Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 26, 2011

SaLuSa, January 26, 2011

Svet je teraz rozdelený na dve časti a jedna z nich odchádza ako stará paradigma, pretože už viac nemôže spútavať ľudí. Nastupujúca časť pomáha s prechodom, ktorý sa deje, pretože vytvára novú paradigmu, ktorá formuje vašu najbližšiu budúcnosť. To spôsobuje zmätok, pretože mnoho ľudí lipne na starých spôsoboch a nemajú žiadnu alebo len malú predstavu o tom, čo prináša budúcnosť. Napriek tomu ak sa naskytne príležitosť na odhalenie pravdy, bude táto pravda postupne prijatá a ľudia Zeme sa zjednotia. Pochopiteľne niektorí nezmenia svoje názory a opustia svet bez túžby zúčastniť sa Vzostupu. Takmer každý deň sa učíte všímať si spôsoby, akými ste boli oklamaní a to prináša silnú túžbu vymaniť sa z toho. Zmeny si vyžadujú právny rámec a podporu tých, ktorí povedú svet ku zmenám. Je potrebné obnoviť vašu nezávislosť a vytvoriť zákony, ktoré to zaručia.

Máme v rukách nariadenia pre všetky tieto akcie a ako náhle ich začneme uskutočňovať nebudú tolerované žiadne zásahy. Temní mali svoju príležitosť, ale veľká opona sa zdvihla a ich panovanie sa skončí. Mali nad vami moc tisíce rokov a koniec cyklu sa ich týka rovnako, ako všetkých ostatných. Dúfali, že sa im podarí zabrániť nevyhnutnému pozdvihnutiu, ale Svetlo prerazilo ich bariéry a bude naďalej rásť a silnieť. Nemalo by to byť podceňované, pretože to prebúdza v ľuďoch, ktorí sú prebudení, to najlepšie. Zrazu je tu oveľa viac ľudí, ktorí chcú pomôcť priniesť zmeny a sila týchto ľudí je veľmi vplyvná a mocná.

My z Galaktickej Federácie vás všetkých povzbudzujeme, aby ste prispeli tak či onak k rastúcemu volaniu po nových vládach, ktoré vás povedú k ďalšiemu štádiu vašej evolúcie. Vaše petície a požiadavky sú brané vážne, rovnako ako vaše modlitby a všetko toto pomáha utvárať vašu budúcnosť. Všetko, čo sa prejaví na fyzickej úrovni, malo svoj pôvod najskôr v myšlienke, ktorú ste vyslali. Je to jednoduché vysvetlenie, ktoré vám vraví, prečo ste stvoriteľmi všetkého, čo k vám prichádza. Faktom je, že to spôsobuje priťahovanie podobných vibrácií a ak je myšlienka negatívna, pritiahnete si negatívne výtvory. Odstrihnite sa od všetkého, čo vám už neslúži a vkročte na novú cestu, ktorá necháva tú starú za sebou. Nájdite uspokojenie v dobrých veciach a posuňte sa do Svetla. Dávajte štedro zo svojho srdca bez toho, aby ste uprednostňovali jednu osobu pred druhou. Keď sa všetky duše uvidia v ostatných, budete oveľa bližšie ku Vzostupu. Posledné mesiace vedúce ku koncu roka 2012 budú najviac uspokojivé a pozdvihujúce, pretože sa priblížite na dosah k stavu dokonalosti.

Budete mať všetku našu pozornosť a je možné vyjsť v ústrety požiadavkám každého jedinca, pretože máme k dispozícii obrovské množstvo ľudí. Najskôr sa budeme venovať naliehavým potrebám krajín, kde ľudia hladujú. Potom pomocou našich technológií zabezpečíme, že už nikto viac neumrie preto, že nemá prístup k pitnej vode. Lekárske ošetrenia budú úplne odlišné od tých, na ktoré ste zvyknutí a zvuk sa stane veľkým liečiteľom. Každý z vás má právo mať uspokojené základné potreby, ktoré podmieňujú šťastný život a každý má právo byť slobodný. V tom istom čase sa vzdelávanie stane celosvetovým projektom, takže bude možné školiť malé skupiny novými spôsobmi, ktoré sú veľmi účinné a oveľa rýchlejšie než tie súčasné. Šťastní ľudia, ktorí sú vzdelaní a žijú pohodlný život, sú prínosnejší pre spoločnosť. Bohatstvo budú rozdeľovať tí, ktorí sú čestní a úprimní a žiadne majetky už neskončia na súkromných bankových účtoch.

S postupom času prestane všetka trestná činnosť a tí, ktorí majú sklony ku kriminalite sa zbavia svojho problému. Musíte si uvedomiť naši drahí, že budúcnosť má také vysoké vibrácie, že znemožní prejavenie sa všetkého negatívneho. Harmónia a rovnováha budú trvalým stavom bytia a krása bude žiariť zo všetkého okolo vás. Potom pochopíte a budete sa tešiť z dokonalosti, ktorá existuje ako Stvoriteľovo dielo. Dokonca aj potom sa budete posúvať do vyšších dimenzií s vyšším stavom dokonalosti. Evolúcia sa nikdy nezastaví pokým nedosiahnete Zdroj Všetkého, Čo Je a potom budete vytvárať nové Vesmíry, ktoré vám ponúknu nové dobrodružstvá.

Vieme, že niektoré duše majú strach zo zmeny, pretože si myslia, že ich pripravia o to, čo majú radi. My im hovoríme, že s každým krokom vpred vystupujete na vyššiu úroveň a zanechávate za sebou to, čo nezodpovedá vyšším vibráciám, ktoré prinášajú do života vyšší stav dokonalosti. Haraburdy a záťaže, ktoré nesiete so sebou odpadnú a aj vy sa stanete dokonalejšími. Len pár krokov zmení vaše fyzické telo, takže nakoniec nebude môcť byť zasiahnuté ani poškodené nižšími vibráciami. Väčšina z toho, čo sme zmienili, príde v relatívne krátkom čase a naša prítomnosť zaistí vašu pripravenosť na Vzostup. Áno, spolu s nami je na našej misii množstvo rôznych civilizácií a nepotrebujeme nič na to, aby sme to naplnili. Mnohí z nich vám budú predstavení, takže sa s nimi spoznáte a uvedomíte si, že sú to Bytosti Svetla. Kto iný by vás mal sprevádzať pri záverečných krokoch?

Ja som SaLuSa zo Síria a vítam príležitosti vysvetliť vám, čo vás čaká v budúcnosti. Prinášame vám predstavy a pokúšame sa vytvoriť obraz vo vašej mysli, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť. Dá vám to silu udržať sa vo svojom strede, keď pôjde do tuhého. Vy naozaj vstupujete do Zlatého Veku, ktorý bude tak nádherný a pozdvihujúci, že sa to nedá ani opísať. Ani v najdivokejších snoch ste sa nedotkli pocitu úžasných energií, ktoré budete zažívať. Úplne vás naplnia Láskou a Svetlom. Môže to vyzerať nereálne, ale to je preto, že ste tak dlho pobývali v nižších vibráciách, že si nedokážete predstaviť nič iné.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.