Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 23, 2011

SaLuSa, February 23, 2011

Nepredstavujte si, že budúce úlohy budú ľahké, pretože už teraz je tu veľa zmätku a nie každý vie o tom, prečo dochádza k čisteniu. Blízky východ vstupuje do obdobia nestability, ktoré potrvá pokým nebude jasná cesta. Avšak jedna vec je jasná a to, že už nie je možný návrat k starým spôsobom diktátorstva. Ľudia sa vyjadrili a ich hlasy bolo možné počuť po celom svete. Vytvárajú energiu zmeny, ktorá zaistí, že sa im navrátia ich práva. Naša prítomnosť prináša ochranu tým, ktorí sa ukázali byť novými vodcami a nesú pochodeň slobody. Toto všetko je predzvesťou úplného návratu vašej nezávislosti.

Ste na začiatku obdobia veľkej aktivity a počas tohto roka bude jasný začiatok konca. Vidíme veľa možností, ktoré naplnia sľuby, ktoré vám boli dané. Pokrok musí pokračovať až do roku 2012. Je našou spoločnou povinnosťou zaistiť, že bezpečne dosiahnete Vzostup. Nezáleží na tom, ako vnímate súčasné udalosti, nič nezabráni tomu, čo bolo naplánované pred dávnymi vekmi. Vstupujete do najvzrušujúcejšieho obdobia vašich životov a ak to dokážete takto vnímať, cesta bude pre vás oveľa ľahšia. Na tento čas ste sa pripravovali celé veky a do vašej histórie sa to zapíše ako Veľké Prebudenie Človeka.

Spájanie ľudí je dôležité pre ich ochranu. Nie je potrebné uchyľovať sa k násiliu, pretože to hrá do karát temným. Zachovajte si pokoj a šírte svoju lásku vôkol seba a napokon sa dokonca aj niektorí temní rozhodnú zmeniť svoje životy. Energia Lásky je najmocnejšia a neexistuje absolútne nič, čo by nedosiahla, pretože je to základná sila stvorenia. Verte tomu aj vtedy, keď nevidíte jasné výsledky. Láska dokáže zjemniť najtvrdšie srdcia a prekonať všetky negatívne energie. Dovoľte Láske osvetľovať vám cestu a dávajte ju slobodne všade a vždy keď je to možné.

Významný krok dopredu spravíte, keď sa stretnete s nami a zoznámite sa s našimi pokročilými technológiami. Sú zostrojené tak, aby zabezpečili vaše potreby, aby ste sa v čo najkratšom čase stali nezávislými a začali zažívať oveľa lepší život. Jedlo, energia a voda sú nevyhnutné pre prežitie každého z vás. Na svete bude dosiahnutý mier a môžeme vás uistiť, že sa udrží. Silný pocit eufórie zasiahne celý svet, pretože budete vidieť, že posledný Človek spravil kvantový skok vpred. Rozdeľovanie náboženstvami zmizne, pretože bude zrejmé, že existuje iba Jeden Boh Všetkého, Čo Je.

Dlho ste čakali na to, že sa stane niečo pozitívne, čo potvrdí proces zmien. Teraz, keď to prišlo, musíte byť celkom bdelí a ostražití voči posledným pokusom temných šíriť zmätok a dezinformácie. Pozerajte sa priamo pred seba a nikdy nestrácajte zo zreteľa svoj cieľ. Klamstvá už nebudú tolerované a média budú môcť opäť pravdivo informovať o udalostiach. Sloboda prejavu sa vráti a bude to ako čerstvý vzduch a zákony budú spravodlivé. Našťastie so zmenami a novou úrovňou vedomia sa výrazne zníži kriminalita každého druhu.

Všetky akty z vašej strany, ktoré by mohli byť považované za obeť, budú slúžiť na preukázanie nového pocitu Jednoty. Zaobchádzanie s druhými rovnako ako so sebou sa stane samozrejmosťou a zdieľanie bude prirodzeným spôsobom bytia. To samozrejme pomôže tomu, že sa svetové bohatstvo rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých. Už viac nemôže existovať elita a popieranie práva všetkých na štedrosť Zeme. Matka Zem poskytovala vždy dostatok všetkého na prežitie duší, ktoré žijú na jej tele, ale jej štedrosť a láska k ľudstvu boli zneužité a to musí skončiť. Preto dochádza k veľkému čisteniu a obnove Zeme, aby sa jej navrátila jej pôvodná krása.

Takže ako môžete vidieť, nedávne udalosti iba začali to, na čo mnohí z vás čakajú. Už viete, čo máte očakávať a je to jednoducho iba otázka toho, kedy sa naskytne vhodná príležitosť na ďalší posun. Matka Zem začala svoje čistenie a to bude nevyhnutne viesť k rozruchu v niektorých krajinách, ale ako už viete, vykonávame kontrolu, aby sme mohli minimalizovať dopad týchto udalostí. V dlhodobom horizonte sa môžeme viac zapojiť a pomôcť vám vyhnúť sa katastrofám úplne. Vaša história ukazuje, že nie sú ničím neobvyklým, pretože Zem sa neustále mení. Ak žijete v nebezpečnej zóne, očakávajte problémy a primerane sa pripravte a to je iba jednoduchá rada, ktorá nemá v úmysle zastrašiť vás.

V každom prípade môžete očakávať, že počet aktivít narastie a najmä v druhej polovici roka. Po tom, čo sa veci upokoja, zažijete prvý náznak bytia vo vyšších vibráciách. Dovtedy sa zvýši úroveň vášho vedomia a na Zemi bude prekrásna energia. Tam máte namierené naši drahí a najpovzbudivejšie pre nás je to, že ste sa pozdvihli k tejto príležitosti. Nikdy sme neverili, že by ste váhali, ale toto je pozoruhodný úspech s ohľadom na to, kde ste boli pred sto rokmi.

Ja som SaLuSa zo Síria a my z Galaktickej Federácie nemôžeme robiť iné, než vás obdivovať za vašu vytrvalosť a odhodlanie vyhrať vašu cestu ku Vzostupu. Nie je to len tým, ako ste reagovali v poslednom čase, ale aj vašim úspechom pri opustení temného obdobia a zameraním sa na napĺňajúcejší život v Láske a Svetle. Váš zámer uspieť vám zaistil miesto pri Vzostupe a to neprichádza bez tvrdej práce a vytrvalosti na vašej strane.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.