Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 28, 2011

SaLuSa, January 28, 2011

Blížime sa k termínu a vy dostávate všetku pomoc, ktorú potrebujete na zvýšenie úrovne vášho vedomia. Bude sa to veľmi zrýchľovať vďaka energiám, ktoré prúdia na Zem a dokonca niektorí z vás, ktorí ste citlivejší, už vnímate rozdiel. To môže byť začiatok telepatie, ktorá sa časom stane bežnejšou než hovorená reč. Je oveľa názornejšia a presnejšia a sprostredkúva balíky informácií, ktoré sa ťažko opisujú slovami. Základným znakom toho, že vaše vedomie stúpa, je vnútorný pokoj a odvrátenie sa od vonkajších ruchov. Zotrvávanie vo svojom strede je teraz ľahšie a ťažšie klesáte do nižších vibrácií. Toto obdobie je určite dobrým testom vášho odhodlania a ešte bude chvíľu trvať kým si budete môcť v pokoji sadnúť a vydýchnuť si. Avšak prichádzajú dobré časy a výrazné zmeny, ktoré sa prejavia prv ako skončí tento rok.

Naše plány umožňujú manifestovanie mnohých udalostí a musíme čakať, aby sme videli, ako sa to vyvinie. Našim zámerom je začať čo najskôr, ale ide o komplikovanú záležitosť, do ktorej je zapletených množstvo ľudí. Keď začneme, musí to byť absolútne pozitívne a priniesť výsledky, ktoré sú potrebné. Avšak vyhliadky sa zlepšujú celú dobu a je jasné, že nebudeme čakať donekonečna. Chceme vás vymaniť spod nadvlády temných a chceme, aby to bola príležitosť na oslavy neskazená nežiaducimi vplyvmi.

NESARA je niečo, na čo ľudia myslia dlhú dobu a jej výhody už prichádzajú k vám. Nový prístup k finančným záležitostiam bude ďalekosiahly, aby sa predišlo opakovaniu nedávneho kolapsu. Banky majú zodpovednosť voči ľuďom a hazardné hry už viac nebudú povolené. Peniaze budú mať opäť reálnu hodnotu a zasahovanie do trhov zo špekulatívnych dôvodov sa skončí. Najdôležitejšie zmeny sa budú týkať zdieľania bohatstva, ktoré bude slúžiť všetkým a zmenšia sa rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Musíme povedať, že na svete je viac než dosť bohatstva na to, aby bolo možné ľahko dosiahnuť naše ciele.

Pre nás je celkom nezvyčajné, že sú potrebné toľké zmeny na vašom svete. Avšak v priebehu tisícročí ste sa dostali do súčasnej situácie a takmer ste dosiahli bod návratu. Narušenie vašich práv zvyšovaním kontroly nad vami a zneužívanie daní priviedlo vašu civilizáciu takmer k zániku. Za každých iných okolností by ste mali teraz jednoduché a pohodlné životy a zabezpečené všetky potreby. Slobodu, o ktorej hovoríme, zakúsite už čoskoro a odvtedy budete mať kontakt s nami a zaručené právo vybrať si svoju vlastnú budúcnosť. To všetko spadá do plánu Vzostupu, ale môžete si vybrať aj alternatívnu cestu.

Vašou úlohou v súčasnosti je byť upokojujúcim elementom pre ľudí okolo vás a urobiť čo je vo vašich silách, aby ste zmenšili strach. Z dlhodobého hľadiska nezáleží na ničom a nič nemá moc zabrániť vám vo Vzostupe. Tak to bolo rozhodnuté a tak to musí byť. Zmätok bude odstránený a nahradí ho svetový mier. S rastúcou úrovňou vedomia bude ľahšie pozdvihnúť ľudské myslenie na novú úroveň. Ste svedkami obrovskej vlny lásky a radosti šíriacej sa po celom svete a boriacej bariéry medzi ľuďmi. Väčšina z vás hľadá v živote to isté a s návratom vašej slobody to dosiahnete.

Takmer každý deň sa niekde na svete odhalí niečo, čo bolo skryté a pravda sa stáva stále známejšou. To vytvára príležitosť na vyjadrenie nesúhlasu s kriminálnymi a korupčnými aktivitami. Tieto energie budú postupne miznúť a nahradí ich túžba po otvorenom a čestnom jednaní. Ako náhle budú zmeny viditeľné, stane sa čestnosť normálnou súčasťou života. To samozrejme môže začať kedykoľvek a čím skôr, tým lepšie, pretože nie je nič vhodnejšie ako nasledovať to, čo podporuje takéto hodnoty. Buďte príkladom pre ostatných a pomáhajte vytvoriť novú energiu čestnosti a spravodlivosti a ukážte ostatným, že je to každodenná súčasť vášho života. Toto všetko sú aspekty zmien nevyhnutných na dokončenie vašej cesty ku Vzostupu.

Galaktická Federácia plne chápe úlohy, s ktorými ste konfrontovaní a my spravíme všetko preto, aby boli čo najľahšie. Nakoniec budeme pracovať spolu na spoločných projektoch a budeme s vami zdieľať naše skúsenosti. Potom sa budete môcť hýbať dopredu naozaj rýchlo a ako sme vás často informovali, budú to vzrušujúce a napĺňajúce časy. Teraz to môže vyzerať ako vzdialená budúcnosť, ale budete prekvapení, ako rýchlo sa veci môžu zmeniť. Sústreďujte sa proste na svoj osobný cieľ a uveďte do praxe všetko, čo ste sa naučili. Oddeľovanie ciest sa už začalo a tí, ktorí si vybrali niečo iné ako Vzostup, budú mať malý záujem o takéto veci. V takom prípade im musíte umožniť ísť vlastnou cestou, pretože je to ich slobodné rozhodnutie, do ktorého nemôžete zasahovať. Často sme o tom hovorili, pretože dobre poznáme našu vlastnú povinnosť uplatňovať tieto Zákony.

Ži a nechaj žiť má svoj význam, ale iba pokiaľ to nezasahuje iné duše. Ak to robíte, môžete na také konanie doplatiť v rámci svojej karmy a zabezpečiť si ďalšiu vec, ktorú budete musieť riešiť. Často sú to drobné veci, ale budú mať vplyv na to, aké veci budete k sebe priťahovať. Dávajte pozor na to, čo si myslíte, pretože vaše tvorivé sily sa zväčšujú a vy potom nemusíte byť spokojní s výsledkom. Robte ostatným to, po čom túžite vy sami a tak nemôžete nič pokaziť.

Ja som SaLuSa zo Síria a želám vám každý úspech vo vašom zámere opustiť dualitu a vstúpiť do vyšších dimenzií cez Vzostup.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.