Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 24, 2012

SaLuSa, February 24, 2012

Bažíte po pravde, pretože si uvedomujete, že Vám bola po dlhé veky odopieraná a to, čo ste videli ako Vašu históriu bolo poskladané tak, aby to vyhovovalo tým zainteresovaným. Možno to najdôležitejšie čo Vám bolo zatajené sú dôkazy o našich návštevách na Zemi a kontakty, ktoré sme nadviazali. Avšak tí, ktorých oči vidia nájdu v archeológii dôkazy siahajúce tisíce rokov dozadu. Niektoré z nich sú nepopierateľné, dokonca až tak, že zobrazujú lode, ktoré boli na Vašej oblohe dávno predtým ako ste Vy začali lietať. Ak by to bol všeobecne akceptovaný fakt, že sme na Vašej Zemi boli stálymi návštevníkmi a že sme mali účelné kontakty počas ktorých sme Vám odovzdávali vedomosti, Odhalenie by bolo oveľa jednoduchšie. V skutočnosti by to vlastne v určitých ohľadoch ani nebolo potrebné, pretože naše prepojenie s Vami by bolo chápané a naše návštevy by sa už otvorene uskutočňovali.

Takže teraz je na našich Spojencoch vytvoriť taký tlak na Vašu Vládu, že sa bude musieť nakoniec podrobiť Vašej požiadavke ohľadom pravdy o nás. Vláda aj Armáda sú si vedomí, že tak či onak naša prítomnosť bude čoskoro známa, aj keby to malo byť len kvôli tomu, že sme v konflikte s tými čo odmietajú mier a naopak vytvárajú vojnu. Môže sa to stať hneď ako sa médiá rozhodnú pustiť pravdu do tlače a odmietnuť jasné klamstvá a falošné informácie. Sú tu určité snahy ohľadom týchto zmien, čo ale nie je pre nás dostatočne rýchle, takže bude vyvíjaný silný tlak až pokým nedôjde k prielomu. My, spolu s Vami sme trpezlivo veľmi dlho čakali, aby sme videli odchod Temných a začiatok Nového Veku. Galaktická Federácia zváži priamu akciu ak sa táto situácia čoskoro nepohne. Oni vedia, že sme to už urobili s ich podzemnými základňami a že to myslíme vážne keď sa rozhodneme konať. Naviac už nemajú prostriedky zabrániť našim plánom, pretože Svetlo je impozantné keď sa používa pre dobro všetkých.

Tak ako Vy, aj my chceme vidieť rýchly postup namiesto neustálych zdržaní a mienime zaistiť, aby veci ktoré sa začnú diať boli vnímané všetkými. Veľa toho je v procese, čo vytvára možnosti pre našich spojencov a my ich podporujeme v tom, aby ich využili. Buďte si istí, že výsledky sa Vám dostanú do pozornosti a to bude ten čas, kedy budete určite vedieť, že odpočítavanie do Vzostupu sa začalo. To, že poznáte dátum ukončenia tohoto cyklu je úžasné, pretože to znamená, že máte niečo na čo sa môžete sústrediť počas odpočítavania dní, ktoré zostávajú. Ľudia, čo sú na čele hnutí za slobodu a tlačia na uvoľnenie sa zo starých spôsobov diktatúry sú skutočnými pioniermi, ktorí pripravili pôdu pre ešte väčšie úspechy. Všetky zmeny sa musia niekde a niekedy prejaviť a z malých začiatkov Svetlo prevezme vládu nad temnotou a zaistí splnenie Vám daných sľubov.

Dávajte pozor, ale nebuďte napätí, pretože všetko je v poriadku a zistíte, že zrazu sa uskutoční séria udalostí, ktorá jasne ukáže, že Vaše očakávania sa plnia. Ochraňujeme Vás a Matku Zem, čo sme robili počas milénií a naďalej budeme pokračovať. Bude to viac zrejmé, keď sa s Vami napokon otvorene stretneme a keď to nastane, mala by to byť tá najkrajšia zmena Vášho smerovania. Vedomosť, že ste konečne v bezpečí od pozornosti posledných Iluminátov prinesie nával radosti, vzrušenia a skvelé časy príprav posledného plánu pre Váš Vzostup. Už po nejaký čas, či už si to osobne uvedomujete alebo nie, Vaše úrovne vedomia rástli a tento proces sa bude zrýchľovať až pokým nedosiahnete plné vedomie. Toto je ďalšia oblasť vývoja s ktorou Vám pomôžeme čo najskôr ako to bude možné.

Keď premýšľate o tom čo je pre Vás naplánované, dúfame že to pozdvihuje Vaše srdcia a že šírite pocit šťastia, ktorý by Vám to malo priniesť. Prirodzene tie duše, ktoré zatvárajú oči a uši čo sa týka Vzostupu budú zmätené a dokonca sa budú obávať zmien, na ktoré sa nepripravili. Zaslúžia si rovnakú pozornosť a pomoc ako ktokoľvek iný, aby tiež mohli opustiť dualitu na Zemi s vedomím, čo ich v budúcnosti čaká. Táto skúsenosť im časom poslúži, pretože zostane v ich podvedomej pamäti, až pokým ju nebudú znovu potrebovať. Určite nebudú musieť začať znovu na najnižšej úrovni rebríčka. Ako každá iná duša, tiež budú postupovať, pretože nie je možné ostať stáť na mieste, pretože dokonca aj keď to nie je postrehnuteľné, všetko sa mení, čo je konštantou vo Vesmíre.

V budúcnosti budete mať oveľa väčšie vedomosti a pochopenie Vesmírnych Zákonov a s plným vedomím nebudete mať žiaden problém sa im prispôsobiť. Celé by sa to dalo zhrnúť ako život v Bezpodmienečnej Láske a aj keď je to pre Vás v súčasných podmienkach obrovská výzva, bude to jednoduchšie keď vzostúpite. Drahí, snažte sa žiť v najvyššom možnom pochopení čo to znamená byť vzostúpenou bytosťou a čoskoro zistíte, ako ďaleko ste sa dostali. Pamätajte, že Všetko Je Jedným a to by Vám malo pomôcť prekonať väčšinu ťažkostí, s ktorými sa pravdepodobne stretnete. Hovoríme to preto, že mnohí z Vás boli vedení chápať ľudí ako keby oddelení v malých krabičkách s menovkami namiesto vnímania Ľudskej Rodiny ako celku. Nikto neočakáva, že dosiahnete dokonalosť ihneď, čo by bolo naozaj extrémne ťažké predtým ako dosiahnete vyššiu úroveň vedomia.

Tí, ktorí radi porovnávate o čom rôzne zdroje informujú, ste si možno všimli, že pomaly nastáva zjednocovanie informácií. To je skutočne znamenie, že časové línie sa začínajú spájať, ale aj napriek tomu ešte stále nájdete také, ktoré sú extrémnejšie ako druhé. Tí, ktorí zastávajú náboženské vyznania, majú sklony k samote, pretože sa cítia zviazaní apokalyptickými proroctvami ich starodávnych učení. Mnohé z nich už nie sú uplatniteľné, pretože boli predpovedané v čase kedy sa zdali byť možné, ale udalosti odvtedy zmenili výsledok. Tento rok bude ťažko skúšať ich vieru, ale samozrejme ako všetci majú budúcnosť, ktorú si sami vytvoria.

Som SaLuSa zo Síria a dávam Vám svoju Lásku aby Vám pomohla na Vašej ceste.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |