Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 21, 2011

SaLuSa, February 21, 2011

Nedovoľte nikomu, aby vás zviedol z vašej cesty a buďte rozhodní a odhodlaní dosiahnuť to, o čom viete, že je vašim životným plánom. Táto inkarnácia je najdôležitejšia zo všetkých, ktoré ste prežili v poslednej dobe. Dopracovali ste sa k nej s cieľom vzostúpiť. Ak máte pocit, že ešte máte ďaleko k úspechu uvedomte si, že ešte stále prechádzate cez karmické situácie a učíte sa svoje lekcie. Ale ako sa koniec cyklu blíži, stále sa môžete snažiť byť súčasťou Vzostupu a začleniť ho do svojho života. Buďte si istí, že keď raz vyjadríte svoj zámer urobiť to, bude vám poskytnutá mimoriadna pomoc. Ak to urobíte, dostanete príležitosť opustiť staré spôsoby a stať sa slobodnou dušou neovplyvňovanou prítomnosťou nižších energií. Nikdy nebudete ľutovať opustenie tejto dimenzie, pretože to nie je vaša skutočná realita a má ďaleko od tých, z ktorých ste prišli.

Ako ste si už všimli, zmeny sa začali prejavovať v krajinách, kde dochádzalo k útlaku obyvateľstva. Nemyslite si, že keď vy žijete v modernej spoločnosti, nie sú potrebné žiadne zmeny, pretože sme hovorili o tom, čo je nevyhnutné pre to, aby ste sa opäť stali nezávislými Bytosťami. Život by mal a mohol byť oveľa lepším, než aký je teraz. Vždy bol dostatok bohatstva a zdrojov pre všetkých na šťastný život v hojnosti. Nie je taký preto, že ste boli úmyselne držaní v stave nedostatku. Opísať vaše postavenie ako otroctvo nie je vôbec pritiahnuté za vlasy, okrem toho, že si ľudia neuvedomujú, že nie sú slobodní.

Už skoro zakúsite slobodu, keď sa prejavia zmeny, ale je potrebná aj vaša spolupráca, pretože to znamená, že nikto nemôže byť stavaný vyššie ani nižšie než ostatní. Rovnosť, príležitosti a postavenie všetkých bytostí budú „zamiešané“ tak, že sa stanete jedným národom, ktorý pracuje pre dobro všetkých. Prostriedky, ktoré sa používali na to, aby vás oddeľovali, budú odstránené a dôjde ku spájaniu politiky, vedy a náboženstiev. Z každého sa odstráni to, čo nie je založené na pravde a tým dostane každý príležitosť na slobodné prejavenie sa. Po našom príchode vám budeme pomáhať s dosiahnutím týchto cieľov. Množstvo informácií a učení je úplne nevhodných pre Nový Vek, ktorý sa rýchlo blíži. Avšak každý z vás bude môcť slobodne pokračovať vo svojej viere.

Všetko, čo sa deje je súčasťou väčšieho plánu pozdvihnúť váš Vesmír na vyššiu úroveň a je tu energia, ktorú voláte Boh a dozerá na naplnenie túžob Najvyššieho Stvoriteľa. Vaša malá modrá planéta je na jednej strane bezvýznamná v rámci obrovského Vesmíru, ale na druhej strane má veľký význam z duchovného hľadiska. Vieme o vašom odvážnom prijatí straty kontaktu so svojim skutočným Ja, ktoré je vašim Vyšším Ja, aby ste zažili nižšie vibrácie. Za iných okolností ste mohli zostať v oddelenom stave dlhé veky a zažívať stratu pamäti. Máte našu úctu za to, že ste sa držali svojej úlohy pozdvihnúť sa do Svetla. My a mnohé ďalšie Bytosti sme vám neúnavne pomáhali prebudiť sa a naša trpezlivosť bola odmenená vašou súčasnou reakciou. Váš úspech znamená, že úroveň vášho vedomia natoľko stúpla, že prekonala posledné útoky temných a ich prisluhovačov proti vám.

Situáciu už nie je možné zvrátiť, pretože máte prevahu a pokrok sa zrýchľuje. Mocné energie, ktoré vysielate sú zárukou toho, že temní nebudú mať inú možnosť než sa vzdať svojich plánov. Stále sa tvrdohlavo držia nádeje, že sa im podarí zvrátiť situáciu. Tí, ktorí pracujú s nami, čakajú na signál, kedy majú začať plniť svoje úlohy a sú pripravení pustiť sa do akcie. To určite nie je dôvod na to, aby ste stratili vieru, alebo sa nechali ovládnuť strachom. Zdvihnite svoj zrak a upriamte ho na cestu, ktorá sa pred vami otvára. Nebudeme temných nijak trestať, pretože spravodlivosť pracuje svojim vlastným spôsobom. Každá jedna duša, ktorá sa rozhodla prežiť dualitu, pochádza zo Svetla a tí, ktorí padli potrebujú iba viac Lásky a Svetla než všetky ostatné duše. Vždy existuje cesta späť ak je túžba vrátiť sa späť do Svetla a Bytosti z vyšších úrovní čistého Svetla sú pripravené pomôcť. Nikto nechce vidieť dušu zakopávať sa v bezodnej priepasti, pretože my Všetci sme Jedno a každá duša má v úmysle vrátiť sa nakoniec do Zdroja.

Myslite na seba predovšetkým ako na Duchovné Bytosti a ľudské skúsenosti vnímajte ako obrovský krok vo svojej evolúcii. Nikdy sa neprestanete učiť, aj keď vo vyšších sférach sa to deje oveľa pomalšie, pretože problémy tam nie sú tak ťažké alebo kruté ako v dualite. Neskôr si budete pamätať svoj úspech a vzťah k vašim nižším skúsenostiam sa rozplynie, takže vás bude obklopovať už iba krása a harmónia. Nebolo to myslené tak, že budete niesť bremeno každej jednej skúsenosti a už vôbec nie keď ste boli spojení s temnými. Ó áno naši drahí, išli ste z jedného extrému do druhého, čo bola súčasť vašich skúseností. Ako inak by ste mohli rásť a opustiť dualitu, pokým by ste ju nepochopili.

Ja som SaLuSa zo Síria a kúsok po kúsku vám prinášame pravdu o vašom čase na Zemi, dôležitosť pochopenia Matky Zeme a toho, akým spôsobom máte opustiť nižšie vibrácie. My z Galaktickej Federácie sledujeme váš pokrok celé veky a váš úspech je aj našim úspechom. Vítame vás opäť doma po víťazstve nad temnotou, ktorá bola veľkým dobrodružstvom pre nás všetkých.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.