Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 22, 2013

SaLuSa, 22. februára 2013

Tlak ktorý vyvíjate na Vašich predstaviteľov im nedáva žiaden priestor na pochybnosti o tom, že nebudete sedieť a nedovolíte aby staré spôsoby pokračovali. Voláte po zmene, ktorá Vás povedie smerom k predstaveniu výhod Nového veku, ktoré boli blokované. Je napríklad jasné, že je potrebné uviesť voľnú energiu, pretože cenám za elektrinu a plyn je stále dovolené celosvetovo stúpať až do bodu, kedy si ich ľudia nemôžu dovoliť. Sme zvedaví koľko demonštrácií sa uskutoční predtým, ako sa nad tým seriózne zamyslia. Ľudia boli veľmi trpezliví ale nastane bod, kedy už viac neznesú. To je nebezpečný čas pre úrady, ktoré nesmú ignorovať to čo sa deje. Nepokoje sú nepríjemné a my neobhajujeme akúkoľvek formu násilia ale chápeme, že takéto akcie vidíte ako jediný spôsob ako získať pozornosť pre Vaše požiadavky. To znamená, že budeme možno musieť zasiahnuť vo Vašom mene ak sa veci vymknú spod kontroly.

Našťastie po posledných prílivoch energie ktorá pozdvihla ľudí, nastal upokojujúci efekt zo strany tých, ktorí ju prijali do svojich bytostí a sú schopní prenášať Lásku a Svetlo do situácií. To udržuje rovnováhu v spoločnosti a pomáha to prebudiť dokonca ešte viac osôb smerom k mierovým aktivitám. Dosiahne sa oveľa viac tým, že sa z ľudí dostane to najlepšie, radšej ako spôsobovanie konfrontácií s tými pri moci. Láska je najsilnejšia sila vo Vesmíre a podporujeme Vás v jej používaní a svojim príkladom privediete ľudí na Váš spôsob myslenia. Všimnete si, že ako sa viac ľudí prebúdza, tiež zažívajú zmenu vo svojej úrovni vedomia a stane sa jednoduchším spojiť ich v spolupráci za spoločným cieľom. Tam leží Vaša sila a prinesie pozitívne výsledky.

Ako zisťujete, je stále ťažké postupovať keď si Temní stále držia svoju moc. Existuje však limit kam až môžu zájsť, pretože už nemajú za sebou tú masívnu podporu od ktorej závisel ich úspech. Sú zbieraní jeden po druhom a to oslabuje ich schopnosť pokračovať v ich plánoch. Chýba im koordinácia a vodcovstvo, ktoré kedysi mali na svoju podporu. Dúfame, že ukončia svoje aktivity a uvidia Svetlo a vyberú sa inou cestou, ktorá ich povedie z temnoty. Z nášho pohľadu nikdy nie je neskoro pre dušu aby zmenila smerovanie a boli by privítaní späť, pretože my ich nemôžeme súdiť za ich minulé životy. To je dôvodom prečo sme Vás predtým žiadali, aby ste sa zdržali akéhokoľvek súdenia iných duší, ktoré zostávajú v temnote, ale radšej boli tými ktorí ich podporujú pozdvihnúť sa tým, že im dávate svoju lásku. Temnota je absenciou Svetla a Vy ktorí ste Pracovníkmi Svetla to môžete zmeniť bez toho, aby ste sa vnucovali druhej duši.

Stále ostáva veľa práce na prinesení Nového Veku do reality, ale stáva sa to jednoduchším, pretože máte obrovskú podporu od nás a ostatných zdrojov. Neexistuje čas kedy nie sme s Vami a robíme čo je v našich silách aby sme Vás inšpirovali a podporovali v hľadaní toho najdokonalejšieho výsledku v každej situácii. Ukazujete smer všetkým čo sa prebúdzajú a nájdu Vás keď to budú potrebovať. Vieme že máte srdce na tom správnom mieste a odtiaľ pracujete tak, aby boli Vaše rozhodnutia robené v najlepšom záujme pre všetkých. Obdivujeme Vás všetkých a sme potešení, že čoskoro uvidíte výsledky Vašich snažení. Nezúfajte, pretože ste skutočne už zvládli ten ťažký kúsok a postúpili oveľa viac ako si uvedomujete. Je teraz oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým aby ste sa sústredili na výsledok zmien, radšej ako sa sústrediť na samotnú nerovnováhu. Sledujte ako všetko zapadá na svoje miesto ako bolo očakávané a sľubované, pretože ste tak blízko k záverečným dňom starého systému. Má len veľmi malú, ak vôbec nejakú silu aby zostal v súčasných vysokých úrovniach energie a musí sa zosypať a vrátiť sa do nižších úrovní vibrácie.

Akonáhle úrovne vedomia dosiahnu určitý bod, doslova donútite očakávané zmeny aby sa uskutočnili. Negativita ktorá ich zdržiava zistí, že jej sila vyprchala a nemôže už viac diktovať časovú líniu, do ktorej by Vás chceli obmedziť. Už teraz sa urobilo viac pokroku ako kedykoľvek predtým a naplnenie sľubov ktoré Vám boli dané je tak veľmi blízko. Avšak to finálne božie slovo je na Bohu, ktoré zaistí úplný úspech akonáhle bude dané. A preto veríme, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa smer ktorým idete stane jasným a očakávame, že to budete masívne podporovať. Vašou úlohou bude šíriť tie dobré správy tak ako ich chápete a priviesť viac duší do Svetla.

Dohliadame na to čo sa deje na Zemi ale napriek tomu sa držíme v úzadí, pretože naši Spojenci pokračujú v preberaní väčšej kontroly nad tým čo sa deje. Prirodzene im radíme, pretože máme lepšie celkové pochopenie ako sa veci pravdepodobne vyvinú. Sme tí neviditeľní pomocníci, ktorí dláždia cestu pre úplné víťazstvo nad Temnými. Nenesieme zo sebou žiadne zlé úmysly ani hnev čo sa ich týka a máme súcit s každou dušou, ktorá sa odklonila od Svetla. Nikdy nezabúdame, že všetko je dôležitou súčasťou celku a dávame každému rovnako naše Svetlo na ich evolučnej ceste. Každý má rovnaký potenciál nájsť svoju cestu späť do Svetla a pomáhame tam, kde sme požiadaní o radu.

Drahí pomôžte udržať mier a pomôžte udržať rovnováhu medzi rôznymi sektami a rasami. Niekedy je pre nich ťažké akceptovať Jednotu Ľudskej Rasy, pretože náboženské rozdiely sú im často krát vštepované do pamäti od detstva. Milujúco akceptujte rozdiely a dovoľte druhým nasledovať ich vlastnú cestu za predpokladu, že neobmedzujú slobodu voľby iných duší. Strach je koreňom väčšiny problémov a samozrejme je využívaný Iluminátmi a ich podporovateľmi. Nahraďte strach láskou a nechajte ostatných aby nasledovali ich vlastné príkazy až pokým si neuvedomia, že ich skúsenosti boli naplnené a už nie sú potrebné.

Som SaLuSa zo Síria a som šťastný, že vidím aký pokrok bol urobený smerom k prineseniu mieru na Zem, aj keď sme si vedomí, že niekoľké menšie vojny stále vyberajú svoju daň na ľudských životoch. Nebude to dlho trvať kedy bude mier odsúhlasený po celej planéte a my zaistíme, že bude trvalý.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |