Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 22, 2012

SaLuSa, February 22, 2012

Vy ľudia ste dosiahli to, čo sa zdalo nemožné tým, že ste odvrátili šťastenu Iluminátov. Dosiahli ste to sústredením sa na Svetlo a dali ste vzniknúť veľkej sieti Svetla, ktorá teraz obklopuje Zem. Už ďalej nemajú tie negatívne energie, na ktorých sa priživovali a ktoré im umožnili dostať sa bližšie k ovládnutiu sveta. Nižšie vibrácie, nech sa nachádzajú kdekoľvek, sú premieňané, čím prichádzajú o schopnosť vnútiť Vám svoju vôľu. Nahlas ste sa dožadovali pozitívnych zmien, ktoré sa teraz uskutočňujú a budú pokračovať až kým tí zo Svetla úplne nepreberú kontrolu. Aj keď čistenie len teraz začalo, môžme Vám gratulovať k Vašej neustávajúcej podpore a už čoskoro sa dočkáte hmatateľných dôkazov Vášho úspechu.

Každý z Vás prežil mnoho životov prácou na dosiahnutí tohto záverečnému roku v cykle duality. Niektoré z nich sú hlboko zabudnuté, ale boli súčasťou plánu na Váš návrat ku Svetlu. Po všetok ten čas bol Boh prítomný a Božie ubezpečenie o sile Svetla, ktoré premôže temnotu Vás prenieslo cez najtemnejšie obdobie v ľudskej histórii. Niekedy sa Vám mohlo zdať akoby Vás Boh opustil, ale bolo to preto, že ste stratili kontakt so Zdrojom. Toto oddelenie bola reálna skúsenosť, ale ani na okamih by ste nikdy nemohli byť oddelení. Vy a Boh ste Jedno, takisto ako Vy a všetok ostatný život ste Jedno a nemôže to byť inak. Ako sa dvíhate, stávate sa viac Svetlom a so Vzostupom sa zbavíte ťažoby fyzického tela. Byť slobodným je naozaj radostná skúsenosť a budete doslova znovuzrodení.

Žiadame Vás Pracovníkov Svetla hrdo kráčať a vedome šíriť Vaše Svetlo všade kam idete, takže keď narazíte na prekážku, môžte ju vyliečiť jednoducho tým, že tam budete. Buďte si istí, že Vaša prítomnosť je pre ostatných pozdivhujúca a môžete si všimnúť hlavne u malých detí, že to cítia. Často reagujú spôsobom, ktorý poukazuje na mieru ich povedomia. Vaša energia má liečiví charakter a bezpochyby niektorí z Vás sú naozaj liečiteľmi slúžiaci ostatným.

Ak budete pozorne počúvať, mnohí z Vás si uvedomíte, že bankové bratstvo sa zodpovedá za svoje skorumpované finančné činy. Je to počiatok ďalekosiahlych činov, ktoré nakoniec odstránia rakovinu, ktorú priniesli do Vašej spoločnosti. Zo snahou ovládať svetové bohatstvo si nevedomky privodili svoj vlastný pád. Spätne to ovplyvnilo aj politické osobnosti, ktoré prosperovali z ich zločinov a oni tiež budú odstránené. Nemajte pochybnosti o tom, že zaplatia cenu za to čo urobili a prichádzajúce vládne zmeny zaistia, že Vaši budúci predstavitelia budú nad takýmito činmi a budú pravdiví a čestní.

Pokým nezistíte ako ste boli manipulovaní a využívaní Temnými, budete mať len veľmi malú predstavu o tom až kam ich chápadlá siahali. Dokonca aj niektorí sudcovia o ktorých ste si mysleli, že sú nepodplatiteľní boli do toho zapletení. Nikto neunikne, pretože presne vieme kto bol vinný a máme všetky dôkazy, ktoré ich usvedčia. Vaše spoločenstvá sa očistia a začnú odznovu s ľuďmi o ktorých viete, že im môžete veriť. Budú zodpovední za zavedenie nových zákonov a obnovenie Ústavy, ktorá háji Vaše práva. Budete oslobodení od mnohých nespravodlivých zákonov, ktoré priniesli Temní a neprávom odsúdení ľudia budú oslobodení. Znie to ako časovo veľmi náročné na uskutočnenie, ale budete prekvapení, ako rýchlo sa záležitosti budú hýbať. Blížime sa do času, kedy sa to začne takým spôsobom, keď s určitosťou rozpoznáte čo sa deje.

Galaktická Federácia má veľa skúseností s pomáhaním civilizáciám prejsť Vzostupom, aj keď ten Váš je väčšou výzvou. Nikdy predtým ľudia a Zem nevzostúpili spolu, ale niet žiadnych pochýb, že sa to úspešne uskutoční. Mali by ste sa cítiť veľmi potešení byť tými čo sú na Zemi pri takejto skvelej príležitosti. Významnosť toho všetkého nebude pre nikoho stratená, pretože zažiť niečo také je veľmi unikátne. Budeme nedočkavo sledovať celý proces pripravení privítať najnovších členov Galaktickej Spoločnosti.

Nie je cesty späť, samozrejme ak si to neželáte a niektoré duše si budú chcieť ponechať prepojenie na tých, ktorí zostávajú v nižšej dimenzii, aj keď mohli prejsť. Odtiaľto budete len získavať a nepretržitý príliv Svetla Vás bude viesť stále dopredu a nahor. Kvôli svojim skúsenostiam budete žiadaní, aby ste pomohli tým, ktorí sú stále v 3D vibráciách. Vaša pozícia bude podobná tej, akú máme teraz my voči Vám a takto to funguje, keď si želáte byť v službe druhým. Buďte si istí, že žiaden moment nebude nudný a pomyslite na veľkosť Vašej Galaxie a milióny sĺnk a planét prekypujúcich životom.

Myslite pozitívne ako prechádzate poslednými mesiacmi duality a príliš sa nezaoberajte osudom Temných. Dostane sa im plnej spravodlivosti, dostanú každú možnosti napraviť sa a všetku pomoc tak, aby našli cestu späť do Svetla. Vedzte, že každá duša skončí presne tam kde má byť, čo je na úrovni, ktorá im dovolí pokračovať v ďalšom stupni ich vývoja. O tomto to Drahí celé je a je to rovnaké pre všetkých, aj keď si to neuvedomujú. Na žiadnej ceste nie ste osamotení a Stvoriteľ vždy posiela Lásku a Svetlo, ktoré sú základom života.

Som SaLuSa zo Síria a z našich lodí sa pozeráme na Zem a pozorne sledujeme Vaše hrdinstvá, vedieme a ochraňujeme Vás keď je to potrebné. V súčastnosti začínate počúvať o našich činoch vykonaných vo Vašom mene. Máme stále narastajúce povolenie zasahovať do akéhokoľvek pokusu začať Tretiu svetovú vojnu a nemusíte mať strach, ktorý rozosievajú tí, ktorí to majú v záujme. Volali ste po mieri a mier je to čo dostanete, pretože je čas posunúť sa z temnoty duší, ktoré Vás a Vašu Zem riadili po taký dlhý čas. Pokračujte ďalej a nenechajte sa vyrušovať strachom, ktorý sa niektorí Temní snažia generovať prostredníctvom túžby začať ďalší konflikt. Boh Vám všetkým žehnaj.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |