Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 25, 2011

SaLuSa, March 25, 2011

Nedovoľte nikomu odradiť vás od vášho cieľa, pretože ho máte už na dosah. Dokonca aj v rámci lineárneho ponímania času, už zostáva naozaj málo a ešte k tomu sa čas stále zrýchľuje. Rovnako je aj vaša príležitosť zvýšiť si úroveň vedomia stále väčšia, pretože na Zem prúdi stále viac energie. Svetlo je na vzostupe a nižšie vibrácie sa premieňajú rýchlejšie, než kedykoľvek predtým. Atmosféra očakávania naznačuje, že zmeny sú v plnom prúde a vy nebudete sklamaní. Všetko sa dokončuje a my sme ako vždy pripravení vyraziť do akcie.


Udalosti v Japonsku sú znepokojujúce, ale bezprostredné nebezpečenstvo sa zmenšuje a my veríme, že čoskoro bude všetko pod kontrolou. To, čo sa deje, je lekciou pre Ľudstvo a otvára to otázku ďalšieho využívania jadrovej energie. Čistej energie je všade navôkol vás dostatok a je možné použiť ju. Ľudia túžia po zmene, ale iba málo z nich vie, že voľná energia je už známa. Mohli ste ju začať používať už pred mnohými rokmi, ale bola vám úmyselne zatajovaná. V skutočnosti boli utajované mnohé vynálezy, ktoré by pomohli vašej spoločnosti. To sa ale zmení hneď ako dorazíme na Zem a vy budete môcť využívať všetky nové technológie, ktoré budete potrebovať.


Nemyslíte si, že je čudné, že počas posledných sto rokov sa spôsob dopravy takmer vôbec nezmenil, ale v iných oblastiach technológie značne pokročili? Napriek tomu sa množstvo vynálezov osvedčilo v porovnaní s tým, čo máte, ako čistý a úspornejší výkonný stroj. Opäť naši drahí, nebolo vám dovolené využívať ich, ale uisťujeme vás, že tieto objavy sú prístupné každému, kto ich chce vyvíjať alebo sa podieľať na ich výrobe. My samozrejme prinesieme naše vlastné technológie a používanie tých, ktoré sú robotické, bude pre vás veľmi atraktívne. Nikdy nebolo zámerom, aby ste strávili najlepšiu časť svojich životov prácou a v budúcnosti sa bude klásť dôraz na to, aby ste mali priestor na rozvíjanie svojich vlastných schopností. Bežné zamestnania už nebudú musieť vykonávať ľudia, okrem počítačových expertov, ktorí budú sledovať všetky tieto práce.


Pomôžeme vám rýchlo sa presunúť do budúcnosti a dohnať stratený čas. Vraciate sa na cestu, ktorá vás privedie ku Vzostupu a ďalej. My si už užívame taký život a môžeme vás uistiť, že je celkom normálne žiť tu ľahký a pohodlný život. Časom bude aj vzdelávanie oveľa jednoduchšie a prínosnejšie, napriek tomu, že bude zaberať málo času. Bude to čiastočne vďaka novým konceptom, ktoré vám budú predstavené, takže nebudete musieť študovať celé hodiny. Môžete byť naprogramovaní informáciami celkom ľahko, ako zistíte. Pre tých, ktorí túžia po väčších vedomostiach z duchovnej oblasti, existujú aj iné planéty, kde sú úžasné chrámy liečenia a poznania. Jednou z takých civilizácií sú Arkturiáni, ktorí vynikajú v týchto oblastiach a majú najveľkolepejšie chrámy kryštálov a Svetla s farbami, ktoré si ani neviete predstaviť.


Život bude celkom odlišný od toho, ktorý máte teraz a bude tak veľmi napĺňajúci, že rýchlo zabudnete na minulosť. Niektorí z vás sú už naozaj zameraní na budúcnosť a uvedomujú si, že sú odpútanejší od udalostí z minulosti. Časom odsuniete nabok všetky skúsenosti, ktoré vás držia v nižších vibráciách, pretože už neslúžia lekciám, ktoré sa máte naučiť. Zmyslom každej skúsenosti je váš vývoj a vy môžete cestovať vesmírom a hľadať všetko, čo zvýši vaše pochopenie. Vaša cesta vás nikdy neunaví, pretože bude uspokojujúca a prínosná. Ostatné životné formy budú pre vás mimoriadne zaujímavé a vy zistíte, že bez ohľadu na tvar alebo veľkosť ich vývoj smeruje rovnako ako váš k tomu istému Zdroju.


V súčasnosti ste veľmi zaneprázdnení dianím na Zemi a úplný pokoj nenastane pokým nebudú celkom odstránené z cesty. Potom sa budete môcť sústrediť na prekrásnu budúcnosť a pripraviť sa na vzostup do vyšších dimenzií. Je to ako keby sa vám splnil sen a záväzky, ktoré opúšťate z čias intenzívnych skúseností, boli niekedy nepríjemné. Ale to všetko prispelo k vášmu duchovnému pochopeniu spôsobom, aký sa nedá dosiahnuť žiadnou inou cestou. Teraz ste pripravení na cestu vpred a nečaká vás nič horšie. Našťastie nie sú emocionálne vplyvy trvalé a vy sa čoskoro vyliečite.


Naši spojenci postupujú dopredu a výsledky ich práce by mali byť viditeľné počas nasledujúcich dvoch mesiacov. Nemôžeme povedať viac, iba to, že výsledok bude závisieť od tých, nad ktorými nemáme kontrolu, hoci máme povolenie postarať sa o to od Vyšších koncilov Svetla. Je to Svetlo, ktoré je kľúčom k úspechu a čím viac ľudí sa zapojí, tým sa rýchlejšie dosiahne výsledok. Máte takú moc, hoci si ešte stále neuvedomujete svoj potenciál a keď vzostúpite, bude vašou úlohou zaistiť, aby nebola zneužitá. Pomôžeme vám, aby ste pochopili svoju zodpovednosť voči ostatným. Keď vzostúpite, bude pre vás ľahké stať sa Galaktickou Bytosťou s plnou kontrolou nad tvorivými energiami.


Tvoríte aj teraz, ale teraz trvá dlhšie, kým sa dostaví výsledok a vy si ani nemusíte byť vedomí toho, že máte veci vo svojich rukách. V minulosti bolo vaše tvorenie spojené viac s túžbami z vášho kolektívneho vedomia a to podmieňovalo vašu budúcnosť. To viedlo k tomu, kde ste dnes s tým rozdielom, že Svetlo odvtedy vzrástlo dostatočne na to, aby sa stalo vedúcou silou na Zemi. Takže teraz sa tešíme na to, že odstránime všetky energie, ktoré podporujú starú paradigmu. Nové a staré spolu neladí a vedie to k chaosu, ktorý teraz zažívate. To však bude trvať krátko a nové energie teraz vytvárajú vašu budúcnosť.


Ja som SaLuSa zo Síria a žiadam vás, aby ste naďalej podporovali Svetlo všetkými spôsobmi. Ak to budete robiť, budeme môcť skôr otvorene komunikovať a my vám ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.