Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, February 27, 2012

SaLuSa, February 27, 2012

Ste svedkami začiatku konca všetkého čo Vás obmedzovalo, takže môžte urobiť ten obrovský skok vpred ktorý prichádza so Vzostupom. Trvalo dlhý kým ste sa dostali do tohto správneho momentu, aby sme si mohli užívať úspech všetkých našich aj Vašich snažení. Bolo to neodvratné, bez ohľadu na to čo urobili Temní aby zastavili náš postup a nakoniec si sami privodili porážku kvôli ich obrovskej chamtivosti a arogancii. Dokonca ani peniaze ich nemôžu vykúpiť z kolapsu ich impéria, ktoré sa práve začína rozpadať. Samozrejme že to neostalo bez povšimnutia a dodáva to sebadôveru ľudom s príbehmi, ktoré odhalia pravdu. Zmeny sa zrazu začali zrýchľovať a môžete očakávať, že to takto bude pokračovať. Niekedy sa budete mať chuť uštipnúť aby ste sa ubezpečili, že sa to skutočne deje, pretože Vám to vyrazí dych. Vždy sa pozerajte na pozitívny aspekt zmien, ktoré často predstavujú „vyčistenie paluby“ a prípravu na príchod nového.

Teraz keď sa začalo triedenie ľudí, ktorí nie sú vhodní na to aby Vám slúžili, sa to rozšíri na všetky oblasti života. Politici sú skrátka a dobre nespoľahliví a náchylní porušiť prísahu slúžiť Vám ľuďom. Sú už pod dohľadom a čoskoro tí, čo páchali trestné činy budú odstránení. Provizórne vlády budú nastolené tam, kde to bude potrebné a riadenie bude dané tým, ktorí preukázali, že sú hodní takejto zodpovednosti. Neočakávame veľký odpor k takejto zmene, pretože máme k dispozícii nevyvrátiteľné dôkazy ktoré potrebujeme na to aby sme začali, čo je nespochybniteľné. Ak to bude potrebné, môžme ísť spätne v čase aby sme Vám poskytli dôkazy, takže je zrejmé, prečo si tak veríme. S toho vyplýva, že sa nemusíme uchýliť k sile aby sme splnili naše ciele.

Finančná situácia je stále veľmi premenlivá, ale padá z jedného problému do druhého. Nech sa stane čokoľvek, v žiadnom prípade nenastane návrat k starým spôsobom a niektoré meny padnú, čím zapríčinia zmeny, ktoré budú vítané. Všetko to bude súčasťou konca starých systémov, ktoré umožňovali mnohé podvodné aktivity a dosahovanie nehoráznych ziskov. Zisk nie je, ako by sa mohlo zdať „škaredé slovo“, ale mal by predstavovať primeranú odmenu za poskytnutú službu. Malá skupina ľudí získala väčšinu bohatstva sveta, zanechajúc milióny v chudobe a mnohých na platoch menších ako je hranica prežitia. Ani na chvíľu nepochybujte že to tak neostane, pretože hojnosť prichádza a životné štandardy budú značne zvýšené. Spoločné delenie bude na dennom poriadku a so stále sa zvyšujúcimi úrovňami vedomia ľudia ľahko zmenia svoj prístup k sebe navzájom. Hlboko vnútri ste milujúce Bytosti, ktoré sa rýchlo strasú súčasných dogiem a falošných rozdielov, ktoré Vás oddeľovali.

Každého viďte ako seba samého a akceptujte, že to nemôže byť inak, pretože pôvodne všetci pochádzate zo Zdroja Všetkého Čo Je. Každý z Vás prežil mnoho životov pod rozdielnymi vyznaniami a náboženskými poriadkami. Presúvali ste sa rôznymi kultúrami, čo bolo súčasťou Vašich potrebných skúseností, aby ste sa vrátili späť do Svetla. Najlepšie je prijať krásu spočívajúcu v rozdielnosti, ktorá vedie k mnohým rôznorodým skúsenostiam, ktoré sú stavebným materiálom Vášho vedomia. Skutočne by ste mohli uvažovať o tom, že žitie v dualite by nemalo žiaden zmysel, pokým by Vám to neposkytovalo rôzne výzvy pre Váš rast.

Počas tisícročí Ľudia vytvorili tak veľa hnevu a nenávisti medzi sebou, že podvedomé spomienky na ich príčiny sú ešte stále v nich. To viedlo k rasovému napätiu, čo využili Ilumináti na to, aby ste si držali nôž pod krkom. Často sa na čierneho človeka pozeralo ako na menejcennú a negramotnú Bytosť, čo bolo ale zámerom Temných, ktorí mu zámerne odopierali možnosti skutočného vzdelania. Vedeli, že tak bude pre nich jednoduchšie zotročiť ich a túto situáciu využívali po stovky rokov. Avšak Vaše nadšenie pre šport čiastočne prekonalo tento problém, pretože tam platia rovnaké podmienky všetkých a čierni ľudia tam vynikali. Pomohlo to ľuďom akceptovať práva všetkých rás na rovnocenné zaobchádzanie.

Dokonca aj v tomto záverečnom období duality sa každý môže ešte veľa naučiť, pretože okolnosti budú stále prinášať výzvy, aby otestovali Vaše rozhodnutie byť tým kto žije Svetlom. S mnohými prichádzajúcimi odhaleniami sa musíte mať na pozore, pretože by bolo veľmi jednoduché začať súdiť druhých. V každom prípade hovorte o udalostiach, ale robte to z neosobného uhla bez pridávania Vašej emocionálnej energie. Spomeňte si, že sme Vás mnohokrát informovali o tom, že nepoznáte životné plány ostatných duší alebo to, prečo si vybrali svoje skúsenosti. Vo vyšších Spirituálnych svetoch sú duše vibráciami, ktoré nedávajú žiadnu energiu odsudzovaniu alebo zatracovania, udržujú si vibrácie lásky a nie je to v ich spôsobe myslenia.

Drahí, prešli ste v cykle duality mnohým a teraz je čas povzniesť sa nad to a ukončiť akékoľvek prepojenia, ktoré s tým máte. Posuňte sa jednoznačne do Svetla a žite ním tak, že budete súcitní a milujúci voči všetkému životu. Nie je to až také ťažké ako si myslíte a mnohí z Vás to robia bez akéhokoľvek premýšľania. Keď sa to stane Vašou druhou prirodzenosťou, budete vedieť, že ste jasne na ceste dokončenia a Vzostupu. Stanete sa viac Bytosťou, ktorou ste boli predtým ako ste zostúpili do nižších vibrácií. To by malo byť pre Vás prirodzené, pretože to je Váš skutočný stav bytia ako spirituálnej Bytosti. V takomto stave môžete zistiť, že prežívate pocit ľahkosti akoby ste kráčali vzduchom a mier a pokoj čo je dokonalým šťastím.

Galaktická Federácia sa približuje a pripravuje sa na umožnenie častejšieho pozorovania jej lodí. Určité udalosti naznačujú, že Vaša akceptácia našej prítomnosti rapídne narastá a je motivovaná pozorovaniami našich lodí. Zanedlho budeme všade a tieto pozorovania sa stanú samozrejmosťou. Budeme Vám naďalej pomáhať s objavovaním nových technológií, ktoré pozdvihnú Vašu životnú úroveň a odstránia dlho pretrvávajúce problémy. Želáme si, aby ste boli šťastní a v mieri predtým, ako dosiahnete ten dôležitý bod a nádherný záver duality počas tohto roku. Som SaLuSa zo Síria a ponúkam Vám všetku radosť a šťastie.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge