Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 25, 2012

SaLuSa, May 25, 2012

Existuje množstvo náznakov, že staré systémy kolabujú a je to neodvratné pretože dokázali, že nie sú schopné vyriešiť Vaše problémy. Budú musieť začať robiť biznis úplne inak, tak aby to bolo v úplnom súlade s Vašimi potrebami. Ale aj tak to budú len dočasné opatrenia, ktoré preklenú obdobie kým sa zo súčasného stavu dostanete do takého, v ktorom potrebujete byť. Evolučné obdobie ktoré sa práve začína bude prebiehať veľmi rýchlo, pretože akonáhle spravíte obrovský skok vpred, hneď budete mieriť na ešte vyššiu úroveň. Ako sme Vás napríklad informovali, jedného dňa budete žiť v kryštálových mestách, ale tie sú ešte trochu ďalej vo Vašej budúcnosti rovnako ako množstvo ďalších technológií.

Boli by sme radi aby ste si boli vedomí Vášho osudu, aby ste ho tak mohli pomôcť naplniť. Po Vzostupe sa Vaše tvorivé sily výrazne zvýšia a preto prevezmete väčšiu úlohu v napĺňaní Vašich potrieb. Zistíte, že všetka hmota sa stala jemnejšou a má vyššiu mieru vedomia, ktoré na Vás bude reagovať. V podstate vo väčšine prípadov budete mať obojsmerný kontakt so zvieratami a ostatnou živou hmotou. Nebude existovať vzájomný strach a Vaša schopnosť preukazovať lásku všetkému živému pomôže vytvoriť tie najúžasnejšie vzťahy, ktoré budú úplne šťastné a harmonické.

Je to budúcnosť čím by sa mali zaoberať Vaše mysle a prenesie Vás to cez akékoľvek problémy, ktoré Vás priamo ovplyvnia v dôsledku zmien. Výsledok bude naplnením našich sľubov Vám ako súčasť veľkého Božieho plánu na Váš Vzostup a Vašich ďalších skúseností. Boli ste ponorení do hĺbok temnoty a teraz sa úplne pozdvihnete do Svetla. Tam nájdete svoj pravý domov, šťastie a radosť bytia v Jednote so všetkým živým. Na Zemi sa nedalo očakávať, že dosiahnete takých závratných výšok kvôli ťažkým vibráciám, ktoré Vás držali dole. To Drahí sa mení každým dňom ako vy a všetci ostatní Pracovníci Svetla rapídne zvyšujete kvocient Svetla na Zemi.

Sotva je potrebné aby sme povedali, že božský dátum pre začatie všetkých aktivít ktoré súvisia s čistením bol dosiahnutý. Stojíme pripravení, aj keď v skutočnosti sme s tým už začali, ale len v relatívne malej miere. Ako vždy pracujeme v úzadí, ale tešíme sa na to, keď budeme môcť robiť svoju prácu viac otvorene. Z nášho pohľadu je dôležité, aby ste vedeli čo robíme a prečo, pretože chceme aby ste sa do toho zapájali. Budeme radi ak budete môcť robiť čo najviac, preto z mnohých aspektov sú to Vaše problémy ktoré treba riešiť. Avšak aj pri tej najlepšej vôli nemôžete prekonať Temných bez pomoci. Nikdy sme nevnímali naše úlohy ako Vašu záchranu, ale skôr ako také, ktoré Vás plne podporia. Je jasné, že bez našich pokročilých technológií by sa nedalo čakať, že sami dokončíte očistné programy ešte pred Vzostupom.

Po celom svete sú krajiny v ktorých prebieha proces zmien a každá jedna sa bude musieť zodpovedať ľuďom a ich požiadavkám na slobodu. Nie je im už viac možné autoritársky vládnuť odopieraním ich slobôd. Ľudia zacítili slobodu a uvedomili si, že si ju majú nárokovať späť a tak sa aj stane. Spád udalostí a impulz k mierovej zmene môžeme podporovať a tak ako doteraz, aj naďalej budeme podporovať tých zainteresovaných. Neobišlo sa bez povšimnutia, že naše lode sú viditeľné na stále viacerých miestach a spôsobom, ktorý sa nedá vysvetliť inak ako pravdou. Už sme tu a niektoré predsunuté skupiny boli aktívne po mnohé roky a boli s Vami nadviazané kontakty. Toto všetko je známe Vašim vodcom, ktorí sú súčasťou utajovania, ale aby sme boli spravodliví, niektorí z nich sú pod extrémnym tlakom aby neprezradili pravdu. Toto bol naozaj problém, pretože Ilumináti mali takú kontrolu, ktorá siahala na najvyššie miesta. Avšak s našou ochranou čoskoro uvidíte niektorých lídrov prehovoriť a podporiť nás.

Nemôžeme nasilu presadiť odhalenie, ale vytrvale pracujeme na prijateľnom riešení, ktoré bude vyhovovať všetkým zúčastneným stranám. Naozaj by bolo v záujme každého, ak by najskôr prebehli vládne zmeny, čím by zabezpečili stretnutie na ktorom by bol každý chápavý a navzájom by sa podporovali. Avšak nám sa zdá, že cesta ktorou sa uberá finančný systém vedie nevyhnutne ku kolapsu a je ten správny čas pripraviť ho na programy prosperity. Tak veľa sa toho už čoskoro stane a bude treba venovať veľkú pozornosť detailom aby sme zabezpečili, že to prebehne hladko a bez problémov.

Médiá sú si vedomé toho čo sa deje, ale držia si odstup zo strachu pred následkami. To sa v krátkom čase zmení, pretože musíme mať informovanú verejnosť predtým, ako budeme môcť zvažovať otvorený kontakt. Vidíme väčšie súvislosti z nášho pohľadu mimo Zeme a to nám umožňuje konať v záujme všetkých. Temní dúfajú, že odídu s rachotom, ale my zabezpečíme aby sa to nestalo. Zatýkania pokračujú a ako sa na nich naši spojenci doťahujú, budú odstránení alebo v domácom väzení. Postaráme sa aby tí, ktorí spôsobujú najviac problémov boli medzi prvým na rade. Čo sa týka nás, tak žiadne správy nie sú dobré, pokiaľ naša práca bude musieť byť utajená.

My sme len jedným zo zdrojov a cítime istotu, že tí z Vás ktorí ste sčítaní si nemôžete pomôcť a neuznať, že odkazy sú z veľkej časti vo vzájomnom súlade. Zoberte si z nich čo dokážete akceptovať a ak máte pochybnosti, dôverujte svojej intuícii. Z určitých ohľadov veľmi nezáleží na tom kto má pravdu a kto nie. Iba čas ukáže úplnú pravdu a vtedy už bude Váš vzostup v plnom prúde. To je jediné na čom naozaj záleží, pretože existuje množstvo ciest a časových línií ktoré vedú rovnakým smerom.

Som SaLuSa zo Síria a som pripravený na záverečný záťah od našich spojencov, ktorý ukončí meškania a všetci budeme oslavovať koniec Temných. Potom sa to zmení na zábavnú jazdu až po Vzostup a naša láska ide s Vami všetkými.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |