Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 31, 2011

SaLuSa, January 31, 2011

Zmeny nemôžu prísť bez pohybu energií, ktoré sa stávajú mocnými myšlienkovými formami a keď dosiahnu určitú úroveň, dodajú energiu ľuďom a pomôžu im vytvoriť to, čo zamýšľajú. Náhle sa začnú spájať mysle, ktoré rozmýšľajú podobne, so zámerom manifestovať svoje túžby. To je to, čo sa teraz deje na svete a neustane to pokým to nedosiahne rozmery epidémie a je to reakcia tých, s ktorými nebolo zaobchádzané v súlade s ich právami. Žiaľ, niekedy sa to deje dovtedy, pokým udalosti nedosiahnu kritickú úroveň, ktorá spôsobí násilné prejavy, ktoré donútia autority vypočuť si vôľu ľudu. Ak skutočná demokracia existuje bez korupčných praktík, zmeny môžu prebehnúť pokojne pomocou volieb. Používanie brutálnej sily voči ľuďom nevyrieši problémy a v najlepšom prípade oddiali nevyhnutné. Teraz môžete vidieť prejavy nových energií, ktoré trasú základmi všetkého, čo neobsahuje dostatok Svetla. Dúfame, že v západných krajinách dôjde k pokojnému prevratu. Nové politické funkcie sú založené na kvalifikácii tých, ktorí túžia po čestnom vedení ľudí do novej éry.

Nikdy sme neprižmúrili oči nad žiadnym násilím a zahŕňa to aj barbarské praktiky, ktoré sú používané ako zákonné tresty. Násilie každého druhu plodí ďalšie násilie, zatiaľ čo láska nie je v žiadnom prípade násilná, ale jemne preniká všetkými ostatnými energiami a pozdvihuje ich na vyššiu úroveň. Je to odpoveď na množstvo problémov a predsa niektorí ľudia majú problém s vyjadrením lásky. Niekedy sa to deje preto, že im bolo prejavované málo lásky v období formovania sa. Inokedy je dôvodom odmietnutie a strach z ďalšieho odmietnutia a predsa majú všetky duše potenciál vyjadriť svoje božské ja. S rastom vášho vedomia sa to stáva pre vás prirodzenejším aspektom života a je ľahšie použiť to v každodennom živote. Skutočná láska nežiada nič za odmenu, ale je normálne opätovaná, pretože podobné priťahuje podobné a to je spôsob, akým pozdvihujete ľudí bez toho, aby ste zasahovali do ich slobodnej vôle. V súčasnom období existujú fantastické myšlienkové formy obrovských rozmerov putujúcich po celej Zemi. Ich energia je tak mocná, že nie je možné ju dlho popierať.

Takže môžete vidieť naši drahí, že keď vyšlete svoju lásku a svetlo, nie je to plytvanie alebo neúčinné, ale ich intenzita rastie pokým neprinesú želaný výsledok. Takže to, čo vyšlete sa desať krát vráti, pretože tým pritiahnete viac energie. Každý z vás, kto to robí, pomáha vybudovať novú Zem, ktorá formuje všetko okolo vás. Z popola povstane Fénix s prísľubom Zlatého Veku a my sme tu preto, aby sme vás viedli na ceste k úspechu. Prečo inak by sme tu boli v takom množstve, ak nie preto, aby sme dosiahli cieľ? Máme na srdci vaše blaho a pripravujeme cestu, takže váš kvantový skok von z duality prebehne tak hladko, ako len bude možné. Zmeny v podstate môžu byť nepríjemné a znepokojujúce, ale budú dokončené tak skoro, ako sa bude dať. Pravdou je, že sa udalosti nevyvíjajú spôsobom, ktorý si želáme, ale vy nemôžete stratiť nič, čo vám bolo sľúbené.

Nie je to iba Galaktická Federácia, kto má o vás primárny záujem, hoci budeme hrať väčšiu časť rolí vo vašom živote, keď budeme mať otvorený kontakt. Prítomné sú aj légie Anjelských Bytostí a vy si nemusíte byť vedomí toho, že sa zjavujú častejšie ako predtým. Majstri sú tiež priťahovaní bližšie a niektorí z nich ako napríklad Saint Germain budú hrať významnú rolu vo vašej záverečnej príprave na Vzostup. Tí, ktorí sú vám blízki, sa vrátia, aby vás viedli do nového sveta a to naplní sľuby, ktoré vám boli dané pred dávnymi vekmi. Vždy, keď budete mať pochybnosti, spomeňte si na to, koľko Vyšších Bytostí vás sprevádza a zavolajte ich vždy, keď budete potrebovať pomoc. Najúžasnejšie obdobie je na obzore a ak po tom túžite budete medzi tými, ktorí budú pozdvihnutí na konci tohto cyklu. Žite svoje životy ako niekto, kto sa presúva na novú úroveň vedomia a prepustite staré spôsoby, ktoré nepodporujú vaše túžby. Neznepokojujte sa o ostatných, ktorí sú stále spútaní nižšími vibráciami, pretože oni ešte nie sú pripravení opustiť ich.

Hrubosť a vulgárnosť, ktoré vidíte na Zemi pochádzajú z nedostatku rešpektu voči ostatným a je to stav bytia, ktorý pramení z postupného úpadku starostlivosti a lásky voči všetkým dušiam. Avšak ak túžite po kráse a harmónii vo vašich životoch, tieto nižšie vibrácie odídu. Nepretržite si určujete svoj postoj k tomu, čo považujete za normálne a prijateľné a čím ste súdnejší, tým opúšťate viac vecí, ktoré s vami neladia. Výsledkom je to, že vaše vibrácie neustále rastú a dobrý pocit sa stáva významnou časťou vášho života. Všimnete si, že masmédiá vrátane televízie neprimerane upozorňujú na násilie a vojny, čo sa bude diať až pokým nenasýtia príslušné energie. Takto temní ovplyvňujú vaše vibrácie, aby vás už nič nemohlo šokovať alebo znechutiť a vy tak stratíte zmysel pre to, čo je správne a čo nie.

Dlhú dobu sa učitelia, či už inkarnovaní osobne alebo pomocou channelingov, vám snažili vysvetliť, čo je potrebné pre pozdvihnutie. Predstavili vám Univerzálnu Lásku a skutočný zmysel života a varovali vás pred nižšími energiami, ktoré sa môžu vkradnúť do vašich životov, ak nie ste pripravení. Pomáhali vám pochopiť vašu skutočnú podstatu a potenciál stať sa bohmi, ktorými ste. Tí, ktorí dbali na vyššie učenie napokon zistili, že všetky vedomosti majú v sebe a začali svoju cestu domov. Vedenie je dokonale prijateľné a ak ste si vedomí sily svojej intuície, len ťažko sa môžete stratiť a dokonca aj vtedy sa ľahko vrátite späť na vašu cestu za Svetlom.

Ja som SaLuSa zo Síria a mám pochopenie pre vaše ťažkosti. Verte svojej schopnosti vyviaznuť z búrky s vedomím, že všetko dobre skončí tak, ako očakávate.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.