Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 21, 2012

SaLuSa, 21. novembra 2012

Máte príslovie „čas nikoho nepočká“ a je to tak, pretože tí čo stále spia, budú toho musieť veľa pochopiť. Začína to tými, ktorí neveria že Boh existuje, ale dávajú mu za vinu to čo sa vo svete deje. Želáme si aby videli, že každému bola daná slobodná vôľa a s ňou ste si vytvorili presne to, čo zažívate. Bolo by pre nás jednoduché zasiahnuť, ale keby sme tak urobili, vzali by sme Vám možnosť vidieť čo Vaše činy spôsobili. Mnohí stále hovoria o vykonaní spravodlivosti, ako to nazývajú, tým že zničia inú skupinu. Zjavne si to neuvedomujú alebo vedome prehliadajú hnev a nenávisť ktorú to spôsobuje. Koľko vojen ešte treba aby si Človek uvedomil, že nedokážu dosiahnuť mier alebo dlhotrvajúci pokoj. Zdá sa že sa nikdy nenaučíte lekciu, že mier prichádza s akceptovaním toho, že všetci ste Jedným a žijete v harmónii a láske voči všetkému životu.

So smútkom pozorujeme Vašu Zem v chaose a zmätku. Ale tiež vidíme Svetlo žiariace z mnohých miest formujúcich sieť Svetla okolo celej Zeme. To je Vaša záruka, že sa pozdvihnete z nižších energií a že starý systém bude naďalej kolabovať. Už viac nemá miesto vo Vašich životoch a ako sa konečný čas rýchlo približuje, musí uvoľniť miesto pre nový systém. Sľubuje Vám všetko po čom by ste mohli túžiť a ešte viac. Galaktická Federácia Svetla je tu preto aby zabezpečila nerušený priebeh Vašich plánov na Vzostup a bezpečný vstup do Nového Veku. V tomto procese sa zmeny ktoré ste očakávali zhmotnia, ale počítajte s omeškaním, pretože celý plán je extrémne komplikovaný. Zahrňuje tisíce a tisíce ľudí a musí byť implementovaný v tom „správnom čase“. Sledujte Obamu, pretože on bude spúšťačom, ktorý dá veci do pohybu a veľmi rýchlo to naberie na obrátkach.

Sme potešení, že Pracovníci Svetla reagujú na našu výzvu aby zdieľali svoje vedomosti a chápanie toho čo sa stane. Je isté, že mnoho ľudí začína byť zvedavých prečo majú taký pocit, že sa deje niečo zvláštne. To je príležitosť zasadiť ďalšie semienko informácií, ktoré ich pomôže prebudiť do pravdy. Dúfame, že mnohí začnú vidieť obraz ktorý sa formuje a ukazuje im dôvod toho čo sa deje. Našou najväčšou túžbou je aby čo najviac ľudí ako je len možné si bolo vedomých možnosti ktorú pre nich Vzostup predstavuje. Nie je to náboženská udalosť, ale taká čo nastáva na konci cyklu aký práve teraz zažívate. Zmeny sú Vesmírneho rozsahu a neviažu sa len na Zem. Pre ľudstvo je to skvelá príležitosť opustiť nižšie vibrácie a vstúpiť do tých vyšších a zanechať dualitu za sebou. Musíme sa spýtať znovu či naozaj zase chcete stráviť mnoho životov učením sa lekcií ktoré prinášajú alebo by ste radšej žili v radosti a harmónii a existovali mierumilovne?

Drahí, Nová Zem čoskoro ponesie vpred všetkých ktorí si zvolili pozdvihnutie. S tým prídu vyššie vibrácie, ktoré Vám dovolia používať Vaše novoobjavené sily tvorenia. Láska a mier všade okolo Vás bude nevysloviteľná a skutočne to bude Raj na Zemi. Skok z jedného Veku do druhého Vás príjemne prekvapí, pretože jeho krása sa nebude dať porovnať s ničím čo ste doteraz zažili. Život sa stane jednoduchým a bohatým bez mnohých obmedzení, ktoré máte teraz na Zemi. Najväčšou zmenou bude sloboda, ktorú budete mať ako vzostúpené Bytosti. Prichádza s tým, že ste sa naučili akceptovať Vašu zodpovednosť voči všetkým ostatným formám života, ktoré budete rešpektovať a starať sa o ne. Dôvera je tiež niečím na čo nie ste zvyknutí a zistenie, že vo vyšších vibráciách nie je žiadna Bytosť preto aby Vám ubližovala alebo klamala, bude povzbudivé. Je to úroveň, na ktorej existuje len pravda a nie je tu miesto pre nič menšie.

Prešli ste dlhú cestu aby ste sa dostali do tohto bodu v čase a cieľom vždy bolo to, aby ste mohli pozdvihnúť svoje osobné vibrácie a byť pripravení vzostúpiť. Už teraz mnohí z Vás zažívajú novú úroveň vedomia a bude rásť dokonca ešte rýchlejšie. Vaše Svetlo sa tiež ďalej rozširuje a tým sa dotýka ďalších ľudí a pomáhate tak zobúdzať tých, čo sa začínajú hýbať. Či už prostredníctvom svojho životného plánu alebo inak, každá duša dostane nejakú pomoc aby jej asistovala pri chápaní toho, aká skvelá príležitosť pozdvihnúť sa sa teraz uskutočňuje. Vaši učitelia o tom hovorili po dlhú dobu a teraz je to na Vás. Ako skupinová duša nebudete kompletní až pokým sa každá jedna duša nepozdvihne.

Prosím pamätajte, že každá duša si vybrala svoju vlastnú cestu zakončiť svoje skúsenosti v tomto cykle duality. Nemôžete vedieť čo ich nútilo k tomu hľadať určitý druh skúseností aj keď môžu byť pre Vás nepríjemné. Tieto časy sú časmi kedy musíte vyčistiť svoju zostávajúcu karmu a pre mnohé duše to znamená namáhavé a ťažké obdobie. Normálne môžete postupovať svojou vlastnou rýchlosťou, ale so Vzostupom za dverami veľa času neostáva. Samozrejme by ste mohli zmeniť svoj životný plán, ale mohlo by sa to javiť ako zlý plán ak by vám to odoprelo príležitosť vzostúpiť. Avšak slobodná vôľa je na prvom mieste a konečné rozhodnutie je na Vás. V skutočnosti Vás brzdili a viedli k tomu aby ste si mysleli, že nemáte možnosť takýchto volieb a že rozhodnutia sú robené za Vás. Teraz si uvedomujete, že to nie je pravda a že máte moc vytvárať si svoju vlastnú budúcnosť. V skutočnosti nie ste závislí na nikom inom a nemusíte nasledovať ich rady ani inštrukcie. Akokoľvek užitočné môžu byť, nikto iný len vy sami poznáte Vaše ozajstné potreby. Buďte k sebe úprimní a nasledujte svoju intuíciu, ktorá Vás nezavedie zlým smerom.

Toľko nádherných príležitostí Vás čaká, ktoré Vás katapultujú do Zlatého Veku. Dokonalosť všetkého Vás ohromí a energie Vás pohltia a Vy pocítite Jednotu všetkého života. Viete si predstaviť byť schopní hovoriť priamo s Bohom, áno Boh nie je mimo Váš dosah, to Vás len učili, že musíte ísť cez sprostredkovateľa aby ste s ním mohli komunikovať. Boh má napojenie na každú dušu, ako inak by to mohlo byť, keď ste v skutočnosti naozaj všetci Božie Iskry.

Som SaLuSa zo Síria a vyzývam Vás aby ste mali otvorenú myseľ a urýchlili tak Vašu evolúciu. Končím s požehnaním Vašej budúcnosti od nás.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica

www.galacticchannelings.comShare |