Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 20, 2012

SaLuSa, July 20, 2012

Dni plynú a práca našich spojencov začína byť viac koordinovaná a prináša výsledky. Rozsah aktivít sa zväčšuje a zanedlho začne ohromný nápor vpred, ktorý bude evidentný. Pracujeme na mnohých frontoch a očakávame, že v blízkej budúcnosti uvidíme ako sa veci veľmi rýchlo vyvíjajú. Vašou úlohou v tom čo sa odohráva je sústrediť sa na to, čo vnímate ako výsledok a tým tomu poskytnete viac energie, kde bude potrebná. V rovnakom čase prichádzajú na Zem silné prúdy energie z mnohých zdrojov a Galaxií. Záujem a asistencia ktorá je Vám poskytovaná je nesmierna a určite Vám pomôže dosiahnuť Váš cieľ, ktorým je Vzostup. My sa staráme o to, aby sme zastavili každý pokus o zabránenie Vám v tom a používame naše technológie aby ste aj spolu s Matkou Zemou dosiahli svoj cieľ. Je to nevyhnutné, pretože Temní sa uchýlia k akýmkoľvek prostriedkom, aj keby to malo ohroziť ich samotnú existenciu. Nemajte obavy, máme to pod kontrolou a oni sú si plne vedomí, že im stojíme v ceste.

Je zjavné, že tie duše ktoré nič netušia o konečných časoch interpretujú udalosti, ktoré sa dejú okolo nich rozdielne. Je pochopiteľné, že sa obávajú výsledku, ale buďte si istí, že ako budú naši spojenci pokračovať vo svojich naplánovaných akciách bude evidentné, že sily dobra existujú. Rovnako ako vy, aj my by sme radi videli narastajúce zbavovanie sa kriminálnikov, ktorí sú zodpovední za zbavovanie Vás Vašich práv. Akonáhle sa to stane verejne známe, presadí to myšlienku, že nie ste osamelí v boji proti zlu. V podstate je to tak už po veľmi dlhý čas a členovia Galaktickej Federácie Svetla sú zodpovední za prevádzanie Vás cez Vaše skúsenosti takým spôsobom, že ste prežili. Navyše prebiehalo starostlivé plánovanie počas dlhého časového obdobia, aby bola udržaná rovnováha energií na Zemi. To bolo čiastočne dosiahnuté tým, že bolo dohodnuté aby sa na Zem v správny čas inkarnovali vysoko vyvinuté duše a viedli Vás dopredu k Svetlu.

Pochopte, že Vaše skúsenosti sú výsledkom Zákona Príťažlivosti, ktorý umožnil dušiam s nižšími vibráciami aby sa pripojili. Vibrácie v skutočnosti na Zemi v relatívne nedávnom čase výrazne poklesli a ako planéta so slobodnou vôľou bola ponechaná, aby si našla vlastnú úroveň. Avšak keď bolo rozhodnuté zvýšiť vibrácie, začali sme sa viac podieľať na Vašom pozdvihnutí. Dnes stojíte hrdí a uvedomujete si, že ste dosiahli pozoruhodný obrat vo veľmi krátkom období, obzvlášť za posledných približne 40 rokov. Nie je cesty späť, keďže Svetlo je už na Zemi dobre zavedené a stále rastie. Zväčšuje sa exponenciálne a čoskoro dosiahne bodu, kedy bude môcť nastať Vzostup.

Veľa ľudí hľadá uplatnenie pre svoje schopnosti aby prispeli k zmenám. Vieme o Vás a v správnom čase nájdete príležitosť použiť ich. V súčasnosti len tým, že budete bodom Svetla a že budete šíriť okolo Vás Váš mier, pomôžete ostatným. Takisto nastanú situácie, kedy sa Vás budú pýtať otázky, na ktoré viete dať odpovede, takže neváhajte tak spraviť. Je jasné, že niektorí ľudia nie sú pripravení počuť pravdu, ale už viac nie je čas ju skrývať. V skutočnosti je len Jedna Pravda a tá bude úplne zverejnená v správnom čase, pretože sú bytosti, ktoré sú pripravené ju prijať. Až doteraz ste nasledovali to, k čomu ste inklinovali a dosiahli ste vlastné porozumenie, ale musí prísť čas, kedy bude pravda potrebná na to, aby Vás všetkých spojila.

Vaša osobná cesta k Vzostupu je tá, ktorá je dôležitá, takže nerobte si príliš veľké starosti s tým, ako viac všeobecné udalosti prebehnú. Určite sa tie zmeny, ktoré sme Vám sľubovali udejú, pretože staré štruktúry musia uvoľniť miesto pre tie z Nového Veku. Vaše vedomie bolo otvorené všetkým novým možnostiam a tie prídu do Vašich životov, ale niektoré zaberú dlhší čas a budú nasledovať po tom, ako sa udejú počiatočné zmeny. Vládne zmeny sú samozrejme potrebné aby umožnili viac spirituálne zastúpenie medzi tými, ktorí Vás budú viesť. Namiesto toho, aby uprednostňovali seba, si budú ctiť svoj záväzok slúžiť Vám a budú podľa toho vybratí. Väčšina vlád po celom svete už dávno prestala slúžiť ľuďom a nechali zo seba spraviť vazalov mocných bankérskych rodín. Oni aj so svojimi nelegálne nadobudnutými majetkami musia byť odstránení od moci, rovnako aj ich prisluhovači, ktorí sú po celom svete. Rozsah moci Iluminátov Vás ohromí a zasahuje do tých najvyšších miest, vrátane kráľovských rodín a náboženstiev.

Rozsiahla ríša akú majú Ilumináti nemôže byť rozobratá za noc, ale teraz už je tak vážne oslabená, že sa rozpadne. Tí hore vedia, že ich čas sa už takmer naplnil a my stále dúfame, že sa vzdajú a zastavia akcie namierené proti Vám. Na ich plány sa nedá pozerať inak ako na otrasné, majúce za cieľ výrazne znížiť populáciu na Zemi akýmkoľvek prostriedkami. Dve Svetové vojny a mnoho ďalších odkedy sa odohrala tá prvá spôsobili stratu miliónov životov a boli začaté úmyselne aby zaplavili svet zmätkom a katastrofami. Tretia Svetová Vojna bola plánovaná, ale zasiahli sme a zabránili krokom, ktoré ju mali začať na Blízkom Východe. Zastavili sme aj používanie jadrových zariadení ako vojnových zbraní, podľa božieho nariadenia.

Zrazu nastane mier, pretože máme plán na jeho presadenie zabránením používania všetkých zbraní, ktoré budú znefunkčnené. Nebude žiadna skrýša, kde by sme ich nemohli zistiť a podzemné základne budú zničené tak, aby nemohli byť znovu použité. Takisto nebude úniku pre tých ktorí sú vinní, o ktorých vieme a bude im zabránené vo vykonávaní činov proti Vám. Jedného dňa pochopia rozsah v akom napomáhali Iluminátom dosiahnuť svoj plán a to aký to malo dopad na populáciu, až na úroveň ako bol postihnutý každý jednotlivec. Bude to čas, kedy budú môcť premýšľať o svojom neposlúchaní Vesmírnych Zákonov a budú sa zodpovedať Bohu. Tak ako každej duši, ktorá spadne tak hlboko, že zabudne že jej pravé ja je zo Svetla, im budú poskytnuté všetky možnosti aby našli cestu späť.

Som SaLuSa zo Síria a hovorím Vám, že tí čo padli sú rovnako milovaní Bohom, ktorý nesúdi žiadnu dušu, ale ich obklopuje Láskou a Svetlom.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |