Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 28, 2011

SaLuSa, February 28, 2011

Pohľad na Blízky východ v súčasnosti nie je pekný a mnoho duší tak túži priniesť mier to tejto oblasti, že pri tom riskujú svoje životy. Uisťujeme vás, že podvedome vedia, že sa rozhodli urobiť to a ich obeť ich vyzdvihne do Svetla. Našťastie ich obeť nebude márna a temní budú zahnaní jedným alebo druhým spôsobom. Nejakú dobu bolo zjavné, že sa nepokoje budú stupňovať až pokým nespôsobia ich pád. Akonáhle bude moc ľudí považovaná za schopnú dosiahnuť zmenu veľkého rozsahu, nebude sa žiadna vláda cítiť bezpečne. Svetlo zvyšuje rýchlosť po celú dobu a čoskoro dosiahne ciele, po ktorých ľudia túžia. Máte teda všetky dôvody na to, aby ste sa naďalej vytrvalo usilovali o celkové víťazstvo.

Sme v pokušení povedať vám, že máte očakávať iba jednu vec v jednom okamihu, ale dokončuje sa množstvo udalostí naraz. Takže je celkom možné, že dôjde k celému radu udalostí v relatívne krátkom čase. Veci sa menia a vy zažijete rok plný prekvapení, ktoré viac než len vykompenzujú tie nežiaduce. Samozrejme prídu aj otrasy a to je cena za vašu slobodu. Sústreďujte sa na prínos zmien a prijmite fakt, že nemôžu prísť bez zásadných vplyvov na vaše životy. Dozeráme na vás a aktívne vám pomáhame, aby sme vám uľahčili situáciu.

Pamätajte, že vaše myšlienky a modlitby sú vypočuté a úroveň vášho vedomia je kolektívne zaznamenávaná. To nám umožňuje sledovať váš pokrok a reagovať na vaše prosby o pomoc. Nie vždy vám môžeme dať presne to, čo chcete, pretože existuje vyšší plán, ktorý napĺňame a rešpektujeme. Ale spolu predstavujeme silu, ktorú nie je možné podceňovať a predsa sú našimi jedinými zbraňami Láska a Svetlo. Proti nim nemajú temní žiadnu ochranu, aj keď sa budú snažiť odvrátiť vás pomocou strachu a zastrašovania. Naučili ste sa doteraz dosť o ich metódach na to, aby ste ich dokázali ignorovať a neplytvali na nich svojou energiou. Ako vždy aj teraz poznáme ich zámery, takže nás nemôžu prekvapiť. Mohli by sa rovnako dobre aj vzdať a umožniť vám cestu ku Vzostupu, pretože tomu aj tak nič nezabráni.

Sily Svetla sa nikdy nestretli na Zemi v takom počte ako teraz. To má samozrejme súvis s Božským plánom a ako už viete, dnešní mladí ľudia majú rozvinuté chápanie a schopnosti. Sú duchovne pripravení a múdri v mnohých ohľadoch a  vyvedú vás von z nižších vibrácií. Nie je pre nich ľahké prispôsobiť sa starým spôsobom a v skutočnosti sú tu preto, aby vám pomohli zmeniť ich. Počúvajte ich pozorne, pretože majú veľa toho, čo vám chcú povedať a naučiť vás.

Príroda je obeťou rozruchu na Zemi a počas dlhej doby vyhynulo množstvo druhov. Ale nedošlo k úplnej strate, pretože sme ich preniesli na iné planéty, kde pokračujú vo svojej evolúcii. V prípade potreby je možné vykonať genetické modifikácie, aby vyhovovali podmienkam novej planéty. V niektorých prípadoch zvieratá dokončili svoj cyklus už na Zemi a boli prepustené, ako sa to stalo napríklad dinosaurom. Aj keď si to nevšimnete často, druhy prichádzajú a odchádzajú úplne pravidelne podľa aktuálnych potrieb Zeme a Ľudstva. Je to rovnaké ako predstavenie Homo Sapiens, ktoré sa udialo len nedávno a predstavoval odlišný typ Človeka. Tieto veci vám neskôr vysvetlíme detailnejšie a dozviete sa pravdu o vašom spojení s nami. Je toho oveľa viac, než si dokážete predstaviť.

Ako sa pohybujete do vyšších dimenzií, dokážete oceniť krásu stvorenia, ktorá bola celú dobu vašou možnosťou. Niekedy ste mali vízie o tom, čo je možné a pokúšali ste sa to zaviesť v súčasnej dimenzii. Experimentovali ste a dosiahli ste čiastočný úspech a vaša duša vo vnútri „cítila“ ten nápad, ale nebola schopná to plne vyjadriť. Teraz, keď ste sa pozdvihli, bude všetko ľahšie a vaše výtvory budú zo Svetla. Nič nebude za hranicami vašich schopností a všetko bude predstavovať dokonalú harmóniu, ktorá existuje vo vyšších dimenziách. Okrem toho má všetko živé takú úroveň vedomia, že sa budete môcť rozprávať nie len so zvieratami, ale aj s ostatnými živými bytosťami ako napríklad s rastlinami. Na Zemi majú vedomie a reagujú na energie, ktoré ich obklopujú. Nie je to neznáme ľuďom , ktorí sa rozprávajú so svojimi rastlinami a uvedomujú si, že takto sa stávajú krajšími a zdravšími.

Život bude celkom odlišný od toho, aký je teraz a bude jednou nekončiacou šťastnou a radostnou udalosťou. Požiadavky kladené na vás teraz nebudú existovať, rovnako ako drina a nuda. Všetko je vzrušujúce a neustále vás napĺňajúce Svetlom a Láskou. Najdôležitejšie je, že ste stále úplne naplnení energiou a nezažívate nič ako je únava a vyčerpanosť, ktoré sú normálnou súčasťou vášho každodenného života v súčasnosti. Energiu čerpáte za pochodu a preto nepotrebujete dlho spať, ako na Zemi. Môžete oddychovať a relaxovať, ale vaše telo má vyššie vibrácie a nepotrebuje pravidelné dodávanie energie. Takže naši drahí, máte sa na čo tešiť.

Dovoľte veľkým zmenám prísť so Vzostupom. Samozrejme, že sa všetko neudeje naraz, ale postupne ako proces evolúcie. Dualita je jednoducho výsledkom bytia v nižších vibráciách, kde je hmota tak pevná a hustá, že môže priťahovať to, čo nazývate nečistota. Prejavuje sa vo forme chorôb, ktoré nemôžu existovať vo vyšších dimenziách. Čím sú nižšie vibrácie, tým je väčšia možnosť existencie smrteľných chorôb. Podmienky, ktoré ste zaviedli na Zemi, vám samozrejme nepomáhajú, pretože pridávate chemikálie do svojej potravy. Vaše telo je veľmi pružné a prispôsobivé, ale nakoniec sa otrávi týmito jedmi.

Ja som SaLuSa zo Síria a dúfam, že chápete, aká fantastická príležitosť vám prináša Vzostup.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.