Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 24, 2012

SaLuSa, 24. septembra 2012

Celosvetové hnutie na nastolenie mieru získava podporu a prebúdza ostatných aby už viac netolerovali ignorovanie Vašich požiadaviek. Úspech bude Váš, ale možno nie celkom takým spôsobom ako by ste očakávali. Určite v tom budeme mať prsty a máme dovolené asistovať Pracovníkom Svetla. V tomto čase sa sústredíme hlavne na vládne zmeny, ktoré sú potrebné aby tí správni ľudia mali na starosti Vašu budúcnosť. Akonáhle jedna krajina odstráni tých, ktorí nepracujú pre ľudí, tlak na zmeny sa zvýši aj v iných krajinách. Tú energiu na zosadenie Temných nebude možné zastaviť a z celkového hľadiska im je jasné, že ich čas skončil.

Na jednej strane sa môže zdať, že svet je v beznádejnom chaose ale popod tým všetkým sa rodí Nový Vek, ktorý čaká aby nahradil ten starý. Starý systém už nemôže byť udržaný, pretože jeho základná štruktúra sa rúca. Žiadny obnos peňazí ho nemôže udržať nažive a mnoho reputácií spadne spolu s ním. Právne konania sú úž pripravené aby ukázali na ďalšie známe osobnosti pre ich kriminálne aktivity. Niektorí z najväčších páchateľov sa stále dokážu schovávať za druhých, ktorí za nich urobili špinavú prácu. Avšak v záverečnom zúčtovaní sa nikto nebude môcť vyhnúť spravodlivosti alebo zodpovedaniu sa vyšším autoritám. Všetkých ich poznáme a všetky ich činy sú zaznamenané v akášických záznamoch.

Každá myšlienka a činy všetkých duší sú automaticky zaznamenané, ale nie je možné k tomu pristupovať bez povolenia. Avšak použije sa to keď prejdete do vyšších sfér, kedy prehodnocujete svoj život a rozhodujete sa čo potrebujete na posunutie sa k ďalším skúsenostiam. Niektorým sa môže život zdať zbytočným, ale v skutočnosti každý z Vás vedel čo bolo plánované predtým, ako ste sa inkarnovali. Takže z toho vyplýva, že je dobré vyťažiť čo najviac z akýchkoľvek výziev, ktoré dostanete. Nesnažte sa byť na seba príliš tvrdí keď urobíte chybu, pretože nikto od Vás neočakáva aby ste boli dokonalí. Postupujete na základe pokusov a omylov aby ste prekonali svoje nedostatky a posunuli sa ďalej na svojej ceste vývoja. Platí to pre každú dušu a mnohí z Vás sa stretli zámerne aby ste si navzájom pomohli uspieť.

Prirodzene tento život je trochu odlišný od tých predchádzajúcich, pretože sa pokúšate vyčistiť staré záležitosti, ktoré Vás brzdili. Je to jednoznačne dôležitý čas a ten v ktorom dostávate všetku pomoc aby ste sa pripravili na Vzostup. Chceli by sme vidieť čo najviac duší vzostúpiť a posunúť sa ďalej od kolobehu znovuzrodenia. Ak tak spravíte, Vaša budúcnosť bude plne vo Vašich rukách a budete mať možnosť voľby toho, čo budete chcieť ďalej robiť. To sa vzťahuje dokonca aj na to, ako dlho budete chcieť zostať v tom ktorom tele a pamätajte, že vo vyšších dimenziách telo nestarne a nezomiera tak ako to teraz zažívate. Myšlienka na takúto slobodu by mala byť postačujúca na to, aby Vás poháňala k dosiahnutiu čohokoľvek čo je potrebné aby ste sa pozdvihli nad nižšie vibrácie.

Väčšina duší už je v súčasnosti v najnižšom bode, čo sa týka ich vibrácií, takže pokrok vždy smeruje hore a navracia Vás tam, kde skutočne patríte. Môžete mať skutočné skúsenosti vo Vašej dimenzii, ale z pohľadu Vášho skutočného života je to ilúzia. Ste zo Svetla a normálne ste žiariace duše s obrovskou tvorivou schopnosťou. Keď znovu povstanete, naučíte sa ovládať svoje sily a budete ich používať pre dobro všetkých. Naozaj ste Bohmi v príprave, čo je dôvodom prečo si aj teraz musíte dávať pozor aby ste sa sústredili na to, čo naozaj chcete vo svojom živote. Už by ste mali vedieť, že kam vložíte svoju energiu, tam dosiahnete výsledky.

Môže sa zdať, že sa Vám v živote dejú náhodné veci, ale je to to, čo k sebe priťahujete. Existujú zákony, ktoré pokrývajú všetky tieto aspekty, bez ohľadu na to či ste si ich vedomí alebo nie. Nemusíte ich nevyhnutne poznať a mali by ste sa sústrediť na to, aby ste sa snažili chovať sa k druhým tak, ako by ste chceli aby sa chovali oni k Vám. Pracujte na tom aby ste sa k nim správali tak, že sú Jedným s Vami, pretože všetci sú naozaj prepojení ako súčasti Vás. Po veľmi dlhú dobu ľudia nechápali ich prepojenie na ostatné duše, ale keď akceptujete, že ste všetci Božie iskry tak pochopíte prečo to tak je. My z Galaktickej Federácie Svetla si plne uvedomujeme pravdu a preto slúžime všetkým civilizáciám. Je to tá najprirodzenejšia túžba chcieť pomôcť tým, ktorí Vás nasledujú vo Vašich stopách.

Je nevyhnutné a žiadúce aby všetky duše nakoniec dosiahli bodu návratu k Zdroju. Máte to v sebe či si to uvedomujete alebo nie a je to hybnou silou, ktorá Vás posúva dopredu a hore. Vaše oči sú otvárané tomu čo to znamená a Váš prichádzajúci Vzostup je len jedným míľnikom na nádhernej ceste. Bude sa zdať nekonečná a nezabúdajte, že čoskoro budete v dimenziách, v ktorých sa všetko odohráva v prítomnom momente. Čas ako ho poznáte nebude mať žiadny vplyv na čokoľvek čo budete robiť, pretože minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú všetko Jedným. Je to úžasný koncept, ktorý Vám umožňuje nasledovať túžby Vášho srdca ísť kamkoľvek. Niektoré duše majú nádherné spomienky na minulé životy v histórii a vybrali si ísť späť a prežiť toho ešte viac.

Umožnite si začať „cítiť“ aké to bude po Vzostupe a zmeny k Vám prídu veľmi ľahko. Aj by mali, pretože ste v minulosti prišli z takých úrovní, predtým ako ste skončili v súčasnej dimenzii. Akonáhle Vás budeme môcť otvorene navštíviť a pozvať niektorých z Vás na paluby našich lodí, poskytne Vám to náhľad na to aký druh života Vás čaká. Zmeny budú najviac vítané a eliminujú množstvo prác a potrebu tráviť väčšinu Vášho života prácou na zabezpečenie samotnej existencie. Budete mať toľko času pre seba a budete ho môcť venovať tomu, čo považujete za najuspokojivejšie. Škaredosť, skresľovanie a nedokonalosti jednoducho nemôžu existovať vo vyšších vibráciách a všetko je založené na kráse, rovnováhe a harmónii.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že Vás môžem takto kontaktovať. Som samozrejme jedným z mnohých ktorý sa pokúšajú pokryť Vaše potreby v tak dôležitom čase. Jedného dňa sa stretneme v nie tak vzdialenej budúcnosti a bude to šťastnou udalosťou pre nás všetkých.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |