Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, April 15, 2011

SaLuSa, April 15, 2011

Bolo by celkom prirodzené nazývať tento rok rokom výsledkov, pretože všetka práca, ktorú ste vykonali, sa premení na výsledky. Získali ste množstvo skúseností počas mnohých životov a úroveň vášho vedomia vzrástla. Teraz ste dospeli k príležitosti získania ešte vyššej úrovne, keďže sa pripravujete na Vzostup. Ďalším kľúčovým dňom bude 11.11.2011, kedy sa niektorí z vás stanú citlivejšími na energie vôkol vás. Niektorým sa aktivujú telepatické schopnosti a zistíte, že môžete komunikovať s ľuďmi aj so zvieratami. Rok 2012 bude rokom zavŕšenia a vaše osobné schopnosti budú rásť a v čase Vzostupu budete pripravení stať sa Galaktickými Bytosťami. To predstavuje veľký skok dopredu z miesta, kde sa nachádzate teraz a spolu s ním sa vaše telá na báze uhlíka zmenia na kryštalické.


Deje sa veľa vecí, ktoré zaistia vašu pripravenosť na Vzostup. Ste vnímaní ako veľmi špeciálne Bytosti, ktoré boli ochotné opustiť krásu vyšších dimenzií. Stratili ste a potom ste opäť našli sami seba a svoje spojenie s Bohom. Ak sa vám to podarilo, vaše skúsenosti vám umožnili vyvinúť sa oveľa rýchlejšie a mohli ste využiť svoje znalosti na pomoc ostatným dušiam, ktoré túžia vstúpiť do vyšších dimenzií. Prijali ste túto výzvu z lásky k Bohu a túžby slúžiť ostatným. To je celkom prirodzené a v našom prípade je služba poskytovaná prostredníctvom aktivít Galaktickej Federácie. Podľa toho, na akej úrovni vývoja sa nachádzate a aké schopnosti ste si rozvinuli, sa môžete pripojiť k rôznym skupinám a koncilom. Život bude mimoriadne radostný a bude plný nekonečných príležitostí venovať sa svojim záujmom. Ak ste napríklad umelec, budete sa naďalej venovať umeniu. Ale bude to pre vás oveľa napĺňajúcejšie, pretože budete schopní zapojiť svoje tvorivé sily. Všetko je doslova živé a bude na vás reagovať.


Ak máte pocit, že vás súčasné udalosti vysiľujú a vaše problémy sa množia, naberte silu z poznania toho, čo vás čaká vo veľmi blízkej budúcnosti. Čas sa intenzívne zrýchľuje a už nepotrvá dlho a vaša budúcnosť sa začne pred vami materializovať. Staré spôsoby, na ktoré ste boli zvyknutí, sa už menia, ale ešte nevidíte, čo sa odohráva. Ste samozrejme informovaní o tom, čo vás čaká, ale aj tak je ťažko povedať ako presne to bude vyzerať. Najväčšie zmeny sa odohrajú vo vašich vnútrach, pretože život sa stáva absolútnou radosťou bez driny a nedostatku, ktoré zažívate teraz. Nakoniec všetky starosti s prežitím vyrieši dostatok všetkého a váš stres tým opadne. Budú vám navrátené vaše práva, ktoré vám boli odopierané dlhú dobu a život sa stane presne taký, akým mal byť.


V súčasnosti zažívate posledné pokusy temných zastaviť vývoj a vyvolať čo možno najväčší chaos. My ich plány našťastie poznáme a hoci nemôžeme bezprostredne zastaviť to, čo robia, môžeme zabrániť šíreniu vplyvu ich akcií. Zasahovať budeme môcť vtedy, keď budeme môcť stanoviť konečný dátum, ku ktorému budú musieť celkom zastaviť svoju činnosť. Dá sa očakávať, že ten čas sa rýchlo blíži a bude to významná udalosť. My však dúfame, že presvedčíme temných, aby do tej doby odstúpili, pretože vždy hľadáme najprv pokojné riešenie. Dokonca aj vtedy, keď to nejde, používame našu autoritu neagresívnym spôsobom a máme veľmi dobré prisviedčacie schopnosti. Je to preto, že máme striktné pravidlá vzťahujúce sa náš úmysel masového pristátia, pretože nechceme spôsobiť žiadnu konfrontáciu. Podmienky musia byť vyhovujúce a načasovanie nášho pristátia vám musí byť známe. Niektorí ľudia majú voči tomu námietky, ale väčšina ľudí nemá strachom zastreté myslenie. Očakávame, že do tej doby sa uskutoční mnoho kontaktov a naša prítomnosť a dôvody, pre ktoré prichádzame vám budú dôkladne vysvetlené.


Ľudia si pomaly, ale isto začínajú uvedomovať márnosť vojen a posun smerom k ich úplnému zastaveniu sa zrýchľuje. Je jasné, že to nie je možné dosiahnuť za jeden deň, ale keď sa dostatočne zvýši vaše vedomie, bude to mať odozvu. Veľa krát sme vám hovorili o sile, ktorú máte, keď sa spojíte v myslení. Takže sa zamerajte na pozitívne zmeny a vizualizujte úspešný výsledok. S tým, čo vám je sľúbené, nemáte žiadny dôvod na strach a my budeme stále dohliadať na to, čo sa deje. Sme tu, aby sme zaistili, že sa veci nevymknú z rúk a svoju prácu vykonávame často v utajení. Jedného dňa sa dozviete o našich aktivitách všetko a o tom, že sme dozerali na váš vývoj tisíce rokov. To, čo pre vás robíme, nie je nič nové a ako Galaktická polícia máme veľkú zodpovednosť vo vašom Vesmíre.


Naši drahí, zakúsili ste veľa utrpenia počas mnohých životov, ale podvedome ste vždy vedeli, že to raz skončí. Ten čas prišiel a vy už skoro zažijete lepší život a budete šťastní a spokojní. To bude predvoj vecí, ktoré majú prísť a tie staré sa už nikdy nevrátia. Všetko je dobre naplánované a my nemôžeme neuspieť, pretože máme za sebou predstaviteľov mnohých veľkých civilizácií, ktoré nás v prípade potreby podporujú. Medzi nimi sú najvýznamnejšie Bytosti Svetla, ktoré nás vedú a zabezpečujú naplnenie vášho osudu. Veríme, že ste iba na úplnom začiatku pochopenia vašej božskej a skutočnej duchovnej podstaty. Toto vedomie bude rásť a s ním príde vyvážený pohľad na život, pretože doteraz bola pre vás fyzická stránka príliš dominantná.


Ja som SaLuSa zo Síria a keďže sa toho deje na Zemi veľa, sme zaneprázdnení udržovaním temných v šachu. Želáme si začať hlavné zmeny, ktorých sa zúčastňujeme a stále sme schopní postarať sa o ne načas. Máme veľkú podporu zo strany našej Federácie. Úloha, ktorú máme je obrovská, ale stále je v našich možnostiach vykonať ju a samozrejme máme k dispozícii pokročilé technológie. Pokročilé technológie sa tajne využívajú aj na Zemi a niektoré z nich budú odtajnené a budete ich mať k dispozícii skôr, než tie naše.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge