Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 15, 2013

SaLuSa, 15. februára 2013

Naši spojenci sú si teraz viac istí ako kedykoľvek predtým a postupujú v umiestňovaní Temných tam, kde nebudú spôsobovať problémy. Hádajú sa medzi sebou a zúfajú si nad viditeľným nedostatkom moci diktovať to čo sa stane. Kontrola nad celým svetom už nie je v ich dosahu a oni už len môžu snívať o tom čo by mohlo byť, keby ju nestratili. Pracovníci Svetla idú dopredu s obnovenou sebadôverou a pripravujú sa urobiť finálny krok, ktorý efektívne ukončí akúkoľvek šancu, ktorú by Temní mohli mať na získanie stratených pozícií. Je to teraz pre nich viac menej hra o prežitie, ale neexistuje miesto kde by sa mohli schovať aby sme o nich nevedeli. Čím skôr na nich budeme môcť zabudnúť, tým skôr sa budeme môcť sústrediť sa svoju vlastnú agendu.

Prosím netrápte sa keď nevidíte veľa vonkajších znamení, ktoré by indikovali čo robia Pracovníci Svetla. Väčšina ich práce je koordinovaná s nami, pretože čoskoro budeme mať spoločnú veľmi dôležitú prácu. Treba gratulovať Pracovníkom Svetla za to, že sa vo svojich nových úlohách udomácnili a ich konanie je dôležité tak ako vždy bolo. Čas pokračuje v zrýchľovaní a existujú ďalšie kľúčové prílevy Svetla, ktoré budú čoskoro aktivované. Pomaly ale isto sa temnota a Svetlo oddeľujú, ale stále dávame ďalšie možnosti tým, ktorí sa ešte nerozhýbali, tak aby mohli pokračovať v posúvaní sa dopredu. Starý systém kolabuje a nenesie žiadnu silu na to aby zdržoval tých, ktorí sa teraz prebúdzajú do svojho skutočného ja. Strach z neznámeho už nie je taký problém akým bol predtým a ľudia nachádzajú svoju dôveru v Boha.

Presne vieme ktoré duše sú v súlade so Svetlom a máme úplný profil každého z Vás. Navyše môžeme určiť Vašu polohu kedykoľvek, takže temnota a Svetlo je pod naším dohľadom. Bolo by pekné keby, sme Vám mohli zabezpečiť lepšie prostriedky komunikácie, nie len medzi Vami, ale aj s nami. Niektorí ste predurčení na časté cestovanie a pre Vašich priateľov a rodiny je dôležité aby nestratili s Vami kontakt. Samozrejme nastane čas, kedy budú všetky konvenčné lietadlá odstavené a cestovanie sa stane radostnou a príjemnou skúsenosťou. Napokon všetky formy dopravy nebudú spôsobovať žiadne znečistenie a už nebudú závislé na vytváranom elektrickom zdroji. Pre lokálne potreby bude dostupná forma verejnej dopravy. Lodná doprava sa nebude musieť používať a vzdušná doprava zabezpečí všetku nákladnú prepravu, čo umožní moru a jeho obyvateľom aby sa navrátili do svojich panenských podmienok. Tak isto sa budú budovať stanice, z ktorých sa budú môcť uskutočňovať okamžité odoslania a doručenia.

Odhalenie sa posúva dopredu a teraz sa približuje z niekoľkých rôznych uhlov a záverečnému výsledku odhaľujúcemu Vašu mimozemskú minulosť sa nebude dať vyhnúť. To prinúti Vlády aby priznali ich angažovanie sa s mimozemšťanmi minimálne od minulého storočia. Nie je to len záležitosť kontaktu, ale aj úzka spolupráca, ktorá sa odohrávala v podzemných základniach. Odhalenie tiež musí zahrňovať zverejnenie dôkazov mimozemskej existencie na iných planétach, akou je napríklad Mars. Avšak keď to budú Vaše Vlády stále zdržiavať, bude to znamenať že my prevezmeme zodpovednosť za to aby sa pravda dostala na verejnosť. Tak či onak, je čas aby ste pochopili Vaše historické prepojenia s nami. Nie sme votrelci ani cudzinci a mnohí členovia Galaktickej Federácie Svetla sú Vaši predkovia, prepojení s Vami geneticky počas vývoja Vášho druhu.

Prešli ste dlhú cestu odkedy ste boli učení, že Zem bola centrom Vesmíru. Životné druhy také akým ste Vy existujú všade a aj na multi-dimenzionálnych a paralelných Zemiach. Boží Vesmír obsahuje tisíce a tisíce Galaxií, kam budete môcť cestovať akonáhle sa stanete plne kvalifikovanými Galaktickými Bytosťami. Pravda je taká úžasná, že veľa náboženstiev zmizne pretože zistia, že už ďalej nemôžu podporovať svoju vieru, ktorá bola vo veľkej miere urobená ľuďmi. Organizované náboženstvo už nebude potrebné na to, aby jednotlivé duše pochopili pravdu. Všetka vedomosť je vo vnútri a dosiahli ste ten bod, kedy môžete byť svojimi vlastnými učiteľmi a intuitívne ste sa vyvinuli do takej miery, že osobne viete čo potrebujete na pokračovanie vo svojom vývoji. Pravda môže byť veľmi hlboko, ale môžete tak nájsť svoju vlastnú cestu. Ak nasledujete svoje vlastné pochopenie, zavedie Vás to tam kam máte pokračovať, takže jednoducho buďte prítomní v tomto momente a dovoľte veciam aby sa vyvinuli svojou vlastnou rýchlosťou. Všetkými prostriedkami šírte vedomosti, ale vedzte že cesta inej duše nemusí nevyhnutne napĺňať Vaše potreby.

Medzi sebou nemáme žiadne problémy pretože vieme, že sme všetci vzostúpené Bytosti a poznáme navzájom svoje úrovne svetla. Energie sú také, že môže existovať len pravda a iná ako pravdivá komunikácia neprichádza do úvahy. Na Zemi často poviete jedno a myslíte druhé až do tej miery, že to nie je pravda a bolo by rozumné hovoriť pravdu za každých okolností. Uvedomujeme si, že Vám to niekedy môže spôsobiť problémy, ale nakoniec nebudete Váhať hovoriť stále pravdu. Keď myslíte a konáte čestne za každých okolností, nebudete musieť nič skrývať. Občas sme sa stretli s Vašimi lídrami a s ich zástupcami a pretože sme telepatickí, presne sme vedeli kedy boli menej než pravdiví.

Drahí, ako určite chápete je toho veľa čo sa musíte naučiť a prekonať predtým ako budete považovaní za pripravených byť Galaktickými Bytosťami, ale je to napriek tomu Vašim osudom. Vrátite sa do tých úrovní svetla, v ktorých ste voľakedy prebývali a budete môcť naberať skúsenosti, aby ste mohli byť mentormi pre ostatných. Takže buďte vľúdni ku svojim spolupútnikom a majte pochopenie keď chybia a padajú do temnoty. Všetci ste tým prešli a je to nevyhnutné keď ste obklopení takými nízkymi vibráciami. Tajomstvom úspechu je byť schopní sa znovu vzchopiť a použiť svoje skúsenosti na prekonanie akýchkoľvek ďalších výziev rovnakého charakteru.

Som SaLuSa zo Síria a budete vedieť, že tento rok sa stane takým, ktorý patrí ľuďom. Bude časom, kedy budete uznaní za to čím skutočne ste, suverénnymi Bytosťami a Vaše práva budú obnovené. Mnohé čaká na to aby bolo odhalené a my sme potešení byť toho súčasťou. Neustále posielame našu lásku Vám a Matke Zemi a vždy budeme.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |