Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 22, 2012

SaLuSa, 22. októbra 2012

Tešíme sa, že Vás vidíme demonštrovať za svoje práva, čo predstavuje pripomienku Vašim predstaviteľom, že sú vo svojich pozíciách aby slúžili Vám ľudom. Je medzi nimi len veľmi málo ľudí s dobrým srdcom a sú od seba príliš vzdialení, čo je dôvod prečo sa musia uskutočniť ďalekosiahle zmeny. Ak sa Vaši predstavitelia nedržia prísahy ktorú zložili, potom sa nemôžu sťažovať, keď budú odstránení. Problémom je, že korupcia a chamtivosť sa šíria ako rakovina a čoskoro by to bolo akceptované ako normálny spôsob práce. Skutočne potrebujete správne typy ľudí, aby Vás viedli na ceste dopredu, takých ktorí sú predvídaví a majú pochopenie aby Vás priviedli do Nového Veku. Poslední z Temných by na to boli úplne nevhodní a nebudú schopní zasiahnuť alebo ovplyvniť to, čo sa udeje.

Váš Spirituálny Vek sa čoskoro začne a Váš pokrok bude prekvapujúci a veľmi rýchly. Predstavte si aké by to bolo nádherné byť schopný veriť všetkým čo sú okolo Vás, pretože by ste vedeli, že sú to vzostúpené Bytosti tak ako Vy. Láska a Svetlo prenikne všade a nebude žiadnych pochybností o tom, že ste prišli do vyšších dimenzií. Život bude veľkým kontrastom oproti tomu akým je teraz a nebude sa to dať vôbec porovnať. Žiť v mieri bez akejkoľvek hrozby bude úžasný pocit slobody a radosti. Zdravotné a existenčné problémy ktoré Vás obklopujú v tretej dimenzii už vo Vašich životoch nebudú hrať úlohu. Je ťažké opísať ten absolútny pocit šťastia a spokojnosti, ktorý musí byť prežitý aby mohol byť ocenený.

Zmýšľanie tých, ktorí sú proti Vašej revolúcií a snažia sa zabrániť Vzostupu je zamerané na osobnú moc, pretože im chýba pochopenie Jednoty a tým aj láska pre svojich blížnych. Avšak stále majú svoju Božiu iskru, aj keď veľmi zoslabla, ale jedného dňa sa znovu rozsvieti. Majú rovnaké príležitosti stať sa tými zo Svetla ako akákoľvek iná duša a Boh ich privíta doma rovnako ako každého iného. Všetci ste začali spoločne, ale ako ste si volili svoju vlastnú cestu skúsenosťami, niektorí z Vás sa ponorili do nižších vibrácií a dostali sa na okraj cesty. Vždy budú mať možnosť vrátiť sa do Svetla, ale čím nižšie padnete tým to bude ťažšie. Avšak rovnako ako pri každej inej duši aj pri nich je množstvo dobrovoľníkov, ktorí ich budú navádzať domov. Každý z Vás bez výnimky má okolo seba vyššie Bytosti, ktoré Vás prevádzajú životom.

V budúcnosti budeme my z Galaktickej Federácie Svetla pracovať so vzostúpenými dušami až dovtedy, pokiaľ nebudete na rovnakej úrovni ako my. Potom sa stanete veľmi nezávislými, sami budete rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti, ale to neznamená, že s Vami stratíme kontakt. Budeme kedykoľvek doslova len myšlienku vzdialení a to sa týka aj ktorejkoľvek duše s ktorou ste prepojení. Naozaj, ako sme už predtým naznačili, je pravdepodobné, že sa spojíte s tými, ktorí majú podobnú úroveň vedomia. To čo zažijete nemá obmedzenie, dokonca to znamená aj cestovať z jedného Vesmíru do druhého, aby ste svoje zážitky rozšírili do nových oblastí. Na Zemi ste zjavne oveľa viac obmedzení a s nižšou úrovňou vedomia ktorú máte ste stratili kontakt so svojim Vyšším Ja. Následkom toho sa pravda o Vašom skutočnom ja zahmlieva ilúziou života tretej dimenzie.

Čoskoro budete svedkami ozajstného začiatku konca, keď starý systém upadne do chaosu. Žiadne pokusy obnoviť ho nebudú úspešné, pretože je odsúdený na svoj koniec v súčasnej dimenzii. Dobre poslúžil svojmu účelu čo sa týka Vás a Matky Zeme a nová éra zaujíma svoje miesto. Nezmeškáte konečný výsledok, pretože zmeny sú tak ďalekosiahle, že ovplyvnia každého. Všetky duše dosiahnu to čo si želajú a väčšina z nich si už uplatnila právo na slobodnú voľbu. To je dôvodom prečo Vás žiadame, aby ste sa nepokúšali zmeniť rozhodnutia iných duší, ale umožnite im aby boli spokojní s tým, že tak bolo spravené s ich budúcnosťou na pamäti. Faktom je, že sa nemôžete posunúť vyššie ako to umožňujú Vaše vibrácie a je jasné, že to by bola úroveň na ktorej by ste sa cítili najpohodlnejšie.

Sme pripravení najviac ako môžeme byť na zohranie našej úlohy v zabezpečení Vašej skúsenosti Vzostupu. Naše zapojenie bude čoskoro zjavné a vy už budete vedieť, že sme udržiavali mier na Zemi. Tým máme na mysli naše konanie ktorým sme zabránili, aby sa súčasné problémy neeskalovali na ďalšiu svetovú vojnu. Nevieme sa dočkať kedy sa do toho viac zapojíme a pomôžeme zaistiť aby boli naši spojenci schopní priviesť veci do úspešného konca. Prezidentské voľby v Spojených Štátoch sú kľúčovým momentom, ktorý rozhodne o tom kedy sa ujmeme našej Bohom danej právomoci na uskutočnenie prospešných vládnych zmien. Mnohé závisí od ich výsledku a bude to víťazstvo pre Svetlo.

Každý ďalší týždeň ktorý prejde by mal odhaliť to, kam udalosti smerujú a nastane naplnenie udalostí, ktoré sú potrebné na prinesenie mieru do Vášho sveta. Ako si viete predstaviť, nič sa nedeje bez toho aby sme o tom nevedeli, dokonca aj keď to priamo nevidíme. Poznáme skutočné zámery rôznych národov bez ohľadu na to čo hovoria vonkajšiemu svetu. V podstate sa rozdeľujú na tie, ktoré podporujú vojnu a na tie ktoré teraz hľadajú mier, dokonca aj keď v histórií tomu tak nebolo. Čo sa deje je to, že Svetlo na Zemi premieňa nižšie vibrácie a celé národy sa zobúdzajú do pravdy. Existuje silná snaha na zjednotenie v tých krajinách, ktoré si želajú mier a chcú sa oddeliť od tých, ktorí si to neželajú. Vojnoví štváči sa postupne stávajú izolovanými a bez podpory sú ich plány odsúdené na zlyhanie.

Som SaLuSa zo Síria a vidím, že rôzne mierové hnutia oslovujú viac ľudí ako kedykoľvek predtým. Je to to kvitnutie moci ľudí, ktoré prinesie žiadané výsledky. Taktiež je to podporené neustálym prílivom vyšších energií na Vašu Zem. Ako sme často hovorili, už ste vyhrali boj s Temnými a už len zostáva vyčistiť zbytky ich aktivít, aby ste mohli rýchlo napredovať so Vzostupom. To Drahí je pripravené, ako čoskoro uvidíte.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |