Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 26, 2012

SaLuSa, September 26, 2012

Ako zisťujete, čas sa zrýchľuje a predpovede masívnych zemetrasení a ostatných fyzických udalostí sa neuskutočnili tak, ako boli predpovedané. Určite máte aj vy zásluhy na tomto výsledku, pretože prinášaním Svetla na Zem ste tiež priniesli pokoj. Neznamená to ale, že nebudú žiadne fyzické zmeny pretože niektoré sú nevyhnutné. Udržiavaním vibrácií na vysokej úrovni v priebehu nasledujúcich týždňov môžete zabezpečiť, že záver cyklu prebehne celkom hladko. My na tom samozrejme tiež máme svoj podiel a udržiavame to, čo by sa dalo nazvať mierovými časmi. Áno v niektorých krajinách sa odohrávajú boje, ale nebude im umožnené aby sa vyhrotili do väčšej globálnej vojny.

Môže to znieť zvláštne keď povieme, že dosahujete mier na Zemi, ale je to tak pretože čím ďalej tým viac ľudí ho požaduje spolu so svojou slobodou. Už vidíte, že niektoré krajiny melú z posledného a ľudia z armády ukazujú svoju vieru, že nastal čas ohlásiť koniec všetkým vojnám. Uvedomujú si, že okrem sebaobrany je vojna nezmyselným činom, ktorý len zriedka dosiahne dlhotrvajúci efekt. Namiesto toho vytvára nenávisť a tí koho ľudia a zem sú ničené, budú neustále myslieť na pomstu kým sa im nesplní. Nie je pravda Drahí, že vy ste vytvorili teroristov, ktorí zamorujú svet svojimi šialenými činmi sebazničenia a vraždy.

Boli by sme radi aby ste sa nezameriavali na negativitu, ktorá je stále prítomná vo Vašom svete, ale musíte pochopiť ako k tomu všetkému prišlo. Prirodzene boli to Temní, ktorí to zosnovali a historicky vzaté vyprovokovali takmer každú modernú vojnu medzi národmi. To všetko sa skončí Vzostupom, pretože sa posúvate na úroveň kde takáto negativita nemôže existovať. Duše ktoré rozmýšľajú týmto spôsobom, ktoré sa nevzdajú svojej honby za bohatstvom a mocou, tie zostanú v nižších dimenziách s ostatnými, ktorí nie sú osvietení. Avšak Svetlo im nebude odopreté a bude vynaložená všetka snaha priviesť ich doňho späť. Jedného dňa sa vrátia, pretože nakoniec sa každá duša vráti domov.

Medzitým sa cesta k Vzostupu otvára a zmeny nevyhnutné na to, aby ste sa posunuli sa blížia k zhmotneniu. Následkom toho odštartujú udalosti celkom rýchlo, pretože niektoré ciele sa musia dosiahnuť predtým, ako sa tam dostanete. Naši spojenci stále dávajú svoje srdcia a duše do svojej práce a výsledky uvidíte veľmi skoro. Ako sme veľa krát hovorili, nič nemôže zastaviť pád poslednej opony a Ilumináti budú navždy preč z Vašich životov. Úrovne Vášho vedomia pokračujú v raste a s jedným veľkým skokom vpred si uvedomíte, že ste vzostúpili. Nebude o tom vo Vašej mysli žiadnych pochýb, budete vedieť, že ste sa nesmierne zmenili oproti tomu aký ste boli predtým. Takže nedovoľte obavám aby sa Vám vkrádali do mysle, udržujte svoju víziu pred sebou a tá sa stane Vašou realitou.

Žite v prítomnom okamihu a počkajte kým bude nevyhnutné zmeniť Vaše denné zvyky, aby ste sa prispôsobili Novému Veku, ktorý sa zhmotňuje. Budete vedieť keď to onedlho príde a je to tá „vedomosť“ na ktorú sa môžete spoľahnúť, že Vás vezme vpred. Vaše mimo zmyslové vnímanie sa zostrí a zlepší kvôli novým energiám, ktoré do seba prijímate. Možno si všimnete, že Vaše telo už viac nepodlieha chorobám, čo bude tou najvítanejšou zmenou zo všetkých. A bude to len jedna z mnohých zmien, ktorá okamžite pozdvihne kvalitu Vášho života. Mohli by sme povedať, že ste nežili kým nezažijete život vo vyšších dimenziách. Bude to obzvlášť pravdivé vo vzťahu k iným dušiam. Zistíte, že všetky sú zjednotené v Láske a Svetle a budú žiť spolu v blaženosti a úplnej harmónii.

My z Galaktickej Federácie Svetla sa s Vami rozprávame ako s tými, ktorí už sú na tej úrovni do ktorej smerujete. Prežívame život v šťastnom prostredí, v ktorom všetky životné formy navzájom interagujú. Medzi rôznymi životnými formami neexistuje vôbec žiadny strach a všetko je založené na dôvere. Následne sa nikto necíti byť brzdený alebo vynechaný, ale môže sa slobodne prejaviť vo veľkej radosti a šťastí. Myšlienky spojené s nízkymi vibráciami nikdy nevstupujú do našich myslí a zameriavame sa na všetko čo je čisté a nepoškvrnené akýmkoľvek negatívnym aspektom. Žiť takto svoj život je veľmi uspokojivé a rozhodne nemáme žiaden čas na nudu. Toľko sa Vám toho otvorí čo budete môcť preskúmať a keď vzostúpite ešte ďalej, tak ako vy hovoríte „neexistujú žiadne limity“.

Takže Drahí, vyťažte maximum zo svojich posledných dní na Vašej súčasnej Zemi. Stále má toľko krásy a miest, ktoré majú tie najvyššie energie. Tí z Vás ktorí ste senzitívni budete vedieť čo myslím. Na druhej strane niektoré oblasti zostávajú veľmi znečistené, pretože boli celé stáročia vystavené nízkym energiám vojen a iných konfliktov. Tieto budú samozrejme nakoniec pred Vzostupom vyčistené a tá práca už naozaj začala. Môžeme Vám pomôcť aj keď sa nenachádzame na Zemi, ale keď sa s Vami budeme môcť stretnúť budeme to môcť robiť spoločnými silami. Matka Zem bola tá najtrpezlivejšia Bytosť keď sa na Vás pozerala ako prechádzate poslednými obdobiami Vašich životov. Prijíma a víta Váš kontakt s ňou a Váš návrat do časov, kedy ste spoločne žili oveľa bližšie. Znovu to tak bude v blízkej budúcnosti, kedy pochopíte Váš vzťah so všetkými ostatnými životnými formami.

Všetci ste boli vytvorení a umiestnení na Zemi aby ste si vychutnávali všetku Stvoriteľovu štedrosť a krásu a učili sa ako sa navzájom podporovať. S poľutovaní ste sa v neskorších štádiách odklonili od prírody a zabudli ste ako sa navzájom potrebujete. To sa mení a mnohí spoznávate miesto, ktoré má človek na Zemi a dôležitosť jeho ochraňovania všetkého života. Budhisti sú známi pre ich pochopenie a ukázali čo sa dá dokázať, keď ste v harmónii s prírodou. Niektorí z Vás sú si toho rovnako vedomí a sú dobrým príkladom pre ostatných, ktorí hľadajú ozajstný vzťah s prírodou.

Som SaLuSa zo Síria a žiadam Vás, postupovali s veľkou dôverou. Nie je nič čoho by ste sa mali báť v súvislosti s Novým Vekom, pretože je všetkým čo by ste si mohli želať. Pripravujeme sa na to, že sa Vám predstavíme akonáhle to budú podmienky umožňovať a urobíme to tak, že to nebude vzbudzovať strach. Naopak, bude to mať ďaleko od toho, pretože my k Vám prichádzame v Láske a Svetle.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |