Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 23, 2012

SaLuSa, July 23, 2012

Čím dlhšie sa držíme v úzadí, tým viac sa začínate zapájať do aktivít, ktoré Vás majú oslobodiť spod moci Temných. To je v skutočnosti dobre, pretože sme Vás vždy nabádali aby ste sa zapojili. Musíte si svoje skúsenosti, ktoré potrebujete ako ľudská rasa prežiť až do konca a nebolo by dobré keby sme zasahovali, pokiaľ stále máte možnosť napredovať. Avšak my máme svoju vlastnú agendu a čoskoro nastane moment, kedy sa naše činy musia zjednotiť. Takže robíme čo môžeme aby sme Vám asistovali, pokým máte stále ten impulz pokračovať ďalej a dosahujete výsledky. Pokrok sa zdá pomalý, ale v skutočnosti veľa získavate a ľudia sa mobilizujú v prípade, že budú potrební.


Buďte ostražití v týchto záverečných časoch, pretože Temní aj keď vážne oslabení, plánujú posledný zúfalý útok na Vás. Môžeme Vám pomôcť odraziť ich a oslabiť akýkoľvek dopad ich aktivít a Vy môžete byť vo vedení. Najpozitívnejšiu pomoc môžete poskytnúť tým, že sa budete sústrediť na Svetlo a keď to budú robiť mnohí z Vás, bude to mocná sila, ktorá minimalizuje účinok nižších energií. Akékoľvek chýry budete počuť, nedovoľte aby Vás vystrašili, pretože dezinformácia je zameriavaná na vytváranie podmienok, ktoré vyhovujú Temným. Samozrejme niektoré budú založené pravde, ale dokonca aj vtedy si môžete všímať a veriť že vyššie sily zahŕňajúce aj nás sa snažia zabrániť akémukoľvek veľkému incidentu.


Teraz tu máte mnoho odvážnych duší, ktoré vystavujú svoje životy riziku a ukazujú smer a my stojíme za nimi. Takže Vás prosíme stotožnite sa s nimi a tam kde môžete pomôcť tak to urobte a keď nič iné, tak rozširujte informácie aby ostatní získali určitú dôveru z toho čo sa deje. Galaktická Federácia Svetla je už všeobecne známa na Západe, ale nie nevyhnutne pochopená čo sa týka úlohy, ktorú zohráva v konečných časoch. Bolo by pre nás výhodné, ak by ste pomohli ľuďom pochopiť, že sme všetci Jedným a že nie sme cudzincami v pravom zmysle slova. My sme Vami, ale z Vašej budúcnosti a náš pôvod je ten istý ako Váš, v Jedinom Bohu tohto Vesmíru.


Nepredstavujeme pre Vás žiadnu hrozbu a dosiahli sme vysokú úroveň spirituálneho pochopenia, ktoré pozná len lásku voči našim bratom a sestrám v iných svetoch. Keď budete mať možnosť prepísať históriu tak, aby bola bez nepresností alebo zámerných prekrúcaní zistili by ste, že sme Vám často pomáhali, keď ste boli v extrémnych problémoch. Avšak zistíte, že minulé civilizácie boli napádané Vesmírnymi Bytosťami alebo boli nimi dokonca aj podrobené, tieto Bytosti však žiadnym spôsobom nie sú prepojené s našou Federáciou.


Zložili sme prísahu Bohu, že budeme podporovať práva všetkých duší na prežitie skúseností ktoré si vybrali, pokiaľ to nebude ohrozovať slobodu niekoho iného. Tiež uznávame, že každý z Vás má danú slobodnú vôľu vytvoriť si svoju cestu aby získal skúsenosti potrebné na to, aby sa posunul vo vývoji. To je Drahí dôvod, prečo nemôžeme len tak nabehnúť a prevziať kontrolu nad Vašimi záležitosťami, pretože by Vám to vzalo možnosť vyvíjať sa tak ako ste si to vybrali. Avšak my zodpovedáme vyšším Bytostiam, ktoré dohliadajú nad Vašou civilizáciou a majú svoju vlastnú zodpovednosť Bohu aby zaistili, že Boží Plán sa naplní. To je samozrejme Vaším osudom, aby ste dokončili tento cyklus duality s možnosťou vzostúpiť. Sme tu aby sme zabezpečili, že Vám to nebude upreté akýmkoľvek rušením alebo aktivitami Iluminátov.


Pamätajte, že veľa záležitostí ktoré sú Vám podsúvané popod nos so zámerom získať nad Vami ešte väčšiu kontrolu v skutočnosti nebudú mať žiadny význam. Takže prosím nemíňajte svoju energiu na takéto ohrozovania Vašej slobody. Temní tiež poznajú pravdu, ale stále presadzujú svoj plán a dúfajú, že vytvoria také množstvo strachu aby to spomalilo Váš postup. Vaša cesta Vás vedie preč od takýchto možností a čím viac posilňujete Svetlo na Zemi, tým viac ste chránení. Temní majú krátkozraký pohľad na život a nemôžu vidieť ďalej ako za ich šialené ciele. Nechajte ich aby si ďalej kopali svoju vlastnú jamu, pretože oni do nej spadnú a ich návrat do Svetla im zaberie dosť dlhý čas. My ich neodsudzujeme, pretože sú to ich skúsenosti ktoré si vybrali, ale to ich neospravedlňuje z kriminálnych činov voči ostatným.


Život a Zákony ktoré ho riadia sú napísané Bohom a nikto nemôže konať proti nim, bez vytvárania svojej karmy. Činy namierené proti ostatným sú predsa len očakávané kvôli nízkej vibračnej úrovni Vašej dimenzie a stávajú sa kvôli nedostatku Svetla v niektorých dušiach, ktoré spadli tak hlboko. To je výzva duality a podujali ste sa na ňu celkom dobrovoľne vediac, že Vám bude poskytnutá pomoc na pozdvihnutie sa z nej. Teraz je koniec na dohľad a čoskoro nastane čas osláv, pretože Vaše dlhé čakanie bude na konci. Nebudete nič ľutovať, skutočne budete potešení, že ste mali možnosť zažiť následky slobodnej vôle. Vašou odmenou je veľký skok dopredu na ceste späť k vyšším dimenziám. Takže berte to do úvahy, pretože oni nemôžu zastaviť Váš postup k dokončeniu Vašej cesty.


Podporujte ľudí, ktorí boli dosť odvážni na to aby vystúpili na svetlo a priniesli Vám pravdu. Robia to s určitým ohrozením života, aj keď máme dovolené ich ochraňovať, keď ich životný plán ešte nebol naplnený. Avšak existujú situácie, kedy sa veľká duša úplne obetuje aby pomohla Ľudstvu sa vyvíjať. Len málo z Vás to má vo svojom pláne a musíte sa pozerať na to aký vplyv to bude mať, ako napríklad John. F. Kennedy. Robia to preto, že sú to úžasné Bytosti Svetla a vedia že život je nekonečný a smrť nepredstavuje koniec. Vytvárajú obrovský príval lásky, ktorá pozdvihuje vibrácie na Zemi. Vy svojím vlastným spôsobom môžete robiť niečo podobné a mnohí sa inkarnovali, aby prispeli k celkovému plánu na pozdvihnutie všetkých.


Som SaLuSa zo Síria a očakávam našu príležitosť na zatlačenie na pokrok v pláne, ktorý musí byť pravidelne upravovaný podľa diania na Zemi. Vyžaduje to neustále prehodnocovanie, pretože celý scenár sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Momentálne sme spokojní, že bojujete proti Temným a vyhrávate. To je všetko čo žiadame a náš čas kedy budeme viac zainteresovaní príde čoskoro, čo naozaj musí, pretože čas beží.


Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |