiu vojnu na Strednom východe. Nebudeme dlho rozoberať takéto nepríjemné veci, ale musíte vedieť, kto proti Vám pracoval po dlhé, dlhé roky často pod zámienkou, že pracuje pre Vás.

Pokračujeme v podrobnom monitorovaní Matky Zeme, pretože sa uskutočňujú fyzické zmeny a niektoré oblasti sú na to viac náchylné ako ostatné. Nemôžeme zastaviť tie, ktoré sú potrebné, ale urobíme všetko čo môžeme, aby sme zmiernili Vaše ujmy a udržiavali extrémne poškodenia na minime. Podmienky tiež mohli byť strašné ak by Temní dosiahli svojho, ale my sme zastavili ich plány na spôsobovanie katastrôf za účelom zredukovania populácie na Zemi. Vieme, že mnohí z Vás nemôžu pochopiť ako by niekto mohol spadnúť až tak hlboko, ale s takmer úplnou stratou Svetla takéto duše strácajú akýkoľvek súcit.

Som SaLuSa zo Síria a ďakujem všetkým, ktorí pomohli šíriť nielen tieto ale mnohé odkazy zo zdrojov Svetla. Pozdvihli toľkých ľudí a pripravili ich na Vzostup. Boh Vám všetkým žehnaj.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |