Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 1, 2011

SaLuSa, April 1, 2011

Dovoľte láske viesť vás za každých okolností a nerobte žiadne výnimky, pretože každá duša reaguje na túto mocnú energiu. U niektorých duší to môže trvať dlhšie, ale nakoniec ich to pozdvihne. Ľudia sa niekedy zvyknú dívať zvrchu na tých, ktorí si nedokázali nájsť svoje miesto na svete. A pritom tí, ktorí zablúdili potrebujú všetku pomoc, aby našli svoje skutočné ja. Nastal čas na odpúšťanie a skoncovanie so súdením. Všetci z vás prešli aj takými obdobiami pri ceste cez temnotu, ale napokon ste našli správnu cestu. Stále viac ľudí sa bude prebúdzať do príležitosti, ktorú toto úžasne obdobie ponúka a s pomocou budú schopní odpustiť sami sebe a začať odznova. V najhlbšom zákutí žiadna duša netúži po úplnom odstrihnutí sa od Svetla, ale temnota dokáže byť zdrvujúca. Bez predsudkov a so všetkou láskou dokážete zhromaždiť a poslať svoju najvyššiu energiu tým, ktorí sa dopúšťajú kriminálnych činov. Ak to môžete urobiť, bude to jedným z najväčších činov, ktoré menia svet.


Vzostup je individuálnym zážitkom, ale zároveň aj Vesmírnym a naozaj každá duša sa ho chce zúčastniť. Niektoré ale ešte nedokážu reagovať na lásku, ktorá k nim prúdi. Sú sťahovaní dole záťažou, ktorú si nesú so sebou a netušia, ako by sa jej mohli zbaviť. Vy, ktorí ste to už zvládli, im môžete pomôcť tým, že im pôjdete príkladom. Nepridávajte im starosti tým, že ich budete obklopovať negativitou, pretože to je to, čo normálne zažívajú a ťahá ich to dole. Buďte láskaví a milí a všímajte si božskú iskru v každom, pretože tá je nezničiteľná a zostane to tak navždy. Každá duša má stále svojich Sprievodcov a Anjelov, ktorí s ňou cestujú cez životy a trpezlivo pracujú a s bezpodmienečnou láskou obracajú ich tváre ku Svetlu. Keď sa nad tým zamyslíte prídete na to, že to nemôže byť inak.


Ak túžite po zmenách na Zemi a vaše túžby vyslovujete s Univerzálnou Láskou, majú oveľa viac sily, takže nevyhnutne dosiahnu úspech. Takto ste už dosiahli veľa od konca minulého storočia a vaša vôľa a odhodlanie dávajú vašej láske dodatočnú silu. Každý deň sa energie stávajú mocnejšími a to zaručuje koniec Iluminátov. Oni neladia s rastom kolektívneho vedomia ľudí a je celkom jasné, že výsledkom nebude nič menšie než úplné víťazstvo, ktoré navráti ľuďom ich práva, slobodu a pokoj. Môže to byť chaotické, ale vo všetkom tom zmätku sa jasne ukáže cesta dopredu a my z Galaktickej federácie a mnohé ďalšie vyššie skupiny a koncily vám pomáhame a posúvame veci k víťaznému koncu. Budúcnosť môže byť známa, ale stále sa musí prejaviť cez vás a váš zámer určujúci, akým spôsobom nastane.


Darí sa vám vynikajúco a váš úspech rýchlo vytvára podmienky, ktoré nám umožnia prísť. To, čo je nevyhnutné na to, aby sme mohli prísť, opäť leží na vašich pleciach, ale my vám neustále intenzívne pomáhame. Sme nadšení z toho, že sa spájate a potešení, že ste dosiahli stav, z ktorého môžete opustiť dualitu. Ste naozaj mimoriadne a mocné Bytosti, aj keď tento fakt ešte celkom neviete prijať. Príliš dlho vás temní udržiavali v presvedčení, že je vaša existencia závislá na nich, ale vy už viete, že máte moc vytvárať si svoju vlastnú budúcnosť. Používajte ju múdro a získajte pomocou nej všetky výhody, ktoré sa dajú a nič viac od vás nikto nemôže žiadať.


Už sme vás na to upozorňovali skôr, ale opäť vám pripomíname, že musíte nechať každú dušu rozhodovať za seba o tom, ako bude vyzerať jej budúcnosť. Vieme, že sa mnohí z vás obávajú o osud vašich blízkych, ale buďte vďační za to, že prišli spoločne s vami vytvoriť spojenia lásky. Tie vás bez pochybností znova privedú k sebe pri nejakých príležitostiach v budúcnosti, pretože ich nie je možné pretrhnúť. Každá skúsenosť má svoj dôvod, ale vy ešte neviete aký. Pravdepodobne ste jednou z previazaných skupín, ktoré sa často inkarnujú spoločne a tak sa to bude diať aj v budúcnosti. Najlepšie pomôžete ostatným tak, že im ponecháte úplnú slobodu výberu, pretože to je privilégiom každej duše.


V posledných mesiacoch sme splnili svoj sľub o tom, že budú naše lode viac viditeľné na vašej oblohe. Je zrejmé, že sa to nemôže diať oveľa skôr, ako príde odhalenie a my vidíme prichádzajúcu príležitosť a naši spojenci robia všetko preto, aby sme ju mohli využiť. Teraz vieme, že naša prítomnosť bude prijatá pozitívne a tí, ktorí nás odmietajú, budú čeliť faktom, ktoré nemôžu ignorovať. Počas celej vašej histórie sme sa od vás nevzdialili a dôkazy toho sú tu, ak máte o ne záujem. Preukázateľné sú napríklad budovy, ktoré stále existujú, ako dôkazy našej pomoci. To všetko bude súčasťou vedomostí, ktoré získate, aby ste sa dozvedeli pravdu.


Dlhú dobu existuje plán na postupné informovanie vás o o vašich skutočných predkoch a tieto informácie vám pomôžu stať sa Galaktickými Bytosťami. Bude to váš návrat do vášho skutočného domova, pretože súčasná Zem slúžila iba ako planéta pre vaše 3D skúsenosti. Avšak, keď vzostúpite spolu s Matkou Zemou, toto všetko zostane za vami a vy si budete užívať krásu a zázraky vyšších dimenzií. S našou pomocou sa stanete aj tvorcami všetkého, čo potrebujete a sprístupníme vám aj naše pokročilé technológie. Keďže vzostúpite a nižšie vibrácie nedokážu existovať na rovnakej úrovni vieme, že ich budete používať iba na správne účely.


Dosahujete plnoletosť a tak bude s vami zaobchádzané. Pozveme vás zdieľať s nami naše vedomosti, pretože my si nič neponechávame pre osobné využitie. Náš životný postoj a prístup pochádzajú z úrovne, kde sme dosiahli schopnosť zaobchádzať so všetkými dušami s Bezpodmienečnou Láskou. Absolútna dokonalosť je pre tie duše, ktoré sa vrátili do Zdroja, ale aj tak budete mať málo príležitostí na to, aby ste si vytvorili karmu. Uvedomte si, že Vesmírne Zákony stále fungujú a pokrývajú to, čo by ste vy mohli nazvať ako omyly spravodlivosti, kedy nie je žiaden úmysel porušovať ich.


Ja som SaLuSa zo Síria a žehnám vám všetkým v mene Stvoriteľa.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.